Drzý Kubek a bezmocný Heger?
Jan Bartoň

Právě skončený sjezd České lékařské komory zvolil do funkce prezidenta ČLK opět MUDr. Milana Kubka. Ten již svůj boj za práva lékařů dovedl téměř k dokonalosti. Pokud se naplní plán výzvy „Děkujeme, odcházíme!“, ztratí prezident českých lékařů bezmála polovinu svých nemocničních oveček. Určitě ví, že lékaři v cizině by mu na jeho profesní „džob“ přispívat přestali.

Proto mne nesmírně pobavilo, když sjezd ČLK vyzval vládu, aby ministrem zdravotnictví zůstal dál MUDr. Leoš Heger. Nedávno v pořadu na ČT1 v režii moderátorky Jílkové totiž Kubek nepokrytě ministrovi vyhrožoval. Dnes, po měsíci, však za ním „pevně?!“ stojí. Heger, kterého do vlády jmenovala TOP 09, prý bude odvolán a na jeho místo má přijít tu současný ministr práce a sociálních věcí Drábek, tu někdo jiný. Vedení TOP 09 ústy ministra Kalouska označilo tyto informace za drby bez jakéhokoliv opodstatnění.

Nicméně, stojí za to celý podivný propletenec událostí kolem ČLK z poslední doby komentovat. Akce „Děkujeme, odcházíme!“ je dlouhodobě vedením ČLK podporována. Je to typicky odborářský přístup k řešení situace v odměňování. Eticky je celá záležitost daleko za pomyslnou hranicí Hippokratovy přísahy. Lékař, který se touto přísahou zavazuje pracovat ve prospěch svých pacientů, je vnímán veřejností stále ještě většinou jako odborník, u něhož na prvním místě stojí právě starost o zdraví jeho pacienta. Iniciativa „Děkujeme, odcházíme!“ však posouvá lékařský stav do role, v níž nyní dominantní roli hrají peníze. Ty přitom vůbec nejsou malé. Jestliže se průměrný plat lékaře u nás pohybuje někde na úrovni kolem šedesáti tisíc měsíčně, rozhodně se nejedná o situaci vyžadující sociální podporu státu. Špatné, respektive nesmyslné podmínky pro získání atestací u absolventů lékařských fakult, jsou na ministerstvu nyní předmětem vážných úvah. Zapomíná se, že tyto podmínky byly nastaveny tak, aby ztěžovaly atestace mladých doktorů a byly především v zájmu starších lékařů, kteří si z mladých doktorů dělali své slouhy. V této věci tedy náprava nutná je.

To hlavní je však stále v samotné ČLK. Ta se od doby, kdy ji ovládal MUDr. David Rath a kterou po něm převzal MUDr. Kubek, vůbec nezměnila. Náplní činnosti ČLK totiž je již řadu let bitva o peníze. Bohužel, náplní ČLK není starost o medicínský růst jejích členů. Povinné členství v ČLK navíc působí na většinu doktorů tak, že v zájmu „klidu“ nechávají vedení ČLK „řádit“ a politikařit. Každý ministr zdravotnictví, který situaci v resortu zná a ví, kde jsou jeho slabá a silná místa, je pak ČLK kádrován a pokud nejde vedení ČLK „na ruku“ (viz Julínek), je nepřítelem, který musí být zničen. Jestliže tedy ČLK dnes současného ministra Hegera z ničeho nic hájí, je to pozoruhodná změna. Kde je však pravý důvod změny politiky vedení ČLK ve vztahu k ministrovi, lze jen hádat.

Já osobně bych to přičítal právě tomu, že se akce lékařů vyhrožujících výpověďmi vymkla ČLK z ruky a nyní se na poslední chvíli snaží nastavením „nového stylu“ sama ČLK již rozhodnuté lékaře vrátit na cestu „rozumu a spolupráce“. Protože generálem bez vojska nechce být ani Kubek.

Obávám se, že odejdou jen ti

Obávám se, že odejdou jen ti relativně schopnější. Póvl, jaký představuje dr. Engel,. který není schopen pečovat ani o vlastní chrup, se tu bude držet jako klíště a bude dál prudit vyděračskými požadavky.

Česká lékařská komora by se

Česká lékařská komora by se měla stát výběrovou organizací, členství v komoře by mělo být potvrzením kvality jejího člena. Problém je v tom, že její dva poslední prezidenti dosáhli atestace způsobem, který nazvat podivným, je nemístným eufemismem. Za takovýchto okolností by členství v ČLK jen potvrzovalo bezcharakternost jejího člena stejně jako dnes toto potvrzuje opakovaná volba jejích dvou posledních prezidentů.

Možná by věci prospěla iniciativa "Děkujeme, táhněte". Konec konců, toto je svobodná země (alespoň relativně a prozatím), takže nic nebrání tomu, aby kterýkoli člen naší bílé mafie zkusil práci jako "auslender", za nic lepšího nebude v "raichu" považován.

Konečně: iniciativa "Děkujeme, odcházíme" je naprosto přesvědčivým důvodem pro zavedení školného, neexistuje žádný důvod pro to, aby studium takovýchto vyžírků v bílých pláštích platil daňový poplatník (dříve pracující lid nebo dělnická třída).

Tihle lékařští mistři světa,

Tihle lékařští mistři světa, co nejvíc hulákají a vyhrožují se tam stanou DĚVEČKAMA PRO VŠECHNO. A budou s nimi vymetat to, co nechtějí dělat Němci. A NA TO SE TĚŠÍM. Za desetinu těch neomalených, vyděračských a hnusných výhružek co předvádí tady, je tam okamžitě vykopou z nemocnic. Ať odejde hlavně prezident všech českých doktorů Koubek, ten to potřebuje jak prase drbání.

"že studium, zejména pak na

"že studium, zejména pak na vysokých školách, si má každý platit ze svého. ... kdo vrátí státu náklady na jejich studium?" -- Váš názor na placení ze svého je správný. A stát si to podělal sám tím stálým otálením s reformou školství (a zdravotnictví, atd. ...) ////

A vůbec, proč by měl státu někdo něco vracet? Stát vyhlásil občanům válku, a teď se bude divit, že mu ti dlouhodobě ponižovaní občané škodí jak můžou? ////

Ty cikány vám to může připomínat jen formou, nikoli podstatou. Dnešní český politicky korektní demokratický stát se stará o cikány (nejen z Česka, ale ze širokého okolí) mnohem lépe, nežli se stará o lékaře, učitele a ostatní státní zaměstnance a o slušné občany obecně. Z lékařů a učitelů ZÁKONEM udělal státní otroky (to je taková prý "středoevropská tradice", že lékaři a učitelé nesmí působit na svobodném trhu) a ze všech občanů zákonem udělal nevolníky. Tak co, uhlíři, už máš zaplacené daně za příští rok? ////

___________________________________________________________________________________