Mýty o velké koalici v Praze
Aleksandra Udženija

26.11.2010, Lidové noviny

Demonstrace a petice patří k demokracii stejně jako politické strany a svobodné volby. Proto považuji petiční akci sdružení Vyměňte politiky, která vyzývá pražské zastupitele, aby nepodpořili při hlasování volbu nové rady, za legitimní vyjádření politického názoru. S čím však nemohu souhlasit, jsou důvody, které jsou ve zmíněné petici uvedeny a které naopak zpochybňují jak legitimitu komunálních voleb, tak i koaliční dohody.

Autoři petice se dopouštějí autoritativního výkladu volebního výsledku, kdy konstatují, že "převážná část pražských voličů v komunálních volbách vyjádřila svou nespokojenost s dosavadním vedením Magistrátu hl. města Prahy a svou touhu po změně". Byť s touto tezí lze souhlasit jen zčásti – například ve většině městských částí ODS své prvenství uhájila – ODS v Praze reflektovala výsledky voleb a veřejně-společenskou poptávku a v radě města tak nezasedne nikdo z předchozího vedení. Kandidát na primátora za ODS, docent Bohuslav Svoboda, se veřejně zaručil, že v případě svého zvolení primátorem dojde na magistrátu hlavního města Prahy k auditům a personálním změnám tak, aby se napravily některé chyby z minulosti. Tyto kroky budu naplňovat a podporovat nejen já, ale i všichni mí kolegové, kteří jsou navrženi na funkce radních. Pokud autoři petice píší o "zachování kontinuity vedení magistrátu a osob na něj napojených", pak s ohledem na personální návrhy jak ODS, tak ČSSD vědomě neříkají pravdu a manipulují tak veřejným míněním.

Pokud bych já osobně měla "obavy, že korupční kauzy nebudou důsledně objasněny a vyšetřeny a že nedojde k potřebné nápravě stávajících poměrů a odstranění zavedených praktik", jak píší autoři zmíněné petice, nikdy bych nominaci do rady nepřijala a takové řešení bych v zastupitelstvu v žádném případě nepodpořila.

Zpochybňuje-li pak iniciativa samotnou legitimitu voleb a vyzývá zastupitele, aby nepodpořili koalici ODS a ČSSD, která nemá jejich důvěru, a dovolávají se přitom úcty k principům právního státu a demokracie, pak logicky odmítají jakoukoliv koalici. Nejsem ovšem přesvědčena, že si toho jsou mnozí z těch, kdo tuto petici podepisují, vědomi a svým podpisem pod tuto petici vyjadřují jen svůj politický názor.

Derviši, já o tu koalici

Derviši, já o tu koalici neusiluji, já ji jenom předvídám. A ta pražská odysea to jenom urychlí. O tu koalici jde už od dob kauzy Morava,ČUNEK,WOLF, a teď ten Barták. Herci jsou ti stejní. Clayi asi nemáte plakát, z kterého byste přečetl odpověď. Na Vás se musí opatrně. Clayi, dokážete si představit, jak se socan směje?

směje, díky snaživým Enigmám,

směje, díky snaživým Enigmám, neustále omlouvajícím ODS

___________________________________________________________________________________