Vizitka Národního muzea
Petr Král

Ve čtvrtek před Štědrým dnem jsem navštívil v nové budově Národního muzea na Vinohradské 1 výstavu s názvem Poklady Moravy – příběh jedné historické země. Expozice přibližuje život na Moravě od pravěku přes středověk až po novověké dějiny. Tvořena je sbírkovými předměty Moravského zemského muzea. Záštitu nad ní převzal prezident republiky a mnoho dalších významných osobností.

Tedy prvořadá událost.

Udivilo mě proto, jak nedbale přistoupili tvůrci výstavy k textům na informačních panelech. Jako by ani neprošly korekturou. Ano, zůstaly v nich gramatické i pravopisné chyby, někde scházejí mezery mezi slovy. Na panelu o Elišce Rejčce, dvojnásobné české a jednou polské královně, dopustili, aby se na něm uváděl špatný rok narození. Tato vdova po dvou králích se narodila podle organizátorů roku 1318, tedy mnoho let po tom, kdy podruhé ovdověla (1307). Místo 47 let života (1288 – 1335) jí dopřáli pouhých 17 roků.

Abych jen nekritizoval. Exponáty, které byly vystavovány buď jen málokdy, nebo se na ně můžeme podívat vůbec poprvé, jsou velice zajímavé a návštěvník jejich zásluhou zapomene, že informační panely jsou plné chyb. To však není pro Národní muzeum omluva.

Vztah člověka k jazyku a k

Vztah člověka k jazyku a k životu je stejný, říkal kdysi náš češtinář. Když je někdo ignorant, pokud jde o jazyk, je ignorant i když se jedná o život. Proto stačí rozebrat ten který mediální výplod po jazykové stránce a máme kritérium nepolehlivosti. Opakuji: nespolehlivosti. Jako kritérium spolehlivosti to, žel, nestačí.

Je to smutné vysvědčení pro

Je to smutné vysvědčení pro tvůrce výstavy, že nezkontrolují všechno psané na výstavních panelech a nenapraví pravopisné chyby.
Stačí číst na ČT a NOVĚ teletext a téměř denně se vyskytují pravopisné chyby, překlepy, chybějící písmena ve slovech apod.
Rovněž ČT 24 ve psaných zprávách nezůstává pozadu.
Divím se, že to těm pracovníkům nevadí. Je to normální nedbalost, nebo to dělají neschopní lidé?
Co bychom měli čekat když zaostáváme ve čtenářské gramotnosti a s tím souvisí i psaný text.

___________________________________________________________________________________