Odchod lékařů odhaluje podstatu státního řízení zdravotnictví
Luboš Zálom

Je nevyhnutelným důsledkem státních zásahů, že se regulované odvětví potýká s celou řadou problémů, které by na volném trhu nikdy nevznikly. Zatímco tržní systém dokáže zaplavit pulty obchodů dostupným a rozmanitým zbožím, centrálně řízený systém nabízí takřka prázdné regály (přičemž prázdnota regálů je přímo úměrná míře regulací). Zatímco tržní systém dokáže vyprodukovat řadu kvalitních automobilů dostupných pro každého, státem řízený systém produkuje jen zmetky na čtyřech kolech, které jsou zdrojem více či méně úsměvných vtipů. Je zvláštní, že dokonce i lidé, kteří se prohlašují za zastánce trhu a jsou ochotni uznat, že trh funguje, tvrdošíjně odmítají tržní principy v oblasti zdravotnictví.


A jak se o tom přesvědčujeme právě v těchto dnech, ruka státu způsobuje ve zdravotnictví stejně fatální škody, jaké je schopna způsobit v kterémkoliv jiném odvětví lidské činnosti.
Nezáleží na tom, jaký problém se dostal na povrch právě teď. Hromadný odchod lékařů, jimž se přestalo líbit, jak mizerně je jejich práce ohodnocena, je jen jedním z mnoha možných efektů státního řízení. Pokud by nezačali odcházet lékaři, vyskytly by se problémy s nedostupností léků, nebo nedostupností rychlé zdravotnické pomoci. Nebo naopak by stát mohl vyhodit miliony peněz za něco, co je úplně k ničemu - jako tomu bylo například u vakcín proti prasečí chřipce. Zkrátka, možností, kde se může v celé své kráse projevit povaha byrokratického řízení, je ve zdravotnictví celá řada.


Tak teď jsou to tedy platy lékařů, přesněji řečeno neochota lékařů za takové platy poskytovat své služby. Lékaři jednají ve své podstatě správně. Nemají povinnost někoho léčit jen proto, že jsou lékaři, stejně jako není možné uvalovat na pekaře nebo zemědělce morální povinnost živit své spoluobčany. Mimoto je jejich odchod vlastně jediným způsobem, jak takový protest uskutečnit a nikoho nevydírat  - narozdíl od různých forem okupačních stávek, demonstrací, obsazování ulic atd. Ano, je zřejmé, že celá řada lékařů nakonec vezme svou výpověď zpět, ale to je nyní vedlejší. Lékaři by si měli důkladně rozvážit morální premisy, na nichž svůj protest staví. Je zřejmé, že si málokterý z nich přeje svobodné, tržní zdravotnictví. Je možné s jistotou tvrdit, že z úst žádného českého lékaře nikdy nezazněl požadavek na odstátnění zdravotnictví. Přitom, jak je řečeno výše, tržní principy fungují vždy a ve všech oblastech lidského konání a zdravotnictví není žádnou výjimkou. Jestliže se stát do oblasti poskytování lékařských služeb vměšuje, systém nevyhnutelně kolabuje.


Lékaři však nebojují za fungující zdravotnictví, ale jen za své platy, a je jim v zásadě jedno, zda jim výplatu posílá státem řízená instituce nebo soukromý subjekt. Požadují, aby jim stát přiznal vyšší platy a jsou připraveni odejít do zahraničí - vyměnit naše státem řízené zdravotnictví za stejně regulovaný systém, pouze s tím rozdílem, že jiné státy jsou bohatší a jejich centrálně spravované zdravotnictví zatím nabízí lékařům vyšší platy. Zatím. Protože ekonomické zákonitosti nelze jen tak obejít, dříve nebo později začnou i dnes bohaté státy vlivem regulací chudnout, což se dříve nebo později projeví i v tamním zdravotnictví.


Je tedy pravdou, že protest lékařů je ve svém základu ideologicky i morálně pomýlený. Lékaře by upokojilo prosté zvýšení platů - i kdyby vláda za tím účelem zvedla daně všem ostatním. Je však třeba důrazně odmítnout morální odsudek, že hromadný odchod lékařů je bezskrupulózním projevem vydírání. Lékaři mají plné právo nespokojit se se svými platy a nemají žádnou povinnost setrvávat v zaměstnání, které jim nenabízí podmínky, jaké si představují. Očerňovat proto lékaře a vyčítat jim, že si nás, příjemce služeb socialistického zdravotnictví, berou jako rukojmí, je velmi nízké. Ve skutečnosti jsou to kolektivisté, kdo z nás dělá rukojmí svého vidění světa. Oni mohou za to, že není jimi regulované zdravotnictví schopné hladce fungovat. V tržním systému by totiž žádný takový hromadný protest nebyl myslitelný. Nikdy by zde nemohlo dojít k tak hromadnému projevu nespokojenosti s platovými podmínkami. A je vhodné na tomto místě poznamenat, že regulační poplatky skutečně nejsou tím skutečným protržním opatřením. Potřebujeme, aby stát dal od zdravotnictví ruce pryč. Je pro nás příliš důležité, než abychom si mohli dovolit nechat jej ničit státními zásahy.


Vláda, jež se sama nazývá pravicovou, sklízí trpké ovoce centrálně řízeného, socialistického zdravotnictví. A protože její pravicovost je pouze falešnou maskou, která zakrývá fundamentální kolektivismus a etatismus, nedokáže problém řešit jinak než socialisticky. ODS i Top09 jsou stranami s kolektivistickým viděním světa a vyznávající altruistickou morálku. (Věci veřejné zde pomíjím, neboť jde o stranu, v jejímž ideovém konceptu není ani stopa po nějakých idejích, ať už pravicových nebo levicových.)
Představitelé tzv. pravicových vládních stran se na problémy zdravotnictví nedokáží dívat jinak, než kolektivistickou a altruistickou optikou. Ta vykresluje lékaře jako služebníky veřejného zájmu, nositele společenského prospěchu. Na zájem lékařů je v porovnání se “zdravím společnosti” nahlíženo jako na nedůležitý. Zájmy a cíle lékařů tedy mohou být kdykoliv obětovány v zájmu “vyšších cílů”.


Lidé jako ministr Heger samozřejmě nemohou zaujímat jiný postoj. Byli přece zvoleni stejnými lidmi, jako jsou oni sami - voličské jádro parlamentních stran, které se nazývají pravicovými, jsou vesměs kolektivisté a etatisté, pro něž pravicové principy neznamenají takřka nic.


A protože politici, ať už vládní nebo opoziční, nehájí ani nerespektují svobodu jednotlivce, je pro ně hlavní věcí zajistit chod zdravotnictví ve stejných ideologických kolejích, a to jakýmikoliv legálně dostupnými prostředky.
Je příznačné, že zoufalství ministra zdravotnictví dostoupilo takových výšin, že jej napadlo přinutit lékaře násilím, aby nezbytnou péči poskytovali i nadále. Fakt, že se takový nápad zrodil v hlavě ministra nominovaného stranou, která sama sebe označuje jako pravicovou (dokonce občas ještě pravicovější, než ODS), ilustruje ideologickou povahu současné politické garnitury v celé nahotě.


Oni to totiž nejsou jen lékaři, na které je pohlíženo jako na nepostradatelné služebníky veřejného blaha. Jsou to všichni produktivní lidé, všichni ti, kteří jsou nuceni platit daně, všichni ti, kteří jsou čistými daňovými plátci. Pokud by všichni tito lidé, na nichž je kolektivistický stát plně závislý, omezili svou produkci a přestali by tak být plátci daní, nebo by se dokonce pokusili emigrovat do nějaké daňově přívětivější země, jak by tuto situaci naše vláda řešila? Nařídila by všem schopným lidem pracovat naplno podle svých možností? Těm, kteří četli román Atlas Shrugged americké filozofky a spisovatelky Ayn Randové, který vypráví právě o takové vzpouře produktivních mozků, netřeba dále napovídat...


Skoro by se hodilo zvolat, “pane ministře, vyhlaste výjimečný stav, donuťte lékaře pracovat, a ukažte tak, že řeči o svobodě, v níž prý žijeme, jsou jen prázdnou frází!”

požadavky lékařů představují

požadavky lékařů představují 1% výdajů.... NEEXISTUJE DŮLEŽITĚJŠÍ A DLOUHODOBĚ AKUTNĚJŠÍ "NÁPAD", NEŽ ZAPLACENÍ KVALITNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU....A JE PERVERZNÍ, ŽE TO VISÍ NA TOM 1%

http://www.finance.cz/zpravy/finance/245888-vydaje-na-zdravotnictvi-jsou...

95% výdajů hradí pojišťovny jenom 5% je spoluúčast...Česko je zemí s nejnižšími soukromými výdaji občanů na zdravotní péči ze zemí OECD. ........prostě socialismus....a chce se po doktorech, aby sanovali socialismus a neschopnost "pravice" k pravicovému řešení, jako ji sanovali celých 21 let....

Jak se dalo předpokládat, ta

Jak se dalo předpokládat, ta vydírací mašinerie dostává trhlinu a nebude dlouho trvat a ze stávajících spojenců se stanou nepřátelé. Někteří doktoři zjistili, že za nimi není vzlykáno tak, jak si ve svojí ješitnosti představovali. Dochází ke střetu profesionálních postupů ministerstva proti odborově- vyděračským Kubkovcům. Veřejnosti se oposlouchala ta plačtivá story chudáků v bílích pláštích a pochopili, že pánům Doktorům jde o jediné - o prachy. A lidem jde také o jediné. Jistotu, že budou řádně ošetřeni. Očekávám, že brzy podá některý z těch užitečných idiotů první žalobu proti osnovatelům vzpoury bílých plášťů až zjistí, že byl zneužit k polechtání ega socialisty Kubka a zůstal trčet ve vzduchoprázdnu. Kubek nemůže počítat ani s Rathem, kterého před časem zradil kritikou Rathových poplatků.

SANEP: Téměř dvě třetiny

SANEP: Téměř dvě třetiny Čechů se pak domnívá, že hromadné výpovědi nespokojených lékařů jsou v rozporu s lékařskou etikou. /Pro milovníky veřejných průzkumů.../

Protestující lékaři ztrácejí

Protestující lékaři ztrácejí podporu veřejnosti - Titulek v médiích...

Jak čtu debatu pod tímto

Jak čtu debatu pod tímto článkem, vidím, že většina diskutujících míjí podstatu autorova sdělení.
Článek přece nebyl o tom, jestli doktoři mají, nebo nemají zasloužené platy, zda jsou kvalitní, či namyšlení, zda opravdu odejdou, nebo jen blufují. Hlavní myšlenky pana Záloma byla, že V NEREGULOVANÝCH OBORECH ŽÁDNÉ SOCIÁLNÍ STŘETY NEJSOU.
Dotkl se toho Mirek. Možná se vzbouří kominíci, ale pouze v případě, že je stát bude nutit k akreditaci.

myslím, že už jsem to tady

myslím, že už jsem to tady psal, ale velice se mi líbil pan ministr Heger, když v předvánoční debatě s Rathem, s naprostou poker-face vytáčel Drtinovou k nepříčetnosti, svojí rozvahou a tvrzením, že "ono to nebude tak horké" a v nejhorším případě je tu ještě krizový plán!!!!
....a ono to tak asi opravdu dopadne, že odejdou jen ti, co skutečně odejít chtějí ( ne ti verbovaní Engelem a Kubkem ), zavřou se oddělení, které si o to již dlouhodobě říkala ( viz Příbramská porodnice)...... a život v bílých pláštích, načichlých ajatinem půjde zas dál.
A bude tak dobře, valí se na nás totiž další kauza a tou je již téměř zapomenutý Dušek a "jeho" železničáři........!!!
Ti také nesouhlasí s kolektivní smlouvou a chtějí zvýšit platy??!!
Nutno dodat, že nejezdící vlaky mi budou stejně lhostejné, jako ca. 500 odcházejících doktorů.........

PS. nezdá se vám, že se to každý rok opakuje ( učitelé, doktoři, strojvůdci....) a už to unavuje - je všechno jenom náhoda.....???

Rozhodl jsem se, že lékaře,

Rozhodl jsem se, že lékaře, kteří podali onu hromadnou výpověď, nebudu navštěvovat. Víc k tomu nemám co ríct.

Dnes Virtually nabízejí

Dnes Virtually nabízejí zajímavé srovnání...
Václav Klaus: "Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, kolektivně a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemůžeme smiřovat. Je to nepřijatelné vydírání."
Luboš Zálom: "Je však třeba důrazně odmítnout morální odsudek, že hromadný odchod lékařů je bezskrupulózním projevem vydírání. Lékaři mají plné právo nespokojit se se svými platy a nemají žádnou povinnost setrvávat v zaměstnání, které jim nenabízí podmínky, jaké si představují."

U mě vede Zálom. Popsal to, narozdíl od prezidenta, naprosto přesně.

Překvapivě mají pravdu oba.

Překvapivě mají pravdu oba. Výzvy k hromadnému odchodu (když člověk pak má zůstat) jsou opravdu vydírání, kdežto samotný hromadný odchod (uskutečněný) vydíráním není.

ano, jako citový vyděrač to

ano, jako citový vyděrač to napsal prezident....

Prezident žádnou profesi

Prezident žádnou profesi záměrně nejmenoval, ale potrefená husa se ozvala.
Možná odejdou příště kominíci. Když se teď tolik žvaní o pomalu povinném vymetání a kontrole komínů "akreditovanými" kominíky. A taky trojnásobek.

Je to fakt tak důležité,

Je to fakt tak důležité, jestli jmenoval konkrétní profesi?

Já myslím (ale mnohem líp, než bych dokázal já, to napsal Luboš Zálom), že samotný odchod do zahraničí nebo do jiného oboru nebo do důchodu, je naprosto v pořádku. Dokonce by to byl KONEČNĚ postup logický a správný. Na druhou stranu ten tyátr a medializace a nátlak kolem toho (např. heslo "Náš exodus, váš exitus") nese prvky vydírání. Nemyslím tedy, že by Klaus neměl pravdu. Jen zdůraznil naprosto nepodstatnou věc. A podstatu tím zamlžil.
Když porovnám Klausův a Zálomův popis, tak Zálom je O PATRO VÝŠ.

nejmenováním se může utěšovat

nejmenováním se může utěšovat leda pitomec....
....kominík chce trojnásobek průměrného platu? Ono to tak někde je? Já jen že trojnásobek průměru je jinde u lékařů obvyklý....vám ale neunikají JENOM tyhle souvislosti

Známý pravicový purista, před

Známý pravicový purista, před kterým i Thatcherová a Reagan musí být v obavách, že budou nařčeni z levicových úchylek , zabrousil do oboru, o kterém zjevně nic neví a navíc pomotal dva faktory - odchod lékařů a systém zdravo votní péče.Pokud jde o odchody je pokračováno v dvacetiletém nátlaku na zlepšení platových podmínek nemocničních lékařů již od dob Klause a dalších 20ti MZ z iniciativy ČLK, odborářů LOK i jiných zdrav.odborů. Požadavky jsou objektivně opodstatněné z hlediska vzájemných relací s vyspělými státy nejen lékařské profese ale mezi povoláními .obecně .Tentokrát se však lékaři obrátili na profíky, kteří vyhodnotli možný úspěch formou vydírání s tím, že postačí odchod klíčových oborů,např anesteziologie, čímž by byly paralyzovány všechny operativní zásahy. Protože by časem se opět příjmy dostaly do nivelizace, požadavky jsou kladeny na delší období, tedy požadované zvýšení je nadsazeno nad přijatelnou úroveň.
Druhá záležitost-vlastní systém zdravotní péče podrobené autorem zdrcující kritice je zcela mimo realitu. Jednak systémy jsou celosvětově nedokonalé a každý má svoji slabou stránku a pak přece u nás za celé období nebyly vládnoucí strany zcela pravicové a při rozhádanosti ani akceschopné, což má na svědomí poměrný volební systém. Kdyby si autor prošel reformní pravidla vypracované kol.kolem Julínka, zjistil, by, že konečný cíl byl postaven na soukromém vztahu "Pacient(zákazník)- zdrav.péče(služby) - zjednodušeně přímá platba - úhrada(podmínečná podle smluvního vztahu) pojišťovnou. K tomu vše směřuje přes všechny překážky, což si vyžádá čas.Pokud ovšem by se nestal MZdr Přímo pan Zálom, pak by to bylo do roka..

"...nezastírám fakt, že

"...nezastírám fakt, že zdaleka ne všechny budeme chtít zpět." MUDr. Ratha jsem v minulosti přímo fyzicky nesnášel /tím se nechlubím/, ale nebudou se mé pocity tak trochu měnit? Odvaha politiků jít proti proudu, je ocenění hodná!

to je normálka, ODS má k čssd

to je normálka, ODS má k čssd čím dál blíže

Co Vy na to, je to dobře,

Co Vy na to, je to dobře, nebo špatně?

pro odčssd samozřejmě

pro odčssd samozřejmě dobře.....to se to pak pakuje

Pane Zálome, nebyl jste

Pane Zálome, nebyl jste náhodou také vyprodukován ve státně řízeném systému? Úroveň Vašich příspěvků tomu nasvědčuje.

Je zřejmé, že si málokterý z

Je zřejmé, že si málokterý z nich přeje svobodné, tržní zdravotnictví. Je možné s jistotou tvrdit, že z úst žádného českého lékaře nikdy nezazněl požadavek na odstátnění zdravotnictví.

to nych rozhodně netvrdil, otázkou je, co si pod trhem ve zdravotnictví představujete. Dovoluju si tvrdit, že trh ve zdravotnictví bez přívlastků byste "neunesl".....o to víc si to uvědomují lékaři, tudíž od nich neočekávejte nějaké protržní fundamentalistické nadšení. Ostatně i baronka Thatcherová byla proti ideologizování a upřednostňování některé z forem. Byly to principy antiideologičnosti a možnosti alternativní volby. Tak vznila reforma britského zdravotnictví, jejímž cílem je postavit práci lékařů a nemocnic na čistě finanční základ a zvýhodnit ty lékaře a zdravotnické instituce, k nimž půjde větší množství pacientů. Zelenou dostalo i soukromé zdravotnictví. Ale jinak máte pravdu v tom, že tam, kde je postrádán trh s jeho "regulačním mechanismem" nelze spoléhat na něco co není, nemohou s tím počítat ani lékaři a jediná možnost, jak dát perverznímu systému najevo aby si uvědomil a přehodnotil své priority, je obdobná forma, jakou zvolili britští lékaři, jimž baronka Thatcherová po dvou týdnech vyhověla.

to mám hrozně rád, když

to mám hrozně rád, když "informovaní" žvaní o trhu ve zdravotnictví:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenova_kontrola_32679.html?year...

Výsledky činnosti cenové kontroly
rok 2006

V roce 2006 byly pracovníky oddělení cenové kontroly finančních ředitelství uzavřeny celkem 484 kontrolní akce.

Ve správním řízení bylo za porušení cenových předpisů vydáno 212 rozhodnutí o uložení pokut v celkové částce 2 455 801 tis. Kč. V jednom případě byla uložena pořádková pokuta podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, za neposkytnutí součinnosti ve výši 10 tis. Kč. Proti rozhodnutím bylo podáno 29 odvolání, v 13 případech byly pokuty zrušeny nebo sníženy, celkem o 2 446 090 tis. Kč a v 15 případech bylo odvolacím orgánem prvoinstanční rozhodnutí potvrzeno. U 1 podaného odvolání řízení probíhá. Celková částka pravomocně uložených pokut činí 8 323 tis. Kč. Uhrazeno bylo 7 678 tis. Kč z pravomocně uložených pokut.

Předmětem výkonu cenové kontroly bylo ověření dodržování způsobů regulace cen stanovených zákonem o cenách, zejména maximálních cen ve zdravotnictví, pozemků nesloužících k podnikání a mléčných výrobků pro žáky. Dále byla pozornost kontroly zaměřena na další ceny zařazené do seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny jako např. vody pitné a odvedené, výrobků a výkonů ve zdravotnictví a zdravotní péče, veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravy, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu, na ceny povinných technických prohlídek silničních vozidel, výkonů stanic měření emisí apod. Zneužití hospodářského postavení u cen neregulovaných bylo kontrolováno na základě podnětů firem či občanů. Jednalo se o kontroly časově i odborně velmi náročné.........Stomatologické laboratoře

Z 20 kontrol provedených ve stomatologických laboratořích bylo u 18 prokázáno porušení cenových předpisů s následným uložením pokut v celkové výši 118 tis. Kč. Úhrada byla provedena ve výši 114 tis. Kč.

Kontrola zjišťovala, že prodávající nesplnili své evidenční povinnosti vyplývající z ustanovení § 11 odst. 2 zákona o cenách tím, že neuchovávali cenové kalkulace věcně usměrňovaných cen náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii, včetně jejich oprav a údržby, tři roky po skončení platnosti ceny zboží.

V případech, kdy kalkulace byly zpracovány, bylo zjišťováno nedodržení pravidel věcného usměrňování cen stomatologických výrobků, např. nesprávným propočtem fondu pracovní doby nebo zahrnováním neoprávněných nákladů, jako např. náklady na reprezentaci, soukromá vozidla, škody, smluvní pokuty a pod.

Stomatologové

Celkem byly provedeny 3 kontroly a ve dvou případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů. Za porušení cenových předpisů byly uloženy pokuty v celkové výši 35 tis. Kč. Uhrazeno bylo 30 tis. Kč.

Kontrolou bylo zjištěno neplnění evidenční povinnosti tím, že prodávající neuchovával cenové kalkulace věcně usměrňovaných cen zdravotní péče, která je poskytována účastníku veřejného zdravotního pojištění a není hrazena z veřejného zdravotního pojištění tři roky po skončení platnosti ceny zboží. Dále nedodržením § 11 zákona o cenách, a to nevypracováním kalkulací cen na výkony týkající se pacientů pojištěných u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

___________________________________________________________________________________