Nový státní fond pomůže začínajícím technologickým firmám
Martin Kocourek

Když se řekne stát a podnikání, většina lidí od byznysu se spíš zamračí. Alespoň ti, kdo jsou schopni reálně hodnotit předlistopadovou a polistopadovou ekonomickou situaci, jasně chápou, že stát podnikat neumí a nemůže. I většina z nich by ale připustila, že státu může mít své místo v podpoře rozvoje podnikání. A já dodávám, že ho tam historicky také má.

Stát dosud podporoval podnikání především dvěma formami. Na straně jedné přímými dotacemi, na straně druhé nástroji zjednodušujícími přístup k financování, především zvýhodněnými půjčkami a zárukami.

První z forem, kterou v oblasti průmyslu zajišťuje především vládní agentura CzechInvest, je založena na kontinuálním, opakovaném či jednorázovém vypisování výzev pro podávání žádostí pro nějakou oblast podpory, které jsou následně podle objektivních kritérií vyhodnoceny a vybraným příjemcům je poskytnuta dotace. Příjemci samozřejmě přibude řada povinností, aby řádně doložil, že s dotací naložil podle jejího účelu. Tento systém, který byl za několik let používání doveden prakticky k dokonalosti, a jímž už na podporu podnikání proteklo přes deset miliard korun, má jedinou nevýhodu – jednou použité peníze jsou nenávratně pryč, použít je znovu není možné. Příjemci dotací jsou ale s takovým modelem samozřejmě velmi spokojení, získávají dodatečné prostředky pro rozvoj svého podnikání a při splnění všech podmínek dotace je nemusejí vracet.

Další dvě formy, půjčky a záruky, spadají spíše do oblasti působnosti státních firem Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Poskytování zvýhodněných půjček a záruk je samozřejmě z hlediska státu vhodnou formou podpory podnikání, protože (samozřejmě jsou-li půjčky splaceny a záruky nejsou uplatněny) je možné peníze určené pro tento účel používat opakovaně. Z hlediska podnikatelů to ovšem znamená nutnost od státu získané prostředky dříve či později státu také vrátit.

Na Ministerstvu průmyslu obchodu a agentuře CzechInvest již významně pokročila příprava zcela nového, dosud nevyužívaného systém podpory podnikání, který propojí pozitiva obou zmíněných způsobů – umožní státu jednou vložené prostředky získat časem zpátky a použít je znovu, a zároveň nevystaví nové podniky nutnosti okamžitě začít vytvářet rezervy kapitálu na pozdější splacení půjček. V tomto novém systému bude stát přímo investovat do nových podnikatelských projektů. Takzvané "seed fondy" (pro neangličtináře dodávám, že tento byznys jazyk používá "seed" buď ve významu "semeno" nebo "osít, osázet") jsou moderním trendem především při využívání evropských peněz. Nejde o nic jiného, než že stát místo přímé dotace vloží kapitál do nové společnosti a svůj podíl v ní časem prodá (u zvlášť úspěšných projektů možná i za víc, než na počátku vložil) a peníze použije znovu.

Do fondu prozatím vložíme zhruba 1,2 miliardy korun, tedy částku, kterou Česko nedávno získalo pro podporu podnikání navíc oproti dříve přislíbeným prostředkům pro nynější rozpočtové období 2007–2013. Fond bude přitom určen pro začínající firmy orientované na oblast moderních technologií, právě v nich totiž leží základ budoucí prosperity. Přitom na technických školách existuje řada možností pro přenos výsledků výzkumné a vývojové činnosti do běžné komerční praxe, studentům ale k tomu chybí především kapitál. Ten by právě měl přinést náš nový "seed fond". Stát v roli společníka zastoupený především agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou do těchto začínajících firem, start-upů, přinese také základy nezbytného praktického know-how souvisejícího s managementem firem.

Detailní návrh, jak bude nový fond na podporu začínajících podnikatelů vypadat, jak budou projekty vybírány, jak se bude stát o svou investici starat a kdy a za jakých podmínek ji opustí, chceme předložit vládě během druhého pololetí letošního roku.

A mimochodem, když už jsme u letošního roku, přeji Vám všem do něj mnoho osobních i pracovních úspěchů a co nejméně osobních i pracovních potíží a problémů.

Státní podpora podnikání se

Státní podpora podnikání se mi nazamlouvá. Proč by stát (státní ouřadové) měl rozhodovat o tom, co sám neumí? A proč by vůbec měl stát učit (budoucí) podnikatele závislosti na státu? To pak můžeme rovnou všechnu aktivitu zabalit a spoléhat na milost boží, neboť Bůh nás spasí. Jenže ten má neomezené možnosti a nemusí obírat o peníze daňové poplatníky, což obvykle bývají úspěšní podnikatelé a jejich zaměstnanci.
Když má někdo dobrý podnikatelský nápad, neměl by pro něj být problém získat peníze buď od banky nebo od jiných investorů. A když nedokáže ani to, jak mám věřit jeho podnikatelským schopnostem?

Aby štát niekomu peniaze

Aby štát niekomu peniaze mohol dať, musí ich najprv niekomu zobrať. Logicky ich môže vziať iba tomu, kto je schopný ich zarobiť, tj. vie vytvoriť bohatstvo. Naopak ich bude dávať tým, ktorí peniaze zarobiť nevedia a bohatstvo iba spotrebúvajú (keby vedeli zarobiť, tak nepotrebujú podporu od štátu).

To znamená, že opäť nedôjde k ničomu inému než k okrádaniu šikovných ľudí tvoriacich hodnoty a prerozdeleniu neschopným flákačom. To sa potom nedivím, že štáty sa topia v dlhoch. Štát nemá čo podnikať ani podporovať akékoľvek vyvolené skupiny z peňazí všetkých.

jen honosný název pro

jen honosný název pro tunel

Nejsem "člověk od byznysu", takže moje stanovisko je zcela jiné, nežli stanovisko osob, s nimiž se stýká pan autor (no kin!). ////

"stát podnikat neumí" -- Samozřejmě. Ale proč to neumí? Protože slavný český stát ani nerozpozná, co je dobře a co je špatně, co by se mělo podporovat a co nemělo, a komu by se měly odevzdávat státní peníze. Tudíž jakýkoli státní fond na podporu čehokoli je jen honosný název pro přemístění peněz do kapes kamarádů (to v lepším případě) a/nebo neznámých vyžírků (to v horším a častějším případě). Zdá se, že ani z podpory solárních elektráren se čeští politici nepoučili. Nebo poučili - jak okrádat stát nenápadněji a jak tu krádež ještě honosněji opentlit. ////

"I většina z nich by ale připustila, že státu může mít své místo v podpoře rozvoje podnikání." -- Něco takového "připustí" jenom ten, kdo bude rejžovat z toho "přerozdělování". Neboli ten, kdo bude krást za bílého dne, s politickým požehnáním. ////

Stát (ani žádný ministr, ani žádný ministerský úředník) NEVÍ, které obory (které technologie, atd.) by se měly podporovat. Stát občanům nejlépe prospěje tím, že je nechá dělat to, co oni sami chtějí. NE tím, že jim bude určovat ty "správné" obory a technologie, které dělat mají. ////

Vážený pane Kocourku. V roce

Vážený pane Kocourku.

V roce 2011 dostane celá ČSAV (včetně investic)celkem 4.8 mld Kč. Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům jsou plánovány ve výši 35 mld. Kč, z toho podnikatelským subjektům 26 mld. Kč.

To je tunýlek jak hrom.

Nějak si nepamatuji, že by Baťa, plzeňská Škodovka, pražská ČKD, kladenská Poldovka, ústecký Schicht, ostravské Vítkovické železárny a další dostávali za první republiky od státu "neinvestiční prostředky".

A přitom řada z nich byla na světové úrovni a samy měly rozsáhlý výzkum a vývoj. Jinak by v konkurenci neobstály. Dnes montovny prakticky žádný výzkum nemají a když chce pan Roman za státní peníze stavět sluneční elektrárny a vyvíjet elektromobil, tak je jasné, o co jde.

Ale to byli jiní ministři financí a jiní podnikatelé!

S pozdravem

___________________________________________________________________________________