Rath, Borůvková, Setnička - intelektuálně nadřazení socialisté?
Veronika Vrecionová

Čím dál tím častěji mám pocit, že někteří členové sociální demokracie se v poslední době začínají chovat jako utržení ze řetězu. Sebevědomí jim zřejmě dodává stabilní náskok, který si ČSSD udržuje v průzkumech veřejného mínění. Tato "utrženost ze řetězu“ se  projevuje mj. i na tom, jak se své konkurenty pokouší „deklasovat“ s odkazem na jejich údajně nedostatečné vzdělání.

Svou údajnou intelektuální nadřazenost socialisté nejčastěji demonstrují s poukazem na to, jakou vysokou školu sami vystudovali a jak jsou jejich protivníci „podřadní“, protože nemají žádnou vysokou školu, či z pohledu sociálních demokratů nějakou „nedostatečnou“. V poslední době jsem z řad sociálních demokratů zaznamenala nejméně tři takovéto „intelektuální velikány“ - MUDr. Davida Ratha, Mgr. Alenu Borůvkovou a v neposlední řadě „studenta práv a bakaláře z FHS UK, místopředsedu Mladých sociálních demokratů Praha a člena ČSSD na Praze 2“ Antonína Setničku, který se svou údajnou intelektuální nadřazenost pokusil demonstrovat v přezíravé odpovědi herci Jiřímu Mádlovi na svém blogu na idnes.cz, která je pouze několik hodin stará.

Paní Mgr. Borůvková nedávno v podobném duchu reagovala na svém facebookovém profilu na slova Miroslavy Němcové z rozhovoru pro MF Dnes. M.Němcová v něm nepřímo označila paní Mgr. Borůvkovou za „maskota“ ČSSD a srovnala ji s někdejší kandidátkou ČSSD v Ústeckém kraji Kateřinou Brožovou. Paní Mrg. Borůvkovou tato kritika nenechala chladnou a vrhla se střemhlav do boje - alespoň na facebooku. Miroslavu Němcovou označila za „vyučenou dámskou krejčovou“ a dodala „pokud pilná švadlenka (Miroslava Němcová) nazývá vysokoškolačku (paní Mgr. Alenu Borůvkovou) maskotem, něco není v české kotlině v pořádku..“

V jednom má ale paní magistra Borůvková pravdu. V české kotlině není opravdu něco v pořádku. Paní Němcová si mohla odpustit své rýpnutí do paní magistry Borůvkové, ta však zareagovala zcela neadekvátně. Reakcí typu „mlč – nemáš dostatečné vzdělání na to, abys do něčeho mluvil/a“, rád využívá i její stranický kolega – MUDr.David Rath. Pan doktor, poslanec a hejtman Rath takovéhoto faux-pas dopustil naposledy v nedávné televizní debatě , když se pokusil umlčet současnou ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou slovy:

„Já chápu, paní ministryně je zdravotní sestřička, já si vážím práce zdravotních sestřiček, ale při vší úctě k nim určitě není odbornice na očkování, rizika očkování a tyto věci.“

Když mu Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA odvětila následně slovy: „Zatímco vy ano.“, David Rath nezaváhal a dodal „No, já jsem aspoň lékař, toto jsem dlouho studoval...“

Rakovina údajné „intelektuální nadřazenosti“ zřejmě řádí napříč ČSSD. Má ji jak starý mazák MUDr. David Rath, tak „skoromístopředsedkyně“ ČSSD Mrg. Alena Borůvková, ale zasáhla i nejmladší generaci našich socialistů – diagnostikována byla i u „studenta práv a bakalářa z FHS UK, místopředsedy Mladých sociálních demokratů Praha a člena ČSSD na Praze 2“ Antonína Setničky. Ten ji projevil ve svém dnešním blogu, který nazval „Otázky VM: Odpověď Jiřímu Mádlovi. Jak již z názvu vyplývá, pan Setnička v něm reagoval na video dotaz herce Jiřího Mádla ze včerejších Otázek Václava Moravce. Jiří Mádl se v nich dovolil představitele ČSSD dotázat, zda jeho strana bude i nadále využívat v předvolební kampani billboardů dehonestujících jejich politické protivníky. Od představitele socialistického dorostu „studenta práv a bakalářa z FHS UK“ a „místopředsedy Mladých sociálních demokratů Praha a člena ČSSD na Praze 2“ Antonína Setničky se mu dostalo přezíravé a arogantní odpovědi zakončené větami: „Doufám, že i na druho- až třetiřadých soukromých vysokých školách se také vyučuje fakt, díky které politické síle můžete nyní volit či vůbec se k politice vyjadřovat. Nemůžete si snad vzpomenout? Ano, byli to opravdu sociální demokraté.“ „Student práv a bakalář z FHS UK“ a „místopředseda Mladých sociálních demokratů Praha a člen ČSSD na Praze 2“ Antonín Setnička těmito „ošklivými větičkami“ zřejmě reagoval na fakt, že Jiří Mádl studuje masovou a sociální komunikaci na soukromé Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze.

Nevím jakou má tato vysoká škola úroveň, nestuduji ji, neznám se ani s paní Němcovou, ani s paní Juráskovou, natož s Jiřím Mádlem. Stud by mě však fackoval, kdybych se měla pokoušet uspět nad svým politickým konkurentem s odkazem na to, že má nedostatečné vzdělání a ať je proto raději ticho. U MUDr. Ratha již žádnou pokoru a úctu k soupeři nečekám, Mgr. Borůvková a pan Setnička by se ji mohli naučit alespoň předstírat.

Rath jako lékař disponuje

Rath jako lékař disponuje dvěma licencemi. Jedna umožňuje výkon samostatné praxe a druhá je nutná, když se chce lékař stát primářem. Pro tyto "glejty", které uděluje Česká lékařská komora, je klíčový počet odpracovaných let. Rath však do obou žádostí o licence započítal dobu, kterou strávil v civilní vojenské službě.
O Davida Ratha a lékařskou komoru se v minulosti dlouhodobě zajímal časopis Týden. Našel svědky, kteří s Rathem v době jeho civilní služby pracovali. Shodli se, že působil zejména v sekretariátu pražské Všeobecné fakultní nemocnice, a nikoli jako lékař.
Navíc – podle zákona ani nemohl na "civilce" jako lékař pracovat. A i sám Rath, když v roce 1992 žádal o zápis do lékařské komory, v dopise napsal: "V roce 1991 jsem pracoval pouze dvacet dní jako lékař, zbytek roku jsem vykonával civilní vojenskou službu."
Zjištění revizní komise ohledně svých licencí však Rath odmítl. Během civilní služby podle svých slov jako lékař pracoval, požadovaný počet let tedy splnil, a jestli prý někdo porušil zákon, byli to jeho tehdejší nadřízení.
Na autorku článku, která psala o jeho "licenčním problému", Rath podal trestní oznámení pro podezření z pomluvy a na vydavatele časopisu Týden žalobu (policie případ odložila a Rath po čase žalobu stáhl).
Příliš mnoho kriminelního potenciálu tohoto našeho Dr. Jekylla. U těchto morálních zrůd je naopak inteligence velmi nebezpečná. On jí zneužívá pouze pro svůj politický prospěch, bez ohledu na zůsobené škody, které tím napáchá.

kdyby byl ten jurodivý

kdyby byl ten jurodivý Moravec bystrý a pohotový ( jak o něm kolegové v ČT tvrdí ??), tak tomu pitomci Rathovi měl v OVM na tu jeho repliku paní ministryni odvětit ...: vy jste na toho lékaře tak dlouho studoval, až jste si musel zfalšovat doklady o praxi a atestaci......"
Rád bych viděl, co by ten šmejd potom koktal...????

Doporučuju prolétnout celý

Doporučuju prolétnout celý blog mladého socialisty Setničky. Pokud tohle je intelektuální výkvět a budoucí elita socialistů, pak nás čeká pěkná budoucnost.. Na druhou stranu to potvrzuje opět, že prostě socialistou může být jedině naprostý tupec... (třebaže s titulem z fakulty humanitních studií.. nebo spíše právě proto ;-)

Nooo Luboši, v rámci

Nooo Luboši, v rámci objektivity si ve volném čase prolétněte i jiné blogy některých, nejenom mladých, elitních demokratů, liberálů nebo křesťanů a jsem si jistý, že dojdete ke stejnému závěru .... tedy, že tupce najdete i tam...

Jen pro dokreslení

Jen pro dokreslení pomýlenosti sebevědomých "vzdělaných" pitomců musím uvést, že úroveň vzdělání a intelekt, popř. inteligence nejsou spojené nádoby. Pan Setnička je v čele těch pitomců zářným důkazem, neboť asi při jeho Bc. studiu na "prvoligové FHS UK" chyběl na přednášce Aplikované etiky, kde by se býval byl musel naučit něco o kritické reflexi vlastních i cizích postojů a především o porozumění a výkladu vlastních předsudků.

Blbců s věhlasnou vysokou

Blbců s věhlasnou vysokou školou jsem již za svůj život potkala dost. Sociální nevychovanost a aroganece předskokanů ČSSD je jejich vyzitkou.

Jeducho, opatrně s těmi

Jeducho, opatrně s těmi nálepkami. Sociální nevychovanost a arogance není vizitkou představitelů pouze jedné strany.

Ano Toole, máte pravdu. Ale

Ano Toole, máte pravdu. Ale samolibě neustále předhazovat svoje dosažené vzdělání nebo naopak urážet ty, kteří stejného vzdělání jako oni nedosáhli, to je skutečně výsadou jen některých.

vzdělání nemusí korelovat s

vzdělání nemusí korelovat s intelektem.

"Pan doktor obojího práva

"Pan doktor obojího práva Sobotka, druhou profesí samouk věd ekonomických si zablogoval."
Toto je přesná citace z dnešního článku pana Paulczynského zde na Virtually. Sociální nevychovanost a arogance je vizitkou i předskokanů ODS.

Jo, a téma Dluhoslavovy

Jo, a téma Dluhoslavovy práce: Vývoj sociální demokracie v našich zemích, námět jako stvořený pro právnicko-ekonomickou kapacitu.

Ikona třicetikorunáčů v plné nahotě svého vzdělání.

Já mám pocit, že to pan

Já mám pocit, že to pan Paulczynský přehnal: náš Dluhoslav je magistr, pokud se nemýlím. Neviděl bych aroganci v tom, že někomu přiřknu vyšší akademický titul, než má. Diplomová práce Dluhoslava měla rozsah 52 stran, vedoucí práce sociálně demokratický poslanec Koudelka.

Samouk ekonomických věd - i to je pro našeho Dluhoslava příliš lichotivé, samouk - to ano, ale že by jeho aktivity měly něco společného s vědou, no, to asi opravdu, ale opravdu, ne.

___________________________________________________________________________________