Radek John: Kradli, kradou, budou krást
Jana Dědečková

Začínám mít dojem, že slova korupce a kradou se pomalu ale jistě stávájí módním hitem, a pokud snad někdo ještě nemůže potvrdit, že viděl, slyšel, ví ….  potom rozhodně není in.  Obzvláště vítané je spojení,  kdy mezi slova politik a korupce dáte  rovnítko. Ta devalvace slova korupce nahrává chaosu ve kterém se daří především korupci a zlodějnám všeho typu.


Přesvědčují nás o tom dennodenně nejen „investigativní „ novináři, ale dokonce politici samotní se předhánějí, kdo vysloví více šokující obvinění. Publicistické pořady se jen hemží údajně předraženými zakázkami,  zprávy na Primě nás denně šokují naléhavým sdělením, že se kradou veřejné peníze, Janoušek,Sekera,  Jančík, …..  Že této atmosféry zneužijí všechny profesní a zájmové skupiny nalepené na státní rozpočet, o tom nemůže pochybovat ani malé dítě. Rétoriku změnil i Kubek  a v pořadu OVM jsme mohli slyšet, že lékaři odcházejí kvůli zlodějnám, neřádům a neexistenci reforem ve zdravotnictví.  Kdyby mu jeho kolega ve studiu nepřipomenul, že je to poněkud  nová interpretace akce Děkujeme, odcházíme a nedokladoval to příkladem boje proti 30ti korunovému poplatkům,  jakož i bojem i proti náznakům jakýchkoliv reforem v posledních letech, mohla se tato argumentace bez problému šířit jako zjevená pravda. Moravec  totiž vůbec nezasáhl a klidně nechal Kubka žvanit nesmyly.


Stejný den večer nám ČT nabídla pořad 168, kde jsme si mohli poslechnout (opět téma korupce) pátera Halíka, který udiveně kroutil hlavou, že se snad ještě najde někdo, kdo nevěří tomu čestnému panu Michálkovi když doslova platí axiom: řekni co si myslíš o Michálkovi a já ti řeknu, jaký jsi. Také se tomu divím. Po té mediální masáží mu už musela narůst andělská křídla, takže jeho čistota je jistě nepřehlédnutelná.


No, může si o mě myslet kdo chce co chce, ale já panu Michálkovi nevěřím. S podobným typem chování , kdy člověk zastávající veškeré kompetence k tomu, aby problémy řešil,  a přitom postupuje naprosto nestandardně a pro normálního člověka nepochopitelně,  jsem se už setkala mnohokrát.  V Radě ČT např, působil Miloš Rajchrt(nominovaný US), který nás všechny šokoval tím, že napsal Radě ČT stížnost na pořad Banánové rybičky. Nemohli jsme to pochopit. Nebyl běžný divák, byl členem kontrolního a do jisté míry správního orgánu, který měl v kompetenci programovou strategií a tím pádem i možnost navrhovat změny, a on si stěžuje. Ta stížnost, adresována vlastně sama sobě, byla nepochopitelná a marná byla naše snaha dopátrat se důvodů tak absurdního postupu. Později jsme zjistili, že pan Rajchrt vlastně žádné systémové návrhy nebo námitky proti pořadu nebyl schopen formulovat, pouze jak sám řekl “ nesnášel ty její kozy“.  Což uvádím pouze na dokreslení, protože mým hlavním sdělením je, že pan Rejchrt byl ve své funkci naprosto nekompetentní, přestože ho později prezident Havel vyznamenal za činnost v Radě nějakou medailí. Za stejně nekompetentního zastávat jakoukoliv řídící funkci, pokládám pana Michálka. Jeho podivné chování ve  mně mnohem více navozuje podezření, že chtěl vydírat,  nežli že by chtěl oznamovat korupci.  Že však k této nedůvěře přispěla velkou mírou média, která jsou opět tak kampaňovitá a tak naléhavě vnucují jediný správný názor, to vůbec nepopírám.


Ještě jsem totiž nezapomněla, jak bez jediného důkazu psali o panu Hodačovi a vydávali ho tu za agenta ODS, tu  za kolaboranta s bývalým režimem, nezapomněla jsem na „sarajevo“ a konto ODS, ani  vilu Václava Klause. Nezapomněla jsem, jak jsem na okamžik zapochybovala, jestli ten Drahoš (bývalý ředitel brněnského studia) opravdu nedostával provize stavební firmy, když reportéři z ČT ukazovali honosnou vilu, kterou mu firma staví. A pamatuji si, jak jsem se styděla, že jsem naletěla jejich manipulaci,  když jsem se později dověděla, že jeho byla jen kůlna na nářadí v sousedství  té honosné vily a ohrazený pozemek se základy jeho budoucího domu,který snad už dnes opravdu stojí.

Tím ovšem neříkám ani to, že bezvýhradně věřím Drobilovi. Ale věřím, že všechno může být zcela jinak, než nám média servírují.  Nevěřím na spiknutí, ale jsem přesvědčená, že tuto šílenou populistickou atmosféru v zemi  vytvářejí aktivistická média, do jejíhož čela se nyní postavil ministr vnitra Radek John, podle mě populista nejhrubšího ražení .   (níže citace z poznámek J. Čulíka o populismu)


Dokonalou ukázkou budiž odkaz na záznam diskuse, který tady v diskusi uvedla S.Š, který skutečně doporučuji všem ke shlédnutí. Paní S.Š. sice odkaz uvedla aby dokázala, jací že nemorální blbci se nacházejí v diskusi na tomto webu, ale musím říct, že pan Bratský neřekl nic jiného, než názory, které zazněly zde. ODS není VV, aby stačilo, že zavelelí generálové bez vojska Bárta nebo John, ale třicetitisícová strana v níž jsou mechanismy sice pomalé, ale k cíli rozhodně dojdou.  Podívejte se ale sami, kdo v této „respektové“ diskusi přijal účast, a jak Bratský, který nikdy nebyl ani v podezření z korupce, snažící se nebýt populistický a naopak být otevřený, sevřený v presu mezi Jakubem Železným a Erikem Taberym, sklízel posměch,  a jak se naopak vůbec nikdo nedivil, že garantem protikorupční skupiny  TOP 09 je Pavel Severa, který nemýlím- li se, byl především garantem Kopřivových sporných zakázek na ministerstvu obrany. Podívejte se na ministra vnitra, který  veřejně vznáší obvinění, že velké strany kradou „aby mohly dělat kampaň , že nekradou …“, ministra vnitra, který veřejně deklaruje, že  nevěří policií. Ministra vnitra, který veřejně vyhrožuje, že prověří nájmy kanceláří opozičních poslanců, jako odvetu na výtku, že jeden poslanec z jeho poslaneckého klubu pronajímá kancelář u rodinného příslušníka. Podívejte se na ministra vnitra pošťáka, který osobně přejímá  podezření a udání z domnělých kauz od občanů,   a nosí je policií. Podívejte se na ministra, který sní o své big fish a svou funkci pojímá především jako příležitost pro sběr poznámek ke své budoucí knize. 


Dívejte se pořádně. Já jsem si toto video stáhla (zítra už tam nemusí být), protože není být větší důkaz, že místo ministra vnitra zastává skutečně nekompetentní blb a populista, který nenabízí  systémové řešení skutečně špatného stavu naší země, ale pouze rozpoutává nedůvěru a chaos.  A já se ptám, komu to slouží.


Čemu např. slouží ten šílený humbuk kolem „transparentního" výběru policejního ředitele nějakou komisí? Nemá snad odvést pozornost od jiných, podle mne mnohem důležitějších funkcí, které už tak transparentně obsazovány nejsou? Všimli si snad novináři  jmenování ředitele investičního odboru na ministerstvu školství bez výběrového řízení?   Ne. No jistě. Ćlověk, který bude rozhodovat o miliardách je nezajímá. Důležitá je prádelna Dočista, která si přišla bratru na 54 milionu zisku, jak uvádějí naši vzdělaní manipulátoři.

Tož tak, milí zlatí. To jsem se zase naštvala a muselo to ven. Tak vám přeji pěkný den.

Zde jsou odkazy na videozáznam diskuse:

http://www.youtube.com/watch?v=2M-pmdLMSlw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2HouPfv2aEc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TyTlObf47ZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QXFl15l5kEA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=34DNY7ePKPQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V5xsQsHRS3U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T5ktTPXGlqg&feature=related

 

Populismus


Shrnutí přednášky Case Muddeho na Glasgow University, podle poznámek Jana Čulíka. Cas Mudde vyučuje politologii na Edinburgh University.

Populismus je politický styl, založený na rigidní dichotomii morálně čistého lidu a zkorumpovaných politických elit. Důležité je, že obě tyto společenské skupiny jsou pojímány homogenně, to jest celý lid je morálně čistý a politikové jako celek jsou zkorumpovaní.


(Nepopulistický přístup se vyhýbá této homogenizaci: uznává třeba, že někteří občané jsou morálně čistí, nebo že někteří politikové jsou zkorumpovaní, nevytváří však dichotomickou představu proti sobě postavených, zcela homogenních skupin.)
Populismus je založen více na rétorice než na ideologii.


Populismus je jen nerad politický. Považuje totiž politiku jen za "nutné zlo". Cílem populismu je "odebrat politiku zkorumpovaným vládnoucím politickým elitám a předat ji morálně čistému národu".


V zemích, které nejsou ovládány populismem, většinou například v západní Evropě, bude politik argumentovat, že existují určitá mezinárodní omezení (dohody, celní překážky, atd.), které způsobují, že jsou jejich ruce svázány. Populista takové překážky nikdy nepřijme. "Znamená pro nás Evropská unie omezení? Vystupme z Evropské unie!" - "Znamená pro nás globální ekonomika omezení? Vyčleňme se z globální ekonomiky!" - Takové rétorické výroky jsou nesmyslné.


Populista zdůrazňuje význam přímé demokracie: prostřednictvím referend je možno odebrat moc zkorumpovaným politikům a dát ji homogennímu a morálně čistému národu.
Populismus není politikou. Populismus pouze politizuje existující emoce, hněv, resentimenty.


V západní Evropě je populismus většinou extrémně pravicový, avšak ve středovýchodní Evropě může být populismus i levicový.
V Rusku (Žirinovskij) v Srbsku (Šešelj), v Litvě i jinde ve středovýchodní Evropě zaznamenali populisté dočasné politické úspěchy. Příliš se to v tomto smyslu neodlišuje od západní Evropy (Haider získal v Rakousku 27 procent, v Itálii extremisté získali 22 procent). Dosud však populisté nikdy nikde nezískali systematickou podporu: po krátkých obdobích volebních úspěchů bývají marginalizováni a mizí ze scény.


Na Západě jsou populisté považováni za politické párie, ve středovýchodní Evropě jsou občas zváni i do vládních koalicí.


Dědictví komunismu


Populismus je ve středovýchodní Evropě silný v důsledku zkušenosti s komunistickým režimem. Komunismus vyvolal ve středovýchodní Evropě vznik intelektuálského populismu. Je pozoruhodné, že populismus ve středovýchodní Evropě prosazují intelektuálové a dokonce i prezidenti (Václav Havel, Gyorgy Konrad, Lech Walesa).
Komunismus vytvořil nihilistickou, anatemizovanou společnost, založenou na vysoké míře společenské závisti. Za komunismu měly státní a stranické instituce pověst absolutní zkorumpovanosti. Právě za komunismu tedy vznikl onen koncept populistické dichotomie: morální občané - zkorumpovaní vládci.
Začalo se hovořit o morální občanské společnosti (jako celku) oproti zkorumpovaným státním strukturám (jako celku).
Konrád a Havel jako disidenti vytvořili koncept antipolitické politiky. Za komunismu to naštěstí nevadilo, protože skoro nikdo je ve virtuální realitě komunistického režimu neposlouchal a na politiku jejich zemí to nemělo vliv.
V postkomunistickém světě se toto pojetí prezentovalo jako "nový druh politiky". Není však jasné, co mohla antipolitika přinést do politiky, vzhledem k tomu, že politikou být odmítala.
Populistickým prvkem v pojmu antipolitické politiky je její nárok na absolutní morální převahu.
Gyorgy Konrad napsal: "Lidé vyvíjejí nátlak na základě kulturního a morálního tlaku, nikoliv na základě toho, že by byli zvoleni."
A tak se stala "morální antipolitika" vzorcem pro postkomunistickou politiku. Disidenti přitom využili těchto populistických rysů:


•  "morálních" postojů
•  odmítání politické třídy
•  hlubokého nepřátelství vůči politickým stranám.


Heslem Občanského hnutí v Československu bylo: "Občanské hnutí je pro všechny, politické strany jsou pro straníky".
Dědictví antipolitické politiky posléze využili oportunisté a antidemokraté, odstranili z ní naivní prvky a ponechali jen její záporné rysy.
Takto vzniklý populismus se staví proti monopolu moci politické třídy. Vznikl koncept ukradené revoluce.
"Revoluci nám ukradli zkorumpovaní politikové, vytvořili nový autoritářský režim."
"My proponentni nepolitické politiky jsme vysoce morální. Václav Klaus je ztělesněné zlo."

V normálních zemích ovšem není politika založena na takovýchto černobílých kontrastech, ale na umění politického kompromisu.
Převažující náladou postkomunistických společností se stal frustrovaný pocit většinové společnosti, z níž si "udělali politikové oběť". Postkomunistický svět se vrátil k černobílému boji mezi "dobrem a zlem", v němž není (jako v západní politice) místo pro politický kompromis.


Argument o "ukradené revoluci" byl nejprve populární u pravicových populistů - podle nich totiž revoluci ukradli komunisté.
V ČR ale zaznamenala pozoruhodný vzestup KSČM. Aniž by se kdy omluvila za své totalitní zločiny a aniž by od dob komunismu změnila svou ideologii, změnila svou rétoriku. Takže je nyní třetí největší stranou v ČR a má podporu přibližně 20 procent obyvatelstva. Rétorika této stále ortodoxní komunistické strany dnes zní: lid se musí postavit proti zkorumpovaným politikům.
Komunismus ulehčil nástup populismu. Populismus se dostává do popředí v obdobích rozkladu režimů a chaosu.


Demokratická hnutí bojovala koncem osmdesátých let dvojí boj: jednak za svobodu a jednak za národní nezávislost. Pojem "morálně čistého národa" šel už tehdy ruku v ruce s pojmem "zkorumpované cizí mocenské elity".


Postkomunističtí prezidenti se stali obránci celého národa proti zkorumpované politické elitě. Je to typické pro první desetiletí vznikání politického establishmentu: neexistoval precedens, kdo má mít jakou moc, a tak různé části vládních struktur s sebou otevřeně zápasily o moc, s tím, že kdo jí uchvátí nejvíc, bude ji mít nejvíc.


Politika ve většině středo a východoevropských zemích je však závislá na západním financování a Západ v dlouhodobé perspektivě nebude populismus tolerovat: bude tolerovat jen odpovědné politiky. Snad se tedy dá očekávat jeho útlum.

Na severu Čech TO není poprvé

Na severu Čech TO není poprvé - pan ministr Janota, nežli odešel z funkce, tak poslal do Ústí nad Labem - kontrolu, neboť se tam "ztratila" při podobném šikovném "nákupu" půl miliarda, ale "hledání" půl miliardy skončilo odchodem pana ministra Janoty..A nyní se něco podobného opakuje a to aniž by se původní NÁKUP DOVYŠETŘIL??..

Praha - Politici na severu Čech pokračují v riskantních operacích s veřejnými zakázkami.

V úterý jim kvůli zpackaným a neprůhledným nákupům pro zdravotnický holding Krajská zdravotní nařídila Evropská komise vrátit téměř půl miliardy korun a nyní rozhodl antimonopolní úřad, že manažeři zmíněné společnosti porušili zákon i při dalším nákupu.

Tentokrát šlo o zdravotnické přístroje za čtyřicet milionů.

Navzdory varování z Bruselu radní Ústeckého kraje verdikt ignorují a dotahují předražený nákup do konce. I když kraji opět hrozí pokuta.

Jak se vše případně zaplatí, nastínil nad úterním případem bývalý ústecký hejtman a nyní poslanec ODS Jiří Šulc. "Ty stovky milionů se musí ošidit na zdravotní péči, jinak to nejde," řekl Šulc, který je i předsedou regionální rady, přes jejíž úřad evropské dotace Krajská zdravotní získala.

Informace ze semináře o novém

Informace ze semináře o novém britském protikorupčním zákoně
Specialisté pozvaní Britskou obchodní komorou v Praze vysvětlovali nový a přísný
protikorupční zákon sedmi desítkám zástupců českých firem, které mají vazby na Británii.
I na ně by totiž britská legislativa mohla dopadnout. Zákon bude platný i mimo území Velké
Británie a zprostředkovaně se bude týkat i řady českých firem. Prezentace, které byly pro
seminář připraveny, jsou přílohou této zprávy.
Příprava semináře byla dohodnuta již v říjnu minulého roku při jednání ministra
průmyslu a obchodu Martina Kocourka s britskou velvyslankyní paní Sian MacLeod. "Velká
Británie je pro Českou republiku jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů, v rámci
EU je pro nás pátým nejvýznamnějším trhem", řekl ministr průmyslu a obchodu Martin
Kocourek a dodal: "Boj s korupcí je jedním z klíčových témat vlády České republiky, a proto
vítáme, že v této oblasti si můžeme vyměňovat zkušenosti se zeměmi jako je Velká Británie."
Nový britský protikorupční zákon je zákon extrateritoriální a v případě prokázání
trestného činu může i Čechům hrozit postih podle unijního práva. Nový zákon umožní
postihovat firmy také za to, že „neuhlídají“ své zaměstnance či najaté subkontraktory
a prostředníky v zemích třetího světa. Výsledkem pak může být nejen poškozená reputace,
pokuta a hrozba vězení, ale také vyloučení ze všech veřejných smluv a tendrů v členských
státech EU podle unijní legislativy o veřejných zakázkách.
Odpovědnost za porušení protikorupčního zákona kterýmkoli zaměstnancem nebo
zástupcem společnosti automaticky dopadá na dotčenou společnost a ta se bude moci vyhnout
přísnému postihu pouze pokud prokáže, že implementovala dostatečná protikorupční opatření.
Nový britský protikorupční zákon je velmi významným přírůstkem v právním řádu
Velké Británie a dotkne se velkého počtu firem všech velikostí po celém světě, včetně
českých..

Z některých komentářů

Z některých komentářů jednoznačně vyplývá, že korupcí se netřeba zabývat,neboť korupce je de facto nedílnou součástí českého kapitalizmu..

Hele juras, už zase

Hele juras, už zase machrujete, jak bývá vaším dobrým zvykem.Lízner byla zinscenovaná causa, tak si věci prověřte než začnete kritizovat.Připomínáte vyčerpanou, hysterickou učitelku v v.

Zinscenovaná nebo

Zinscenovaná nebo nezinscenovaná - kauza Lízner dokázala, že nepotřebujeme speciální "zákony proti korupci". Korupce se dá potrestat i stávajícími zákony. Ještě něco, negramotný mazáku?

Korupce není jen prázdné

Korupce není jen prázdné SLOVO - všeobjímající korupce, je bohužel U NÁS SKORO DOMA. a proč by nebyla, ostatně nikdo proti ní de facto nic nemá, i sám V.Klaus zpochybnil její existenci, svou ironickou otázkou :" jak se vlastně počítá ta korupce"..

Z dnešního tisku : zločinci vymysleli zcela nový trik, jak okrást stát na daních, a proč by nekradli, když je v ČR tak jednoduché a téměř beztrestné krást -

České republice, jako jediné demokratické a civilizované zemi -stále chybí zákon proti korupci - ratifikace mezinárodní smlouvy proti korupci - smlouvy s daňovými ráji o vydávání "daňových i jiných uprchlíků" - ČR je de facto nejen DAŇOVÝM RÁJEM, ale VŮBEC rájem pro zločince - ZLOČINCI JSOU TADY U NÁS V BEZPEČÍ, neboť jim díky absenci zákonů proti korupci - nic nehrozí...

Díky absenci zákonů proti

Díky absenci zákonů proti korupci nic nehrozí? Za co seděl Lízner? Hrozí nebo nehrozí? Potřebujeme na trestání korupce nějaké "protikorupční zákony" nebo stačí ty, které už máme? Připadá mi, že jenom papouškujete moudra sesbíraná na blozích prostoduchých mudrlantů.

a hrozí? Bývalý senátor

a hrozí?
Bývalý senátor přijal úplatek 40 miliónů, dostal podmínku a pokutu pět miliónů
Podmíněný dvouletý trest a pětimiliónovou pokutu uložil v úterý chomutovský soud bývalému starostovi Chomutova a senátorovi Alexandru Novákovi (ODS) za přijetí úplatku. Uprchlý Peter Schmell, který mu úplatek přes 40 milionů korun dal, dostal za uplácení stejný trest a pokutu jeden milión korun.

A to se stalo kvůli

A to se stalo kvůli neexistujícím "protikorupčním" zákonům anebo byl jiný důvod? Kdybychom měli protikorupční zákony, tak by ti dva dostali tvrdší tresty?

Jestli je toto Váš blog

Jestli je toto Váš blog http://marie-dubanova.blog.cz/rubrika/marie-dubanova, kde píšete "pro nějaké noviny položil žertovnou otázku...", tak nám, prosím, místo věty vytržené z kontextu poskytněte přesnější výpis z rozhovoru.
Závěry, které z takto vytržené věty vyvozujete, jsou naivní až hloupé. Pokud dostal otázku, co říká na fakt, že jsme na X-tém místě v žebříčku míry korupce (jak nějací novináři umí dávat matoucí nesmyslné otázky), tak je zcela správné, že se nejdřív musí zeptat na to, jakým způsobem ten žebříček vznikl. Když tu otázku považujete za žertovnou a znevažující situaci, tak nám určitě dokážete levou zadní říct, jak se ta korupce počítá, podle jakých dat jsme za/před například Zimbabwe.

Smát se někomu, to je lehké. Je to ještě lehčí, když člověk nechápe, která bije.

Korupce rozežírá společnost.

Korupce rozežírá společnost. Česko se v uplácení vyrovná Namibii

Vnímání korupce po česku - ve srovnání s tím, jak jsme vnímáni ostatním civilizovaným světem - nemůžeme "dělat", že se nás TO netýká, jsme jeho součástí..

5. prosince 2011 7:00

PRAHA - Česko se čím dál víc propadá na korupční dno. To tedy alespoň vyplývá z celosvětového průzkumu vnímání korupce. Skončilo totiž ze 183 zemí na 57. místě. Společnost jí dělají Namibie a Saúdská Arábie. Oproti loňsku si ČR pohoršila o 4 příčky.
Na stupnici od nuly do deseti, kdy deset označuje zemi téměř bez korupce, Česká republika letos dosáhla indexu 4,4. Průzkum se soustředí na veřejný sektor, konkrétně na úředníky a politiky. To je podle Transparency International, která žebříček zaštiťuje, oblast, která je korupcí postižena nejvíce.

Na korupčním žebříčku klesá Česko už třetí rok. V roce 2008 dosáhlo nejlepšího indexu 5,2. Index vnímání korupce vychází ze 17 různých průzkumů provedených 13 nezávislými institucemi. „Index 4,4 jednoznačně potvrzuje, že korupce je v Česku zásadním problémem společnosti, podkopává nezávislé fungování institucí, efektivitu veřejných investic, férové podnikatelské prostředí a důvěru v režim,“ okomentoval výsledek David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International.

Nicméně kontext, v jakém pan

Nicméně kontext, v jakém pan prezident položil danou otázku, jste neosvětlila.

Ale je to hrozně únavné.

Ale je to hrozně únavné. Nikdo neví co s tím, nikdo nemá nápad, jak s tím účinně bojovat. Občas se objeví pár lidí povykujících, že to je hrozné a že se s tím musí něco dělat. No a když jeden nezačne hýkat s nimi, že to je opravdu už donebevolající, tak ho rozmáznou, že snad tu korupci schvaluje nebo co. Na korupci páky určitě máme, dá se to pěkně trestat určitě i se současnou právní situací. Jiná otázka je, jestli se o to někdo snaží, jestli to někdo z těch, kdo může, chce. Paní marii, která se tu občas objeví, zajímá, jestli vzniknou nějaké protikorupční zákony. A šmitec. A že i kdyby vznikly, tak se stejně nic nezmění, dokud se nezmění ještě něco jiného, to ji snad vůbec nenapadlo.

Podívejte na to, netuší ani, v jakém kontextu byla určitá věta vyřčena a že by to bylo více vypovídající o jejím správném významu.

Přání otcem myšlenky,

Přání otcem myšlenky, domníváte se, prosím, že budete-li korupci znevažovat, že se sama nějak vytratí?
A Vaše otázka - ta úzce souvisí s vnímáním korupce v ČR - namísto abyste byl pohoršen tím, že hlava státu není pohoršena rostoucí korupcí, jste pohoršen tím, že si někdo vůbec dovolil položit hlavě státu otázku stran korupce.. A o jaký "kontext" se Vám prosím jedná - vždyť je to zcela jednoduché, pan prezident se jednoduše korupcí nemíní zabývat, což dal svou "dětinskou" otázkou nám i světu na vědomí...

Kdo korupci znevažuje? Když

Kdo korupci znevažuje? Když vám někdo mává před očima čísly, že máme index 4.4, tak se začnete pohoršovat, jak jsme na tom špatně. Přemýšlivé lidi ale zajímá, jakým způsobem to číslo bylo získáno a co je za tím. V tom vidím hlavní rozdíl mezi Vámi a panem prezidentem.

jak se takový index dá

jak se takový index dá spočítat?
Ptám se tou otázkou na to, jak se dojde k číslu 4.4 a k srovnání s Namibií, anebo tím říkám, že korupce v ČR není? Co myslíte?

Vysvětlete, prosím. Kromě

Vysvětlete, prosím. Kromě dojmů z upřímného pána a pitvořícího se pána, máte nějakou relevantní informaci ohledně nebezpečí manipulace?
Já si samozřejmě uvědomuji obrovské nebezpečí ve spojení detektivní agentury s ministerstvem vnitra, ale o tom se už ani nemluví.
Zato ty dojmy a lekce z populismu mi připadají zcela nepochopitelné. Pokud nejsou zcela a čistě účelové a zcela nepodložené a hodně ubohé, přesně v duchu ubohé české politické scény a ubohé úrovně veřejné debaty. To se mi zdá zatím nejpravděpodobnější, ale mohu se kardinálně mýlit. Jen nevidím žádný relevantní důkaz že John je populista. Naopak, on jde skvěle za svým cílem - dosadit na policejního šéfa člověka, který vyloví z toho zapáchajícího rybníka pěkných pár kapříků.

Představme si jinou situaci.

Představme si jinou situaci. Do špitálu přijde bezdomovec M. a nahlásí nehodu se zraněnými. Doktorka D. mu opáčí že mu vůbec nevěří, protože trochu zapáchá. Personál nemocnice o tom vede nekonečnou debatu při níž se vzájemně hrubě a nenávistně pozuráží.
Vlastní nehoda už nikoho nezajímá.
To se ale může stát leda v Burundi.

A ještě jedno. Nelíbí se mi

A ještě jedno. Nelíbí se mi jak se navážíte do Claye . Má svůj názor a jako každý na něj má nárok. Některé Vaše reakce jsou docela hrubé. Možná jsem něco přehlédla, ale nevšimla jsem si, že by byla Clayovy příspěvky nějak agresivní.

Olino nemáte pravdu. clay je

Olino nemáte pravdu. clay je placený narušitel a destruktor diskusí. Teď momentálně sedí na Virtually.

já jsem agent síájej...very

já jsem agent síájej...very zlej... :-))))))))))) Marně hledám ty zbytky vaší důstojnosti, o které tu cosi žvatlal Enigma... :-)

jestli se nudíte, přečtěte si

jestli se nudíte, přečtěte si toho Poláčka, tahá to oči a rve to uši.... :-) nebo si kupte medvídka mývala. Nic jsem vám nesliboval, to si jen pletete s tím, že jste byl vlezlej...
krom toho jsem vám to zřetelně naznačil.....hledejte, šmudlo.... :-)

Patřím mezi ty,pí.Olino,

Patřím mezi ty,pí.Olino, kteří se navážejí do claye. Na svoji omluvu uvádím, že jsem dospěl k závěru, že tomuto pánovi vůbec nejde o prezentaci vlastních názorů, o diskuzi, ale o to, jak tuto diskuzi zcela zlikvidovat. On se totiž vyjadřuje prakticky bez výjimky ke každému názoru, kde ani tak nejde o polemiku, ale destrukci. Jistě se mi nelíbí názor, který není totožný s mým, ale nemusím programově vše komentovat. Pokud mám souhlasné stanovisko, nebo pokud na jiném názoru může něco být, nereaguji na něj. Přece nikdo není takový trulant, aby co názor to blbina mělo platnost u všech, s výjimkou pí.Š.,neu.p., či milse. Najděte mi jednu clayovu repliku, která by autora (mimo těch tří) totálně nezadupala, a to stoprocentně, bez ohledu, co bylo řečeno. Tak tomu já neříkám diskuze, je to daleko horší než u Kajana, který vše zjednodušoval, že Topolánek je gauner, vše vyřeší kompositivní teorie a Hayekovy práce a nebýt jeho, nebyl by politik Klaus a ODS. Jinak hrubost v podání ocásků, kriminálníků, mafiánů dělání mimo mísu atd.,vyvolá zase jenom hrubost. Od přírody hrubý člověk je hrubý na každého..Chtěl jsem clayovi nastavit zrcadlo, aby zmenil styl, ale asi to byla naivita. Je to holt nátura, která se vyžívá v hádavosti.

On se totiž vyjadřuje

On se totiž vyjadřuje prakticky bez výjimky ke každému názoru, kde ani tak nejde o polemiku, ale destrukci.

to je fakt na pováženou, vyjadřovat se k vašim názorům bez výjimky.... :-)
polemika je vždy nějakou destrukcí, já polemizuji s vašimi tvrzeními tak, že je vyvracím, můžete mít oprávněný pocit, že destruuji ty vaše názorové "pilíře" ...zvykejte si....

Pokud mám souhlasné stanovisko, nebo pokud na jiném názoru může něco být, nereaguji na něj.....ale to já přece dělám, nemůžu za to, že skoro vše, co uvedete, je blábol....pokud vás něco "totálně zadupe", tak vám to asi patřilo....jak říkám, zesměšnit lze jen směšné, zkuste "nastavovat to zrcadlo" nesměšně....

Takže platí, že z celého

Takže platí, že z celého osazenstva virtuálníků jsou všichni(kromě tří) blbečci se směšnými názory, které patří totálně zadupat, jelikož si to zasluhují. Skoro vše, co uvedou je blábol. Tak tomu říkám sebevědomí, které bych neměl ani po deseti panácích.

zapsal jsem si do svého blogu

zapsal jsem si do svého blogu velkými písmeny:

Enigma: "psychologická poznámka. Kdybyste byl skutečný člen ODS, které byste byl oddaný, tak byste tímto nepřátelským způsobem proti evidentním ODS - příznivcům nemohl nikdy vystupovat. Ještě se musíte hodně učit"

:-)))))

"Ale pane, smyslem diskuzí je přece fabulovat. Také se tomu může říkat přemýšlet dál, než oficielní nasugerované pravdy. Předvídat. To je hra, jistý druh zábavy, zkoušet analyticky myslet. Nabídnout myšlenku a třeba se jí někdo chopí."

škoda, že jsem si také nezapsal přesnými slovy, jak diskuse na Virtually musí být ideologická.....a být oddaný straně...ts ts ts...

pane vyšetřovateli, nádherná

pane vyšetřovateli, nádherná ukázka manipulace s vytaženým textem z kontextu. Ale i tak ty věty, které jste si kádrováku hodil do databáze pro lepší časy nejsou zcela beze smyslu.

Vážená Olino, pravděpodobně

Vážená Olino, pravděpodobně neznáte genezi tohoto stavu. Drobet zapátrejte v minulosti a zjistíte, že to co se Vám nyní nelíbí, v podstatě začal Vámi jmenovaný.
Je to trapné, vypisovat zde jeho urážlivé výroky nejen na mne, ale i na ostatní diskutující. Ať si má jiný názor, ale bez urážek. Zkuste mu promluvit do duše, snad nějakou má. Pokud nemáte stejný názor na určitou záležitost jako on, tak Vás pošle do háje.

No, ja nevím Mirku. Mám

No, ja nevím Mirku. Mám dojem, že s Clayem máme dost rozdílné názory a mne nenapadl. Jestli to nebude tím, že se snažím být ke každému slušná.

možná ani nebudou až tak

možná ani nebudou až tak odlišné. Podporoval jsem Topola v úsilí o rozbití kmotrovské sítě v ods, o emancipaci ods od Klause. Tvrdím, že je nutná spolupráce všech stran na pravici, že je třeba poctivě sesbírat veškeré hlasy napravo od čssd a ne se s ní spolčovat, kdykoliv se to hodí k potření konkurence napravo....

vidíte Jílku? Tak s tímto

vidíte Jílku? Tak s tímto textem nemám problémy. Vždyť my jsme příteli dokonce nositeli shodných myšlenek. Tedy já to prezentuji na diskuzích denně. S vámi je to horší. Ve vás se ani prase nevyzná. Takže beru to tak, že klávesnice je v tom nevinně.

zde jsou nějací diskutující?

zde jsou nějací diskutující? Zde jsou přece jen ti, co se plácají po ramenou a odpadlíci a zrádci, estébáci, kágébáci, myči ruskejch hajzlů atd... abych ocitoval

pane Jílku, částečně máte

pane Jílku, částečně máte pravdu. Od doby, kdy jste tady začal řádit a napadat se diskuze vytratila. Je to naše chyba, že jsme se nechali vtáhnout do těch primitivních půtek o slovíčko, že reagujeme na každou pitomost a provokaci. Ztratila se jakákoliv kvalita, jisté názororově vybroušené prezentacie a vybrušování myšlenek. Samozřejmě pravicových pane Jílku. Levicové jsou na novinkách. Rozvinutí námětů a návrhů, které by mohla paní Dědečková prezentovat i v rámci ODS. V tomto trhoveckém prostředí je to ztraceno. Pro mně je tento stav skutečně zklamáním. Na druhé straně nejsem povinen v tomto prostředí setrvávat. Dobrou noc a nashledanou. R. Schlimbach-Enigma.

ale já mám upřímnou snahu

ale já mám upřímnou snahu vaše dozajista skvělé myšlééénky vybrousit, přepulírovat, ale vlivem vnitřního pnutí a prasklin vždy při procesu broušení puknou na prach... :-)

Jílku, ty jsi strašná,

Jílku, ty jsi strašná, primitivní a hnusná svině.

Vůbec se mi nelíbí, jak se

Vůbec se mi nelíbí, jak se tady vyjadřujete, Schlimbach. Uvědomujete si vy vůbec co se skrývá za písmenem "D" ve zkratce "ODS"?

vaše ovce jsou mi cizí....ale

vaše ovce jsou mi cizí....ale to bude nejspíš tím, že nejsem zcela oddán nějaké straně jako vy té své :-)

Vážená Olino, teď se předvedl

Vážená Olino, teď se předvedl v plné parádě. Jak se dalo celkem jistě předpokládat. Nevybočil a nikoho neurazil.

předvedl se v plné parádě

předvedl se v plné parádě respektive ocitoval ty vaše výroky ....tedy, jen část

moje agrese spočívá v tom, že

moje agrese spočívá v tom, že jim ocituju jejich pasáže , k nim přidám své hodnocení, pokud možno s fakty a odkazem, a podle míry ocáskovitosti pasáží připojím sem tam nějakého toho zaslouženého ocáska , eventuálně myslivnu :-)

Vodňanský se Skoumalem tomu kdysi říkali "drcení typů" :-)

clayi, předpokládám, že jako

clayi, předpokládám, že jako prvoplánový bourač diskuzí jste byl paní Olinou polichocen. Zamyslete se nad tím proč má velká množina stejnou averzi proti vášemu destruktivnímu stylu. Je to proto, že na každé slovo oponenta, na každou myšlenku máte pouze posměšnou, urážející, nenávistnou reakci. Toho ocáska tam ani nemusíte dávat. Ta vaše snaha urazit a ponížit vyzařuje z každého vašeho slova. Je to jistý druh kyberšikany. Říká se tomu dělat z lidí blbce. A človíčku, my jsme tady lidé, zralého věku, dědové. Každý jsme něco prožili a máme svoje životní zkušenosti. Jsme vážení občané. A představte si pane Jílku, máme svoji lidskou důstojnost. Berte to na vědomí. Někdy před vánoci jsem, vám spolu s jinými navrhoval, abyste zvolnil, zvážil svoje odpovědi a dal do toho trochu taktu. Marné. Tak jsem začátkem roku zkusil oplatit vám stejným. Zvolil jsem přímočarý styl, s konkretními nadávkami. Budete se divit, ale vaše zlostné reakce vás zlidštily. Vypadl jste ze svého jízlivého krunýře. Bohužel toho šíleného fanatického Derviše se nezbavíte. Dále budete číhat na každý příspěvek a útočit. Nemáte-li argument opíšete z oponentury a posměch.

my si tu dopisujeme? :-)

my si tu dopisujeme? :-)

V podstatě ano. Měl jsem a

V podstatě ano. Měl jsem a vlastně mám ten pocit, že musíte mít téměř na každý komentář poslední slovo. Takovou peprnou tečku za názorovou výměnou. Tak fajn, když musíte, tak to se nedá nic dělat. Možná budete mít k dnešnímu článku jubilejní, stý příspěvek.

Ono to všechno je hrozná

Ono to všechno je hrozná prdel, že Clayi?

ty vaše komentáře s.r.o.

ty vaše komentáře s.r.o. ano.... :-)

Ad Clay: Humor z 5.B. si

Ad Clay: Humor z 5.B. si strčte někam, hebefreniku. Dobře víte, že jsem komentoval vaši reakci na to, co vám napsal Enigma. Takže ještě jednou: Ono je to všechno děsná prdel, že?

vždyť říkám že ty vaše

vždyť říkám že ty vaše komentáře s.r.o. tedy i Enigmův komentář ANO :-)
...máte lidskou důstojnost? No tu máte takovou, jak s ní naložíte a jaké jsou vaše komentáře....na tom NIKDO nic nezmění....ani k lepšímu ani k horšímu.....

Jílku, ty jsi strašná,

Jílku, ty jsi strašná, primitivní a hnusná svině.

Enigmo, souhlas.

Enigmo, souhlas. Nedvojznačně: Jílku, ty jsi strašná, primitivní a hnusná svině.

lidé, zralého věku,

lidé, zralého věku, dědové.... Každý jste něco prožili a máte svoje životní zkušenosti. Jste vážení občané. Máte svoji lidskou důstojnost......to vidím :-)

Uložit

Uložit