Radek John: Kradli, kradou, budou krást
Jana Dědečková

Začínám mít dojem, že slova korupce a kradou se pomalu ale jistě stávájí módním hitem, a pokud snad někdo ještě nemůže potvrdit, že viděl, slyšel, ví ….  potom rozhodně není in.  Obzvláště vítané je spojení,  kdy mezi slova politik a korupce dáte  rovnítko. Ta devalvace slova korupce nahrává chaosu ve kterém se daří především korupci a zlodějnám všeho typu.


Přesvědčují nás o tom dennodenně nejen „investigativní „ novináři, ale dokonce politici samotní se předhánějí, kdo vysloví více šokující obvinění. Publicistické pořady se jen hemží údajně předraženými zakázkami,  zprávy na Primě nás denně šokují naléhavým sdělením, že se kradou veřejné peníze, Janoušek,Sekera,  Jančík, …..  Že této atmosféry zneužijí všechny profesní a zájmové skupiny nalepené na státní rozpočet, o tom nemůže pochybovat ani malé dítě. Rétoriku změnil i Kubek  a v pořadu OVM jsme mohli slyšet, že lékaři odcházejí kvůli zlodějnám, neřádům a neexistenci reforem ve zdravotnictví.  Kdyby mu jeho kolega ve studiu nepřipomenul, že je to poněkud  nová interpretace akce Děkujeme, odcházíme a nedokladoval to příkladem boje proti 30ti korunovému poplatkům,  jakož i bojem i proti náznakům jakýchkoliv reforem v posledních letech, mohla se tato argumentace bez problému šířit jako zjevená pravda. Moravec  totiž vůbec nezasáhl a klidně nechal Kubka žvanit nesmyly.


Stejný den večer nám ČT nabídla pořad 168, kde jsme si mohli poslechnout (opět téma korupce) pátera Halíka, který udiveně kroutil hlavou, že se snad ještě najde někdo, kdo nevěří tomu čestnému panu Michálkovi když doslova platí axiom: řekni co si myslíš o Michálkovi a já ti řeknu, jaký jsi. Také se tomu divím. Po té mediální masáží mu už musela narůst andělská křídla, takže jeho čistota je jistě nepřehlédnutelná.


No, může si o mě myslet kdo chce co chce, ale já panu Michálkovi nevěřím. S podobným typem chování , kdy člověk zastávající veškeré kompetence k tomu, aby problémy řešil,  a přitom postupuje naprosto nestandardně a pro normálního člověka nepochopitelně,  jsem se už setkala mnohokrát.  V Radě ČT např, působil Miloš Rajchrt(nominovaný US), který nás všechny šokoval tím, že napsal Radě ČT stížnost na pořad Banánové rybičky. Nemohli jsme to pochopit. Nebyl běžný divák, byl členem kontrolního a do jisté míry správního orgánu, který měl v kompetenci programovou strategií a tím pádem i možnost navrhovat změny, a on si stěžuje. Ta stížnost, adresována vlastně sama sobě, byla nepochopitelná a marná byla naše snaha dopátrat se důvodů tak absurdního postupu. Později jsme zjistili, že pan Rajchrt vlastně žádné systémové návrhy nebo námitky proti pořadu nebyl schopen formulovat, pouze jak sám řekl “ nesnášel ty její kozy“.  Což uvádím pouze na dokreslení, protože mým hlavním sdělením je, že pan Rejchrt byl ve své funkci naprosto nekompetentní, přestože ho později prezident Havel vyznamenal za činnost v Radě nějakou medailí. Za stejně nekompetentního zastávat jakoukoliv řídící funkci, pokládám pana Michálka. Jeho podivné chování ve  mně mnohem více navozuje podezření, že chtěl vydírat,  nežli že by chtěl oznamovat korupci.  Že však k této nedůvěře přispěla velkou mírou média, která jsou opět tak kampaňovitá a tak naléhavě vnucují jediný správný názor, to vůbec nepopírám.


Ještě jsem totiž nezapomněla, jak bez jediného důkazu psali o panu Hodačovi a vydávali ho tu za agenta ODS, tu  za kolaboranta s bývalým režimem, nezapomněla jsem na „sarajevo“ a konto ODS, ani  vilu Václava Klause. Nezapomněla jsem, jak jsem na okamžik zapochybovala, jestli ten Drahoš (bývalý ředitel brněnského studia) opravdu nedostával provize stavební firmy, když reportéři z ČT ukazovali honosnou vilu, kterou mu firma staví. A pamatuji si, jak jsem se styděla, že jsem naletěla jejich manipulaci,  když jsem se později dověděla, že jeho byla jen kůlna na nářadí v sousedství  té honosné vily a ohrazený pozemek se základy jeho budoucího domu,který snad už dnes opravdu stojí.

Tím ovšem neříkám ani to, že bezvýhradně věřím Drobilovi. Ale věřím, že všechno může být zcela jinak, než nám média servírují.  Nevěřím na spiknutí, ale jsem přesvědčená, že tuto šílenou populistickou atmosféru v zemi  vytvářejí aktivistická média, do jejíhož čela se nyní postavil ministr vnitra Radek John, podle mě populista nejhrubšího ražení .   (níže citace z poznámek J. Čulíka o populismu)


Dokonalou ukázkou budiž odkaz na záznam diskuse, který tady v diskusi uvedla S.Š, který skutečně doporučuji všem ke shlédnutí. Paní S.Š. sice odkaz uvedla aby dokázala, jací že nemorální blbci se nacházejí v diskusi na tomto webu, ale musím říct, že pan Bratský neřekl nic jiného, než názory, které zazněly zde. ODS není VV, aby stačilo, že zavelelí generálové bez vojska Bárta nebo John, ale třicetitisícová strana v níž jsou mechanismy sice pomalé, ale k cíli rozhodně dojdou.  Podívejte se ale sami, kdo v této „respektové“ diskusi přijal účast, a jak Bratský, který nikdy nebyl ani v podezření z korupce, snažící se nebýt populistický a naopak být otevřený, sevřený v presu mezi Jakubem Železným a Erikem Taberym, sklízel posměch,  a jak se naopak vůbec nikdo nedivil, že garantem protikorupční skupiny  TOP 09 je Pavel Severa, který nemýlím- li se, byl především garantem Kopřivových sporných zakázek na ministerstvu obrany. Podívejte se na ministra vnitra, který  veřejně vznáší obvinění, že velké strany kradou „aby mohly dělat kampaň , že nekradou …“, ministra vnitra, který veřejně deklaruje, že  nevěří policií. Ministra vnitra, který veřejně vyhrožuje, že prověří nájmy kanceláří opozičních poslanců, jako odvetu na výtku, že jeden poslanec z jeho poslaneckého klubu pronajímá kancelář u rodinného příslušníka. Podívejte se na ministra vnitra pošťáka, který osobně přejímá  podezření a udání z domnělých kauz od občanů,   a nosí je policií. Podívejte se na ministra, který sní o své big fish a svou funkci pojímá především jako příležitost pro sběr poznámek ke své budoucí knize. 


Dívejte se pořádně. Já jsem si toto video stáhla (zítra už tam nemusí být), protože není být větší důkaz, že místo ministra vnitra zastává skutečně nekompetentní blb a populista, který nenabízí  systémové řešení skutečně špatného stavu naší země, ale pouze rozpoutává nedůvěru a chaos.  A já se ptám, komu to slouží.


Čemu např. slouží ten šílený humbuk kolem „transparentního" výběru policejního ředitele nějakou komisí? Nemá snad odvést pozornost od jiných, podle mne mnohem důležitějších funkcí, které už tak transparentně obsazovány nejsou? Všimli si snad novináři  jmenování ředitele investičního odboru na ministerstvu školství bez výběrového řízení?   Ne. No jistě. Ćlověk, který bude rozhodovat o miliardách je nezajímá. Důležitá je prádelna Dočista, která si přišla bratru na 54 milionu zisku, jak uvádějí naši vzdělaní manipulátoři.

Tož tak, milí zlatí. To jsem se zase naštvala a muselo to ven. Tak vám přeji pěkný den.

Zde jsou odkazy na videozáznam diskuse:

http://www.youtube.com/watch?v=2M-pmdLMSlw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2HouPfv2aEc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TyTlObf47ZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QXFl15l5kEA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=34DNY7ePKPQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V5xsQsHRS3U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T5ktTPXGlqg&feature=related

 

Populismus


Shrnutí přednášky Case Muddeho na Glasgow University, podle poznámek Jana Čulíka. Cas Mudde vyučuje politologii na Edinburgh University.

Populismus je politický styl, založený na rigidní dichotomii morálně čistého lidu a zkorumpovaných politických elit. Důležité je, že obě tyto společenské skupiny jsou pojímány homogenně, to jest celý lid je morálně čistý a politikové jako celek jsou zkorumpovaní.


(Nepopulistický přístup se vyhýbá této homogenizaci: uznává třeba, že někteří občané jsou morálně čistí, nebo že někteří politikové jsou zkorumpovaní, nevytváří však dichotomickou představu proti sobě postavených, zcela homogenních skupin.)
Populismus je založen více na rétorice než na ideologii.


Populismus je jen nerad politický. Považuje totiž politiku jen za "nutné zlo". Cílem populismu je "odebrat politiku zkorumpovaným vládnoucím politickým elitám a předat ji morálně čistému národu".


V zemích, které nejsou ovládány populismem, většinou například v západní Evropě, bude politik argumentovat, že existují určitá mezinárodní omezení (dohody, celní překážky, atd.), které způsobují, že jsou jejich ruce svázány. Populista takové překážky nikdy nepřijme. "Znamená pro nás Evropská unie omezení? Vystupme z Evropské unie!" - "Znamená pro nás globální ekonomika omezení? Vyčleňme se z globální ekonomiky!" - Takové rétorické výroky jsou nesmyslné.


Populista zdůrazňuje význam přímé demokracie: prostřednictvím referend je možno odebrat moc zkorumpovaným politikům a dát ji homogennímu a morálně čistému národu.
Populismus není politikou. Populismus pouze politizuje existující emoce, hněv, resentimenty.


V západní Evropě je populismus většinou extrémně pravicový, avšak ve středovýchodní Evropě může být populismus i levicový.
V Rusku (Žirinovskij) v Srbsku (Šešelj), v Litvě i jinde ve středovýchodní Evropě zaznamenali populisté dočasné politické úspěchy. Příliš se to v tomto smyslu neodlišuje od západní Evropy (Haider získal v Rakousku 27 procent, v Itálii extremisté získali 22 procent). Dosud však populisté nikdy nikde nezískali systematickou podporu: po krátkých obdobích volebních úspěchů bývají marginalizováni a mizí ze scény.


Na Západě jsou populisté považováni za politické párie, ve středovýchodní Evropě jsou občas zváni i do vládních koalicí.


Dědictví komunismu


Populismus je ve středovýchodní Evropě silný v důsledku zkušenosti s komunistickým režimem. Komunismus vyvolal ve středovýchodní Evropě vznik intelektuálského populismu. Je pozoruhodné, že populismus ve středovýchodní Evropě prosazují intelektuálové a dokonce i prezidenti (Václav Havel, Gyorgy Konrad, Lech Walesa).
Komunismus vytvořil nihilistickou, anatemizovanou společnost, založenou na vysoké míře společenské závisti. Za komunismu měly státní a stranické instituce pověst absolutní zkorumpovanosti. Právě za komunismu tedy vznikl onen koncept populistické dichotomie: morální občané - zkorumpovaní vládci.
Začalo se hovořit o morální občanské společnosti (jako celku) oproti zkorumpovaným státním strukturám (jako celku).
Konrád a Havel jako disidenti vytvořili koncept antipolitické politiky. Za komunismu to naštěstí nevadilo, protože skoro nikdo je ve virtuální realitě komunistického režimu neposlouchal a na politiku jejich zemí to nemělo vliv.
V postkomunistickém světě se toto pojetí prezentovalo jako "nový druh politiky". Není však jasné, co mohla antipolitika přinést do politiky, vzhledem k tomu, že politikou být odmítala.
Populistickým prvkem v pojmu antipolitické politiky je její nárok na absolutní morální převahu.
Gyorgy Konrad napsal: "Lidé vyvíjejí nátlak na základě kulturního a morálního tlaku, nikoliv na základě toho, že by byli zvoleni."
A tak se stala "morální antipolitika" vzorcem pro postkomunistickou politiku. Disidenti přitom využili těchto populistických rysů:


•  "morálních" postojů
•  odmítání politické třídy
•  hlubokého nepřátelství vůči politickým stranám.


Heslem Občanského hnutí v Československu bylo: "Občanské hnutí je pro všechny, politické strany jsou pro straníky".
Dědictví antipolitické politiky posléze využili oportunisté a antidemokraté, odstranili z ní naivní prvky a ponechali jen její záporné rysy.
Takto vzniklý populismus se staví proti monopolu moci politické třídy. Vznikl koncept ukradené revoluce.
"Revoluci nám ukradli zkorumpovaní politikové, vytvořili nový autoritářský režim."
"My proponentni nepolitické politiky jsme vysoce morální. Václav Klaus je ztělesněné zlo."

V normálních zemích ovšem není politika založena na takovýchto černobílých kontrastech, ale na umění politického kompromisu.
Převažující náladou postkomunistických společností se stal frustrovaný pocit většinové společnosti, z níž si "udělali politikové oběť". Postkomunistický svět se vrátil k černobílému boji mezi "dobrem a zlem", v němž není (jako v západní politice) místo pro politický kompromis.


Argument o "ukradené revoluci" byl nejprve populární u pravicových populistů - podle nich totiž revoluci ukradli komunisté.
V ČR ale zaznamenala pozoruhodný vzestup KSČM. Aniž by se kdy omluvila za své totalitní zločiny a aniž by od dob komunismu změnila svou ideologii, změnila svou rétoriku. Takže je nyní třetí největší stranou v ČR a má podporu přibližně 20 procent obyvatelstva. Rétorika této stále ortodoxní komunistické strany dnes zní: lid se musí postavit proti zkorumpovaným politikům.
Komunismus ulehčil nástup populismu. Populismus se dostává do popředí v obdobích rozkladu režimů a chaosu.


Demokratická hnutí bojovala koncem osmdesátých let dvojí boj: jednak za svobodu a jednak za národní nezávislost. Pojem "morálně čistého národa" šel už tehdy ruku v ruce s pojmem "zkorumpované cizí mocenské elity".


Postkomunističtí prezidenti se stali obránci celého národa proti zkorumpované politické elitě. Je to typické pro první desetiletí vznikání politického establishmentu: neexistoval precedens, kdo má mít jakou moc, a tak různé části vládních struktur s sebou otevřeně zápasily o moc, s tím, že kdo jí uchvátí nejvíc, bude ji mít nejvíc.


Politika ve většině středo a východoevropských zemích je však závislá na západním financování a Západ v dlouhodobé perspektivě nebude populismus tolerovat: bude tolerovat jen odpovědné politiky. Snad se tedy dá očekávat jeho útlum.

Jste bezectný člověk bez

Jste bezectný člověk bez špetky studu, Clayi. Hňup.

už jste se uklidnil? :-) Aby

už jste se uklidnil? :-) Aby to s vámi nedůstojně nešvihlo...

to by se CIA nestalo...

to by se CIA nestalo...

migu, také mně to napadlo.

migu, také mně to napadlo. Bůh ví?

Říkává se, že i ten největší

Říkává se, že i ten největší idiot může být užitečný. Z počátku jsem si myslel, že je to i případ zdejšího idiota tím, že rozproudil diskuzi, jenže jak se častěji ukazuje, jde o pseudodiskuzi, která je založena na naprosté negaci k ostatním názorům, které nepodporují jeho snahu, že ODS musí být zničena. Nepřihlíží ani k těm zcela objektivně nezpochybnitelným faktům, ač nelze nepřiznat jeho určitý přehled, pracovitost při obstarávání podkladů Co je zcela fatální je skutečnost, že je ochoten ze sebe dělat totálního blba, aby ostatní vyprovokoval a diskuzi znehodnotil na hádky v 5.cenové skupině. Takto se soudný člověk nechová. Kdyby šlo o jeho přirozené názory, jistě by se na zdejší veb vykašlal, asi jako já, kdybych totálně zblbnul, šel na veb KSČ a denně se utápěl psaním názorů v počtu několika desítek.Jde o vyložený zkrat, který dělá potěšení z obyčejné destrukce.

Píše se web, mudrlante.

Píše se web, mudrlante.

Když někdo na víc nemá, hledá

Když někdo na víc nemá, hledá hnidy na druhých. Pasujte se na korektora a máte o příspěvky vystaráno.

no, když už jste na to

no, když už jste na to narazil, nevysloužil si ten Gardnes pozornost korektora nakonec sám tím, že tu věčně upozorňuje na údajnou dislekcii? :-))))))

Děkuji za zásadní připomínku,

Děkuji za zásadní připomínku, clay by napsal, že hned překládá do češtiny, jelikož nepodporuje amerikanismy.

nenapsal, clay by to napsal

nenapsal, clay by to napsal správně, dislektiku :-)

to už je myslím disgrafik.

to už je myslím disgrafik.

dislektik je oblíbená

dislektik je oblíbená Gardnesova "urážka"....nastavuji zrcadlo (copyright Gardnes) :-)))))

necitujete mě přesně, dokonce

necitujete mě přesně, dokonce ani přibližně, ale nedivím se, skoro nikdy vlastně netušíte, co jsem psal....ani když vám to "boldnu".... :-)

vy jste pravděpodobně nikdy

vy jste pravděpodobně nikdy nečetl Poláčka, viďte? Je to vidět.... :-)

to je k věci, páč kdybyste

to je k věci, páč kdybyste Poláčka četl, tak byste byl aspoň v jedné pasáži vaší "citace" přesnější... :-)))

je na vás podívání, jak jste

je na vás podívání, jak jste tu natěšení na to, co bych napsal... :-) na tyhle hovadiny?

Je ale méně nebezpečné než

Je ale méně nebezpečné než kdyby šel po nás házet kameny.

Pěkně si notujete chlapci,

Pěkně si notujete chlapci, zazpíváte si také Prší, prší ? :-))

Když jsem se díval na tu

Když jsem se díval na tu debatu, tak mi to něco připomnělo. Taky už jste určitě viděli nějaký film, kde skupina „nespokojených“ policajtů nebo soudců se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou. Sejdou se a rozhodují, koho tentokrát zastřelí. Samozřejmě bez řádného soudu. Bylo mi to vždycky celkem sympatické, to se musím přiznat, ale tam je alespoň před tím vidět, že dotyčný skutečně spáchal zločin.

jako když třeba Vidímovi

jako když třeba Vidímovi cvrlikali vrabci v hlavě, viďte? Vidím také zopakoval názor ODS, že výběr je zmanipulovaný a má jediný cíl. Dostat do čela policie favorita Věcí veřejných Viktora Čecha. "Cvrlikají si o tom vrabci na střeše," řekl poslanec. Budoucí vedení resortu je podle něj již "upečené".

"Na základě výsledků psychologických vyšetření, jazykových pohovorů a osobních pohovorů řešících problematiku práce policejního prezidenta a ekonomiku policie komise posoudila vhodnost kandidátů a ani jednoho z nich (tedy ani Čecha) ministrovi vnitra ke jmenování do funkce policejního prezidenta nedoporučila," uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
Ministr John už dříve uvedl, že bude doporučení poradní komise plně respektovat a ctít....Výběrová komise bude ve středu posuzovat další tři kandidáty

Pravděpodobně zafungoval

Pravděpodobně zafungoval "polibek smrti". Vidím se z posouzení komise určitě nezblázní. Zítra třeba taky nikdo neprojde a bude vyhlášené nové řízení. To by v tom byl čert, aby ten Čech napodruhé nevyhrál. Možná to bude zase jinak. Takový je život. Máme to ale starosti!

Také jeden ředitel.... co k

Také jeden ředitel.... co k tomu dodat? Dlouholetý ředitel Českého rozhlasu

citováno z idnes

Pouhé tři měsíce v čele České filharmonie stačily Václavu Kasíkovi k tomu, aby svému zaměstnavateli způsobil škodu 192 tisíc korun. Kasík totiž ztratil služební kreditní kartu, ze které neznámý zloděj posléze vybral všechny peníze, které na účtu byly. Nebylo to pro něj nikterak obtížné, Kasík měl totiž u karty napsaný PIN.

a také jeden exprimátor: Když

a také jeden exprimátor: Když Kasík z rozhlasu odešel, měl o jeho služby zájem primátor Pavel Bém, který ho chtěl jako šéfa PR odboru magistrátu, ale pak dostala přednost filharmonie.

To je mýlka, paní JD. Odkazy

To je mýlka, paní JD. Odkazy na zmíněnou debatu sem sem uvedla nikoliv proto, jak píšete, abych "dokázala, jací že nemorální blbci se nacházejí v diskusi na tomto webu", nýbrž proto, aby bylo zřejmé, že i v ODS jsou lidé, kteří si myslí něco jiného, než to, co zde povětšinou čtu. Dokonce mám dojem, že jsem to pod odkazem i uvedla. Těmto lidem v ODS držím samozřejmě palce, chci věřit, že jich nebude úplně málo. "Povýšení" pana Drobila mám za další chybu ODS a ve shodě s p. Bratským se domnívám, že by měl urychleně padat ze všech stranických funkcí. Takový názor zde rozhodně nezazněl, ačkoliv píšete opak. Pana Severu (so as pana Laudáta) pokládám za chyby TOP09, vypadá to, že se nedostává "kádrových rezerv", jinými slovy, nejsou lidi ... :-). TOPka za to politické body rozhodně sbírat nebude. Nedostatek (vhodných) lidí ale není jen problémem TOP09.
Příště, paní JD, až budete chtít psát něco o tom, co si myslí S.Š., resp. proč píše to, co píše, se snad raději zeptejte předem. Díky a přeji pěkný den.

Paní, S.Š , pokud myslíte i

Paní, S.Š , pokud myslíte i diskutující, nemáte pravdu. Já od počátku celé kauzy tvrdím, že Drobíl by se měl z politiky stáhnout. Bez ohledu na to co zavinil, nebo nezavinil. Celá věc poškodila ODS a jeho jmenování ideologem ODS byl pěkně pitomý nápad. Jako dlouholetá volička ODS bych si velmi přála , aby se ODS zmátořila a poměry se v ní konzolidovaly. Jenže musím , bohužel, konstatovat, že politici ODS vrší jednu chybu za druhou.

Díky, paní Olino, jenže je

Díky, paní Olino, jenže je tady Váš hlas v záplavě těch opačných poněkud málo slyšet. To je škoda. Vesměs tu čtu (pravda, už to moc nečtu), jací jsou v té ODS kabrňáci a jak jí všichni jen chtějí škodit, nejen politici z jiných stran a nepřátelská média, v tom si lahodí s Paroubkem, tomu také vždycky všichni ubližovali, ale také každý, kdo si dovolí mít jiný názor. To jsou pak "nepřátelé" a podle toho je třeba se k nim chovat ... :-) A díky, že jste zdvihla slovo za pana claye. "Idioti" a "hovna", jakož i jiné roztomilosti, jsou ovšem především vizitkou těch, kdo je zde trousí. Ti si ale myslí, jak to tomu oponentovi "nandali", těžká věc ... :-)

Takže vážená pí.SŠ jinými

Takže vážená pí.SŠ jinými slovy říkáte, že stačí, když novinář, či opoziční i vlastní politik někde napíše, prohlásí či přijde s názorem nepříznivým, obviňujícím konkrétního člověka, aby byl definitivně poslán do politického důchodu bez ohledu, zda bylo něco konkrétního prokázáno.Drobilovi se prozatím nic neprokázalo, pouze na uklidnění hysterie kolem možné korupce odešel z vládního postu , což je více než setrvalý postoj Johna a Bárty, z nichž jeden obešel policii a nahrál kšeft soukromníkovi s následným fiaskem důkazu a druhý opakovaně znehodnotil jeho čestné slovo premiérovi. Žádat Drobila, aby odešel do úplného politického důchodu ,aniž bylo něco doloženo, je jen zlé zneužití situace a neférovou likvidací člověka. Osobně nespatřuji jeho vinu ani v případě, že se netrefil v personálním obsazování ministersrva, když musí vyjít vstříc i jiným hráčům na politickémn hřišti., jak už to ve vysoké politice chodí.

to se vám moc nepovedlo s tím

to se vám moc nepovedlo s tím vycházením vstříc na politickém hřišti, když víme, že si tam dal své lidi Nečas a Langer...

Drobil tlačil na Michálka, aby vyšel vstříc Magistrátu ve věci čističky, tlačil přímo i prostřednictvím náměstka Fibingera a Knetiga...Michálek to odmítl...měl být vyhozen nebo povýšen....dnes se dovídáme, že Svoboda hodlá celý tendr čističky překopat...

Desítky milionů poslal pražský magistrát hlavního města advokátní kanceláři Miroslava Jansty. Advokátní kancelář vlivného lobbisty blízkého špičkám sociální demokracie inkasovala miliony za právní rady k výstavbě čističky odpadních vod. Smlouvu na 56 milionů uzavřelo vedení hlavního města v roce 2004, kdy mu stejně jako dnes vládla koalice ODS a ČSSD.

ta čistička sehrála jednu z klíčových rolí při sestavování koalice ODČSSD na magistrátu....

Uznejte, pane clayi, že se

Uznejte, pane clayi, že se pražská soc.dem. těžko mohla zachovat jinak ... :-) A pan Svoboda ? Nedávno přece ještě tvrdil, že tendr se měnit nebude ... :-) Pokud se týká Knetiga, mohl "nevinu" pana Drobila popsat pěkně do policejního protokolu. Místo toho se dočítám, že zdrhl do zahraničí a pohybuje se neznámo kde ... :-) Je to asi bezpečnější ... :-) Mimochodem, Janstova právní kancelář je ta, co koupila práva na Ďuričkovu knihu, nebo se mýlím ?

clayi, pamatujete si na moje

clayi, pamatujete si na moje argumenty, že rozpočet a smlouva na čističku jsou věcí investora? Tedy magistrátu. To se přesně děje. Ten fond pouze peníze, které jsou rozpočtovány spravuje v depozitech u banky. Kdo by chtěl s penězi na čističku manipulovat, musel by to udělat teď, ve fázi projektu a rozpočtu. Navíc teprve běží tendr na zhotovitele stavby. A ten zhotovitel by musel na tu manipulaci kývnout. Dotace z EU nejsou dosud na stole. Takže je jasné, jak absurdní se ta "korupční aféra" jeví. Kolik subjektů by v tom muselo jet. A nevím, jestli ten Knetig všechny "umí"?

ten rozpočet není jen věcí

ten rozpočet není jen věcí investora, pokud je spolufinancován dotacemi pevným procentním podílem, myslivno...část město, část unie, část stát....čili vaše zdůvodnění je absurdní

Buďme přesní. Ten magistrát

Buďme přesní. Ten magistrát mění tendr. Chce zmírnit podmínky pro možnost vícero uchazečů. Ten rozpočet byl scvhválen pokud se nemýlím už v loňském roce. Já mám ale jeden návrh clayi. Co kdybychom si to vyměnili. Vy napíšete ten příběh a my ho budeme rozebírat do šroubku. Se všemi úhybnými manévry, hlavně nesouhlasit ani s jediným slovem, ani s jedinou myšlenkou, ani s jediným faktem. Fakta nejsou automaticky identická s vašim tvrzením. Přeloženo do clayovštiny, cokoliv napíšete bude totální blbost a vy budete za blbce.

Buďme přesní. Ten magistrát

Buďme přesní. Ten magistrát mění tendr. Chce zmírnit podmínky pro možnost vícero uchazečů. Ten rozpočet byl scvhválen pokud se nemýlím už v loňském roce. Já mám ale jeden návrh clayi. Co kdybychom si to vyměnili. Vy napíšete ten příběh a my ho budeme rozebírat do šroubku. Se všemi úhybnými manévry, hlavně nesouhlasit ani s jediným slovem, ani s jedinou myšlenkou, ani s jediným faktem. Fakta nejsou automaticky identická s vašim tvrzením. Přeloženo do clayovštiny, cokoliv napíšete bude totální blbost a vy budete za blbce.

co jste tím upřesnil? Že je

co jste tím upřesnil? Že je rozpočet tendru věcí pouze investora , jak tvrdí Gardnes? :-))

už v loňském roce....je leden, takže se asi nemýlíte :-))))))
11. září - Náměstek ředitele SFŽP Dušan Fibingr poslal Michálkovi e-mail s dopisem týkajícím se zakázky. Dopis měl poslat na pražský magistrát. E-mail obsahoval tyto instrukce: "1. Ověř si u M. (Knetiga), že to můžeš takto podepsat (potvrdí to). 2. Jakmile podepíšeš, ihned to kurýrem odešli (musí odejít co nejdřív). 3. Dej mi info o tom, že to odešlo, dám jim zprávu."

14. září - Pražský magistrát vypsal několikamiliardový tendr na výstavbu čističky odpadních vod.

Michálek nedlouho poté odmítl souhlasit s vyhlášením zakázky s tím, že není úředně vše v pořádku. Krátce nato si jej zve Drobil na jednání, kde po něm chtěl, aby magistrátu ustoupil.

....a neúkolujte....

někteří lidé, kdyby museli

někteří lidé, kdyby museli přesně citovat, tak by museli neustále mlčet, proto, paní Šauerová raději necitují.....a těch necitací je v tom článku na mé gusto přespříliš....

paní Šauerová, ODS je

paní Šauerová, ODS je demokratická strana. Pan Železný si vybral právě jeho. Kdyby tam byl třeba Boris Šťastný, nebo Vondra, dávala byste jejich slovům stejnou váhu? Mně na tom intelektuálním hnutí, které se masochisticky čabrá v těch sebemrskačských názorech vadí to, že je toho nějak moc. Rozhodně bych byl rád, kdyby všichni, co se cítí nedoceněni, řešili své problémy nejprve na stranické půdě. Já skutečně nechápu, za co by měl jít Drobil ke zdi se zavázanýma očima. Že je mladý a perspektivní? Z funkce dobrovolně odešel. To opravdu každý investigativní článek má plnit funkci soudce Lynch? Stačí ukázat prstem a hotvo? Krade Nečas? Asi ne. Je snaha odstranit Nečase? Asi ano.

Pane Enigmo, J. Železný si

Pane Enigmo, J. Železný si vybral p. Bratského pravděpodobně proto, aby ukázal, že i v ODS jsou lidé, kteří se na problém pana Drobila dívají jinak (kupř. než Vy). Nechápete-li, proč by měl jít Drobil "ke zdi", těžká věc, já Vás přesvědčovat rozhodně nebudu. "Nejsme političtí sebevrazi", říká v debatě p. Bratský (zatím, podle toho, co ODS předvádí, se mi zdá pravý opak) a dodává (parafrázuji), že na P. Nečase budou vyvinuty tlaky, aby názor na Drobila změnil. Právě jsem dočetla v Parlamentních listech názor dr. Mlejnka (snad neřeknete, že jde o člověka proti ODS zaujatého), tady je, cit. " Jeho kariéra (Drobilova - pozn.S.Š.) touto kauzou končí, politicky mu zlomila vaz. I kdyby se někdy chtěl vrátit do vysoké politiky, tak leda za hodně let. A jestli by vůbec měl šanci". Bude-li jej přesto ODS dál držet (dodávám já), opět se to obrátí proti ní. Každý svého štěstí strůjcem, pane Enigmo.

Teď k Vaší otázce, zda "krade" Nečas. Odpovídáte si "asi ne". Nevím o nikom, kdo by si to myslel. Přesto však mám za to, že o chystaném tunelu na veřejné finance ve prospěch ODS věděl. Jistě, nevím(e) to a taky se to nikdy nedozvím(e). Ad "je snaha odstranit Nečase" ? Nemyslím si to. To si kmotři rozmyslí. ODS by pádem Nečase dále ztratila a to není v jejich zájmu.

paní Šauerová, nezlobte se na

paní Šauerová, nezlobte se na mně, ale nejsem ochoten připustit, že každý, na koho Janek Kroupů ukáže půjde z kola ven. Tak jako byl Morava policií uznán nevinným, protože NIKOHO NEVYDÍRAL, tak si rád počkám, jak policie vyhodnotí Michálkovy nahrávky. Možná bude chtít kompletní verzi. Je také otázka, jestli bude policie šetřit pouze úzký segment s Michálkem, nebo všechny aktéry a okolnosti, s časovým průběhem. Konečně, zda někoho napadne vyhodnotit, zda Michálek udělal z titulu své funkce všechno, aby zabránil možné korupci. Konečně také, zda policie vezme do úvahy, že z Michálkovy strany mohlo jít také o pokus vydírat. Už samotný tento výčet možností ukazuje, že z tohoto případu nelze vyvodit jeden nezpochybnitelný závěr. A o tom já od začátku mluvím. Důležitá jsou fakta a nikoliv emotivní přání. JIstě z politického cynického pohledu by bylo možné Drobila obětovat a zničit mu život. To by si měli všichni salonní estéti uvědomit.

kdo tady mluvil o trestném

kdo tady mluvil o trestném činu Moravy? Tady je věc jiná, že pan nemorální poslanec jako "agent" zneužil soukromí chudáka holky, která nemá s politikou absolutně nic společného....
poněkud si odporujete, když tvrdíte o tom, že důležitá fakta v příspěvku zahnojeném fabulacemi, které jak jinde říkáte, jsou smyslem diskuse...

Morava s mladou Zubovou spal.

Morava s mladou Zubovou spal. Byla to jeho holka. Morava jí šel naproti na letiště. Políbili se a šli domů. Zubovna Olga, si také hrála na ublíženou. Byla to stejná volavka, jako Tlustý. Morava nikdy žádný seznam vydíraných nepřinesl. Kroupovi kluci si hráli na detektivy z Francie, Morava si hrál na J. Bonda. Vzájemně se oblbovali. K tomuto závěru došla i policie. Výsledek policejního šetření už nikoho nezajímá. Je to nuda. Fabulace jsou výživnější. A když už jste lhal o tom, jakým jste příznivcem Topolánka, tak přece toto byl jasný pokus Kroupy přes Moravu útočit na ODS, potažmo Topolánka. Toto se odehrávalo paralelně s Kroupovou krakaticí a Klausovvými výroky o vyprahlé pravicové politice. Takže jak je to ve skutečnosti s tou vaší přízní a ke komu vlastně, soudruhu? Trochu jste vypadl z role. A to neokecávejte. Jenom si pohoršíte. Základní vlastnost podvodníků je lež a snaha se vylhat ze všeho.

Aktuální smršť trestních

Aktuální smršť trestních oznámení na severu Čech dokonale ilustruje letitý problém tuzemské justice.

paní Dědečková píše vtipný vzkaz policii: pošlete je za Johnem

a Lidovky: Oblibu trestních oznámení potvrzují i statistiky, které mají LN k dispozici. Jen za období od ledna do listopadu 2010 zahájila policie přes 200 tisíc stíhání na popud občanů. To je průměrně 650 udání denně.....ale už neuvedou, že za předchozí období to bylo přes 280 tisíc stíhání http://www.policie.cz/soubor/statistiky-porovnani-xls-902350.aspx

spin doctors :-)

Paní Dědečková, smekám. Už

Paní Dědečková, smekám. Už jsem si myslela, že jen já a pár dalších máme mlhu před očima. Taky si myslím, že je to všechno trochu jinak. Důkazy nemám, ale ty oni nemají taky.Jen jedna paní povídala. Vaří takzvanou sekyrkovou polívku. Jenže mě vždycky v diskusi,ti, s těmi "svatozářemi", ukřičeli. Taky mi vadí, že se pomalu z naší zemičky opět stává udavačská velmoc, a hodně lidí tomu fandí.

Paní Dědečková, vůbec bych se

Paní Dědečková, vůbec bych se nezlobil, kdyby Vás občas někdo naštval. Článek putoval do záložky. Dlouho mi nic tak nemluvilo z duše. A dokonce k tomu přispěl i pan Čulík.

splácat dohromady kozy H.

splácat dohromady kozy H. Pawlowské s působením Michálka ve funkci, na to je třeba zvláštní talent....

(technický dotaz, problémy se zakazováním přístupu mám opět jenom já?)

pan Bratský neřekl nic jiného, než názory, které zazněly zde. kde jste tu, prosím, četla: "Došlo k obrovskému selhání člověka, který dostal velkou důvěru uvnitř naší politické strany, a když selhal, tak je jeho povinnost okamžitě skončit, sbalit kufry a odejít. Jestliže to neudělá dobrovolně, tak musí být takový tlak na lidi kolem něj a na ty orgány, které rozhodují, aby to udělali za něj a prostě ho vyprovodili k těm dveřím,"?

kdyby si váš politologický exkurs nepletl Občanské hnutí a Občanské Fórum, pak by se snad dal detailněji prostudovat. Ale "Heslem Občanského hnutí v Československu bylo: "Občanské hnutí je pro všechny, politické strany jsou pro straníky" mě od toho odrazuje...

A proč, vážený demagogu, k

A proč, vážený demagogu, k výstupu Bratského nepoužijete Vámioblíbenou konspiraci vnitřního boje kmotrů v ODS, např.objednávkami sledování přes ABL(což zatím víte jen Vy a Váš významný našeptávač), např. že jde o boj pražských kmotrů versus kmotři z Moravy? Jednou je to čisté, podruhé jde o intrikánské ódesáky. Měl byste se rozhodnout pro jednu verzi. Velice byste zřejmě přivítal, kdyby každý negativní článek či ojedinělý názor byl tím objektivním spouštějícím mechanismem poslat politika do věčných lovišť. To ostatní je jen ukázka Vaší bídné gramatiky a frazeologie.

co vy dokážete namlít k tomu,

co vy dokážete namlít k tomu, co řekl "teď už i on intrikán" Bratský.... :-)))...ne, nikdo nedokumentuje nepravdivost tvrzení paní Dědečkové lépe než vy ...a cca dalších pět šest kolegů (tedy vlastně všichni krom několika výjimek, které tu peskujete stejnou měrou....)

a jelikož opět netušíte o čem je řeč, tak řeč je o tom, že to, že pan Bratský (údajně) neřekl nic jiného, než názory, které zaznívají zde. Jen jaksi nesdělila, od koho zaznívají. Čímž chce doložit, že ODS není VV, aby stačilo, že zavelelí generálové bez vojska Bárta nebo John, ale třicetitisícová strana v níž jsou mechanismy sice pomalé, ale k cíli rozhodně dojdou.

na technický dotaz : ne, ty

na technický dotaz : ne, ty má občas každý, kdo si nepamatuje své uživatelské nastavení, nebo se překlepne na klávesnici. Včera ho měla např. paní Dubanová. Pouze vy jste ale paranoidní.

K ostatnímu: bez komentáře

S tím neodbytným diskutérem

S tím neodbytným diskutérem není třeba ztrácet čas.

včera jsem tu dal po půlnoci

včera jsem tu dal po půlnoci jeden komentář a navěsili jste se na něj jak na vánoční stromeček... :-)))

Někdo musí být první. Já si

Někdo musí být první. Já si klidně (neklidně) spím a Vy jste "Vždy připraven" jako pionýr. Pane, kdybychom se taky nevyjádřili, co by jste z toho sóla měl? S kým byste později odporoval? Možná, v zápalu boje, jste mohl maximálně "roztrhat" vlastní první příspěvek. Jinak máme dávno po vánočním stromečku. Ale pro Vaši radost, vzpomínám na dětství a moji příbuzní mívali vánoční stromeček až Hromnic. Tehdy nebývaly vytápěné ložnice a tak jehličí nepadalo. Taky jsme ještě mívali náboženství, než to komunisti zakázali.