Radek John: Kradli, kradou, budou krást
Jana Dědečková

Začínám mít dojem, že slova korupce a kradou se pomalu ale jistě stávájí módním hitem, a pokud snad někdo ještě nemůže potvrdit, že viděl, slyšel, ví ….  potom rozhodně není in.  Obzvláště vítané je spojení,  kdy mezi slova politik a korupce dáte  rovnítko. Ta devalvace slova korupce nahrává chaosu ve kterém se daří především korupci a zlodějnám všeho typu.


Přesvědčují nás o tom dennodenně nejen „investigativní „ novináři, ale dokonce politici samotní se předhánějí, kdo vysloví více šokující obvinění. Publicistické pořady se jen hemží údajně předraženými zakázkami,  zprávy na Primě nás denně šokují naléhavým sdělením, že se kradou veřejné peníze, Janoušek,Sekera,  Jančík, …..  Že této atmosféry zneužijí všechny profesní a zájmové skupiny nalepené na státní rozpočet, o tom nemůže pochybovat ani malé dítě. Rétoriku změnil i Kubek  a v pořadu OVM jsme mohli slyšet, že lékaři odcházejí kvůli zlodějnám, neřádům a neexistenci reforem ve zdravotnictví.  Kdyby mu jeho kolega ve studiu nepřipomenul, že je to poněkud  nová interpretace akce Děkujeme, odcházíme a nedokladoval to příkladem boje proti 30ti korunovému poplatkům,  jakož i bojem i proti náznakům jakýchkoliv reforem v posledních letech, mohla se tato argumentace bez problému šířit jako zjevená pravda. Moravec  totiž vůbec nezasáhl a klidně nechal Kubka žvanit nesmyly.


Stejný den večer nám ČT nabídla pořad 168, kde jsme si mohli poslechnout (opět téma korupce) pátera Halíka, který udiveně kroutil hlavou, že se snad ještě najde někdo, kdo nevěří tomu čestnému panu Michálkovi když doslova platí axiom: řekni co si myslíš o Michálkovi a já ti řeknu, jaký jsi. Také se tomu divím. Po té mediální masáží mu už musela narůst andělská křídla, takže jeho čistota je jistě nepřehlédnutelná.


No, může si o mě myslet kdo chce co chce, ale já panu Michálkovi nevěřím. S podobným typem chování , kdy člověk zastávající veškeré kompetence k tomu, aby problémy řešil,  a přitom postupuje naprosto nestandardně a pro normálního člověka nepochopitelně,  jsem se už setkala mnohokrát.  V Radě ČT např, působil Miloš Rajchrt(nominovaný US), který nás všechny šokoval tím, že napsal Radě ČT stížnost na pořad Banánové rybičky. Nemohli jsme to pochopit. Nebyl běžný divák, byl členem kontrolního a do jisté míry správního orgánu, který měl v kompetenci programovou strategií a tím pádem i možnost navrhovat změny, a on si stěžuje. Ta stížnost, adresována vlastně sama sobě, byla nepochopitelná a marná byla naše snaha dopátrat se důvodů tak absurdního postupu. Později jsme zjistili, že pan Rajchrt vlastně žádné systémové návrhy nebo námitky proti pořadu nebyl schopen formulovat, pouze jak sám řekl “ nesnášel ty její kozy“.  Což uvádím pouze na dokreslení, protože mým hlavním sdělením je, že pan Rejchrt byl ve své funkci naprosto nekompetentní, přestože ho později prezident Havel vyznamenal za činnost v Radě nějakou medailí. Za stejně nekompetentního zastávat jakoukoliv řídící funkci, pokládám pana Michálka. Jeho podivné chování ve  mně mnohem více navozuje podezření, že chtěl vydírat,  nežli že by chtěl oznamovat korupci.  Že však k této nedůvěře přispěla velkou mírou média, která jsou opět tak kampaňovitá a tak naléhavě vnucují jediný správný názor, to vůbec nepopírám.


Ještě jsem totiž nezapomněla, jak bez jediného důkazu psali o panu Hodačovi a vydávali ho tu za agenta ODS, tu  za kolaboranta s bývalým režimem, nezapomněla jsem na „sarajevo“ a konto ODS, ani  vilu Václava Klause. Nezapomněla jsem, jak jsem na okamžik zapochybovala, jestli ten Drahoš (bývalý ředitel brněnského studia) opravdu nedostával provize stavební firmy, když reportéři z ČT ukazovali honosnou vilu, kterou mu firma staví. A pamatuji si, jak jsem se styděla, že jsem naletěla jejich manipulaci,  když jsem se později dověděla, že jeho byla jen kůlna na nářadí v sousedství  té honosné vily a ohrazený pozemek se základy jeho budoucího domu,který snad už dnes opravdu stojí.

Tím ovšem neříkám ani to, že bezvýhradně věřím Drobilovi. Ale věřím, že všechno může být zcela jinak, než nám média servírují.  Nevěřím na spiknutí, ale jsem přesvědčená, že tuto šílenou populistickou atmosféru v zemi  vytvářejí aktivistická média, do jejíhož čela se nyní postavil ministr vnitra Radek John, podle mě populista nejhrubšího ražení .   (níže citace z poznámek J. Čulíka o populismu)


Dokonalou ukázkou budiž odkaz na záznam diskuse, který tady v diskusi uvedla S.Š, který skutečně doporučuji všem ke shlédnutí. Paní S.Š. sice odkaz uvedla aby dokázala, jací že nemorální blbci se nacházejí v diskusi na tomto webu, ale musím říct, že pan Bratský neřekl nic jiného, než názory, které zazněly zde. ODS není VV, aby stačilo, že zavelelí generálové bez vojska Bárta nebo John, ale třicetitisícová strana v níž jsou mechanismy sice pomalé, ale k cíli rozhodně dojdou.  Podívejte se ale sami, kdo v této „respektové“ diskusi přijal účast, a jak Bratský, který nikdy nebyl ani v podezření z korupce, snažící se nebýt populistický a naopak být otevřený, sevřený v presu mezi Jakubem Železným a Erikem Taberym, sklízel posměch,  a jak se naopak vůbec nikdo nedivil, že garantem protikorupční skupiny  TOP 09 je Pavel Severa, který nemýlím- li se, byl především garantem Kopřivových sporných zakázek na ministerstvu obrany. Podívejte se na ministra vnitra, který  veřejně vznáší obvinění, že velké strany kradou „aby mohly dělat kampaň , že nekradou …“, ministra vnitra, který veřejně deklaruje, že  nevěří policií. Ministra vnitra, který veřejně vyhrožuje, že prověří nájmy kanceláří opozičních poslanců, jako odvetu na výtku, že jeden poslanec z jeho poslaneckého klubu pronajímá kancelář u rodinného příslušníka. Podívejte se na ministra vnitra pošťáka, který osobně přejímá  podezření a udání z domnělých kauz od občanů,   a nosí je policií. Podívejte se na ministra, který sní o své big fish a svou funkci pojímá především jako příležitost pro sběr poznámek ke své budoucí knize. 


Dívejte se pořádně. Já jsem si toto video stáhla (zítra už tam nemusí být), protože není být větší důkaz, že místo ministra vnitra zastává skutečně nekompetentní blb a populista, který nenabízí  systémové řešení skutečně špatného stavu naší země, ale pouze rozpoutává nedůvěru a chaos.  A já se ptám, komu to slouží.


Čemu např. slouží ten šílený humbuk kolem „transparentního" výběru policejního ředitele nějakou komisí? Nemá snad odvést pozornost od jiných, podle mne mnohem důležitějších funkcí, které už tak transparentně obsazovány nejsou? Všimli si snad novináři  jmenování ředitele investičního odboru na ministerstvu školství bez výběrového řízení?   Ne. No jistě. Ćlověk, který bude rozhodovat o miliardách je nezajímá. Důležitá je prádelna Dočista, která si přišla bratru na 54 milionu zisku, jak uvádějí naši vzdělaní manipulátoři.

Tož tak, milí zlatí. To jsem se zase naštvala a muselo to ven. Tak vám přeji pěkný den.

Zde jsou odkazy na videozáznam diskuse:

http://www.youtube.com/watch?v=2M-pmdLMSlw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2HouPfv2aEc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TyTlObf47ZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QXFl15l5kEA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=34DNY7ePKPQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V5xsQsHRS3U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T5ktTPXGlqg&feature=related

 

Populismus


Shrnutí přednášky Case Muddeho na Glasgow University, podle poznámek Jana Čulíka. Cas Mudde vyučuje politologii na Edinburgh University.

Populismus je politický styl, založený na rigidní dichotomii morálně čistého lidu a zkorumpovaných politických elit. Důležité je, že obě tyto společenské skupiny jsou pojímány homogenně, to jest celý lid je morálně čistý a politikové jako celek jsou zkorumpovaní.


(Nepopulistický přístup se vyhýbá této homogenizaci: uznává třeba, že někteří občané jsou morálně čistí, nebo že někteří politikové jsou zkorumpovaní, nevytváří však dichotomickou představu proti sobě postavených, zcela homogenních skupin.)
Populismus je založen více na rétorice než na ideologii.


Populismus je jen nerad politický. Považuje totiž politiku jen za "nutné zlo". Cílem populismu je "odebrat politiku zkorumpovaným vládnoucím politickým elitám a předat ji morálně čistému národu".


V zemích, které nejsou ovládány populismem, většinou například v západní Evropě, bude politik argumentovat, že existují určitá mezinárodní omezení (dohody, celní překážky, atd.), které způsobují, že jsou jejich ruce svázány. Populista takové překážky nikdy nepřijme. "Znamená pro nás Evropská unie omezení? Vystupme z Evropské unie!" - "Znamená pro nás globální ekonomika omezení? Vyčleňme se z globální ekonomiky!" - Takové rétorické výroky jsou nesmyslné.


Populista zdůrazňuje význam přímé demokracie: prostřednictvím referend je možno odebrat moc zkorumpovaným politikům a dát ji homogennímu a morálně čistému národu.
Populismus není politikou. Populismus pouze politizuje existující emoce, hněv, resentimenty.


V západní Evropě je populismus většinou extrémně pravicový, avšak ve středovýchodní Evropě může být populismus i levicový.
V Rusku (Žirinovskij) v Srbsku (Šešelj), v Litvě i jinde ve středovýchodní Evropě zaznamenali populisté dočasné politické úspěchy. Příliš se to v tomto smyslu neodlišuje od západní Evropy (Haider získal v Rakousku 27 procent, v Itálii extremisté získali 22 procent). Dosud však populisté nikdy nikde nezískali systematickou podporu: po krátkých obdobích volebních úspěchů bývají marginalizováni a mizí ze scény.


Na Západě jsou populisté považováni za politické párie, ve středovýchodní Evropě jsou občas zváni i do vládních koalicí.


Dědictví komunismu


Populismus je ve středovýchodní Evropě silný v důsledku zkušenosti s komunistickým režimem. Komunismus vyvolal ve středovýchodní Evropě vznik intelektuálského populismu. Je pozoruhodné, že populismus ve středovýchodní Evropě prosazují intelektuálové a dokonce i prezidenti (Václav Havel, Gyorgy Konrad, Lech Walesa).
Komunismus vytvořil nihilistickou, anatemizovanou společnost, založenou na vysoké míře společenské závisti. Za komunismu měly státní a stranické instituce pověst absolutní zkorumpovanosti. Právě za komunismu tedy vznikl onen koncept populistické dichotomie: morální občané - zkorumpovaní vládci.
Začalo se hovořit o morální občanské společnosti (jako celku) oproti zkorumpovaným státním strukturám (jako celku).
Konrád a Havel jako disidenti vytvořili koncept antipolitické politiky. Za komunismu to naštěstí nevadilo, protože skoro nikdo je ve virtuální realitě komunistického režimu neposlouchal a na politiku jejich zemí to nemělo vliv.
V postkomunistickém světě se toto pojetí prezentovalo jako "nový druh politiky". Není však jasné, co mohla antipolitika přinést do politiky, vzhledem k tomu, že politikou být odmítala.
Populistickým prvkem v pojmu antipolitické politiky je její nárok na absolutní morální převahu.
Gyorgy Konrad napsal: "Lidé vyvíjejí nátlak na základě kulturního a morálního tlaku, nikoliv na základě toho, že by byli zvoleni."
A tak se stala "morální antipolitika" vzorcem pro postkomunistickou politiku. Disidenti přitom využili těchto populistických rysů:


•  "morálních" postojů
•  odmítání politické třídy
•  hlubokého nepřátelství vůči politickým stranám.


Heslem Občanského hnutí v Československu bylo: "Občanské hnutí je pro všechny, politické strany jsou pro straníky".
Dědictví antipolitické politiky posléze využili oportunisté a antidemokraté, odstranili z ní naivní prvky a ponechali jen její záporné rysy.
Takto vzniklý populismus se staví proti monopolu moci politické třídy. Vznikl koncept ukradené revoluce.
"Revoluci nám ukradli zkorumpovaní politikové, vytvořili nový autoritářský režim."
"My proponentni nepolitické politiky jsme vysoce morální. Václav Klaus je ztělesněné zlo."

V normálních zemích ovšem není politika založena na takovýchto černobílých kontrastech, ale na umění politického kompromisu.
Převažující náladou postkomunistických společností se stal frustrovaný pocit většinové společnosti, z níž si "udělali politikové oběť". Postkomunistický svět se vrátil k černobílému boji mezi "dobrem a zlem", v němž není (jako v západní politice) místo pro politický kompromis.


Argument o "ukradené revoluci" byl nejprve populární u pravicových populistů - podle nich totiž revoluci ukradli komunisté.
V ČR ale zaznamenala pozoruhodný vzestup KSČM. Aniž by se kdy omluvila za své totalitní zločiny a aniž by od dob komunismu změnila svou ideologii, změnila svou rétoriku. Takže je nyní třetí největší stranou v ČR a má podporu přibližně 20 procent obyvatelstva. Rétorika této stále ortodoxní komunistické strany dnes zní: lid se musí postavit proti zkorumpovaným politikům.
Komunismus ulehčil nástup populismu. Populismus se dostává do popředí v obdobích rozkladu režimů a chaosu.


Demokratická hnutí bojovala koncem osmdesátých let dvojí boj: jednak za svobodu a jednak za národní nezávislost. Pojem "morálně čistého národa" šel už tehdy ruku v ruce s pojmem "zkorumpované cizí mocenské elity".


Postkomunističtí prezidenti se stali obránci celého národa proti zkorumpované politické elitě. Je to typické pro první desetiletí vznikání politického establishmentu: neexistoval precedens, kdo má mít jakou moc, a tak různé části vládních struktur s sebou otevřeně zápasily o moc, s tím, že kdo jí uchvátí nejvíc, bude ji mít nejvíc.


Politika ve většině středo a východoevropských zemích je však závislá na západním financování a Západ v dlouhodobé perspektivě nebude populismus tolerovat: bude tolerovat jen odpovědné politiky. Snad se tedy dá očekávat jeho útlum.

nikoliv, já tu byl po půlnoci

nikoliv, já tu byl po půlnoci a pak zase až v podvečer.... a já už jen posbíral ze stromečku "salonky" :-) Takto jste tu celý den s tím neodbytným diskutérem neztráceli čas.... :-))

Tříbení názorů je potřebné,

Tříbení názorů je potřebné, nemůžeme být všichni na jedné lodi.

to si musíte ujasnit sám se

to si musíte ujasnit sám se sebou, nahoře říkáte něco jiného...ty bažanty by vám, pánové, už měli vynést

nikoliv "nepamatuje si

nikoliv "nepamatuje si uživatelské nastavení" nikoliv "při překlepu", ale při klepnutí na uložit....to jak račte uznat, poplést nelze

nikoliv "nepamatuje si

nikoliv "nepamatuje si uživatelské nastavení" nikoliv "při překlepu", ale při klepnutí na uložit....to jak račte uznat, poplést nelze

"ostatní bez komentáře"....no pochopitelně, kde byste také ta slova zde našla, že? ale tvrdíte, že je to tu normálka...

První kandidát do soutěže

První kandidát do soutěže "Souboj s pamětí".

já mám paměť

já mám paměť dobrou....technické či jiné problémy nejsou na mé straně:
Já děkuji za pochopení,
programuji si celý web sama a občas se v tom plácám. Pro příště vím, že bezpečnostní aktualizace musím provádět ofline. Dnes jsem vlastní hloupostí ztratila celé odpoledne napravovaním způsobených chyb.
S pozdravem JD

Však já to s Vámi myslím

Však já to s Vámi myslím dobře.

Vy jste tak trochu mešuge,

Vy jste tak trochu mešuge, že? :-))

VV potřebuje bodíky a tak si

VV potřebuje bodíky a tak si blbě honí triko. Ukazuje, jak jsou všichni zkorumpovaní, jenom VV je svatá. Obávám se, že řada " obyčejných lidí " jí na to může skočit. Jinak , mezi námi děvčaty , já osobně považuju současnou vládu za partu amatérů. Místo, aby dělala něco užitečného utápí se ve stranických a vnitrostranických půtkách. Zlatej Topolánek, s Langrem, Julínkem atd. Tan by si nenechal proklouznout 118 sněmovních hlasů skrz prsty.

paní Olino, z vonku to tak

paní Olino, z vonku to tak vyzerá. Jenom, jestli to není záměrně hraný amaterismus a jestli se brzy něco nevynoří z poza obzorů. ABL- VV nehraje jenom svatoušky, oni jsou také vyděrači. Ty jejich každodenní provokace, kdy zkouší, kdy se ten Nečas přestane ovládat a doporučí Johnovi demisi. Další střet je zvolení svého člověka prezidentem policistů. A zase je v té komisi vražená rozbuška mezi ODS a ČSSD. TOPce to bude jééédno. Jen VV zase celá v bílém. To zase bude na vlastní uši.

každodenní provokace? Zatím

každodenní provokace? Zatím si tam vždy strany včetně ODS dosazovaly "své lidi" bez výběrového řízení....teď má rozhodnout komise, kde je sice jisté politické zastoupení, ale není rozhodující...rozbuška mezi ČSSD a ODS? Asi i vy už je asi vnímáte jako kámoše největší....Tak schválně, kolik výběrových řízení proběhlo na posty v exekutivě od nástupu této vlády?

V polovině roku budeme

V polovině roku budeme chytřejší. Jestli někdo prohospodaří těch 118 sněmovních hlasů, zaslouží opovržení. Byl by to zločin. Jediný, kdo by na tom vydělal, by byl Pecina. Vsadil se o hodně drahé pití...

Já s Vámi Olino souhlasím,

Já s Vámi Olino souhlasím, ale jen si vzpomeňte na trampoty Topolánka, jak jen asi 7 měsíců skládal vládu při absolutní nemožnosti něco uskutečňovat, a to i za situace, kdy Kalousek a Bursík mu podráželi nohy méně, než vydírací zuřivý reportér John. Pokud jde o ten amatérismus, nevidím tak skepticky, protože hádky a spory, jistě kontreaproduktivní, neznamenají stop ve výkonu funkcí, takže zcela jistě se na přípravě náročných reforem pracuje. Jde o věci složité, kde nějaká nervozita z pomalého tempa není na místě. Problém teprve nastane, až budou sjednoceny koaliční názory a stanou se předlohou pro poslanecké schválení
Faktem ovšem je, že neustálé vymezování se VV zatěžuje zejména premiéra ,aby se více věnoval vysvětlování reforem, získával mimoparlamentní podporu, když tak nečiní média, přednostně se zajímající o kauzy a kauzičky, kterým zdařile přifoukávají poitřebný kyslík.

já vám uvedu jeden pěkný

já vám uvedu jeden pěkný příklad dokonaného politického vydírání: většinu v Radě nebo post primátora, jinak se spojíme s ČSSD....

a to řekl kdo?

a to řekl kdo?

Svoboda a Šťastný....a Macek

Svoboda a Šťastný....a Macek mu to rozcupoval na Neviditelném psu

oprava: na Viditelném Mackovi

oprava: na Viditelném Mackovi

Na guru Macka si vzpomenete

Na guru Macka si vzpomenete akorát, když se Vám to hodí. Ten člověk ještě žije? Dnes z něho nic nevypadlo. Možná si ho později všimnou VV, ti sbírají "významné" minulé.

Mirku, na Psu cupuje jiný

Mirku, na Psu cupuje jiný nejspíš Macek, původem lidovec. Pan Clay necupuje, i když by rád trhal: dělá však jen loužičky a hromádky. Hlavně do toho nešlápnout.

Souhlas.

Souhlas.

Ta devalvace slova korupce

Ta devalvace slova korupce nahrává chaosu ve kterém se daří především korupci a zlodějnám všeho typu.

jeden by skoro zapochyboval, co bylo dřív....že ty zlodějny jsou následkem

Při Vaší vizí "ostatně

Při Vaší vizí "ostatně soudím, že ODS musí být zničena", těžko můžete reagovat jinak, než připitomněle. Zneužíváte vše, co Vám v této snaze nahrává a zcela pomíjíte pro soudné lidi samozřejmý poznatek, že jde o způsaob práce našich zdivočelých médií, která z každého prdu dělají hysterickou kampaň, na kterou naskakují populisté typu VV. Přece je Vám jasné, že korupce za rudochů byla daleko rozvinutější ze všeobecného nedostatku všelikého tovaru, služeb , při byrokratickému systémů se spoustou razítek, přesto nebyla ústředním tématem Dnes k inflaci pojmu korupc.přispívají i různé podivným způsobem financované instituce, jako AI, které si musí svoje finance zasloužit a proto vidí korupci všude a za každou cenu. Korupce je přirozeným důsledkem,toho, že příroda vybavila člověka vyvinutějším mozkem, který upřednostňuje vlastní zájmy, a to i za cenu porušování etiky a zásad společnosti.Dá se komplikovat její uplatnění nikoliv vymýtit. Daleko horší je zneužívání současné hysterie, jak ji zneužívá třeba John různými audity, aby si to vyřídil s Langerem, jelikož i on na postu MV jednou skončí a jeho následník uplatní totéž. Vždy se dá všechno zneužít, nafouknout, jak je vidět ze seriálu obvinění Jančíka. Tak dlouho, až se najde soudce, který potvrdí, že prodej, nájem mohl být za jinou cenu.

asi se potřebujete vypovídat,

asi se potřebujete vypovídat, ale tohle opravdu není k tomu, co píšu

No, tady vidíte, paní

No, tady vidíte, paní Dědečková, že jakýkoli pokus o rozumný postoj je v téhle zemi předem odsouzen k nezdaru. První komentář k vašemu článku a hned "pic kozu do vazu". Hodně to připomíná komentáře k blogu Ivana Langera, ve kterém jsou věcně vysvětleny okolnosti zakázky na praní policejních uniforem. Jestli Langerovu vysvětlení uvěřilo víc než jedno procento čtenářů blogu, tak je to setsakra moc.

Je to hodně velký problém, ta hysterie kolem korupce, rozpoutaná obskurní sestavou kolem soukromé detektivní agentury. Může nakonec vyústit v nástup vlády nějakého hodně podivného uskupení, za které budeme vzpomínat na časy Špidlova či Grossova kabinetu (vznikl za podobných okolností) na staré zlaté časy. A možná to už nastalo, když kvalifikační podmínkou na ministra jel minimálně náměstkování ve zmíněné detektivní agentuře.

Obávám se, že s touto

Obávám se, že s touto mediokracií se dnes potýkají všude na světě, stejně jako s tím populismem politiků. My máme navíc tu smůlu, že na rozdíl od západních demokracií, nemáme žádné právní vědomí a média veřejné služby ho dále deformují, protože jsou rovněž populistická a povrchní, což nahrává některým politikům, kteří si ze svých postů skutečně udělali poměrně výnosný byznys. Nevím jak z toho ven, spirála je už příliš roztočená.

Chápu, že Vás štve Michálek,

Chápu, že Vás štve Michálek, jakoby byl práskač, ale je zcela irelevantní, zajímat se nejvíce v této kauze o charakter pana Michálka. Může mi být ukradený, jako každý státní úředník.
Chápu ale, že nešel na policii. To přece by bylo zcela kontraproduktivní, naše policie tyhle věci nikdy neřešila a neřeší. A to je jádro věci.
Změnit policii, aby se nebála tyhle politické kauzy řešit. A to se John zatím urputně snaží, díky mu za to. Že to má být formou jakéhosi veřejného výběrového řízení, proč by to vlastně mělo vadit? Důležité aby si pak stoupnul vedle něj a veřejně řekl - ať najdeš cokoli, stojím za tebou. Z tohohle mají asi mnozí politici panickou hrůzu a je tragické sledovat tu frašku kolem toho.

Nevím jak Vy Pete, ale já z

Nevím jak Vy Pete, ale já z vlastní zkušenosti vím, že kdybych byl instalován do řídící funkce, přistupoval bych k jejímu výkonu tak, abych zabezpečil chod úřadu, vzájemnou kooperaci řízeného personálu atd. Michálek ovšem doslova pár dní po jmenování do funkce ajiž se setkal s Johnem, jak by nejlépe zajistil odposlechy podřízených i nadřízeného(pokus s Nečasem se nezdařil) Určitě bych si nebral na sebe starost o prokazování něčeho, co ve svém začátku(ještě před nahrávkami) nemohl vědět. To jsou ty nelogičnosti, které z celé kauzy dělají bramboračku, která navíc i s jeho podivnou iniciativou se nedopracovala žádného výsledku, zůstalo jen trocha smradu, zda Knetigovo povídání mělo realistický základ.

Kde nic není, ani smrt

Kde nic není, ani smrt nebere. Proč si myslíte, že se policie bojí vyšetřovat? Celý Michálkův nestandardní postup je spackaný od počátku. Nejdřív je novinářská senzace velikosti slona a nakonec jen zbude maličká myš.
Všichni mají plnou hubu korupce a jak je všude okolo. Je to teď módní slovo a který politik o tom nekváká, je silně podezřelý.
John se jen snaží zalíbit široké veřejnosti a nikdo mu nebrání v řešení korupce. Zatím toho moc nepředvedl a ať si instaluje policejního presidenta podle svého gusta. Všichni už stejně vědí, kdo to bude. Hlavně, ať za jeho výběrem pevně stojí a ne aby později vykládal, že mu ho vybrala výběrová komise. Drobil si špatně vybral a rezignoval. Tak uvidíme zdali se v podobném případě zachová stejně John.
Zřejmě si myslí, že pod novým policejním presidentem a novým nejvyšším státním zástupcem se budou korupční případy vyšetřovat jak na běžícím pásu.

Michálek zpackal, Michálek

Michálek zpackal, Michálek fízl, Michálek jehovista, jenom ten Drobil si "jen špatně vybral"

to je ukázka právního vědomí....

Neštve mě pan Michálek, já

Neštve mě pan Michálek, já pouze připouštím možnost, že všechno může být jinak. Štvou mě novináři, kteří jiný výklad nepřipouští a ministr, který devalvuje vnímání korupce, místo aby jí skutečně řešil. Jeho novinářský přístup k výkonu funkce mě doslova irituje.Normální člověk, který by kolem sebe veřejně házel obvinění s takovou lehkostí jako on, by byl stíhán za pomluvu. K právnímu vědomí občanů rozhodně nepřispívá ministr, který říká POLICIE JE TADY NA H......

tak vy "pouze připouštíte

tak vy "pouze připouštíte možnost"....."No, může si o mě myslet kdo chce co chce, ale já panu Michálkovi nevěřím."

Policie, z níž dvacet let unikají informace, policie, z níž mají druhý den na stole obsah spisu od policejníh prezidenta jak premiér, tak ministr, JE SKUTEČNĚ NA H.....

v pořadu OVM jsme mohli slyšet, že lékaři odcházejí kvůli zlodějnám, neřádům a neexistenci reforem ve zdravotnictví......no jestliže podle auditu jen ve zdravotnictví mizí něco mezi 20 a 30 miliardami korun a přitom na pokrytí požadavků lékařů stačí miliardy tři, pak má Kubek samozřejmě pravdu. Kubkovi už nejen že poplatky nevadí, on kvůli jejich dotování podal podnět ÚOHS. To Heger nestihl zvýšení poplatků protáhnout legislativním procesem...

Lékařům od roku 2001 jde o

Lékařům od roku 2001 jde o peníze. To je motto i organizované akce "Děkujeme, odcházíme" Od Kubka jsme se dozvěděli, že lékařům jde od neděle především o odstranění korupce a lepší hospodaření a o reformy. Ptám se zda mohou lékaři přispět k ozdravění poměrů odmítáním provizí farma firem v jakékoliv podobě? Že nebudou předepisovat jednostranně léky pouze od jedné firmy, že nebudou bojovat o drahé přístroje, na kterých pak pro své známé vykonávají drahé diagnostické úkony s poplatkem 60 Kč/den a kasírují bokem? Že si nebudou zařizovat soukromé ordinace přímo v areálu nemocnic? Já jim nezávidím, jenom nechci, aby z nás dělali blbce.

Dovolím si malou poznámku k

Dovolím si malou poznámku k protestu lékařů v ČR - mám před sebou Mzdový výměr, lékaře úrazového odd. - mzdový stupeň 11, úvazek 8 hod. - <<>>

Při porovnání tohoto - podle mně nestydatého ohodnocení, příkladně s platem poslance, kterému stát nabízí - 59.000.- kč, a to aniž by byly určeny nějaké podmínky - vzdělání či vědění dotyčného kandidáta, jen trvalé bydliště a dosažených 21 let..Za těch 59.000.- kč se se nepožaduje od dotyčného kandidáta nic, pouze aby byl fotogenický... Nepřipadá Vám to minimálně nepatřičné?

Zřejmě vzpomínáte na "staré

Zřejmě vzpomínáte na "staré zlaté časy" kdy z policie před více než 20 lety nic neunikalo. Byly TUZEXY pro majitele valut, doktorům se už tehdy "nestrkalo" kvůli lepší péči, nebyly úplatky. Podle ústavy měla největší zásluhy o socialismus vedoucí úloha strany.
Kubek, když v poslední době vidí, že jejich strategie "odcházení" není to pravé, tak k tomu najednou přibalí zlodějny, korupci a neexistenci reforem. Zřejmě už zapomněl jak bojoval proti Julínkovi. Kubek je akorát velký populista

Vážený pane, to věděl i

Vážený pane, to věděl i Julínek, proto chtěl dělat reformu, kterou dnes Heger do písmene uskutečňuje, přesto jste z něho dělal blba a doktoři v čele s Kubkem ( a Rathem za zády) žádali jeho odchod.

Heger ještě nestihl se 118

Heger ještě nestihl se 118 zvednout poplatky, na které měl Julínek sotva 100 na 100

co už, prosím vás, uskutečnil

co už, prosím vás, uskutečnil z Julínkových reforem "do písmene"?
Pokud myslíte můj názor na to, že stěhovat banální medicínu do center, kde lůžkoden stojí pojišťovnu dvakrát tolik, co stojí pojišťovnu lůžkoden ve spádové nemocnici, pak je to opravdu hloupost

Přesto jde demagogu o

Přesto jde demagogu o úspornější systém, což si můžete lehce spočítat už jen odhadem při úsporách i mzdových nákladů celého režijního personálu od vrátných až třeba po ředitele. Jinak banální medicina už vůbec nepatří do nemocnic.. Dnes počet akutních, život bezprostředně ohrožující případů je méně, než těch s možným odkladem, kde i doprava hrazená pojištěním je vesměs bezpředmětná. Proto také všude okolo, pokud se kolem sebe rozhlížíte, mají nemocnice jen ve velkých městech, zvláště při evropské hustotě ovyvatel.

jistěže to nepatří do

jistěže to nepatří do nemocnic, vy si slepák vykucháte doma svépomocí, blábolile...

Přes co jde, demagogu, o úspornější systém? Co je tu nového od dob Julínka?

___________________________________________________________________________________