Život je pes. Pes štěká. Život štěká...
Ivan Langer

...aneb Paralogismus jako základní myšlenkový princip v hlavách "investigativců" z Hospodářských novin?

Hospodářské noviny v tomto týdnu přinesly „senzační“ objevení o praní špinavého prádla na Ministerstvu vnitra. Hlavní roli v jejich příběhu hrají: Ivan Langer, Tomáš Paclík a prádelna Kolín.

Základní teze jejich příběhu zní – z časů, kdy byl Ivan Langer ministrem vnitra, pere Tomáš Paclík špinavé prádlo pro policii, a protože se oba dva znají, musí za tím být nějaká špinavost.

Celá konstrukce příběhu připomíná klasický paralogismus z učebnice psychiatrie: „Život je pes. Pes štěká. Život štěká.“

Podle HN tedy příběh zní: „Langer zná Paclíka. Paclík pere prádlo. Langer pere prádlo“.

Přestože je příběh vytvářený redaktory HN vystavěn na primitivní metodě – „něco za tím musí být, a tak si to vymyslíme“ - neváhají ho dále (při popírání skutečné logiky událostí) rozvíjet a zneužívat k očerňování Občanské demokratické strany.

A proto reaguji.

A to nejprve přehledem faktů a pak vlastním názorem.

Vztah Ivana Langera a Tomáše Paclíka:
1. Pana Tomáše Paclíka znám více než 10 let. Seznámil nás náš společný přítel architekt, který posléze byl autorem projektu rekonstrukce mého domu.
2. Po rekonstrukci domu si v něm pronajala a dosud pronajímá kancelář jeho firma, zabývající se daňovým poradenstvím.
3. Příjmy z pronájmu, včetně jména nájemce, jsem jako poslanec pravidelně zveřejňoval ve svých přiznáních vedlejších příjmů.
4. Náš vztah je tedy dlouhodobě veřejně známý a nebyl a není žádným tajemstvím, jenž bylo teď objeveno!
5. Nikdy jsem se nepodílel na podnikatelské činnosti Tomáše Paclíka, a tudíž neměl ani potřebu být o ní informován a nebyl jsem o ní informován, tedy ani o prádelně Kolín.

Prádelna Kolín a praní špinavého prádla:
1. V době, kdy jsem byl ministrem vnitra jsem dal pokyn ke zefektivnění nakládání s majetkem celého resortu, a to zejména k prodeji zbytného majetku, a to jak Policie ČR, HZS, tak i samotného ministerstva.
2. Výsledkem byl prodej řady nemovitostí, nepotřebných k vlastní činnosti Ministerstva vnitra, a to na základě auditu společnosti KPMG. Prodeje se realizovaly buď cestou výběrového řízení anebo prostřednictvím (opět ve výběrovém řízení) vybrané realitní kanceláře
3. Výnosy z těchto příjmů byly směřovány výhradně do oblasti investic Policie ČR. A i díky tomu mohla být provedena nejrozsáhlejší modernizace policejních služeben a technického vybavení policie v historii.
4. Prádelna Kolín, stejně jako řada dalších nemovitostí spadala do působnosti tzv. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (dále ZSMV). Vedle praní prádla, tato organizace zajišťovala i takové služby jako provoz cukrárny, kavárny, šití jezdeckých sedel, půjčovnu vozidel a řadu dalších, které by, podle mého přesvědčení, neměl resort odpovědný za vnitřní bezpečnost a veřejnou správu dělat.
5. Strategie i způsob prodeje zbytného majetku byl opakovaně projednáván a schválen na poradě vedení ministerstva a je tudíž snadno dohledatelný a zveřejnitelný.
6. Samotný prodej realizovalo právě ZSMV, spadající do působnosti tehdejší náměstkyně pro ekonomiku a provoz. Z pohledu realizace tedy šlo o rozhodování na třetím stupni řízení ministerstva.

Osoby, obsazení a časová řada:
1. Ředitelem ZSMV byl v době veřejné soutěže na prodej prádelny Kolín a samotného výběru (březen 2008) Ing. Oldřich Vytiska, který ze své funkce odešel v červenci roku 2008. Na jeho místo nastoupil pan Zdeněk Kovařík
2. Pan Ing. Oldřich Vytiska se pak na Ministerstvo vnitra vrátil v roce 2009, po nástupu nového ministra Martina Peciny, tehdy ještě nestraníka, současného kandidáta na předsedu ČSSD. Nyní působí na Krajském úřadě Středočeského kraje u pana hejtmana Davida Ratha.
3. Po svém nástupu na Ministerstvo vnitra, udělal pan ministr Martin Pecina řadu personálních změn. V létě roku 2009 odvolal náměstka pro ekonomiku a provoz a jmenoval novou náměstkyní paní Světlanu Kubíkovou. Následně přiměl k rezignaci tehdejšího ředitele ZSMV pana Zdenka Kovaříka a nahradil ho svým vlastním člověkem, panem Milanem Kocíkem.
4. Pan Milan Kocík byl v únoru 2010 odvolán pro panem ministrem Radkem Johnem pro podezření z porušení zákona jeho podřízeným.
5. Na konci roku 2010 je (cestou podlimitní zakázky) zadán „forenzní audit, na jehož základě, ještě před oficiálním zveřejněním, tvoří Hospodářské noviny svůj příběh.
(Samotný způsob zadání zakázky, podlimitní cena, výběr dodavatele, doba pro jeho zpracování, časové vymezení, věcné zaměření, hodinová cena práce, by si zasloužil svůj vlastní příběh…)

Co z toho plyne?
A) Zasahování či ovlivňování veřejné soutěže:
1. V době realizace prodeje prádelny Kolín byl za ni odpovědným člověk, který byl na MV již za dob ČSSD, poté co odešel z ministerstva se tam vrátil za ministra z ČSSD a nyní pracuje na krajském úřadě vedeném hejtmanem z ČSSD.
2. Mohl si dovolit ministr vnitra za ODS nutit a ovlivňovat rozhodnutí člověka spojeného s ČSSD k tomu, aby porušil zákon, respektive manipuloval s veřejnou soutěží ve prospěch osoby, kterou dlouhodobě znal a veřejně to dokladoval?
3. Není podivné, že vzhledem k excitované předvolební kampani a ostrému souboji mezi ODS a ČSSD (a tehdejšímu působení jednoho z lídrů ČSSD Martina Peciny na Ministerstvu vnitra) se veřejnost nedozvěděla už tehdy o tom, že Ivan Langer nějakým způsobem zasahoval do výběrového řízení ve prospěch svého známého? Cokoli špatného na politického rivala se tehdy hodilo. Proč již tehdy se údajná nepravost „neprovalila“?
B) Skartace materiálů na ZSMV
1. V říjnu 2O1O odvolal pan ministr vnitra Radek John tehdejšího ředitele ZSMV dosazeného Martinem Pecinou.
2. Výčet uvedených důvodů byl poměrně rozsáhlý – podezření ze střetu zájmů, oslovování stejných firem ve výběrových řízeních, předražování nákupu náhradních dílů, odvolání kritika nešvarů
3. Kdo a proč měl důvod ke skartaci materiálů, když více než rok a půl nikdo spojitelný s Ivanem Langerem na ZSMV nebyl? Proč by se teď měl Ivan Langer snažit o skartaci dokumentů, které mohly být po celou tu dobu použity proti němu? A jak by to konkrétně udělal?
4. Podle jaké logiky je dávána skartace dokumentů na ZSMV (na níž upozornil audit z konce roku 2010) do souvislosti s výběrovým řízením na prodej prádelny, které proběhlo už v roce 2008? Proč ji redaktoři HN ryze účelově a manipulativně dávají do souvislosti s Ivanem Langerem a ptají se Petra Nečase a Alexandra Vondry z ODS? A mají potřebu o svém ptaní napsat článek na iHNED? Proč se neptají Martina Peciny a Bohuslava Sobotky z ČSSD a nenapíší o tom článek?

Shrnutí.
A) Osobní rovina aneb „Podle sebe soudím tebe“
Osobně se mne dotýká způsob a úroveň myšlení redaktorů Hospodářských novin, z níž plyne:
a) jsem politický primitiv – nutím k porušení zákona svého politického rivala
b) jsem tak přízemní a zabývám se takovými kšeftíky, jako je praní špinavého prádla
c) jsem hlupák, který jako ministr dává kšeftíky lidem, s nimiž je dlouhodobě a veřejně spojen
Možná takto přemýšlí pan Pokorný, pan Kedroň a pan Šídlo, možná by se na mém místě takto chovali oni, a proto jsou přesvědčeni, že takový jsem a že jsem se tak choval já.
Moje odpověď je jasná: Nejsem ani primitiv, ani tak přízemní, ani hlupák a nenutím nikoho k porušení zákona, ani se nezabývám takovými kšeftíky!

B) Právní rovina:
1. Pokud se někdo ze strany MV či ZSMV (včetně ministra, náměstka, či ředitele) dopustil porušení zákona, nechť za to nese odpovědnost. Můj stupeň znalosti věci sice nic takového nenaznačuje, ale existuje-li pochybnost, ať je prověřena.
2. Pokud auditoři vybraní panem ministrem Radkem Johnem ve svém závěru pochybili, nechť nesou odpovědnost oni.
3. Nechť je věc vyšetřena podle principu „padni komu padni“.

C) Politická rovina:
1. Každý politik ve veřejné funkci nese i politickou odpovědnost. A to nejenom za svá rozhodnutí, ale i za rozhodnutí svých podřízených.
2. Míra politické odpovědnosti závisí na charakteru a závažnosti případného pochybení.
3. Jsem připraven nést odpovědnost za případné pochybení některého z mých bývalých podřízených. Kategoricky však odmítám, že bych v dané věci pochybil přímo já.
4. Nechť se stejně k věci postaví (jsou postaveni) i jiní, na rozdíl ode mne stále ještě aktivní, politici.


Doporučení: Vraťme slovům jejich obsah a význam!
1. Není to tak dávno, kdy jsem z úst dvou lidí, z nichž jednoho jsem prakticky neznal a druhého neznal vůbec, slyšel své jméno. A to v souvislostech natolik obludných a absurdních až se z nich tají dech. Přesto byla okamžitě vydávána za fakta a důkazy. Slyšel jsem slova pana Martina Knetiga a nevěřícně kroutil hlavou. Poslouchat pana Libora Michálka v televizi, jak povídá o mně a o pražské čističce odpadních vod a nerozkopnout při tom někomu… televizi, si vyžaduje vskutku velkou dávku asertivity.
2. Vidět ministra vnitra Radka Johna jak v televizi blábolí, že jsem podezřelý z praní špinavých peněz znamená velké přemáhání listovat v učebnici psychiatrie namísto v trestním zákoníku.
3. Číst články pana Kedroně a Pokorného na stránkách Hospodářských novin a iHNED, v nichž popírají fakta, vymýšlejí obludné konstrukce a vytvářejí konstrukce další a ještě fantaskmagoričtější a číst si „shrnující komentář“ pana Šídla na iHNED, znamená nejenom kroutit nevěřícně hlavou, listovat nejen v učebnici psychiatrie, trestním zákoníku, tiskovém zákoně, ale především přemýšlet o tom, kam až jsou lidé (mající obrovskou moc) schopni ve své zaslepenosti, hlouposti či zlobě zajít.
A protože stále ještě věřím, že základním myšlenkovým principem "investigativců" z HN je jen paralogismus a ne eristický úskok, reaguji na vše, co o mně napsali, jen tímto blogem.
:-)


Život je opravdu někdy pes. Pes skutečně štěká. Ale život neštěká pane Kedroni, Pokorný a Šídlo.

Nebudete tomu věřit, ale život opravdu neštěká!

:-)

Ivanu Langerovi věřím. Tečka.

Ivanu Langerovi věřím. Tečka.

to se vám povedlo, tečka nad

to se vám povedlo, tečka nad íčkem, za íčkem? :-)

Mimochodem, dnes jsem byl na

Mimochodem, dnes jsem byl na pracovním obědě v Karlíně s nejmenovaným lobbistou za ODS, který na adresu Langera toliko utrousil, " všehoschopné moravské prase, ale ví toho příliš..."

Škoda, že se nejmenovaný

Škoda, že se nejmenovaný lobbista za ODS nezmínil o CEVRO Institutu...

"lobista za ODS"? Buď ten

"lobista za ODS"?
Buď ten "lobista" nevěděl nic o lobismu a jen blábolil, nebo pan neu.p neví o čem mluví. Pak je tu ještě možnost lhaní.

z čeho to plyne?

z čeho to plyne?

já jsem byl na obědě s

já jsem byl na obědě s lobbyistou TOP09 a ten mně sdělil, že Ods musí být zničena. Ž to mají s Bártou a Johnem dohodnuté. Policejní president bude Červíček.

ale no tak goebbelsíčku....

ale no tak goebbelsíčku.... :-) ....kdybyste musel citovat, pak byste musel zamknout krám...

To mně připomíná, zhruba před

To mně připomíná, zhruba před 10 měsíci jsem dostala zprávu ze zdroje, který považuji za obvykle velmi dobře informovaný a spolehlivý, totiž že Vesecká dala pokyn k trestnímu stíháni Langera, Topolánka a zřejmě i dalších kvůli volbě prezidenta. Kdepak asi tento "pokyn" skončil ? Asi tam, co Finanční policie a také Jan Kubice ... :-) V zapomnění.

Vážená paní S. Š. určitě se

Vážená paní S. Š. určitě se na mě nebudete zlobit, když využiji Vašeho komentáře a pokusím se zjistit na nejvyšším státním zastupitelství, co je na Vaší informaci pravdy. Věřím, že nový nejvyšší státní zástupce JUDr. Zeman je člověk na svém místě a že takovou špínu by na svém úřadě nepřipustil. Děkuji za Váš podnět.

Oni takhle fungují na dotazy

Oni takhle fungují na dotazy kolemjdoucích, pane Zeolite ? To je potěšující zpráva ... :-) Každopádně, mám za to, že pokud takový "pokyn" existoval, dávno už je zlikvidován, podobně jako Vesecká. Nebo myslíte, že tam čekal až na nové koště (dr. Zemana), co bude zaručeně dobře mést ? To je další osoba, které "věříte" ? :-)
P.S.:: Proč myslíte, že bych se měla zlobit ? Tak jen do toho !! Podobně jako pan clay bych ale měla i další náměty. No, když si tam stojíte tak dobře ... :-) Nechápu ale jinou věc : jak je to s tou "špínou" ? Máte na mysli ony zjevné nechutnosti z druhé volby prezidenta, tajemné schůzky Klause se Surňakem v předvečer volby, vyhrožování poslancům či senátorům, etc. ? Pokud ano, tak to s Vámi musím souhlasit, špína to rozhodně byla, a ne ledajaká.

"Ihned jsem uložila

"Ihned jsem uložila shromáždit veškerý spisový materiál a vyhodnotit podezření z konkrétních trestných činů včetně těch, která se vztahují ke konkrétním osobám,"
"Musím říct, že z dosavadního záznamu o zahájení úkonů v trestním řízení jsem nabyla pocitu, že není zcela vyčerpávajícím způsobem vedeno vyšetřování ," stěžuje si na vyšetřování kauzy bývalého ministra Pavla Drobila Vesecká.

tak když už tam půjdete....... :-)

a jak si tento text

a jak si tento text vysvětlujete pane Jílek? Které osoby by to mohly být? Drobil je ze hry. To by bylo zmíněno "osoba Drobil". Drobila ve spojení s Nečasem také vylučuji. Takže které osoby nám zbývají?.

já myslím, že to Vesecká říká

já myslím, že to Vesecká říká jasně, které osoby, jen neříká jména.... vy to sám nepoznáte? A slepeckého psa byste neráčil požadovat? Nejspíš se jedná o osoby, které to mají na zastupitelství v popisu práce a byly tím úkolem pověřeny...

Tak tato konspirace je

Tak tato konspirace je skutečně věrohodná asi jako onen zdroj. Kdopak nám zatrhl konání státního zastupitelství? Horší jak Radio Jerevan. Nakonec se ukázalo, že nešlo o Langera, Topolánka a zřejmě i další, ale o partu bezdomovců. Nešlo také o volbu toho odporného Klause prezidentem, ale o krádež krabicového vína v samošce.

Kdo to zaplatil? Měl jste u

Kdo to zaplatil? Měl jste u sebe nějaké "naslouchadlo?"

Cha cha, to se docela

Cha cha, to se docela povedlo. Klasická demagogie a la Langer. Uplně stejně zkoušel reverzní psychologii i v případě Kubiceho zprávy, případně vysvětlování golfového klubu ve Vésce, či svůj výstup na Kilimanjaro s Kutalem ergo " přece nepolezu vědomě na horu s někým, kdo je trestně stíhán, natož odsouzen " Pořádně ho ani neznám. Paclík pak " načisto" vypovídá, že Langera rovněž moc nezná a za přítele ho nepovažuje. Oni se vlastně vůbec neznají. Paclík sice spravval Kutalovi majetek a byl předsedou správní rady v 8 z 9 jeho firem, ale jde o klasickou shodu okolností...

Pokud zeolité a enigmové věří zdůvodnění " přece nebudu vědomě dohazovat kšefty někomu, koho znám " to již není ani k smíchu...

z podobného soudku: přece

z podobného soudku: přece bych se neobrátil na člověka, který (ani není v čssd) byl na ministerstvu už za ministra z čssd..... :-)

V době, kdy jsem byl

V době, kdy jsem byl ministrem vnitra jsem dal pokyn ke zefektivnění nakládání s majetkem celého resortu, a to zejména k prodeji zbytného majetku, a to jak Policie ČR, HZS, tak i samotného ministerstva.....a tu máš čerte kropáč, jen se rozhodlo o zefektivňování majetku resortu, přítel Paclík, podnikající v mém domě v oblasti daňového poradenství pocítil neodolatelné nutkání prát policajtům mundůry....ještěže nemusel do soutěže, vlastně ona byla, jen ji nelze prokázat...

To by nikdo z Langerových

To by nikdo z Langerových známých nesměl podnikat, nesměl by mít žádný majetek, nesměl by se zúčastňovat soutěží o věřejné zakázky. Jakým právem? Nebo naopak pan Langer ( obecně nikdo z ODS) by nesměl s nikým mluvit, s nikým se stýkat, aby je nepoškodil? Když ministr Bárta předal firmu bratrovi, tak je automaticky nenapadnutelný a čistý jako lilie a Langer je gauner?

ale kdepak, je jen s podivem,

ale kdepak, je jen s podivem, že si daňový poradce zaregistruje narychlo předmět podnikání v prádelnictví, zrovinka když je jeho kámoš na vnitru a prodává se prádelna...pravda, praní může mít s daněmi dost blízko, v jistém smyslu... :-)

Nevím nic o tom, že by byl Bárta automaticky nenapadnutelný...napadán je celkem průběžně....a nebojte, já ho fakt nevolím....

prádelna se neprodávala.

prádelna se neprodávala.

původně měla...ale až po

původně měla...ale až po zásahu MF ji dali do pronájmu za symbolický nájem...Paclík: Ta nemovitost bylo to jediné, co nás zajímalo.

Ivanu Langerovi věřím. Tečka.

Ivanu Langerovi věřím. Tečka.

kde se ta Anticharta

kde se ta Anticharta podepisuje? .... :-)))))))))))))

Není důvod panu Langerovi

Není důvod panu Langerovi nevěřit. Konečně už jsem minulý týden v podobném duchu o této "kauze "psal. Pan Langer ta fakta doplňuje. Snad ještě připomemu, že ten Forenzní audit, který byl zvládnut v tak krátké době, prováděla firma, ve které je bratr pana náměstka Moroze. Jak jinak než bývalého důstojníka ABL. Jsem přesvědčen, že podobné audity z kartotéky ABL by bylo možno zveřejnit hodinu po udělení zakázky. Opakuji znovu. ABL-VV toho má na skladě více. Tato kauza staví na známosti dvou lidí a na upozornění jediného zodpovědného úředníka za přidělení zakáky, že ministr Langer dal podnět zrušit veškeré vedlejší provozy, které nemají s činností MV co společného. A mediální mlýnice se může rozjet.

Taky panu Langerovi věřím. Na

Taky panu Langerovi věřím. Na našem malém dvorku tolik inteligentních lidí není. A blbci většinou kolem sebe chytré lidi nesnesou, a proto se je snaží podrázácky zničit. Jedovatá slina je nebezpečná.

Ještě jsem se nesetkal s

Ještě jsem se nesetkal s ničím, proč by Langer neměl mít moji důvěru. Moku Vás také vážený zeolite ujistit, že nejste sám, jelikož všichni, kteří nepotřebují ke svým názorům žurnalistické jednostranné, zavádějící přežvýkání, se nesetkali s jeho pochybením. Jde o člověka velice kreativního, pracovitého, průrazného, vysoce inteligentního, což vše vedlo k tomu, že opozice, nepřátelé pravicové politiky, kterou prosazoval v něm spatřovali nepřítele č.1 a proto přicházejí s falešnými obvoiněními. Proč k tomu přispívají všechna média bez výjimky je problém v ČR specifický, který asi nepůjde vymýtit, pokud někdo nepřijde s poznáním, že je potřeba rozšířit o média nakloněná pravici, či alespoˇnezávislé - neutrální.

Před hodně lety jsem oslovil

Před hodně lety jsem oslovil Petra Hájka na Václ. n. /jednalo se asi o nějaký volební mítink/. Hovořil jsem o nutnosti vzniku novin o kterých se Vy zmiňujete. Nějaké pokusy se vyskytly, ale vždy skončily na úbytě. Internet hodně supluje, ale já jsem stará škola, miluji ten potištěný papír. Spoléhal jsem i na movitého Železného. Ale cena investice je několik set miliónů korun. Nenašlo by se pár set tisíc lidí, kteří by byli ochotni dát po tisícovce /stali by se z nich akcionáři/? Samozřejmě, že by se nejednalo o hlásnou troubu stávajících partají, ale šlo by o "ideologii". Za šéfredaktora bych jmůenoval Jefima Fištejna. Prosím, čtyři poslední řádky berte tak, jako že si dělám kozy.../když už o nich byla tady řeč/.

Nejhorší p.Z je, že už v

Nejhorší p.Z je, že už v žádné redakci deníku se nevyskytuje kromě ojedinělých osob, žádný pravicový žurnalista, přitom se ví, že nezávislý novinář neexistuje. Proto se na západ od nás uplatňují zcela vyhranění žurnalisté, pouze je řízena určitá převaha těch, kteří jsou nositelé hlavního zaměření listu. Přitom porevoluční Lidovky s redaktory Jaklem, Kostlánem, Němečkovou, Steigerwaldem atd. byly noviny pravicově zaměřené, nedávno mě Vačkov přesvědčoval, že se snaží být nezávislí. Nejen vysloveně pravicový Denní Telegraf, ale i některé další, jako byly Kudláčkovy noviny (Deník?), kde Kudláček zaměření nijak neskrýval. Také Mladá fronta za Šafra, kam přešel z Telegrafu byla mírně pravicová, zatím co za Čásenského se přetransformovala v obyčejný populistický bulvár preferující šéfredaktorovu averzi vůči ODS. Aby zcela neodradil pravicové čtenáře ponechal si Karla St., trpí strejdu Musila také z dřívějšího Telegrafu, Bendovou, a to je vše. HN dělají soustavné ideologické kotrmelce a pomalu ale i jistě směřují k bulváru. Nové podmínky vyvolané internetem ovšem stále více budou umenšovat vliv tištěných médií. ale stále jde o proces na dlouhé lokte.

to už tu jednou bylo, když

to už tu jednou bylo, když Macek založil Telegraf....který pak kupovali jen přesvědčení :-)

„Langer zná Paclíka. Paclík

„Langer zná Paclíka. Paclík pere prádlo. Langer pere prádlo“ to je Langerova interpretace toho, co říkají HN. Z toho, co jsem zatím četl je interpretace jiná: "Langer zná Paclíka, Paclík vyhrál zakázku bez výběrového řízení, Paclík pere prádlo" (zdůrazňuji pro ocásky, sice marně, leč přece: všimněte si, že hodnotím POUZE Langerovu interpretaci toho, co mají údajně říkat HN.... :-)))) )

Včera byl ten Paclík v pořadu

Včera byl ten Paclík v pořadu ČT 4 "Kamelot". Ten silně podezřelý člověk (bůhví jak dočista perou ty mundůry, že?) drží nad vodou FK Viktoria Plzeň, jako majitel. Třeba jim taky pere dresy, tedy kromě peněz. Nenajde na něho John něco i tady?

V době realizace prodeje

V době realizace prodeje prádelny Kolín byl za ni odpovědným člověk, který byl na MV již za dob ČSSD, poté co odešel z ministerstva se tam vrátil za ministra z ČSSD a nyní pracuje na krajském úřadě vedeném hejtmanem z ČSSD.
Ing. Vytiska

vidím, že jsem zdůrazňoval

vidím, že jsem zdůrazňoval marně, ocásku...

Když dovolíte dislektický

Když dovolíte dislektický blbečku, na vaše zdůrazňování vám seru. Raději používám svoji hlavu. To jestli Paclík bude prát mundůry, rozhodoval Ing. Votiska.-socanský poskok.

vy tím snad převracíte z rubu

vy tím snad převracíte z rubu na líc Langerovu interpretaci toho, co údajně říkají HN? :-)))))

jinak podle vašeho odborného kriteria je socanským poskokem i ekonom Pavel Kohout.....no, já si to přesto nemyslím. Nebo že by byl Langer poskokem Paclíka či Paclík poskokem Langera, když "jsou v jednom domě"?

Ještě kdy se tak dalo nějak vtipněji obejít, že ten pan Ing. Vytiska není členem ČSSD... :-)))))

Pavel Kohout byl(!) tělem i

Pavel Kohout byl(!) tělem i duší ekonom, proto přirozeně pravicového zaměření. Poté, co mu VV zjevně nabídli lukrativní uplatnění, odchází z NERVu, aby tuto instituci poplival a jaké bude jeho další zaměření a jak daleko se nechá ovlivňovat není v tuto chvíli jasné. Už nebude nikdy ve spolku, kde práce není honorována je jeho prohlášení, které chápu, jelikož se něčím člověk živit musí.

nevynechávejte...a byl

nevynechávejte...a byl poradcem socana Sobotky...

Znáte význam slova parafráze?

Znáte význam slova parafráze? Jako dislektik máte pravda problém pochopit polopatistický text, natož ironickou parafrázi. To není žádná Langerova interpretace toho, co říkají HN. O P. Kohoutovi snad nebyla řeč. Ten nemá žádný společný záchytný bod s Ing Vytiskou. Instalován, odinstalován, nestraníkem Píčkem znovu nainstalován, Johnem znovu odinstalován. Ing. Vytisko byl HN citován v podprahové informaci, jak Langer rušil režijní appendixy.Ale že Vytisko byl šéfem odboru, pod který to spadalo, si musíme domyslet. Analogie s Michálkem. Stěžuje si na svůj rezort a novinář si toho "nevšimne"

takže podle HN tedy příběh

takže podle HN tedy příběh nezní: „Langer zná Paclíka. Paclík pere prádlo. Langer pere prádlo“? :-)))) Proč to tedy Langer tvrdí? HN tvrdí "Langer zná Paclíka, Paclík vyhrál bez řízení zakázku, Paclík pere prádlo"

Vytisko je podprahově citován Langerem jako "socan" aniž by socanem byl....a vy to tu za něj ještě "polopatisticky přežehlujete"

To by mně ani ve snu

To by mně ani ve snu nenapadlo jak nás zajímá prádelna, která pere policejní mundůry. Hasiči mají taky nějakou? Třeba si ji pronajmul místo Paclíka pro změnu Preclík. Hlavně, že pere dočista. Možná používá zbytečně drahé prášky a přitom by stačilo mýdlo s jelenem.

vidíte ... a já začal pouze

vidíte ... a já začal pouze tím, že si Langer přizpůsobuje to, co údajně říkají HN, aby se s tím mohl utkat dle svého schématu.....a nepomohlo ani mé zdůraznění, čeho se má poznámka týká, a už se vaši hoši, co spolu chodíte, vrhli do tématu a schématu, které třeba v závěru vyčtete mě....není to bžunda? :-)

___________________________________________________________________________________