Maďarsko a jeho předsednictví v Radě EU
Iveta Chmielová Dalajková

Od ledna "vede" Evropskou unii tzv. nová členská země a již během prvních týdnů se spustila ostrá polemika nad její akceschopností. Co by nám tak mohla země, která se do podvědomí lidí zapsala hlavně čardášem, feferonkami, po stepích se prohánějícími koňmi, maďarským salámem, gulášem, rybí polévkou, termálními lázněmi a Balatonem, přinést? Odpovídám, že i kdyby nic jiného, tak informace o bohaté a nám skoro neznámé dávné historii, kultuře. Ale nemám obavu, že by toto byl jediný přínos maďarského předsednictví.

Ještě si všichni dobře vzpomínáme, jak Českou republiku kritizovaly některé staré členské státy zejména pak před námi předsedající Francie. Dnešní situace ohledně Maďarska je velmi podobná. Když odmyslím nový mediální zákon v Maďarsku tolik kritizovaný ze všech stran a který asi opravdu bude mít řadu ostřejších paragrafů, jsem přesvědčena, že si Maďarsko vybralo skutečně zásadní a důležitá evropská témata.

Když Maďarsko "rozvinulo" v budově Justus Lipsius svůj historický koberec, hned se rozpoutala diskuse o jeho nacionalismu a šovinismu. Řada historiků ovšem na této výzdobě neshledává nic neobvyklého a nic kontroverzního. Naše Entropa byla rovněž kritizována a mediálně zhmotňována. Zkrátka příležitost jak si šťouchnout do dalšího "nováčka" vedoucího Evropskou sedmadvacítku byla na světě. Ale "koberec" je jen věc názoru, vkusu a historické sečtělosti.

Jediné, o čem jsme se všichni mohli v těchto dnech přesvědčit, je tedy skutečnost, že stále nevymřeli ti, kteří si brousí drápky a chytají se téměř každého vyřčeného slova či drobného pohybu u nás "nováčků".

Ještě než naše předsednictví začalo, už jsme byli pod palbou kritiky "mazáků". I když jim vítr z plachet vzala naše kvalitní reakce na plynovou krizi či situaci v pásmu Gazy (i přes opakované "naschvály" ze strany Francie), pořád jsme byli pod až příliš kritickým drobnohledem. Veškerá pozitiva našeho předsednictví ale nakonec vyletěly, díky ČSSD, komínem. Když i těm největším kritikům začalo docházet, že jsme připraveni a zvládáme všechny nástrahy, padla vláda. A strana, která to zapříčinila, nebyla připravena vládu sestavit. Toto "nóvum" – tj. bezmyšlenkové a nezodpovědné svrhnutí vlády, vrhlo naši zahraničněpolitickou reputaci hluboko zpět. Úřednická vláda sice obstála se ctí, ale přece jen to byla vláda technokratů, i když nominantů politických stran.

V Maďarsku vládne konzervativní Fidesz se suverénní dvoutřetinovou většinou (a i komunální volby potvrdily otočku Maďarska směrem doprava) – čili trapas, který se stal nám, se v Maďarsku pravděpodobně konat nebude.

Maďarsko ale mohlo předpokládat, že výroba mediálního zákona sama o sobě připraví časovanou bombu na svůj úvod pro předsednictví. Bohužel tím mediálně nahrálo všem škarohlídům a tím i odvrátilo pozornost od svých důležitých evropsko-unijních priorit. Určité rozpaky vyvolala i avizovaná důchodová reforma. "Koberec" se pak stal už jen třešničkou na dortu vlny kritiky, která se snesla na maďarské předsednictví.

Maďarské priority ale mají víc než něco do sebe. Ať je to hospodářský růst a tvorba pracovních míst nebo úsilí vzbudit v Evropské unii intenzivnější diskusi o dlouhodobém rozpočtu EU a snaha o nalezení brzké shody. Maďarské téma "Silnější Evropy" je téma týkající se Společné zemědělské politiky a definice společné energetické politiky. Důležité je i další maďarské téma a to rozšíření EU. Vzhledem k tomu, že po Maďarsku bude v čele EU Polsko, lze očekávat, že pro tyto dvě po sobě předsedající země bude důležitou zahraničně-politickou a ekonomickou otázkou posílení vlivu a jednoty střední Evropy - obě země se potkávají i na jednáních Visegrádské čtyřky (V4).

Za komplikovaný oříšek lze považovat další maďarské priority a to integraci romských menšin, či demografickou otázku v oblasti stárnutí lidské evropské populace. Je třeba ocenit, že se Maďarsko pustilo do tak komplikované a zrádné problematiky.

Maďarsko vstupuje na evropskou scénu v době přetrvávající celosvětové ekonomické a hodnotové krize. Díky jeho vnitropolitické konstelaci a dobře nastaveným prioritám ale věřím, že nám Maďarsko v následujících šesti měsících ukáže ten správný čardáš!

___________________________________________________________________________________