Čím dál hůř!
Jan Suchánek

Teď se na Novinkách.cz objevily články na téma, že se lidé bouří proti exekucím těch co nic nedluží. V textech se objevilo, že exekutoři jednají podle zákona a že Ústavní soud konstatoval nespravedlnost, s kterou se prý nedá nic dělat. Samozřejmě, že nic není podle zákona a Ústavní soud takhle nechrání ústavní práva občanů. Jen je dáno, že exekutor může v bytě dlužníka, kterým samozřejmě není byt kohokoliv jiného. To všechno je jen důkazem, jak tuhle zemi ovládají postbolševici na soudech i na samém ministerstvu nespravedlivosti, kteří vůbec nerespektují vlastnická práva a realizují ukradení této země právníky občanům. Exekutoři k tomu dokonce zaměstnávají každý desítky pohůnků, kterým je zákon ukradený a kteří si libují, že jsou díky protiústavní praxi zcela nad zákonem.

A tohle všechno je možné jen proto, že v současném společenském systému, v sociálním státě, jsme opustili všechny principy, jež jsou v nejabstraktnější formě definovány v Desateru, nebo respekt k vlastnictví, jak demonstruje Novinkami.cz uchopené exekuční téma. Tenhle despekt k vlastnickým právům je důkazem absence právního státu a trvající deformace našich duší bolševiky. Pokud někdo chápe presumpci neviny, pak ještě vyšším principem je to, že v bytě vlastníka, pokud nebude prokázán opak, jsou věci vlastníka bytu nebo jeho legitimního nájemce a ne osoby, která k tomu bytu nemá právní vztah a je objektem zájmu nějakého věřitele. Exekutor by měl mít minimálně alibi v tom, že věřitel jako oprávněný označil exekutorem sepsaný majetek jako majetek dlužníka. K čemu ale, když na soudech sedí soudci kovaní v třídním právu založeném na popření Desatera.  

Občané sociální státu se utopili v chaosu informačních šumů, kdy volíme své zástupce, kteří nás neurážejí tím, že by byly kvalifikovanější nebo zásadovější než jsme my nebo než ty babičky, co je volí. Obrazem je šílené trvání na socialistickém zdravotnictví, které mimo totální kolaps má šanci pouze v totální korupci, kdy je pro odstranění sociálního vykořisťování mladých lékařů nutno, aby se primáři s nimi začali dělit o úplatky. Nic z toho nevyřeší náš politický systém, když nemá mechanismy, kterými by se do funkce dostal ministr, který pochopí, že není v silách jeho samotného či jeho úředníků cokoliv vymyslet, že řešení může přinést jen tržní soutěž dodavatelů zdravotní péče. Takhle chce například bolševicky centralizovat všechny nákupy ve svých rukách a usvědčuje všechny kolegy ve vládě, novináře i doktory, že jsou marxisti, protože šílená stupidita jeho nekvalifikovanosti jim nevadí. Možná jde jen o právo neschopných laiků řídit cokoliv. 

V informačním chaosu jsou právě principy to, co umožňuje správnou a racionální orientaci. Jenže nekvalifikovaní, to je ztracení v chaosu, a současně žijících ve stresu viny za jejich podíl na všech těch privatizačních, lihových, topněolejových, bankovních, gripenových, pandurových, konkurzních a podobných korupcích nejsou schopni ničeho pozitivního. Kašlou na zákony, principy, Ústavu, protože vědí, že solidarita jim podobných, zaštítěná podobnými politiky je učiní beztrestnými. Důkazem je, jak na tu směšnou vládní protikorupční koncepci, která likviduje institut korunního svědka a za zaplacení daně má legalizovat výnosy z trestné činnosti, reagují ti, kteří mají praní špinavých peněz přímo v pracovní náplni. Jedná se o soudce odvolacího soudu, kteří legalizují korupci konkurzních soudců při zamítání odvolání obětí justiční konkurzní mafie. Dokonce na to mají mechanismus jak se soudní funkcionáři s ministerstvem nespravedlnosti bez bázně a hany domlouvají na krytí bezbřehé korupce. Vždyť o tom ovládnutí justice mafií mluvil Topolánek na svém posledním stranickém sjezdu.

Aby mohla být ověřena moc justiční konkurzní mafie a rozsah korupce v justici, na žádost zahraničního vlastníka a pro účely sbírání dokumentace, že na ochranu investic zde tento stát neposkytne investorovi spravedlivé soudní řízení, byla podána určovací žaloba proti úpadci, který byl objektem zničujícího zájmu justiční konkurzní mafie, že ten policejní agent, když jednal jménem úpadce pod ochranou prokurátorů k stamiliónovému obohacení mafie, tak to nebyly právní úkony úpadce. Tohle už bylo prokázáno v trestním řízení, kdy nezákonně jednající prokurátor tím neměl nakonec odvahu vůbec argumentovat, a v žalobách proti Ministerstvu spravedlnosti, které ani pod hrozbou, že škody tím způsobené bude muset zaplatit, nenašlo žádný důkaz legitimity takového jednání.

Nejdříve kolega konkurzního soudce, který se průkazně osobně podílí na defraudacích desítek miliónů korun z konkurzní podstaty, na krajském soudu prokazuje několik let, že to jsou právní úkony úpadce, aby se tak dostal do pasti, v které by usvědčil sám sebe z podílu na zlodějinách, a tak z ní utekl, když žalobu odmítl, protože prý žalobce neprokázal právní zájem na takovém rozhodnutí. Vtip odvolání je v tom, že o něm měl jednat senát, který konkurzního soudce kdysi nedokonale instruován mafií usvědčil z nezákonnosti právě v této souvislosti. A co vymyslí, aby si nějakého „Capo di tutti capi“ nerozzlobili, když argumentací odvolání je hlavně napadeným rozsudkem dokumentovaná legalizace výnosů z trestné činnosti, která je trestným činem dle § 216 trestního zákoníku nebo přinejmenším dle § 217 trestního zákoníku či účastenstvím na těchto trestných činech dle § 24 odst. (1) písm. c) trestního zákoníku odstraňováním překážek jeho dokonání?   

Nad zákonem stojící senát odvolacího soudu se zcela distancoval od svého omylu, kdy se před léty řídil zákonem a na omluvu justiční konkurzní mafie důkazy korupce odbyl jen konstatováním, že „žalobce svá tvrzení rozsáhle argumentuje“. Nakonec vymyslil něco, co by nikoho ani na plzeňských právech nenapadlo. Nejdřív samozřejmě odmítli příliš zjevně idiotské zdůvodnění rozsudku z konkurzního soudu a pak to začalo. Prý, když ten policejní agent nakládal s ukradenou firmou, jejíž majitele a zástupce za účelem preciznosti té krádeže prokurátoři zastrašili obviněním z fiktivních trestných činů, tak to nebyly právní úkony ale pouze jednání, které nemůže být předmětem žaloby, protože žalovány byly právní úkony a tím (nezákonným a podvodným) jednáním tedy asi nevytvářel iluzi o tom, že jedná za úpadce. A zbytek pak asi právními úkony byl, ale žalobce ke své škodě a k nemožnosti žalobu projednat chybně tvrdil, že to byly právní úkony policejního agenta za úpadce, které vytvářely žalovatelnou iluzi o tom, že policejní agent jedná za úpadce, když měl žalovat úpadce, že to jsou neplatné právní úkony úpadce.

Takže korupci obhajující chyba je že, žalobce žaloval neplatnost právních úkonů, které za úpadce učinil policejní agent, který nikdy nebyl za úpadce oprávněn jednat a ani nikdy nebyl jeho zaměstnancem ani jeho obchodním partnerem. Byl jen zlodějem, lživým korunním svědkem, ve službách prokuratury. Žalobce měl asi policejního agenta nejdříve uznat legitimním zástupcem úpadce a vyčkat rozhodnutí soudu!?? A díky téhle, justicí fabulované chybě, kterou rozum nebere, stát musí legalizovat výnosy z trestné činnosti v částce několika stovek miliónů korun. Kdo ale bude mít odvahu se vypořádat s tím, že je to trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti i těch tří soudců odvolacího soudu? A jak budou soudci arbitrážního soudu v Londýně nebo ve Stockholmu koukat, co je v té nejzápadnější výspě Balkánu možné.

Abychom pochopili hloubku našeho úpadku, tak si jako v naší zemi „pravdoláskou“ prosazované variantě soutěže politických stran v poměrném volebním systému představme občanskou společnost tak, jak je representována sportovními svazy. To je na příkladu Sazky absolutní důkaz slepé varianty společenského pokroku. Nejdřív nechají nehorázně zbohatnout pana ředitele na snad provizích za stavbu obrovsky předražené haly a dluh místo splácení nechají dokonce narůstat. Pak se nechají jako bezbranné ovečky zbavit daňového zvýhodnění, které měli, když to halu začali stavět. A celou dobu nechápou, že kolem řádí kapitalismus a jejich Sazka nemá šanci konkurovat, protože ona musí dát polovinu vsazeného sportovcům a nejdřív to vykázat jako zisk a zdanit.

Představte si, že by bankéř v ruletě musel někam odevzdat polovinu vsazeného a třeba DPH ze sázek. To by nepřežil. On nepřežije ani tenhle náš politický model se zkorumpovanými politiky a soudci, s médii k otupělosti manipulovanou veřejností. Jen to dlouho trvá, jak dokumentuje příklad Sazky a tělovýchovných svazů, které od sportu abstrahovaly k sociálnímu zajištění svých bafuňářů. Každý, kdo měl dítě na střední škole v USA, může posoudit, jak tahle korupce státem dotovaného sportu eliminovala sportování mládeže na školách u nás. Ty občanské spolky sportovců státní dotace zcela vytunelovaly v neprospěch sportujících dětí, když třeba Volejbalová škola na Jižním městě v Praze platí radnici komerční nájem za školní tělocvičny a rodiče malých sportovců všude a vždy osobně platí jak mourovatí, takže pro děti z nemajetných rodin tady vlastně příležitost sportovat neexistuje, protože při cross country je riziko střetu s pedofilem tak velké, že ani takhle levně sportovat nejde.

A tenhle úpadek je tu všude, i když Korejci si tu dělají pěkný auta a Rumuni provozují docela zábavnou televizi. My Češi jsme však neuvěřitelně rigidní, nejde jen o toho korunního svědka, tady se žádná myšlenka, že 1+1=2 neprosadí, protože ta většina průměrných a podprůměrných stejně neví, co je dobře, jak každý týden dokazuje Krampol na Primě. A z těch, co by to věděli, jen malá část pochopí, proč by bankéř v ruletě nepřežil ty odvody. Vlastně příkladem byla marnost Bártovy sobotní tiskovky. To jen novináře urazil. Mně stačí, když vidím, jak si novináři stále pletou pohledávku se závazkem, dlužníka s věřitelem.

A teď si položte otázku, co je společensky nebezpečnější, současní korupčníci nebo ti, kteří byli u komunistů jen kvůli penězům, bytu či přihlášce dítěte na vysokou školu? A když si na tuhle otázku odpovíte, tak jak se vyrovnat se zkorumpovanými soudci a politiky, kteří boj proti korupci sabotují fiktivním bojem proti korupci, protože tahle korupce je zavinění, které je rovno aktivní účastí na třídní diktatuře stejně jako dřív na nacismu! Jak dlouho bude trvat, a ve slušné společnosti se lidé se soudci nebudou bavit? A místo hledání odpovědí je veřejnost a její politici právě díky tomu opuštění zásad a principů manipulováni k účasti na sebezničujícím boji ODS s jejími koaličními partnery. Jen v kontextu tohoto textu je zřejmé, že se střetává tendence zajistit korupční příjmy pro budoucí volební kampaně s neschopností vůdců realizovat za tím účelem vládní velkou koalici. Nakonec to dopadne tak, že tahle vláda se rozpadne tak pozdě, že velká koalice nic zkasírovat nestihne.

Na co narážím je, že nejsou ani schopni tuhle k neúspěchu odsouzenou strategii opustit, aby se v důsledku toho minimálně ta strana co neschopnost presentuje na vládní úrovni, se odsoudila k totálnímu úpadku, když už teď nemá nikoho, kdo by promluvil, aby to šlo poslouchat, a nebude mít ani ksicht na billboardy. A možná je to všechno ještě větší švejkovina než by kohokoliv napadlo, nejde jen o to, že někdo chce odstavit premiéra z čela strany, ale je to hysterie těch, kteří byli závislí na příjmech z veřejných rozpočtů a chtějí v chaosu své příjmy ještě do řecké varianty uchovat. A to se kombinuje s tím obrovským právním nevědomím, které tuto zemi pohltilo, protože marně hledám v systému ASPI něco, co by ministra vnitra jakýmkoliv způsobem regulovalo při výběru policejního presidenta. Dokonce, protože policejní president není ředitel bezpečnostního sboru, tak je to zcela mimo zákonnou regulaci.

I na vládní úrovni se místo práva uplatňují chiméry v přímých přenosech. Proto taky nikomu nevadí, že ti mí soudci odvolacího soudu ve prospěch žalovaného zločinného správce konkurzní podstaty úpadce se zcela protiústavně ujali jeho obrany, vykašlali se na občanský soudní řád a mimo princip legality, to je dělat jen co jim zákon dovoluje, popřeli zásady i paragrafy určující průběh sporného řízení, aby ve prospěch organizovaného zločinu vymysleli bezpráví. Fatální je na tom, že to nevadí ministrovi nespravedlnosti, jak dokumentuje i Spolek Šalamoun, když se pan ministr obklopuje hrází těch právníků, kteří právu taky rozumí jen v intencích plzeňských nebo ještě lépe karlovarských rychlokurzů. Pak není divu, že místopředseda senátu tvrdí, že Policie je orgánem činným v trestní činnosti, v čemž s ním souhlasím, protože o trestní řízení se velmi často nemůže jednat. Pak všichni politici jsou hystericky zděšeni, že by se jejich korupcí mohli mimo jejich ovlivňování a v rámci svobody jejich podnikání zabývat soukromé detektivní agentury, takže není jasno, zda „aféra ABL“ má zlikvidovat vládu, Nečase nebo jen zachovat korupční prostředí.

I „aféra ABL“ ukazuje, jak se tu špatně bojuje s organizovaným zločinem. Když policejní agent s asistencí prokuratury pro policii padělal důkazy a pro mafii ukradl celý podnik se stamilióny v hotovosti jako fiktivní generální ředitel, tak to u nás není možno popřít, protože justice odmítne připustit důkazy. Stejně je to s externistou, zřejmě pracujícím před lety pro ABL ve Švarc systému, který své tehdejší jednání vydává bez důkazu objednávkou, fakturou nebo něčím podepsaným legitimním zástupcem ABL za jednání ABL. Bártovi na sobotní tiskovce nebyli zástupci MFDnes schopni položit žádnou usvědčující otázku, když Kmenta je k radosti jím odhalovaných zločinců ekonomicky negramotný jak soudruh podplukovník, který mne dlouhá léta nezákonně stíhal. A hned nato na ČT24 zástupce šéfredaktora MFDnes pokračoval v útoku, z kterého je zřejmé, že o podnikání nemá ponětí stejně jako o tom, jaké důkazy by byly nezbytné k prokázání toho, že ABL udělala něco, co jí žádný zákon nezakazuje a MFDnes vyčítá.

A teď je otázka, proč to ti novináři dělají a je to v prospěch německých nebo ruských zájmů? Je jasné, že takhle orientovaná média o korupci, o které tady průběžně reportuji, nikdy bez zakázky PR agentur nenapíší. Takový Kmenta bude solidarizovat se stejně ekonomicky a právně negramotným soudruhem podplukovníkem než se mnou, státem chráněnou konkurzní mafií okradeným bývalým kapitalistou. Nikdo se nezeptá BIS, jako senátní Sobotka na adresu ABL, kde za ty roky je jediný případ korupce, kterého důsledky díky BIS nemusíme platit? Nikdo se nezeptá, jak je možné, že politici úkolují policii, aby se sledováním politiků na Praze 11 zabývala, když to nebyl žádný trestný čin. A aspoň na tomhle portálu by se pár lidí mělo zeptat, jaké důsledky bude mít tenhle gejzír antipodnikatelské hysterie na ochotu podnikat v této tupé a zkorumpované zemi?

___________________________________________________________________________________