Dopravní koncepce hejtmana Ratha aneb jak lidem ztížit život
Veronika Vrecionová

Středočeský kraj vedený panem hejtmanem Rathem od počátku nového roku působí další vrásky na čele mnoha starostů, zastupitelů a zejména pracujících a studentů, kteří denně dojíždějí ze svých obcí ve Středočeském kraji za svou prací či za svým studiem veřejnou hromadnou dopravou.

Není sporu o tom, že je potřeba šetřit, otázkou však zůstává, kde a jak. Středočeský kraj pro letošek snížil dotace na zajištění dopravní obslužnosti o částku 180 mil. Kč. V současné době tak provádí krajský úřad kroky, které mají vést k vyřazení až dvaceti procent dosud krajem dotovaných autobusových spojů ze základní dopravní obslužnosti, což by ve většině případů znamenalo jejich zrušení, a to již od února 2011. Obce, kterých se to týká, se pochopitelně proti tomuto záměrů bouří. Původně se uvažovalo, že se zruší pouze spoje souběžné s železničními nebo spoje prakticky nevyužívané, opak je ovšem pravdou. Návrh, který kraj obcím předložil, se z velké části týkají totiž i spojů, které jsou z více než 50 % využívané a nejsou prodělečné a spojů, kterými cestují lidé do zaměstnání a studenti do škol. Jejichž zrušením by se tak jednoznačně obyvatelům podstatně snížila možnost dopravy do svých zaměstnání a za vzděláním.

Zároveň ale došlo ke změně tarifů a tím pádem k nárůstu cen jízdného integrované dopravy. S přihlédnutím k tomuto zdražení i odborníci tvrdí, že rozhodně není nutná tak rozsáhlá redukce krajem dotovaných dopravních linek. Například podle propočtů ROPID lze jednoznačně předpokládat, že zdražení přinese do systému Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje tak dostatečný výnos, aby z velké části pokrylo nárůst nákladů a úbytek dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

Pan hejtman Rath chce sice možná šetřit (pokud mu tedy nechybí peníze na placení půjček, kterým kraj postupně zadlužuje), už ale neříká, jakou předpokládanou finanční úsporu toto jeho drastické opatření Středočeskému kraji přinese, a jak chce s uspořenými penězi naložit. Nejspíš je vloží do dalšího plnění svých předvolebních slibů, jakým je například projekt žákovské jízdné zdarma, který spolkne jen v tomto roce 100 mil. Kč.

Takovéto "úsporné opatření" tedy rozhodně není dle mého soudu ani rozumné ani uvážené, je spíše kontraproduktivní. Znemožnit či zkomplikovat někomu přístup do jeho zaměstnání či ke vzdělání je přece nemyslitelné! A argument pana Ratha, že mají dotčení využívat alternativní způsob dopravy, je naprosto irelevantní. Pokud pan hejtman nepředpokládá, že má každá druhá rodina v jeho kraji letadlo, či že v každé obci se nachází železničních zastávka, pak se nabízí jediná varianta alternativní dopravy, a to automobilová. Co se stane, až všichni ti, kdo se budou chtít dostat do svých zaměstnání a do svých škol, sednou do auta a vydají se na cestu směr Praha, to už pana hejtmana zajisté netrápí?! Neměla by být přece jen nejen v zájmu řešení dopravní situace nejen Středočeského kraje, která jistě panu Rathovi leží neskonale na srdci, ale i například v zájmu ochrany životního prostředí ta tendence opačná?

"... se zruší pouze spoje ...

"... se zruší pouze spoje ... prakticky nevyužívané ... Návrh, který kraj obcím předložil, se z velké části týkají totiž i spojů, které ... nejsou prodělečné ..." -- Paní autorka buď používá nějaké nepřesné formulace nebo neví, o čem mluví. Pokud moudrý kraj "zruší" spoje, které "nejsou prodělečné" (zářným příkladem neprodělečného spoje je linka Kladno-Praha), co brání libovolné dopravní firmě, aby se těch spojů ihned ujala a začala na nich VYDĚLÁVAT? ////

Nebo se tu píše o spojích, které "nejsou prodělečné" pouze za předpokladu masivních krajských dotací? V tom případě ZRUŠIT! Socialismus v dopravě je stejně "užitečný", jako socialismus kdekoli jinde. Pokud ho zlikviduje oranžový hejtmanec, tím lépe! ////

___________________________________________________________________________________