Páni politici, nechte historiky dělat svoji práci!
Jan Ziegler

Renomovaný historik Jiří Pernes střídá v čele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka a to je velmi dobrá zpráva. Představy nového šéfa o fungování ústavu jsou povzbudivé a proto nechápu skeptickou reakci Jiřího Paroubka, který historii rozumí asi jako já kvantové fyzice.

Nový ředitel chce v ústavu posílit výzkum a naopak omezit kancelářské síly. Dále zdůraznil, že pod jeho vedením bude ÚSTR vědeckou a nikoliv ideologickou institucí, která bude objektivně zkoumat život Čechů v obou totalitách nacistické a komunistické. Zpátky chce také přivést historiky, kteří dříve odešli pro neshody se Žáčkem a hodlá spolupracovat i s dalšími vědeckými institucemi především s Historickým ústavem Akademie věd. To jsou samé pozitivní zprávy.

Nutno říci, že ústav má i z důvodu soustředění archivu bezpečnostních složek bývalého socialistického Československa všechny předpoklady k objasnění tohoto fenoménu. Na druhé straně ani v současné době nelze považovat ÚSTR za zbytečnou instituci. Působí v něm schopní odborníci, jejichž zásluhou se dostaly na veřejnost solidní publikace jako například paměti bývalého vězně nacistických koncentračních táborů Josefa Pikla z Pelhřimovska nebo solidní monografie z pera badatelky Stanislavy Vodičkové o kardinálu Josefu Beranovi. Ústav také vydává solidní časopis Paměť a dějiny.

V budoucnu by se však pracovníci ústavu měli zaměřit i na rozsáhlejší práce, které by zmapovaly životy ne pouze jednotlivců, ale celých vrstev obyvatel v Protektorátu Čechy a Morava i za komunistické diktatury.

Zdařilé však nebyly reakce některých politiků. Marek Benda z ODS nepovažuje změnu ve vedení ústavu za šťastnou, ovšem nemohu s ním souhlasit. Pavlu Žáčkovi je třeba poděkovat za to, že dokázal ÚSTR vydupat ze země, ale v současné době už potřebuje v čele někoho, kdo mu zajistí větší renomé ve veřejnosti. A tou osobností s respektem v odborných kruzích Jiří Pernes určitě je.

Vyjádření šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, že ani pod novým vedením nevěří ve změnu ústavu z podle něj ideologické instituce na odbornou, nebylo řečeno diplomaticky vůbec moudré. On za prvé jako vzděláním ekonom není kompetentní hodnotit práci historiků a za druhé pan Pernes musí dostat šanci, shazovat jej dopředu je unfair.

Ocenění za překvapivě sympatická slova si zaslouží místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach, který věří, že nový ředitel má na to, aby změnil ústav v solidní vědeckou instituci. Je jasné, že s bývalým ministrem práce a sociálních věcí si v mnohém nerozumíme, ale jestliže v sociální demokracii někdo řekne rozumnou věc, tak je potřeba ho podpořit.

K této problematice lze říct

K této problematice lze říct lapidárně jenom toto. My, co jsme ten komunismus studovali na vlastním těle, tak my už máme svoji dizertační práci hotovou. Uvidíme, jak se to dá vědecky uhladit. Pokud bude vědecky vyzkoumáno, že paroubek byl v sedumdesátých letech v rámci posílení kontoly sovětských rozvědek mezi dvojitými agenty KGB a STB, přičemž ho úkolovala KGB a vědci potvrzující tento fakt veškerá fakta úhledně zabalí a zapečetí, pak nám toto nestranické bádání toliko na hovišo bude. Člověku nekamárádícímu se s tím Němcem přitom bude jasné, že dát tak papalášskou funkci, jako ekonomický náměstek RaJe nekomunistovi, straníkovi socialistické strany na indexu a pod lupou velkého bratra je velmi, velmi podivné. Tuto moc měli jenom loutkovodiči.

Já se obávám, že pan Pernes

Já se obávám, že pan Pernes bude takový kompromis: je to historik, je to manažer (za bolševika dělal ředitele, kvalifikace jako hrom, rudý živnostenský list bude ještě někde doma za trámem) a zjevně umí naslouchat: takže se nakonec dovíme, že nám za bolševika bylo tak, jak nikdy potom. A to bude vědecký objev, které nebude ideologicky předpojatý.

Pane Zieglere, jak byste

Pane Zieglere,
jak byste komentoval změnu ve vedení Ústavu pro výzkum marxismu leninismu (nechvalně známý VÚML)? Myslíte si, že by se pod novým vedením VÚML změnil z ideologické instituce na odbornou? Asi nikoli, že? Takže Paroubkův skepticismus zcela chápu. Ústav pro výzkum totality byl vytvořen čistě z ideologických důvodů a původní personální osazení tomu odpovídalo.
Souhlasím s Vámi, že změna ve vedení je prospěšná, ale skepsi na straně levice chápu. Nové vedení bude muset teprve přesvědčit, že instituce bude opravdu mít vědecké zaměření a nikoli politické.