Proč někteří lidé nenávidí Václava Klause
Jiří Krejčí

Když byla 10. prosince 1989 ustavena Vláda národního porozumění, která měla připravit svobodné volby, a ministrem financí jmenován Václav Klaus, domnívali se mnozí občané, že to bude právě on, kdo mávne kouzelným proutkem a budeme se mít jako občané západní Evropy.

Ono se však brzy ukázalo, že to nebude tak jednoduché, jak si většina občanů představovala. Ekonomická situace republiky nebyla zdaleka takovou, jakou byla líčena předlistopadovými sdělovacími prostředky. Většina výroby našeho průmyslu byla orientována na potřeby RVHP, především Sovětského svazu, kam se po několik desítiletí vyvážely stále stejné výrobky, které nebyly konkurenceschopné na západních trzích. Také management těchto podniků, po léta zvyklý plnit plán podle pokynů Státní plánovací komise, kterému plně vyhovovalo co nejdéle vyrábět jeden a tentýž výrobek, aniž by se musel namáhat s reorganizací výroby, nedokázal, až na několik výjimek, rychle změnit a zmodernizovat zastaralou výrobu. To mělo za následek vytlačení z bývalého trhu RVHP mnohem čilejšími výrobci ze západních zemí.

Tento stav se snažil Václav Klaus a jeho spolupracovníci řešit rychlou privatizací státních podniků, která měla zajistit rychlou změnu ve způsobu jejich řízení. Pro státní podniky určené k privatizaci byly vypracovávány privatizační projekty. Projekty k realizaci vybíralo a schvalovalo Ministerstvo privatizace v čele s Tomášem Ježkem, který dnes Václava Klause nejvíce kritizuje. Jednou z privatizačních metod (vedle veřejných soutěží a přímých nabídek zájemci), kterou bylo možno uplatnit buď na celý podnik, nebo jen na jeho část, byla kupónová metoda. Kupónovou metodou bylo privatizováno kolem 1800 podniků. Standardními metodami, v nichž není zahrnuta tzv. malá privatizace ani restituce, bylo privatizováno asi 14 000 podniků.

Zatímco o privatizaci standardními metodami se příliš nemluví, tak kuponová privatizace je i téměř po dvaceti letech stále na přetřesu, přestože jí byla privatizována jen asi desetina všech privatizovaných podniků. Nejvíce nadávají na Václava Klause ti, co s vidinou rychlého zbohatnutí svěřili své kuponové knížky privatizačním fondům Viktora Koženého, i když je k tomu nikdo nenutil. Svůj neúspěch dávají za vinu Václavu Klausovi.

V dubnu 1991 rozpadem Občanského fóra vznikla ODS Jejím zakladatelem a předsedou do roku 2002 byl Václav Klaus. Tato strana byla zpočátku velmi oblíbena stejně jako její předseda, který má nepochybně mnoho talentů. Býval vrcholovým sportovcem, ekonomem, politikem, ale pro mne, je tím jeho vůbec nejúžasnějším nadáním schopnost vyvolávat, a nejenom doma, zoufale nenávistné, často až komické emoce.

V loňském prosincovém průzkumu důvěryhodnosti českých politiků opět vede president Klaus. Nepřeceňuji výsledky průzkumu, ale nesporně pozoruhodný výsledek to je. Zvláště s ohledem na tu prokazatelnou klausofóbii značné části novinářů. Tato „překvapivá“ důvěra podstatné části veřejnosti v současného „kontroverzního“ prezidenta, je zejména pro mnohé intelektuály a umělce značně bolestnou záležitostí. I když se všichni den co den usilovně snaží o jeho diskreditaci, tak to s procenty jeho důvěryhodnosti ani nehne.

Pokud to někoho zajímá, tak i já mám s panem presidentem jisté problémy. Nejvíce mi vadí, že v době, kdy předsedal první vládě České republiky, nedokázal říci občanům po vzoru J. F. Kenedyho: „Neptejte se, co může udělat Česká republika pro vás, ale ptejte se, co můžete udělat vy pro Českou republiku!“ a v době, kdy ČR předsedala Evropské unii, nepodržel vládu Mirka Topolánka. Dále už jsou to pouze maličkosti, kterými nebudu unavovat.

Čeho si u Václava Klause vážím? Je to především jeho vytrvalá touha po nových poznatcích, umění správného zpracování získaných informací a pozitivní vidění světa, což lze shrnou do jednoho termínu: Moudré a reálné vidění světa. Na druhé straně to, že snění o pravdě a lásce, o spravedlivých budoucích dnech, o sociální spravedlnosti, o moudrých umělcích, o rovnějších mezi rovnými je mu opravdu, ale opravdu cizí.
Václavu Klausovi zbývají do konce funkčního období ještě dlouhé dva roky a až to na Hradě zabalí, zřejmě z politického života nezmizí. Pokud se toho dožiji, tak tomu budu rád.

"Nemožnost najít práci,

"Nemožnost najít práci, zvlášť hledá-li ji někdo opravdu důsledně, je nesmírně frustrující situace, která člověka musí osobně ponižovat." Pro mnoho lidí právě taková slova by mohla být překvapivá, že takhle mluví právě Klaus.

na něco takového jsem nebyl náležitě připraven, až mi to vehnalo slzy do očí....od člověka, který potopil důležité reformní kroky kvůli znovuzvolení bych to fakt nečekal... :-)

Uděláme si nové vlákno, pane

Uděláme si nové vlákno, pane Zeolite. K Vašemu poslednímu příspěvku :

1) Do nikoho se nenavážím. Vyjadřuji se - pravidelně zhruba od r. 2005 - k nastalé situaci a kritizuji tu toho, tu onoho. Řekla bych, že více času jsem věnovala kritice soc.dem. (Gross, Bublan, Paroubek) nebo jevů souvisejících s bezpečnostními složkami, etc. podívejte se do mých článků. Uvidíte tam také kritiku V. Havla nebo J. Švejnara. Co jsem napsala tehdy, za tím si stojím dodnes. Jistě, budím tady emoce straníků či sympatizantů toho nebo onoho, to od samého počátku, s tím je třeba počítat. Občas to přesáhne míru únosnosti, to tady bylo ale vždycky. Štve mě neschopnost opozice argumentovat a ovšem také nekorektnost a odpadový slovník. Jsou lidé, kteří si myslí, že tady na ně není moc vidět a mohou si pokleslé vyjadřování dovolit, dokonce i ti, o nichž bych to bývala neočekávala. Abych uvedla příklad, je zvykem tady titulovat Bohuslava Sobotku jako "ozubenou pleš". To mně přijde poněkud ubohé a primitivní, stejně jako třeba od příznivců levice slýchám komolení jména Schwarzenberga a legrácky z jeho vady řeči. Je to stejně pitomé jako nálepky "Pablbek" nebo "Kikina". Jak vidíte, člověk se v lidech stále mýlí a stále se má co učit. Politici si nicméně naši kritiku zaslouží, potřebují ji jako prase drbání. Kdyby byli moudří, snažili by se z ní poučit. Je to ale vždycky tak, že dokud jsou nahoře, nevidí a neslyší, bylo tomu tak přece vždycky. Pádů v politice, na něž jsem se dívala docela zblízka, jsem zažila už opravdu hodně. Zdá se, že politici, koneckonců stejně jako ostatní lidé, poučitelní nejsou (každý ovšem svého štěstí strůjcem), každý musí nejprve dopadnout na nos. Zkušenosti jsou holt nepřenositelné.

2) TOP09. Mýlka, pane Zeolite. Ano, uvažovala jsem o podpoře TOP09, nakonec jsem ji ale nevolila. U nás doma se volilo různě : TOP09, ODS, Zelení. Moje maminka je např. velká "klausovka", skoro tak velká bojovnice jako zdejší "wiki" ... :-) K současné činnosti (spíš bych měla napsat nečinnosti a to v řadě oblastí) TOP09 mám vážné výhrady a vůbec mě nepřekvapuje, že její preference padají. Je to daň ne za reformy, jak tvrdí K. Schwarzenberg, voliči tuto stranu přece volili právě kvůli slibovaným reformám, ale za nejasnou a nesrozumitelnou politiku a strkání hlavy do písku, styl nevidíme, neslyšíme, žádná stanoviska k ničemu nezaujímáme, řekla bych, že na takovou politiku jejsou voliči TOPky zvědaví.

3) Ještě ty "šuplíky", pane Zeolite. Víte, já si myslím, že pana Klause bychom se měli bát. Vy se domníváte, že by se mu měl postavit za života pomník. Já si myslím, že z ODS se stala (možná dočasně, uvidíme, jak to půjde dál) nevolitelná strana, proč je tomu tak, tady píšeme dnes a denně, nebudu to teď rozebírat. Vy žádné její lapsy nevidíte a ani vidět nechcete, já to pokládám za obrovskou chybu a mám za to, že lidé Vašich názorů, totiž lidé, kteří ji budou podporovat bez ohledu na cokoliv a budou bagatelizovat, případně popírat její chyby, takže ta strana pak není nucena se sebou něco dělat, jí fakticky nezměrně škodí. Zkrátka, pane Zeolite, každý jsme prostě v úplně jiném šuplíku. Pokud jsem někdy příkrá k Vašim názorům, neberte to, prosím, osobně. Podobně jako stas bych Vám byla vděčná, kdybyste přestal používat "pravdu a lásku" jako nadávku. Tihle lidé z Bartošova seznamu, který se Vám tolik líbil, nejsou nepřátelé, pane Zeolite. Ani novináři, kteří by si přáli, abychom se hnuli někam jinam, nejsou nepřátelé, není jím ani Ústavní soud (to si myslí Paroubek a Klaus). A nakonec ani nezvedenci, kteří si drze dovolují kritizovat politiky, nepřáteli rovněž nejsou. Nevyrábějme si "nepřátele", pane Zeolite, dělíme už zase společnost na ty hodné (těch je většina) a ty zlobivé (kverulanty, šup s nimi na seznam), to mě trochu děsí, zdá se mi totiž, že se mílovými kroky mermomocí snažíme vrátit tam, odkud jsme vyšli, protože takovému prostředí dobře rozumíme, je pro nás pochopitelné a nakonec nám v něm bylo fakticky dobře. S tím kalkuluje i Klaus, ví, že lidé jsou zvyklí a rozumějí, že stát určí, kdo jsou ti "hodní" a ti "zavrženíhodní". Nakonec vidíte, proti "seznamům nepřátel" zas protestuje jen pár stále stejných lidí. Kritika není nepřátelstvím, může tomu být dokonce naopak. Dělení společnosti bychom ale měli odmítnout. Až mi napíšete, pane Zeolite, že rozumíte, o čem se - poněkud neuměle - snažím psát, proč tomu rozumíte, případně s čím nesouhlasíte a proč, budu Vás moci zařadit do jiného "šuplíku". Přeji Vám pěkný večer.

Paní Sylvo, k Vaší typologii

Paní Sylvo, k Vaší typologii žen, adorujících VK a používajících pejorativně výraz "pravdaláska" (29.1. 18:52) dodávám, že pana Zeolita - kterého mezi ně řadím - znám osobně, několikrát jsme se setkali (pozvánka na taková "hospodská" setkání bývá uvedena i zde) a musím konstatovat, že působí dojmem člověka příjemného a pozitivně naladěného (a nemám důvod myslet si, že takovým není), ze své strany dnes nevidím problém se s ním sejít/setkávat i v budoucnu (budeš-li k tomu Jardo ochoten, samozřejmě :)). Pokud jde o (jeho) komentáře, z výše uvedené skupiny patří k těm slušnějším, dokonce - pokud jde o výrazivo - je slušnější nežli já, to musím přiznat :).

Nicméně, protože se známe (nejen proto), ty komentáře raději - v drtivé většině - nekomentuji.

lze adorovat více?

lze adorovat více? :-))))
Autor: K. Janyška Datum: 30.01.2011 21:52
Můj VK, zřejmě Václav Klaus, Vás i nás všechny přesahuje vším tak vysoko, že je absolutně směšné si jím jakkoliv kriticky zabývat ! Dzp.

Máte pravdu, pane Ivoši, pan

Máte pravdu, pane Ivoši, pan Zeolit je většinou neútočný. No, nedávno jsem ho tady chválila, zatímco on na jiném webu zrovna psal něco o "brigadýrce" ... :-) No, už jsem byla "svazačkou" a lecčíms, tohle beru s humorem ... :-)
P.S.: Ten sraz : nešlo by to v červnu, prosím ?

Zatím je "tradiční" termín

Zatím je "tradiční" termín začátek listopadu. Loni jsme se sešli i na konci května, takže bude-li zájem, můžeme se v červnu sejít, další účastníci vítáni :). Místo bylo zatím vždy na Zelené lišce poblíž Budějovické, P4.

K předchozímu komentáři: pana Zeolita řadím mezi ty, kteří obdivují VK a nemají rádi "pravdalásku" (tedy samozřejmě nikoli mezi ženy, původně tam bylo osoby, když jsem komentář měnil, nevšiml jsem si toho). Moje chyba, omlouvám se za ni.

Já vím, pane Ivoši, kdy i kde

Já vím, pane Ivoši, kdy i kde se zpravidla scházíte, čtu to tady, většinou ale nejsem doma. Na setkání se nicméně chystám již od r. 2008, kdy se o něj zasazoval Bob, myslela jsem tehdy, že přijdu s ním. V ČR ale budu letos od konce května do konce srpna a pak až zase na Vánoce, kdyby se to povedlo, přišla bych ráda, červen by se mi zdál přijatelný, lidé ještě nejsou na dovolených. Poprosím stase, aby mně dal případně vědět.
Mějte se hezky.

opravil bych název článku na

opravil bych název článku na "Proč některé lidi "inspirují" nekritičtí uctívači Václava Klause" :-)

Ono je vůbec tak trochu

Ono je vůbec tak trochu zvláštní, když někdo píše o druhém, že "nenávidí" třetího.

je to jistý druh pohodlné

je to jistý druh pohodlné nálepky....klapky na očích

Naopak, vy a vaše řídící

Naopak, vy a vaše řídící orgán ;-)) jste ilustrací toho, že název je správně.

no, víte, já narozdíl od VK

no, víte, já narozdíl od VK pro lustrák hlasoval..... :-)
je mi jasné, proč tu tak zdůrazňujete BIS.....
V pražském Obecním domě dozněly tóny koncertu moskevského Symfonického orchestru Petra Iljiče Čajkovkého, pořádaného ruskou ropnou společností Lukoil. Přítomný šéf firmy Vagit Alekperov (58) nasedl vzápětí po potlesku do přistavené tmavé limuzíny a po několika minutách se ocitl v areálu Pražského hradu, přesně řečeno před vilou, kterou obývá prezident Václav Klaus. Utajené jednání obou mužů trvalo do pozdních nočních hodin. Pro Alekperova to byla tečka za velkolepým programem, kterým jeho společnost koncem loňského listopadu oznámila, že se chystá k masivním investicím v Česku, které si zvolila za základnu své středoevropské investiční expanze.
Schůzka Klause s Alekperovem, podle tajných služeb USA jedním z pěti nejvlivnějších miliardářů světa, se odehrála loni 22. listopadu. Neměla o ní informace ani vláda, někteří členové se o setkání prý dozvěděli později z pravidelné zprávy BIS. Hrad nevydal o schůzce žádné prohlášení. „Oficiálně jsme žádné prohlášení nevydali a nebudeme to dělat ani teď. Neoficiálně vám odpovědět neumím,“ zní SMS prezidentova mluvčího Radima Ochvata na otázku, proč se oba muži sešli, o čem jednali a jestli informoval Hrad o schůzce tajné služby.
v hledáčku BIS jsou i setkání VK s majitelem hotelu Imperial Alexandrem Rebjonkem, někdejším spolupracovníkem KGB, který žije v Česku už více než třicet let....http://www.cs-magazin.com/template/print.php?article=articles/cs090448.htm

to se vám bude těžko objasňovat....

Wiki a spol. nikdy přece nic

Wiki a spol. nikdy přece nic neobjasňují, jen útočí na protivné pisatele. Typus : Diskutující č. 1 : Klaus opět aktivisticky požaduje něco, k čemu nemá ústavní pravomoc. Diskutující č. 2 : Šauerová pracovala na MV, a tak nemá právo ... V jiné variantě : Šauerová pracovala u Junka v personálním oddělení a pomáhala mu nakupovat Lucernu. V další variantě : Šauerová je nepochybně řízena (někým, nepíše se kým). Diskutující č. 1 : Píšete pitominy. Diskutující č. 2 : Už vás nechám, dělám jen to, co vy.
:-))
Tak diskutujte s tímhle ... :-) Mateřská škola hadr ... :-)

Ještě k S.Š. : Váš poslední,

Ještě k S.Š. : Váš poslední, zdánlivě smířlivý příspěvek je pro vás opravdu signifikantní, korunovala jste jej implicitním označením VK za zločince. Jste to vy, kdo má velký osobní problém s VK, my ostatní jsme jen nuceni reagovat na podpásovosti a překroucenosti, které v souvislosti s ním a ODS se zde stále snažíte v diskusích uplatnit, k tomu zde už máte i své snaživé fámulusy, které instruujete emailem, a kteří vyjíždějí na vaši obranu. Řekla bych, že to není náhodou a jen čistě vaše zájmová aktivita. Alespoň ne od někoho, kdo šel z tajné služby pracovat pro personální oddělení firmy, kterou řídil agent STB Junek, a která skončila vytunelováním poté, co "koupila" od Havla Lucernu o 50 milionů dráž, než byla následně prodána Havlově švagrové. Příliš mnoho náhod...

implicitním označením VK za

implicitním označením VK za zločince

zdá se, že se neobejdete bez všeho schopné explicitní nápovědy pana zeolita... :-))))

vy "jen" musíte reagovat na podpásovosti a překroucenosti
....kde a na jaké překroucenosti to vlastně explicitně reagujete? :-)

...není to TEN agent Junek, co se s ním na golfu nechával vidět Václav Klaus? TEN Václav Klaus, který se schovával, když měl hlasovat o lustračním zákonu ve Federálním shromáždění? TEN Klaus, co se nechává vidět v Imperiálu s panem Alexandrem Rebjonkem..... Není to trochu moc náhod , abych použil něco z toho vašeho snaživého rétorického dílka? :-)

Opět "diskutujete k věci",

Opět "diskutujete k věci", opět jste "neosobní" a opět "nekádrujete", vlasně ani žádné jiné Vaše příspěvky neznám, co se dá dělat ... :-) Nepřátelé musí být, to je jasná věc ... :-) A jinak, wiki, co věta, to pitomina ... :-)
P.S.: Nikdy jsem nepracovala v žádném personálním oddělení. Ani u státu ani u soukromé společnosti. Doplňte si do mého životopisu, píši podruhé.

Už vás nechám, dělám jen to,

Už vás nechám, dělám jen to, co vy. Ale měla byste si občas za námět své kritiky vzít taky nějakou jinou stranu než ODS, takhle už jste nápadná.

když nejvíc to celou dobu

když nejvíc to celou dobu "rozvání" před a po Topolánkovi právě z ODS....

Projekty k realizaci vybíralo

Projekty k realizaci vybíralo a schvalovalo Ministerstvo privatizace v čele s Tomášem Ježkem, který dnes Václava Klause nejvíce kritizuje.

zapomněl jste ale uvést, co konkrétně kritizuje a proč to kritizuje...."snaživče" :-)

"...ty klíčové finanční zákony dělalo federální ministerstvo financí a zejména ten jeden, který se nepovedl a který potom způsobil potíže s investičními privatizačními fondy dělalo federální ministerstvo financí. A tam byl jeden prvek - to byl ten ďáblův detail - který způsobil to, čemu se pak začalo říkat tunelování...
...až do května 1992 jsme pracovali podle provizorního předpisu, jehož autorem byl Ivan Mikloš, slovenský ministr privatizace a potom místopředseda vlády, ...a tam to bylo dobře. Jenomže to federální ministerstvo financí tu klíčovou větu, kterou tam Miloš měl, vypustilo a nedalo do federálního zákona, takže se stalo, že zakladatelé fondů pomocí malého vkladu ovládali celý fond a nakládali s majetkem DIKů jako se svým vlastním a to byla ta zrada."

Ano, je neuvěřitelnej :)

Ano, je neuvěřitelnej :)

to je pravda, hned v závěsu

to je pravda, hned v závěsu za Járou Cimrmanem....

S dovolením se připojuji.

S dovolením se připojuji. Dalo by se ještě dodat, např. daňová reforma (na daň z přidané hodnoty se třeba Australie připravovala několik let), výčet zásluh není tím hlavním. To jste napsal a já s tím naprosto souhlasím.

Podle mne na Klausovi

Podle mne na Klausovi většinou irituje lidi to, že se pokaždé nakonec ukáže, že měl pravdu on.

Jinak Kocábovi by ta Nobelovka sekla, patri do toho spolku s Arafatem a Obamou.

Doufám, že se i já toho

Doufám, že se i já toho dožiju.
"Václavu Klausovi zbývají do konce funkčního období ještě dlouhé dva roky a až to na Hradě zabalí, zřejmě z politického života nezmizí."
Přes 20 let sleduji VK. Už jenom za klidné rozdělení republiky by zasloužil "pomník" ještě za jeho života. Němce stálo sjednocení a transformace NDR 30 000 000 000 000Kč. Ano, naše náklady na transformaci byly nenulové, ale ve srovnání s NDR, říkám vždycky Zlatej Klaus. Jsem mu vděčný, že sehrál hlavní roli v tom, že jsme nešli třetí cestou. Díky, že nikdy nešířil blbou náladu a neklid. Ve zmatcích tohoto světa pomáhá v lepší orientaci. Je konzistentní, není populista. Kdo kritizuje VK, měl by si nejprve od něho něco přečíst. Nevycházet z nenávistného štěkání skupiny P@L. Jsem hrdý na našeho prezidenta. Tečka.

si pravděpodobně pletete

si pravděpodobně pletete "náklady z rozkradení" , které nás stála nerealizace privatizace bank před přivatizací podniků, kdy státní banky štědře dotované skrze státní rozpočet fungovaly jako bezedná pokladnička, s náklady na vyrovnání úrovně NSR a NDR ....

pokud se snad opravdu chcete srovnávat s oněmi 30 000 000 000 000Kč, kde je ta úroveň Česka srovnatelná se SRN?

se mi líbí, jak se tu výrazem "transformační náklady" zastírají dva zcela jiné pojmy: rozkradení na jedné straně a investice do východních zemí spojené s restrukturalizací...opravdu nejste schopen než papouškovat jednu z nejhloupějších defenzivních cepáckých demagogií?

Zdravím Tě Jardo. Já vím, jak

Zdravím Tě Jardo. Já vím, jak to máš s presidentem a Ty zase víš, jak to s ním mám já. Nadpis článku bohužel evokuje nějaké silné emocionální pohnutí nad osobou Václava Klause. Já bych ale do vztahu občana a politika city jako je láska nebo nenávist netahal. Hradní páni přicházejí a odcházejí a tenhle nebyl v ničem zásadně vyjímečný.
Respektuji, že každý to ale vidíme jinak. Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom v KLDR a kdyby ho všichni milovali, stal by se z Václava Klause Kim-čong-il a to si opravdu nezaslouží. Asi je potřeba, aby byly vesmírné síly vyrovnány....:-)
Měj se pěkně Jardo a chtěl jsem Ti ještě říct, že to Tvoje P@L mě opravdu zlobí, býval si smířlivější.
Opatruj se.

Ahoj Stasi, na NP Kajan

Ahoj Stasi, na NP Kajan vykřikuje, že Klaus není konservativec, ale liberál. Díval jsem se do knížky NAROVINU, ale kupodivu, nic k tomu. Ale našel jsem tam toto: "Nemožnost najít práci, zvlášť hledá-li ji někdo opravdu důsledně, je nesmírně frustrující situace, která člověka musí osobně ponižovat." Pro mnoho lidí právě taková slova by mohla být překvapivá, že takhle mluví právě Klaus. A takových překvapení tam lze najít víc.

Ahoj Jardo, Kajan ať si

Ahoj Jardo, Kajan ať si vykřikuje co chce, je to pošahanej magor a je zralej na psychiatra, ale to je vedlejší. Já nevím, čím bych kontroval, protože jeho knihy nečtu ani se na to nechystám, prostě nevím. Jsou jistě věci, s kterými souhlasím, navíc si myslím, že jeho opravdový "majstrštyk" byl způsob, jak se mu podařilo rozdělit Československo, to byla z mého pohledu brilantní záležitost, ale jinak ho jako člověka nemám rád a nejvíc mu vyčítám, že místo toho, aby tady lidi spojoval, tak je rozděluje. Dělá to podle mne schválně, protože má rád tento druh konfrontace a napětí a je to zřejmé i podle toho, jak se k jeho osobě vedou diskuze a jak jsou si kvůli němu schopni nadat do pitomců i lidé, kteří by spolu za normálních okolností v pohodě šli na pivo. Tohle mu vyčítám a v tom ho vidím jako velmi špatného presidenta.
Navíc se obklopil lidmi, kteří mi poslední dobou připadají, že by mohli být s Kajanem ve stejném pavilonu.
Mne osoba Václava Klause nezajímá, byť ho považuji za velmi vzdělaného a jistě velmi bystrého člověka, který tuto svou bystrost ovšem využívá k věcem, s kterými já hrubě nesouhlasím ale jako svého presidenta ho respektuji.
Budu tu se svým názorem jistě v menšině, možná si na svojí adresu vyslechnu cosi o klusofobii, okopávačích Vašnostových kotníků, klausobijcích nebo o "nenávistném poštěkávání P@L", ale nějak se s tím pokusím vyrovnat. To jsou jen hloupé řeči a trapná klišé.

Budete v menšině, protože ti

Budete v menšině, protože ti ostatní už odešli, stasi, taková je pravda.

Pod zmíněným článkem na NP píše také pan Še o "užitečných idiotech" a "kvikotu P&L". Jako již tradičně, od pisatelů opozičních názorů nic takového nezaznívá.
Navíc, "pravda a láska", užívaná jako nadávka, je fráze už tak nudná a vyprázdněná, že se divím, že to ještě vůbec někdo ochotně vypustí z pusy nebo z pera. Je to ale pořád dokola jen pár po léta stále stejných osob. Řekla bych, že jde asi tak o deset lidí, rozprostřených po různých českých webech, ochotných psát den co den a už roky jak kolovrátek stále totéž : Varadinková, Kajan, Skalová (zvaná wiki), Kovářová (zvaná Ko), Ševeček, Brabec, Jemelková (zvaná hanah), zdejší jména opakovat nebudu. Převažují ale starší ženy ve věku kolem 60ti let a více, s některými z nich jsem se i seznámila. V soukromí působí zcela jinak než v písemném projevu na internetu, totiž jako ničím pozoruhodné, docela hodné ženské, považují se za pravicově orientované (haha); na internetu jsou agresivní, militantní, vulgární (tady byla skvělá taky paní Dušica). Jakmile se objeví kritický článek na téma V.K., okamžitě, ale skutečně ihned jsou na scéně, ochranu pana prezidenta chápou jako svou povinnost a chránit jej jsou schopny doslova i tělem, podle všeho by byly ochotné se i prát (viz opět Dušica, která chtěla kvůli Klausovi nakopat paní Dubanovou do pr...). Je to každopádně zajímavý úkaz ... :-)

A teď Klaus, už jsem k němu dlouho nepoznamenala nic. Václav Klaus si nepřátele cíleně vyrábí a k politice, kterou po léta praktikuje, je i potřebuje. Stále udržuje určitou, uměle pěstovanou hladinu nepřátelství mezi lidmi (naposled viz závěr jeho letošního novoročního projevu) a cíleně ve svých příznivcích vytváří dojem, že je mu ubližováno a že jde o velké věci, totiž o nic jiného než o odstranění systému nastoleného po r. 89."Vojác"i pak ihned přispěchají. Typický přece byl jeho rozhovor, který vyšel v MfD nedlouho poté, co byl znovuzvolen prezidentem, kde hovořil o potřebě udržet a obhájit paradigma naší politiky a že (pokud by nebyl zvolen) mohlo by jít o změnu celého našeho politického systému. To je přece směšné, jeho příznivci tomu však věřili, jako věří každému jeho slovu. A teď, našla jsem to, při této příležitosti pravil :

"Oni (!! - pozn. S.Š.) už mysleli, že to, co se jim nepodařilo v roce 1990 s OF, pak v roce 1992 a v letech 197, 2002 a 2003, že konečně teď dokonají. Ten zvrat od toho konzervativně-liberálního systému založeného na důsledné lidské svobodě, a ne na diktátu vyvolených. O tom to celé bylo a já myslím, že v tomto smyslu je toto vtězství tak klíčové pro celou naši zemi jako máloco. ... Je klíčová věc, že se opět podařilo odrazit tento pokus". Novinář : "Bude ten soubor pokračovat dál ?" Klaus : "Vrátí se v další podobě. ... Pozor ! Politické souboje jsou nejčastěji volby. Soubor s těmi lidmi byl částečně o tom, že politické souboje mají probíhat jinak, mimo volby. Protože oni (!! - pozn. S.Š.) volby prohrávají. Oni (!! - pozn. S.Š.) chtějí, aby to probíhalo mimo volby, na ulici, někde před Temelínem".

Tak takhle se vyrábí nepřítel. A když si náhodou "nepřítel" založí politickou stranu a jde do "řádného politického souboje", je nazván "rychlokvaškou" a lidé jsou vyzýváni, aby volili zavedené politické strany.

Václav Klaus je dovedný manipulátor a populista. Liberálně-konzervativního na něm není nic. Akorát řeči. No, už se to krátí ... :-) A pan Klaus bude muset jít do řádné politické soutěže.

Oprava : "soubor" měl být

Oprava : "soubor" měl být samozřejmě "souboj", lituji.

Uff, tak jste nám tu

Uff, tak jste nám tu vyventilovala své frustrace a prokádrovala své oponenty pro jistotu předem. Vždyť koho zajímají názory nějaké 60-leté baby, že ? Opravdu jste si mohla ušetřit tu námahu, je to o ničem, ty vaše bláboly. Jen apriorní nálepkování a kádrování. A vy, bývalá státní zaměstnankyně z vnitra nám tu chcete určovat, kdo je a kdo není liberálně-konzervativní??? Vaše rádoby blahosklonné poučování je jen směšné.

tak jste to nakonec paní Š

tak jste to nakonec paní Š potvrdila....plkáte jako každý ocásek o ničem....víte, je obrovský rozdíl, když je paní Š v určitém úseku osobní a současně vysvětlí proč, a ono to sedí, a když jste JEN osobní...signifikantní je pak to, že jakoby následkem toho "přehlédnete" jádro pudla....

Vida, wiki, jak na zavolanou,

Vida, wiki, jak na zavolanou, zdravím Vás ... :-) To víte, vy jste si vyrobili "geniální" (pravil pan prezident) seznam nepřátel, já mám zase vlastní seznam "přátel" (pana prezidenta). No a ? Where is the harm of it ? :-)
P.S.: Nikdy jsem nepracovala na MV, můžete si to doplnit do mého životopisu, milá nekádrovačko.

No, nechtěla jsem tu rovnou

No, nechtěla jsem tu rovnou zmiňovat BIS, ale když jinak nedáte, tak se omlouvám, máte pravdu, vnitro to nebylo, ale BIS. Víte, mně by byl Klaus v podstatě volný a taky vidím, že má chyby, ale když vidím ty ostatní, co předvádějí, jací jsou to matlalové, křiváci a intelektuální nuly, schopní prodat celý stát za korýtko v bruseli, tak ten Klaus je pořád ten pověstný jednooký král.

No vidíte, to už je lepší,

No vidíte, to už je lepší, čímž nemyslím BIS, nýbrž tón Vašeho příspěvku. Milá wiki, vytýkáte mně "kádrování" a snažíte se to, co jsem napsala, převést do osobní roviny. To je stálý problém veřejných debat. Nenapsala jsem ale nic jiného, než že existuje pár stále stejných lidí, kteří ve virtuálním prostoru po léta hájí svého politika (jakkoliv mně to přijde komické), většinou i týmiž slovy a týmiž argumenty, to bez ohledu na probírané téma. S kádrováním to, co jsem napsala, nemá společného nic, pouze konstatuju a nikoho z vás nijak osobně nehodnotím. Kde pracujete anebo jste pracovala Vy, kým jste nebo nejste, mne naprosto nezajímá a nemám za to, že by to mělo něco společného s tím, co píšete - nebo snad ano ? Proč si myslíte, že by to takto mělo platit u jiných ? Snad tušíte, že je to nesmysl. Pravda, myslím si, většinou spíše cosi o naivitě, snadné ovladatelnosti, neschopnosti vlastního úsudku, sklonům a ochotě zbožšťovat ty, kteří jsou našimi zaměstnanci, etc.)..

To se týká i mé poznámky vztahující se k věku, starší generace byla vychována k poslouchání politické reprezentace a úctě k hlavě státu a je to v nás jako v koze. Nenapsala jsem to přece proto, že by starší žena neměla právo na názor. Samozřejmě, že máte právo na názor a je dobře, že se občané angažují ve veřejném prostoru, chválím to. Různorodá debata demokracii kultivuje. Až mně budete věcně oponovat, například tím, že není pravda to, co tvrdím a proč (podpoříte to nějakými relevantními argumenty), mohu s Vámi pak polemizovat. Podívejte se ale, jaký nenávistný výplod jste (už zas !) spáchala. S tím se moc diskutovat nedá. Obvykle - ve spojení se mnou - píšete o BIS (netuším proč, co tím vlastně chcete říct, nač se snažíte upozornit) nebo o Chemapolu, zaznamenala jsem dokonce, že jste kdesi tvrdila, že jsem pomáhala Havlovi prodávat Junkovi Lucernu anebo obráceně Junkovi nakupovat od Havla, vidíte, ani si to přesně nepamatuju ... :-) No, já se tím bavím. Neměla byste se ale nad sebou zamyslet ? Já nejsem Váš nepřítel, wiki, opravdu ne. Zkuste se ale naučit respektovat to, že lidé mohou mít a mají různé názory (nežijeme v režimu jedné strany), že politici si naši kritiku velmi často zasluhují a také že kritika by pro ně měla být jakýmsi zpětným zrcátkem a tedy i korektorem (že není, je jiná věc, která přesahuje možnosti této poznámky). To, že někdo něco napíše kupř. "proti ODS" nebo "proti Klausovi", by přece nemělo znamenat, abyste se na něj sesypali jako hejno podrážděných včel. Buďme rádi za kritiku a važme si jí. A až mně budete příště psát, zkuste mně napsat, kde se mýlím, ne kde jsem pracovala a jestli jsem "frustrovaná". Pokud se budu mýlit, ráda takovou chybu uznám, dokonce se za ni i omluvím.

P.S.: Samozřejmě, že Václav Klaus je velmi schopný politik. Řekla bych, že schopný všeho. A že na něj většina našich politiků nemá. Tady bych řekla, že se nemýlíte.

Paní S.Š., udělala jste mi

Paní S.Š., udělala jste mi docela radost. Podle Vás, většina našich politiků, na rozdíl od Václava Klause, jsou lidé, kteří ctí morálku i zákony a nejsou "všeho schopní" jako potenciální zločinec Klaus. Teď jde jenom o to, otevřeně se přihlásit k té politické straně, kde tito ne "všeho schopní" politici převažují.

A proč, pane Zeolite ? Každý,

A proč, pane Zeolite ? Každý, kdo kritizuje politiky nebo politické strany, se má stát členem nějaké partaje ? Aha ... :-) Navíc, co by si tam se mnou počali ? Strany jsou pro lid ukázněný, zvyklý poslouchat, pane Zeolite. Neřekla bych, že já jsem zrovna ten správný typ. ... :-)

Milá paní S.Š., jste oživením

Milá paní S.Š., jste oživením na zdejším diskuzním fóru. Vás si čtu docela s chutí. Vaše příspěvky mají hlavu a patu, neurážejí. Navážíte se třeba do Klause, ale proč ne? Já také dokážu umístit link na Jiřího Wolfa. Tím přihlášením jsem myslel preferenci. Já už dlouhá léta nejsem členem ODS /byl jsem tam krátce, jenom dva roky/. Přesto k volbám chodím /a rád/ a volím stále tuto stranu. Tím přihlášením se k nějaké partaji se vyjasní řada věcí. Už jsem tady o tom před časem mluvil. /Mám s tím dobrou zkušenost z diskuzí Pod koněm po Listopadu./ Takže Vás bych si pouze tipnul jako současného sympatizanta TOP 09. Mně zkrátka jde o takovou lepší přehlednost. Volím ODS, logicky ostatní partaje z mého pohledu mají nějaký ten mínus. Znova jsem se podíval na Váš komentář. Ani já nejsem až tak ukázněný a poslouchat jsem si už odvykl po tolika letech v důchodu... A k těm našim občasným výměnám názorů, Vy mě pořád dost podceňujete, zkuste si mě šoupnout do trochu vyššího šuplíku. Zdravím.

Volím ODS, logicky ostatní

Volím ODS, logicky ostatní partaje z mého pohledu mají nějaký ten mínus

jste velmi, velmi zábavný.... :-)))))

Mně zkrátka jde o takovou lepší přehlednost......někdo by si mohl myslet, že vám jde o nálepku.... :-)

vám, nevážený demagogu,

vám, nevážený demagogu, zřejmě činí radost podsouvat vaše slova, vaše výrazy, vaše myšlenky a s těmi se pak chrabře utkávat..... :-) není to poprvé - viďte, posledně jste mi oduševněle implantoval slova pana Koldera a následně se dokonce na oko "urazil - a asi ne naposledy....jen tak dál

Ahoj Stasi, to P@L jsem kdesi

Ahoj Stasi,
to P@L jsem kdesi uviděl a pro svou stručnost a eleganci jsem nemohl odolat, navíc jsem známý opisovač /ve škole při matematických testech, co jsem neopsal tak jsem neměl/. Mrzí mě, že Tě to opravdu zlobí, ale jsme už velcí kluci, takže něco už dokážeme unést. Před chvílí jsem viděl kousek rozhovoru Krause a Hnízdila na Primě. Oba dva pány nemám hodně rád. A nezklamali. Čekal jsem, kdy Honzík vyrukuje s dotazem na kauzu "skupina lékařů proti prezidentovi". A dočkal jsem se.

Nejsem svatý, takže TO nashromážděné negativní, si při příležitosti odventiluji. Zkrátka, občas nějakou schytám, jindy i já se trefím. Politika bez emocí neexistuje. Měli jsmě dlouhá léta Národní frontu, přáli jsme si pluralitu. Nyní se nám po názorové jednotě občas stýská. To víš, chtělo by to nějakého vnějšího nepřítele a hned by havloidi i klausoidi táhli společně. Za takovou cenu po tom netoužím.
Ať žije dobré české pivo, už se těším...

Souhlasím a podepisuji každou

Souhlasím a podepisuji každou větu.

pLNÝ SOUHLAS PANE ZEOLITE.

pLNÝ SOUHLAS PANE ZEOLITE. Tehdy byl jeden ekonom, který rozhodl. . Jmenoval se Klaus. Dnes je 5 mil ekonomů kteří, by to dělali JINAK. Nejvíc miliju ty kecy, jak by nechali ty soudruhy ředitele v jejich podnicích a všechno pozvolna, pomaloučku. To, že státní kasa byla prázdná, RVHP na huntě, veškerá odbytiště nulová, to ti hoši neřeší.

to je fáma, že jeden člověk

to je fáma, že jeden člověk všechno rozhodl....rozhodovalo hodně lidí, něco si prosadil Klaus(kuponovku), něco Ježek(malou privatizaci), něco Dlouhý(velkou), něco Senjuk(malou privatizaci, restituce), něco tamten, něco onen....kupodivu něco se osvědčilo víc, něco méně....kuponovka nejméně....
NIC nestálo na jednom jménu, ta většinová pravice v OF by si vygenerovala svého KlauseX tak jako tak....že to byl zrovna tento Klaus, je zásluha Klímové, Čalfy a generála Vacka

Jéminkote, to je mi otázka:

Jéminkote, to je mi otázka: Václav Klaus zcela rozmetal představu soudruhů z disentu, že dál bude pokračovat vláda KSČ a oni jí místo politbyra budou z tepla pražských kaváren říkat co a jak.

Taková lumpárna se neodpouští.

Datum sanktifikace už je

Datum sanktifikace už je znám?

Já vím proč vás strohá fakta

Já vím proč vás strohá fakta tak rozčilují.

která fakta byste uměl

která fakta byste uměl zdůraznit? :-)

Ještě ne, ale tu Nobelovku za

Ještě ne, ale tu Nobelovku za mír mu nejspíš "vyžere" Kocáb, Bože můj!

Kocáb má dostat Nobelovku za

Kocáb má dostat Nobelovku za mír ? Bože můj ...

___________________________________________________________________________________