Že by ten Senát skutečně byl k něčemu potřebný?
Miloš Vystrčil

Bylo to zhruba v polovině ledna, kdy mě oslovil jeden zástupce firmy s problémem, který se týkal vládou předloženého návrhu změny zákonu o dani z přidané hodnoty (DPH).

Situace byla taková, že v návrhu zákona, který byl již schválen Poslaneckou sněmovnou, zůstala chyba – nelogičnost. Nyní, nechť mi zejména znalci daní a příslušné terminologie odpustí, ale pro srozumitelnost vysvětlím dopady této chyby pro firmy zjednodušeně a snad i pochopitelně.

Většina z nás asi ví, že plátci DPH při koupi zboží nejdříve v jeho ceně zaplatí i DPH a následně jim je tato část (procento) ceny zboží státem na základě žádosti vrácena. Problém navrhované změny spočíval v tom, že navrhovatel zákona v jednom z paragrafů nelogicky změnil způsob určení data, které je rozhodné pro možnost uplatnění žádosti plátce o navrácení DPH.

Nový návrh zákona způsoboval vlivem zmíněné nelogičnosti podnikatelům – plátcům DPH dva problémy.

Tím prvním je fakt, že zákon posouval možnost podnikatele – plátce DPH podat žádost o navrácení DPH o měsíc případně i čtvrtletí (podle toho, zda je plátce DPH jeho měsíčním, nebo čtvrtletním plátcem). Podnikatel se tak stával vůči státu na měsíc či čtvrtletí nedobrovolným věřitelem a stát dlužníkem. Jak říkají daňoví znalci, docházelo k porušení daňové neutrality. Druhou komplikací mohlo být to, že zákon způsoboval potřebu provést od dubna tohoto roku úpravy nebo si zakoupit nový počítačový program, neboť ten současný se podle nově navrhovaných pravidel neuměl chovat. Účetní u všech firem, které jsou plátci DPH, by museli vše vysčítávat pěkně ručně s kalkulačkou.

Ve spolupráci se senátorem Petrem Pakostou, který je daňovým poradcem, se nám podařilo přesvědčit většinu ostatních senátorů a nakonec i předkladatele, že je třeba tuto nelogičnost v zákoně opravit. Senát tedy vrátil daný zákon s potřebnou navrženou úpravou do Poslanecké sněmovny a bude nyní na Poslanecké sněmovně, jak se zachová. Vzhledem ke smířlivému postoji předkladatele (ministr financí Miroslav Kalousek) věřím, že vše dobře dopadne a Poslanecká sněmovna schválí návrh s navrženým pozměňovacím návrhem.

Vím, že jeden takový příklad nedokazuje nutnost existence Senátu, ale minimálně dokazuje, že není k ničemu. Ano, můžeme se zeptat: "A nemělo by to být tak, že vláda nebo Poslanecká sněmovna nebudou dělat takovéto chyby?" Asi mělo. Ale všichni přece víme, že bez chyb není vůbec nikdo. A rozhodně nepíši tuto větu jako omluvu.

Určitě je třeba pracovat pečlivěji a čím méně chyb v zákonech Senát nalezne, tím lépe pro nás všechny.

___________________________________________________________________________________