Mirek Topolánek: VIZE 2020, aneb Co by lidé měli slyšet


Vážené dámy, vážení pánové, milí televizní diváci, drazí hosté, přátele, dovolte mi přivítat Vás zde, v Městském divadle v Brně na Ideové konferenci Občanské demokratické strany VIZE 2020.

České politice prý chybějí vize. To je správný postřeh. Ale nás se netýká, a to nejenom kvůli dnešku. České politice prý chybí odpovědnost. I to je správná kritika. Ale ne na naši adresu. České politice prý chybí odbornost. Výtka je na místě. Ale nemíří na nás. České politice prý chybí racionalita. I zde jsou adresáti oprávněné nespokojenosti mimo ODS. České politice určitě chybí politická kultura. A tady jsem si víc jak jist, že mráz politické nekulturnosti přichází z Lidového domu.

To, co jsem tu řekl, dokazujeme v každodenní politické praxi. O tom jsem přesvědčen. Výjimky potvrzují pravidlo. Jenomže nikoli neprávem se říká, že v každé hře jste dobří podle toho, jak kvalitní je váš soupeř. Nebo také, že síla řetezu závisí na nejslabším článku. Rychlost konvoje na rychlosti nejpomalejší lodi. Nebo ještě daleko hruběji: spolu chyceni, spolu pověšeni.

Tón politiky vždy udává ten nejbezohlednější, nejvíce neomalený, nejvíce populistický a demagogický hráč. Podle něj se nastavují a kalibrují mediální tlampače, on určuje takzvanou normu. Nebo přinejmenším vychyluje váhy politického průměru na špatnou stranu. Křiklavá lež se prodá v médiích daleko lépe, než střízlivá pravda. Je to možná smutné, ale svým způsobem logické a já se nad tím zde nehodlám pohoršovat. Pouze to konstatuji. Věci jsou navíc takové, jaké se zdají být a ne takové, jaké ve skutečnosti jsou.

Jaké jsou možnosti někoho, kdo nechce hrát politickou hru podle pravidel pana Barnuma? Někoho, kdo chce ukazovat výhled do budoucnosti, ne pouze okamžité výhody? Někoho, kdo sází na odpovědnost a racionalitu, ne populismus a rozpoutávání vášní? A tím „někým“ myslím nejen politiky, ale i novináře. I oni jsou totiž zajatci nějakým způsobem nastavené a někam se řítící veřejné debaty.

Ten, kdo chce tomu všemu čelit, především musí vsadit na odpovědnost. Odpovědnost státníka, který dělá, co je potřebné a nutné. Ne pouze to, co je populární. Odpovědný státník neříká to, co lidé chtějí slyšet, ale to, co je pravda. Možná tím nesklidí mnoho aktuálního potlesku. Ale budoucnost mu dá zapravdu. A naopak. To, co politici dělají pod tlakem veřejného mínění, se často ukáže jako velká chyba.

To nejlepší, co udělal Václav Klaus a co po něm zůstane v učebnicích polistopadových reforem, byla liberalizace cen. Tehdy udělal něco, o čem lidé nechtěli slyšet. A bylo to dobře.

To nejhorší, co udělal Václav Klaus, bylo nahrazení radikálních reforem měkkou sociální politikou. Aktuálně to vyneslo vládě vysokou popularitu. Ale dlouhodobě to zničilo reformní étos a otevřelo cestu levici. Tehdy udělal Klaus to, co lidé chtějí slyšet. A bylo to špatně.

To nejlepší, s čím přišel Vladimír Špidla, byl jeho reformní balík. Ale po prvním neúspěšném pokusu ustoupil, povolil vysoce deficitní politiku a jen proto dnes jeho odchodu nelitujeme. Příliš brzy podlehl tomu, co lidé chtějí slyšet, příliš brzy zapomněl na státnickou odpovědnost.

I Miloš Zeman udělal svá nejlepší rozhodnutí v rozporu s tím, co chtěli slyšet jeho voliči. Například privatizaci bank. Díky tomu ho považujeme za jediného a asi posledního žijícího sociálního demokrata.

Další možností, jak čelit populismu, je nepochybně snaha shrnout své představy o politice do ucelené dlouhodobější vize. Vize, která bude více odborná, současně ideologická a bude brát v potaz racionální argumenty, ne emoce a marketing. Takovou vizi tu dnes představujeme.

VIZE 2020 není volebním materiálem. Není to volební program. Opakuji, není to volební program! A už vůbec ne předvolební propaganda. Je to pokus vytvořit i za účasti nezávislých odborníků a široké debaty materiál, který sice rozhodně nebude hodnotově neutrální. Ale také ne úzce stranický. Materiál, k němuž se budou moci přihlásit lidé z poměrně širokého názorového spektra, nebo spíše z názorového řečiště, z vektorového součtu podobným směrem mířících názorových vektorů. Materiál, který míří za horizont jednoho volebního období.

VIZE 2020 vychází z konzervativních a liberálních idejí. Už tím je dána šíře jejího záběru. Konzervatismus a liberalismus jsou totiž jedinými relevatními politickými filosofiemi. Socialismus žádné vlastní hodnoty a ideály nemá. Jaká hodnota je v tom, když říkáte lidem, co chtějí slyšet a slibujete jim to, co by rádi dostali?

Možnosti této populistické politiky se dávno vyčerpaly. Vyčerpaly se mravně, kolaborací s komunisty. Vyčerpaly se ekonomicky, nemožností jejího financování. Když jsou socialisté okolnostmi přinuceni dělat skutečnou politiku a ne pouze sociologický průzkum, musejí vždy vykrást část liberálního, nebo konzervativního programu.

Když mají pocit, že to zatím není nutné, pak zákonitě vedou zemi ke státnímu bankrotu. Ale také k bankrotu morálnímu. Protože nedostatek hodnot a idejí je nutí k čím dál agresivnější propagandě – jak známo, prázdný sud nejvíce duní. Socialisté čím dál více slibují, čím dál více říkají jen to, co lidé právě chtějí slyšet. Ostatní jsou nuceni se tomuto trendu přizpůsobovat. Jinak jim hrozí, že v této marketingové válce přijdou o voliče.

My ale tu hru hrát nechceme. Od voleb v roce 2006, kdy ČSSD předvedla do té doby nebývale špinavou, lživou a demagogickou kampaň se přitom tato hra neustále přitvrzuje. Přesně v duchu Churchilových slov, že „Socialismus je filosofie neúspěchu, krédo nevědomosti a evangelium závisti.“ Kampaň ze strany Lidového domu de facto nikdy neskončila. My tu hru odmítáme hrát. My ji nemůžeme hrát. Hrozba bankrotu není totiž hra. To je reálná hrozba.

To nechceme. Chceme pro tuto zemi lepší budoucnost. Proto VIZE 2020.

My nemůžeme hrát hru, jejímž jediným cílem je brnkat na emoce voličů. Vzbuzovat v nich strach, závist, nenávist – a nakonec hněv. Taková hra lidi právem demotivuje, odpuzuje, odrazuje je od politiky.

To nechceme. Chceme pro tuto zemi jinou, lepší politiku. Proto VIZE 2020.

Nechceme hrát hru, jejímž cílem je říkat to, co chce většina a teprve následně pro tuto většinu hledat nějaké ideové odůvodnění. My nabízíme jasné programové vize a pro jejich podporu pak hledáme voličskou většinu.

Pro nás je v politice rozhodující odpovědnost a strana nabídky, ne populistická snaha přizpůsobit se poptávce. Proto VIZE 2020.

Základem hry, kterou hrají socialisté s národem, je lež. Lžou ráno, lžou v poledne, lžou večer. I oni sami vědí a potají také přiznávají, že to, co lidem slibují, a co se tak hezky poslouchá, nebudou moci splnit. Že pokud zvítězí ve volbách, budou muset zase říci, že zdroje nejsou a že to se svými sliby nemysleli tak upřímně. Druhou možností je, že své sliby přesto splní. Pak zaviní státní bankrot. Které z těch dvou zel je horší?

My chceme pro občany lepší výběr, než mezi lží a bankrotem. Proto VIZE 2020.

VIZE 2020 nestojí na tom, co lidé chtějí slyšet. Stojí na racionálních argumentech a tvrdých faktech. Na tomto místě možná stojí za to položit si otázku: a to socialisté ty argumenty a ta data neznají? Samozřejmě, že znají. Ale nechtějí je slyšet. Raději se řídí tím, co jim říkají sociologické průzkumy. Počítají totiž s tím, že lidé raději slyší útěšnou lež, než nepříjemnou pravdu. To je celé kouzlo a celý trik socialistické politiky.

Tento trik ale může fungovat jen do té doby, než je ona nepříjemná pravda natolik zjevná a natolik varovná, že ji už nelze přehlížet. To je případ hrozivého deficitu státních financí. Zde ovšem nastupuje trik. Socialisté začali také říkat, že chtějí snížit deficit. Ale jejich praktické návrhy ho ve skutečnosti zvyšují o desítky miliard korun. Otázka, kterou si kladu, zní: může jim tato průhledná lež u veřejnosti projít? Může jim projít u médií? Věřím, že nikoli.

Zdravé veřejné finance jsou právem ústředním bodem VIZE 2020. Bez vyřešení deficitu a zastavení strašlivého zadlužování prakticky nelze její další části realizovat. Ostatně tato nutnost se ukazovala už před krizí. Proto jsme nejprve provedli nutnou stabilizacií veřejných financí. Bohužel, ne všechny ostatní reformy jsme stihli dokončit. Největší škoda je to u dotažení boje s korupcí, z něhož teď socialistický ministr vnitra dělá trapnou frašku.

Ale zpět k VIZI 2020. Dnes nás ještě čeká detailnější prezentace výsledků našich diskusí, našich polemik, neřku-li hádek. I ty nutně k VIZI patří. Proto se omezím jen na pár příkladů, které ilustrují, o co nám v jednotlivých oblastech jde.

Nejprve definice našich základních postulátů. Tvoří je tři hodnotové osy. Směrem k občanovi tvoří osu vize vztah svobody a odpovědnosti. Co se týká hodnotové orientace, pohybujeme se, jak už jsem zmínil, na ose konzervativně-liberálního myšlení. Třetí osou je osa praktické politické metody, kterou tvoří vztah nabídky a poptávky. Přičemž, i když uznáváme, že konečným měřítkem úspěchu je i v politice, tak jako v obchodě velikost poptávky, skutečné zvýšení kvality politiky stejně jako v podnikání závisí na straně nabídky. Dalším hodnotovým ukotvením je hledání vyváženého bodu mezi řádem a solidaritou, mezi právy a povinnostmi, rovnost příležitostí a naše civilizační příslušnost.

Začnu u zdravých veřejných financí. Co lidé chtějí a co nechtějí slyšet? Určitě dnes chce každý slyšet, že stát bude šetřit. Ale nikdo nechce slyšet, že bude šetřit právě na něm. Určitě chce každý slyšet, že dostane něco navíc. Ale už nechce slyšet, že za tyto dárečky bude muset splácet dluh i s úroky.

A co říkají socialisté? Přesně to, co se dobře poslouchá. Že stát ušetří na sobě a ne na lidech. Že významné voličské skupiny dostanou přidáno. A že státní dluh je zbytečně malý a stejně se nikdy neplatí.

My naopak říkáme jen to, co jsou tvrdá ekonomická fakta. Že ušetřit se musí hlavně na mandatorních výdajích – tedy, jak říká Paroubek, takzvaně na lidech. Že přidávat není z čeho. A že už dnes je dluh tak vysoký, že i kdyby se nezvyšoval, tak pouze na úrocích zaplatíme za patnáct let další bilion, tedy celou jeho současnou výši. Dluhy se totiž platí. A to i s úroky. Bilion má 12 nul. To je fakt hodně.

Lze to předvést na jednoduchém příkladu daňového poplatníka. Daňový poplatník, to je prosím ten, co platí daně, ne ten, kdo je přerozděluje a ten kdo z nich čerpá. Měl by, kdybychom žili v normálním světě, více, jak kdo jiný, rozhodovat o tom, co se z jeho daní pořídí, jaká veřejná služba se z nich uhradí. Říkejme mu Václav Dobrák (což je jméno ze slavného eseje Fréderica Bastiata, Co je a co není vidět). Václav Dobrák si už zvykl, že stát mu patnáctého každého měsíce vytáhne z peněženky pět tisíc a víc korun, aby mu za ně vnucoval služby, které si neobjednal a o jejichž kvalitě není přesvědčen. Je přesvědčen, že by přinejmenším část z nich uměl využít užitečněji.

Nicméně teď ho stát postavil před daleko horší problém. Chce si jeho jménem půjčit dalších pět tisíc korun, neboli celkem 50 miliard. Ty peníze pak chce rozdat mezi lidi. Prý tak pomůže ekonomice. Ale rozdávat chce nikoli na základě racionální úvahy, ale dle svých politických preferencí.

Václav Dobrák už tuší, jak to celé dopadne. Ty peníze se bez většího užitku projedí. Zbude po nich dluh. Ale Václav Dobrák je vskutku dobrák a tak počítá s tím, že ty peníze skutečně pomohou rozhýbat ekonomiku. Takže v prvním roce tu máme mých pět půjčených tisíc v oběhu navíc, říká si Václav Dobrák. A počítá dál, zase velice konzervativně. Dejme tomu, že banky nezvýší státu úroky – i když jiným zemím už to kvůli krizi a vysokým dluhům dělají.

Takže za patnáct let zaplatí Václav Dobrák z daní pět tisíc za splátky úroků. Jistinu stát nesplácí, protože na to nemá, jak Václav dobře ví. Ale protože je rozený optimista, počítá s tím, že stát se nějak zázračně zmátoří a za těch patnáct let bude moci splatit jistinu a tím placení úroků skončí. To by znamenalo zaplatit z mých daní už pouze oněch původních pět tisíc. Takže dohromady za těch pět tisíc, které si stát za mě půjčil, zaplatím deset tisíc, počítá Dobrák. A tady přichází kouzlo malých a velkých čísel. Celkově pak všichni Václavové Dobrákové zaplatí sto miliard

Že je v té úvaze chyba? Není. To jen každý člověk pod tlakem vtíravé socialistické propagandy doufá, že Václav Dobrák je někdo jiný, než on. A že on je naopak Petr Šťastný, který dostane ty půjčené peníze, ale nebude je muset splácet. Ale stát se přece skládá především z Václavů Dobráků. A i kdyby ne. Důsledky vysokých dluhů dříve, či později dostihnou každého, včetně Petra Šťastného. Třeba se Václav Dobrák rozhodne platit daně jinde. Nebo je rozčarován nebude platit vůbec, než by je předával Petrovi. Třeba Petr přijde o práci v továrně, kterou Václav Dobrák bude nucen přestěhovat jinam, kde nebude muset platit za stát tak vysoké dluhy a kde nebude hrozit krach veřejných financí.

Věřím, že Václav Dobrák si přečte naši VIZI 2020 a potěší ho, že jsou i lepší možnosti, než volit dluhy a státní bankrot. To je to, co by lidé podle nás měli slyšet.

Druhý příklad jsem zvolil z oblasti korupce. Co lidé chtějí slyšet? Že stát s korupčníky zatočí. Co slyšet nechtějí, je, že není rozdíl mezi korupcí velkou a malou, mezi malým a velkým úplatkem. Že když sami získají nezaslouženou výhodu, byť malou, je to principiálně stejné, jako když někdo získá výhodu velkou. Že socialistický nedostatek, spousty předpisů, razítek a úředníků jako je Jan Velká Kapsa plodí korupci přirozeně. Socialisté zase říkají jen to, co se hezky poslouchá.

Ale jak to vidí náš Václav Dobrák? Vidí, že stát mu zbytečně bere z kapsy pět set korun z oněch pěti tisíc. Že těch pět set korun už nepotřebuje na oprávněné a legitimní potřeby, ale jen proto, že úředníkovi Janu Kapsovi se prostě líbí mít nějaké peníze na rozhazování navíc. Co Jan Kapsa udělá s tou pětistovkou, pro kterou nemá užitečné využití, říká si Václav Dobrák. Možná vezme tu moji pětistovku a přidá ji mému sousedovi, Josefu Lenochovi, aby příště volil stranu, která toho úředníka vyslala do vlády. Nebo možná vezme pětistovky od milionu takových Václavů Dobráků jako jsem já a dá je Jirkovi Chytráčkovi za nějakou zbytečnou zakázku, za což od něj dostane tučnou provizi. V obou případech to je podle mě korupce, uzavře Václav Dobrák.

A bude mít pravdu. Protože korupce je všude tam, kde lidé získávají neoprávněné výhody, čímž vzniká ekonomická škoda. Proto v naší VIZI 2020 vidíme těžiště boje s korupcí v omezení veřejných výdajů a ve zprůhlednění státní správy. Tam, kde je malý a efektivní stát, je korupce minimální a je na ni dobře vidět. Tam, kde je velký a neefektivní, je maximální a těžko se dohledává.

Věřím, že tahle úvaha by Václava Dobráka potěšila. A věřím, že lidé budou tyto argumenty slyšet.

Třetí příklad se týká zdravotnictví. Lidé určitě rádi uslyší a mnozí I uvěří, že lze mít bezplatnou a zároveň kvalitní péči pro všechny. Už ne tak rádi věří pravdivosti bonmotu, že když je péče bezplatná a pro všechny, není kvalitní. Když je bezplatná a kvalitní, pak není pro všechny. A když je kvalitní a pro všechny, pak nemůže být bezplatná.

Ilustrujme si to na příkladu tří sousedů Václava Dobráka. Prvním je Bohuslav Řimbaba. Ve všem všudy průměrný občan s průměrným zdravím, kterému vadí jen poplatky u lékaře a za recept. Druhým je Karel Boháč. Bohatý podnikatel a zdravý sportovec, který se o stav zdravotnictví moc nezajímá. Třetím je Svatopluk Lazar. Žije z důchodu a je těžký astmatik. Nejprve mu vadily regulační poplatky. Ale pak zjistil, že díky limitu dva a půl tisíce ušetří, protože dříve dal jen za léky přes deset tisíc. Navíc jeho lék zlevnil o tři sta korun, protože pojišťovny ušetřily díky poplatkům celkem deset miliard.

Jsou volby. Zvítězí socialisté. Poplatky a s nimi i limity se zruší. Řimbaba se raduje. Zase má aspirin zdarma a u lékaře může vysedávat, jak se mu zlíbí. Karel Boháč se zraní na lyžích, ochrne, potřebuje náročnou, nově zavedenou operaci, aby mohl znovu chodit. Ale pojišťovny přišly o deset miliard, šetří, tuto novou léčbu už nemocnici neproplatí. Karel Boháč zakleje, ale děkuje bohu, že má dost peněz, aby si operaci zaplatil sám. Nejhůře je na tom Svatopluk Lazar. Zase platí deset tisíc za léky. Navíc už mu lékař nepředepíše nejmodernější antiastmatikum, které nezpůsobuje vedlejší účinky. Pojišťovna mu totiž kvůli nutným úsporám zavedla nový tvrdý limit. Nakonec ale dojde i na Řimbabu. Protože se přejídá, trpí kardiovaskulárním onemocněním. Potřebuje operaci. Čekací doby se ale kvůli chybějícím deseti miliardám prodloužily. Neví, jestli se dočká. Zatím vysedává u doktora a doma polyká aspirin. Ale moc mu to nepomáhá.

Václav Dobrák příběh těch tří dobře zná. Už taky zná VIZI 2020 a ví, že jsou ve zdravotnictví jiné, lepší cesty, než nabízejí socialisté. Doufá, že o nich uslyší i ostatní. Už kvůli Svatopluku Lazarovi.

Konečně čtvrtý příklad jsem zvolil ze zahraniční politiky. Lidé rádi slyší, že naší zemi nic nehrozí, že prožíváme nejbezpečnější období v dějinách, že NATO a EU chrání naši bezpečnost i ekonomickou prosperitu. Naopak neradi poslouchají, že za bezpečnost se vždy musí platit. Že bez vůle k obraně a ochoty přinášet oběti v zájmu spojenectví je bezpečnost pouhou iluzí. Že když nebudeme bojovat za řešení světových problémů, mohou ty problémy přijít k nám.

Václav Dobrák je výjimka. Obranné výdaje na rozdíl od řady jiných pokládá za oprávněné. Souhlasí s protiraketovou obranou i se zahraničními misemi. Jeho soused Antonín Opatrný má jiný názor. Peníze na armádu jsou podle něj vyhozené. Američané si prý mají své radary a rakety nechat doma. A zuří, že by naši vojáci měli bojovat proti jakémusi Talibanu za nějaké špinavé afghánce.

Václav Dobrák mu oponuje. Tondo, ty máš asi pocit, že je to všechno nějak daleko a že se tě to netýká. Ale představ si, že ten Taliban je tady náš soused Jarda Klacek, co ti loni v opilosti rozbil branku a vytloukl v domě okna, než ho policisti chytli a odvedli. A že naši vojáci jsou obecní policie, kterou si tu platíme. A Američani jsou státní policie. Představ si, že tu naši policii zrušíš, protože se ti bude zdát zbytečná. A té státní tady z těch samých důvodů nedovolíš vybudovat strážnici, jak chtěli.

Co se stane, až se příště Jarda opije? Rozbije ti nejen branku a okna, ale možná i ústa. Žádná policie tu nebude a tak ti nikdo nepomůže.

To je přece absurdní nesmysl, to vůbec nemůžeš takhle srovnávat, ušklíbne se Antonín Opatrný. Nám přece nic nehrozí. A vůbec, jak souvisí moje zahrada se státem, u kterýho ani pořádně nevím, kde leží?

Možná to zní absurdně, opáčí Václav Dobrák. Ale stejně absurdní připadala v roce 1938 jednomu britskému premiérovi obrana jedné země uprostřed Evropy. Také o ní prohlásil, že Britové ani nevědí, kde leží. A také si myslel, že jeho vlastní zemi nic nehrozí.

Václav Dobrák nakonec nechá svému sousedovi na stole výtisk VIZE 2020 a doufá, že o ní bude alespoň přemýšlet.

A právě to je to, o co nám jde. Chceme podnítit debatu. Debatu o odpovědné politice. Debatu o dlouhodobých cílech. Debatu o věcech, které by lidé, lidé jako je Václav Dobrák podle nás měli slyšet. Které by měli alespoň mít možnost slyšet. My je budeme dál říkat. My je musíme dál říkat a mnohokrát opakovat. Protože, jak řekl Winston Churchill, lež urazí půl světa dříve, než má pravda šanci obléci si kalhoty.

Možná si teď někdo může říct, proč přicházíme s tímto v zásadě nadčasovým projektem VIZE 2020 tak těsně před volbami. A proč se raději nesoustředíme na konkrétní propagandu. Odpověď zní: my pořád věříme, že lidé nakonec uslyší pravdu a že se k nám přidají. Že se k nám přidají právě ti, kteří mají dost lživé propagandy a rétoricky vypjatého a personifikovaného, ale ideově a hodnotově prázdného politického boje. Neříkáme možná to, co by lidé slyšet chtěli. Ale určitě říkáme to, co by slyšet měli. Věřme tomu, že lidí jako je Václav Dobrák, lidí přemýšlivých, lidí aktivních, lidí zodpovědných, lidí solidárních, lidí sebevědomých, lidí s vírou v budoucnost, lidí, kteří mají strach ze socialisticko-komunistického bloku a paroubkovské politiky je v tomto národě většina. Těm to musíme říct, Ti to musí slyšet. Kvůli nim chceme vyhrát volby, Ti by společně s námi měli změnit tuto zemi. Proč? Protože si to zaslouží! Děkuji Vám za pozornost.

Pane Enigmo teď konkrétně

Pane Enigmo teď konkrétně chci, aby ta dalikotopolánkovská a bémojančíkovská zkorumpovaná pakáž odtáhla do háje a vzala sebou i langrobuzeranty, gauenetroviče a všechny ty velrybáře včetně Kocourka a mladýho Bendy.

Hoši tam sedí už dvacet let, vědí prd o životě drobného živnostníka či podnikatele, jen blbě žvaní a nehorázně kradou.

Topolánek to měl zabalit okamžitě po prohraných komunálních volbách, jenomže on se třás na to "NAŠE" rozuměj majestátní plurál - tedy jeho europředsednictví ,těšil se jak si to užije a na náš stát se úplně a totálně vydalíkoval.
Jestli si pamatujete, to byla doba, kdy právě nastupovala krize a už tenkrát jsem tvrdil - že i ta nejlepší vláda krizi přežít nemůže. Jenomže to blbečci z ODS nepochopili a drželi se toho jak hovno košile, až na to dojeli. Nebyl to Klaus, ale Bursík, kterej v zaslepenosti nenávistí ke Klausovi zušil své dvě poslankyně a pak Vlastík, kterého zase nenáviděl Topolánek, asi zato, že mu vyhrál volby....
Dobře, první strategickou možnost odejít a vymáchat v krizi Paroubka ODS prošvihla, co hůř - projela v touze nebýt odstavena od všech korupčních peněz i šanci druhou - tedy zabalit to po tom odvolání vlády uprostřed bezvýznamného předsednictví jak bolestínsky zkuhrají a nasadili tam umaštěného turistu ze Statistického úřadu. Blbost na kvadrát. Vládnou socani s komoušema, ale odskáče o umaštěnec s tou bandou poloblbů co si hraje na "vládu odborníků". Proč to ODS nepoložila je nasnadě - jde o t korupční místečka náměstků a ve správních radách.

Teď už není pomoci, hoši z ODS nejsou blbí, a také to tuší, a tak se bude krást fest protože budou na hodně dlouho odstaveni - hoši se musí zajistit - příliš mnoho hypoték - alimenty 70 litrů z platu 90 hrubého.... no fajn, asi neumím počítat.

Vy za vším hledáte složitá spiknutí, rejdy Moskvy či kdejakýho jinýho stbáckýho či kgnáckýho ksindla a přitom jde jen o tak jednoduchou věc, jako je o přístup k rozhodování o státních zakázkách, o nic jiného. Jedni to barví do slibů královských důchodů a bezpracného blahobytu, ti druzí do slibů, že nás budou míň odírat a zadlužovat až kdesi v době, kdy současní exponenti budou už v peálech bude naše krásná vlast bez dluhů.

Takže aby se to pohlo dopředu, musí se ODS stát opět důvěryhodnou stranou, a nestane se tak dřív, než dalikovelrybáři úpůjdou doprdele a dpoprdele nepůjdou dřív, než prohrajou volby.

Bohužel, jino uvolbu nám současné vedení ODS nenabízí, tedy, když neodejdou udělám vše pro to, aby to projeli kardinálně a nemohli se vymlouvat.

Stejně jako jsem před 4 roky obíhal celou naší vesničku střediskovou a agitoval pro 15 rovných. Ještě teď se mi za to hoši smějou jakej jsem byl vůl....

Pane Enigmo, oni mě už tady

Pane Enigmo,
oni mě už tady lidé trošku znají a vědí, že sockomouše nevolím. Už také dost dlouho tady píšu o tom, že se nepotřebujeme zabejvat tím co falšeného slibuje levice, protože to všichni víme.

Nepředpokládal bych, že byste snad byl takový hlupák, že byste věříil tomu že Roko bojuje za Váš důchod a proto omílat tady kolem dokola, že tomu opravdu tak není, je hloupost.

Vy mě zase připadáte jak ten onehdy nasazený Tlučhoř - bude hájit Dalíkisty do roztrhání těla. Abych Vám tu jedovatost oplatil se zeptám, kolik činí Váš podíl na jednom Panduru?

Jindro, jak slyším všichni a

Jindro, jak slyším všichni a nevidím nikoho, je to divné. Já si jenom kladu otázky a po přečtení vašich příspěvků si musím klást otázku, co ten chlap vlastně chce? Když to není blbec, pak je to jasná kampaň. Sakra dejte na plac někoho, kdo to vytrhne. Kdo je čistý, moudrý, nezkorumpovaný a budu ho volit. Zatím se to nepodařilo ani Klausovi. Takže si zase musím klást otázku. Nechce Klaus hrát nebezpečnou hru, rozložit současnou ODS bez náhrady, zavinit prohru ve volbách, zbavit se tím konečně Topolánka, dosadit tam svoji loutku a až přijde jeho čas, přijede rytíř na bílem koni a zachrání nás. Klaus získá opět zašlou slávu a bude premierem, Zeman prezidentem. Tak to mají staroušci vymyšleno? Vždyť přesně toto se konalo před krajskými volbami. Prohra voleb byla kalkulovaná ztráta. Ani to nestačilo ke zvolení Béma. Tak padla vláda. Teď máme další volby. Místo kauzy Morava máme Pandury, to ostatní je jako přes kopírák. Stejní herci tragikomedie. Předtím Klaus teatrálně ODS opouštěl, teď se zase někdy vrátí. A můžete se smát. Schovejte si tento příspěvek a uvidíme. O Lisabonské smlouvě, pádu vlády a dalších okolnostech jsem psal v dobách, kdy o tom nikdo neuvažoval. To je můj úděl.

Může to být jakkoliv s

Může to být jakkoliv s Lisabonskou smlouvou, může to být jakkoli s područím zelených vyděračů, může to být jakkoli s různými nesplněnými sliby, jediná ODS mluví naplno o potřebě reforem a je dost velká na to, aby její názory se dostaly do povědomí i těch legendárnách 30% elektorátu.

Recyklované lidovce s dámou, co líp zpívá než ministruje (taky pěkný příklad příkladem politického turismu) lze s klidným svědomím volit jen v regionálních volbách. V parlamentních jde o příliš mnoho, než aby bylo možno hazardovat se svým hlasem.

Pokud se můj názor někomu nezdá, nechť se ráčí podívat na činnost obnovené Národní fronty ve sněmovně. Už jen chybí slučovací sjezd.

Take si myslim, ze ty male

Take si myslim, ze ty male strany jsou jen banda neuspesnych recyklatu a jedinou relevantni pravicovou silou by mohla byt ODS.

Ovsem s uplne jinymi lidmi v cele.

Protoze se soucasne vedeni ODS stavi tak, jako ze to nechape, a naopak byvaly volici OD chapou, ze jinak nez volebni porazkou se velrybarskeho dalikismu v ODS nezbavi, ODS to ke skode statu projede.

Obcane budou opet oznaceni za nesvepravne blbce co voli jistoty a 30 koruny....

Proste neni vyhnuti - takze ocekavam vyrazne posileni TOPu ( ve kterem sedi stejni dalikiste) a mozna par mene premyslivych dosadi do snemovny I Johna a silene zelene. Jednotni budou jen sockomousi.

A kdo za to vsechno muze? Volic to nebude.

I tento příspěvek je ukázkou

I tento příspěvek je ukázkou mistrovské manipulace. Jindra vyjmenoval a zdůvodnil, proč nelze volit ani malé strany, ani žádné strany, JENOM čssdksčm TADY NENAJDETE. Vějička o sockomouších je ve stylu těch malých, drobným písmem psanými dodatky smlouvy vymahačské firmy.

S vámi souhlasím. Taky je

S vámi souhlasím. Taky je budu volit.

Netvařte se, že nerozumíte o

Netvařte se, že nerozumíte o čem mluvím, paní Dědečková.

Nejde o žádné osobní nepřátelství. Jde o to, že člověk by měl přemýšlet nad tím, jestli ti, kteří mu jakýkoliv program předkládají jsou schopni, ale především ochotni ten předkládaný program naplňovat - nebo jde o nikoliv vážně míněné předvolební sliby a žvásty. Člověk pak posuzuje minulé chování a minulé plnění slibů a v neposlední řadě i něco, co by dnešní žurnalisté nazvali "osobní integritou". Chová se ten šlověk ve svém soukromém a osobním životě tak, abych mu mohl věřit? Nehodlá snad šetřit jen na těch ostatních?

Tak to by byla jedna rovina.

Druhou rovinou je kvalita oněch samotných "programů". Bývá nám říkáno, že "program nešlo splnit, protože povolební realita je poněkud jiná, ohled na koaliční partnery... a podobně"

V tom případě ten program je naprosto nekvalitní zmetek, dávat si do programu něco co vím, že realně splnit nikdy nemohu je buď hloupost nebo podvod. Takový ten Kajanismus - pokud nebude společnost podle Hayeka, nebude na světě dobře - ale ani jeden realný návrh jak se z naší společnosti v rozkladu dostat k té společnosi ideální nepadne.

Naše politická scéna je bez vyjímky obsazená politickými profesionály, kteří politiku berou jako výnosné zaměstnání a nemají žádné zábrany lhát, krást a podvádět. Budou se stále schovávat za sliby - dnes módně jak zatočí s korupví v budoucnosti.

Mě by stačilo, kdyby zatočili s korupcí minulou, to už by tam nebyl ani jediný z těch žvanilů.

Ale Jindro, já vám rozumím

Ale Jindro, já vám rozumím moc dobře, ale tady prostě neuspějete.

Jindro, už jsem několikrát

Jindro, už jsem několikrát psal, že u vašich příspěvků mi bliká oranžovorudé světélko. při svých úvahách nad diskutéry vašeho typu si musím položit otázku, proč vůbec tu svatou válku proti Topolánkovi vedou a to známé, komu to slouží. Levici určitě. Paroubkovi konkretně.

Enigmo, zda se, ze vsechno co

Enigmo,
zda se, ze vsechno co neni ODS pro Vas je levice. Pokud nekdo v ODS intenzivne pracuje pro to, aby vyhrali sockomoudi, je to Dalik s Toplankem, Langer, Gaunerovic a potom i ten Blb z Horni Dolni ( © Topolanek), o magistratnim vedeni Prahy uz nemluvim.

eTony,
liberalismus se od Kajanismu zasadne lisi, liberalove vedi, jak k liberalni spolecnosti dospet - Kajan ji jen pozaduje :-)

Jindro musím parafrázovat.

Jindro musím parafrázovat. Zdá se, že všechno čeho se Topolánek dotkne je špatně. Ve svých příspěvcích dole jsem to popsal, přesto se vás ptám jako člověka, který se vydává za totální ajedinou pravicovou čistotu, která má spasit tuto zemi. K těm tématům a programům vám můžu snést spousty nápadů a řešení, které jsem modifikoval z německého prostředí. Otázka doby zní. Je tato společnost vůbec schopna pochopit význam pravicových řešení a připustí cokoliv, co neposvětí paroubek. A pak jste tady vy. Velký kritik s úžasným nápadem, v supervolebním období rozpoutat bratrovražednou válku v ODS. Máte náhradu. Nebo ta výhružka o 60% levicového parlamentu je varování, nebo přání? Když se řítím do cíle, nebudu vyměňovat olej. Nemyslím si, že to nevíte.

Na prvni otazku odpovidam,

Na prvni otazku odpovidam, pane Enigmo - ze vazne o tom pochybuji.

Stavajici politici si zakonzervovali system trvaleho zadluzovani, ktery z jejich hlediska neni nebezpecny, neb oni si pridalikuji popripade pritvrdikuji, prikalouskuji ci nacunkuji tolik, ze krach statu je muze ucinit zase jen bohatsimi. Pravice ci levice jsou jen jiste marketingove modely pro ziskani vlivu na pridelovani korupcnich penez. Cestu vidim pouze v duraznem a dokonanem krachu a nasledne radikalni vymene politiku - kterym to vydrzi zase asi tak na tech 20 let.

Protoze tu jste novy, nevite, ze Topolankovi msnyry nekritizuji pouze v letosnim roce supervolebnim, ale uz v podstate od pocatku jeho spinaveho kseftu s Kalouskem a zelenymi. Tehdy byl cas pravici dostat na horu, tuto sanci Topolanek prodalikoval v autech s majackem.

Minuly tyden jsem navrhoval takovou jednoduchou upravu volebniho sustemu zameno preferencnich hlasu za hlasy banovaci - likvidacni. Politici jako by me snad slyseli a vycitili hrozbu, chteji vliv preferencnich hlasu oslabit. Tedy jeste vic ubrat volicum moznost rozhodovat o tom, kdo je budete v parlamentu zastupovat jako fyzicka osoba, a ne partajni aparatcik.

ODS by nestratila jedinny hlas, kdyby do zitrejsiho rana cele soucasne vedeni padlo a nahradilo ho nove, dokonce nestratila by ani jediny hlas, kdyby se tomu stalo v predvecer voleb. Jen by mohla posilit - lepsi falesna nadeje, nez cerna jistota. Ale to je vec, kterou Vy nechcete pochopit a strkate mi pres ramena oranzovej rucnik.

Jindro, sakra a to by ta

Jindro, sakra a to by ta palácová revoluce proběhla v úplné tichosti a přes noc? Ráno by se nám představili ti zaručeně čistí, spravedliví a moudří. Kdo by je vyrobil. Nebo snad Němcová, nebo bývalý miláček davů šplhoun Bém?

Béma nebrat... Sázel jsem na

Béma nebrat...
Sázel jsem na Kuberu a on mi hajzl odjel do Australie a tím si to u mě posral.

Ale lidí je spousta a to i v ODS, nebál bych se toho, že by se někdo nenašel. To že by byl neznámý by bylo jen výhodou.
Nakonec Topolánek byl taky neznámý křupan od někud z buranova a do čela ODS ho prosadila svým projevem jeho ex-manželka - za což se jí královsky odměnil.

Nechte Kajana dřímat, je to

Nechte Kajana dřímat, je to tlučhuba, který se urazí, když se má zaregistrovat, což samo o sobě dostatečně vykresluje jeho "pravicovou" zarputilost.Takové"bojovníky"pravice nepotřebuje.

Jindro, nejde ani o

Jindro, nejde ani o "Kajanismus" či "Hayekismus", jde o liberalismus a spontánní, přirozený svět.

Ve většině příspěvků se tady

Ve většině příspěvků se tady píše,že nedají hlas ODS jen kvůli panu Topolánkovi.Já vím jedno,že ODS je jedinou stranou,kterou budu volit vždy,pokud budu naživu,a je mi jedno,kdo ji povede,pokud to nebudou Paroubkovci,či Rathovci.Já hledím hlavně na program a ne na osobu,jako to dělal,a ještě asi i dělá Kajan a jsem si vědom i toho,že dodržet onen program když je vytvořena koalice není možné.Mám jednu historku,na kterou si vzpomenu vždy,když jdu k urně.Krátce po sametovce jsem seděl v jedné začouzené hospodě v Hodoníně u stolu s čechokanaďanem Mirkem.Znaly jsme se tak trochu jako děti už před tím,než s rodiči emigroval(bylo to v roce 1968) a naše celá debata se točila kolem voleb,které byly po dlouhé době demokratické.Tehdy se poprvé představila ODS v čele s profesorem Klausem.Na otázku,koho by volil mi odpověděl,že jedině republikány,a jemu jedno,kdo tu partaj vede,či povede.Věděl,že tu stranu má v krvi,a i když ví,že to sice není vždy to pravé ořechové,tak si nedovede představit,že by dal hlas demokratům.Stále jsem na něj dorážel,ať mi poradí,ale Mirda ne a ne.Dal mi však jednu radu abych si sehnal programy stran,důkladně je prostudoval,a pak tomu,který mně chytne za srdce,mám dát svůj hlas.K tomu ještě dodal,že vůdce je sice hlavní osoba strany,ale program je to,co mi může pomoci.Tehdy jsem těch "programů" přečetl jen asi 5(komunistické a socialistické jsem odmítl hned) a jediný program,který mne za to "srdce chytl",byl program ODS.Když jsem k tomu ještě dal na svého nebohého dědu,abych nikdy nevolil a nebrál vážně strany,které slibují ráj na zemi,nemohlo mně vyjít nic jiného,než ta ODS.Od té doby se držím jejich rad a můžu s klidem napsat,že tak budu činit i nadále.

vize 2020 je pěkná, ale

vize 2020 je pěkná, ale současné vedení ODS je pro mě natolik nedůvěryhodné, že je volit nebudu a není to kvůli Topolánkovi, ale kvůli neplnění smlouvy s voliči. chápu, že pro sestavení vlády je nutno udělat nějaké kompromisy, ale
proč ODS (Topolánek) tlačila lisabonskou smlouvu za každou cenu, když nemusela
proč se ODS po vyslovení nedůvěry vládě snažila jednat s Paroubkem, když nemusela

Neni nad to mit partaj v

Neni nad to mit partaj v krvi, at ji vede kdo ji vede, protoze mela a ma "dobry program".

Plneni toho programu uz tak podstatne neni...

Tatino, kdybyste psal, ze budete volit socany, Vas postoj bych chapal. Ale napsat ze "vzdy budu volit ODS" soudny a myslici clovek napsat nemuze. To je projev hloupeho fanatismu.

Jindro, mít v "krvi" nějakou

Jindro,
mít v "krvi" nějakou stranu ještě neznamená,že s ní ve všem souhlasím.Ono je to podstatně složitější,ale Vy tomu nerozumíte,nebo rozumnět ani nechcete.Podle Vás jsou všichni ti voliči v USA,kteří mají v "krvi" republikány,nebo demokraty asi nemyslící,nesoudní a hloupí fanatici?Člověk by měl mít nějakou politickou "vizi",kterou by mu měla ona strana v "krvi" naplňovat.Pokud volič přebíhá od jedné partaje k druhé,tak tam je právě poznat ta nesoudnost a nemyslící fanatismus.Takový volič je nevyhraněný a velice snadno zmanipulovatelný.Je to stejné jako s přebíhajícími politiky typu Jandáka,Tlustého,Ratha a dalších falešných demagogů.Já mám v hlavě jasno,a pokud jste někdy četl mé myšlenky,tak musíte vědět,že jsem hned po volbách psal o tom,že ona smlouva s voliči nemůže být nikdy naplněna vzhledem ke koaličním partnerům.Pro mně bylo nejdůležitější,že se k moci nedostali sockomunisté v čele s Paroubkem,Rathem a jim podobných demagogů.

milý tatino u nás nemáme

milý tatino
u nás nemáme systém dvou stran a ani žádné primárky, tady jsme v čechách. dost lidí co znám má poměrně vyhraněný názor a ODS volit již nebudou. oni nepřebíhají k jiné straně, ale vedení ODS přeběhlo od nich za plnejma korytama
a k té smlouvě s voliči - kdo nutil ODS protlačovat předání pravomocí do brusele. to nebylo součástí koaliční smlouvy

Jen malý člověk je schopen

Jen malý člověk je schopen ztotožňovat osobní a programové nepřátelství.

Paní Dědečková, musím říct,

Paní Dědečková, musím říct, že jsem docela rozesmál, když jsem si dnes přečetl "reportérův sloupek" na straně A2 v dnešní MfD. Taky mi to taky vrtalo hlavou, kdy ten paradox toho, co jsem od Topolánka nejdřív četl a pak něco úplně jiného vyslechl v neděli, zhutnil do oné úvahy.

Já bych opravdu rád věřil tomu, co říká, ale řekněte mi, copak té v téhle konotaci jde? To není o nějakém pitomém Zemanově bonmotu, to je prostě o pocitech, který ve Vás někdo svým jednáním dlouhodobě vyvolává....

Ještě bych možná dodal, že malý je i ten, kdo má malý cíl......, to Zeman zapoměl....:-))

milý stasi, kdybych se měla

milý stasi, kdybych se měla řídit pocity, tak polovinu lidí v ODS nechápu a snáším velmi těžce. Ideově a programově je to však jediná volitelná strana.

S tím samozřejmě souhlasím.

S tím samozřejmě souhlasím.

Stasi, moje životní zkušenost

Stasi, moje životní zkušenost je ta, že malý chlap je neštěstí. Může být veselý, společenský, hezký. Málo platné, když jde do tuhého, jeho mindrák vyleze ven. To nemyslím na Vás. Ale na politiky. Mám tu zkušenost, že největší svině a křiváci jsou vždycky malí chlapi. Můj muž ještě říká: A nesmí to být pusa fousatá. Každý máme holt ta kritéria jiná.

Nepochybuji o tom, ze pani

Nepochybuji o tom, ze pani Dedeckova myslela "malost" pouze ve smyslu dusevnim.

Jinak v duchu Vasi theorie jsou rovnez neduveryhodni lide co maji oci blizko sebe, odstate usi, velky nos ci zrzavou hlavu. Brejlati byvaji taky pekne zakomplexovany mrchy a kdyz si nechaj narust bradku. Parchanti byvaji take lide rackujici, trpi hlubokymi komplexy z detstvi... Podle threrie inzenyra Paulzynskeho si musime dat bacha i na ploskolebe, lstive Asiaty.

Ja mam osobne ovsem nejhorsi zkusenost s obtloustlymi prdelatymi babami na ouradech. S takovou mrchou clovek nic neporidi, a musi si na ne davat bacha.

Pokusil jsem se ,mila kolegyne, doplnit fyziognomie lidi, na ktere si musite dat pozor, i kdyz vim, ze zcela neupne. Doufam ze Vam to v zivote pomuze a vyhnete se lidem, od kterych nemuzete cekat nic dobreho.

Jindro, jde právě o ten

Jindro, jde právě o ten mindrák. To je to neštěstí. Já už pár životních zkušeností mám, ale díky za radu.

Paní Jeducho, mindráky mají

Paní Jeducho,
mindráky mají muži velcí, malí, hubení i tlustí (a baby sjsou všechny jeden velkej mindrák :)), paušalizovat dlouhány na klaďěse a prcky na zamindrákované napoleony je velmi povrchní a hloupé.

Takovej dlouhán s malým pinďourem ( (c) Ing. Paulzcinsky ) dokáže bejt taky pěkně zamindrákovaná svině.... :-))))))))))

Jeducho, stase se to

Jeducho, stase se to nedotkne, je vysoký a pohledný.

Děkuji za kompliment paní

Děkuji za kompliment paní Dedečková...:-)
S tou výškou je to ale asi trošku relativní, protože kromě mého otce jsem nejmenší z rodiny (nejvyšší má 206cm)...:-))

Jeducho, je to zajímavé, ale já mám taky podobnou zkušenost. Táta vždycky říkal: bacha na chlapi, co vypadají jako ustřelený kecky, to jsou prevíti....pár jsem jich v životě opravdu poznal a minimálně u dvou jsem si jistý, že zdroj jejich nesnesitelnosti a pocitu mentální nadřazenosti je jen a právě to, že když si chtějí něco podat z výšky, musí si nejdřív plivnout pod nohy......:-))

Je, paní JD.

Je, paní JD.

opravdu podivná

opravdu podivná kriteria....................

Koho Bůh chce ztrestat, toho

Koho Bůh chce ztrestat, toho raní slepotou....

Hoši od Pandůrů nebyli takoví hlupáci a pro sichr podmázli všechny ty partaje. Dnes, než se mi z toho zvednul kufr, jsem poslouchal vysvětlování Topolánka, jak by on rád ale vlastně už to nešlo....

Protože zaplaceno dostali jen ti první, hoši z té druhé party, co na ně zbylo míň na poslední chvíli začali dělat cuky, prej že kvůlivá nějakým těm technickým detailům, od smlouvy naoko odstoupili, aby se nechali rovněž podplatit a cena jednoho dodanéo Pandůra pak stoupla o zhruba 20 milošů, i když opticky to mělo vypadat, jako že ušetříme 6 mld. Problém je v tom, že těch pandůrů jsme nakoupil o dost míň a sleva těch 6 mld tomu neodpovídá.

Já vím, nešlo to, nebyla politická vůle....

Tak já zase nemám voličskou vůli tuhle partu podporovat.

Jindro, vám se ta "aféra"

Jindro, vám se ta "aféra" těch Pandurů líbí skoro jako tomu Dimunovi. Už našli obětního beránka, který zakryl tu vycházející hvězdu a víme že paroubek to být nemůže. K tomu mudrování ve stylu, vím o tom h.o.v.n.o, ale to mi nebrání cancat. Evidentně schválně nepopisujete ten příběh celý. Tedy v kostce. Socanská vláda uzavřela kontrakt na 199 Pandurů, s opcí dalších 35 Ks. Za nějakých 200 miliard. Technická zkouška bez účasti Topolánka a Bartáka prokázala, že Pandury nevyhovují. Jindra ví, že to tak není. Kroupa na to napsal scénář a nikdo do toho nebude kecat. Náhle se zjistilo, že pro tolik Pandurů nemáme nejen upotřebení, ale ani garáže. O penězích nemluvě. Stará parta s Kühnlem odešla a Topol to musel řešit. Celo zakázku zrušit by nás přišlo mnohem dráž v arbitrážích než kompromis, převzít méně, technicky dpolněných a vylepšených Pandurů za které si mohl Steyer něco přihodit na ceně. Pořád lepší, než se starat a repasovat a udržovat 90 Ks zbytečných Pandurů. Co je na tom nemravného. Jindro? Proč argumentujete naprosto steně polovičatě jako ti Dimunovci. Nebo, že byste byl kámoš s Jaklem? Ono to dnes vyjde nastejno.

"To nejhorší, co udělal

"To nejhorší, co udělal Václav Klaus, bylo nahrazení radikálních reforem měkkou sociální politikou." -- Když úspěšný prodejce vlastnoručně zkrachovalé firmy vytýká panu Profesorovi, co udělal špatně, mohlo by to být vydařené komické vystoupení, kdyby to řečník bohužel nemínil vážně. (Teda, vážně, jako všechno, co kdy řekl: dnes řekne, zítra zapře, pozítří zapomene - je prostě jednička ...) ////

Opuštění radikálních reforem Klausovou vládou se mi také nelíbilo, ale pan Profesor je (dokonce písemně) vysvětlil: ty reformy ztratily společenskou podporu. Nelíbí se mi ani to, že pan Profesor je důsledný demokrat - raději bych ho viděl jako diktátora - ale co může takový demokrat dělat v situaci, kdy jeho snaha ztratí podporu? Když už chce nějaká ekonomicko-politická nula kritizovat zbrzdění reforem, měla by ta nula také říci, jakou silou měly tehdy být ty reformy prosazeny. ////

Pan Profesor ten svůj neúspěch dokázal rozebrat a vysvětlit. Dokáže Topolánek vysvětlit, proč prosadil schválení lisabonského shitu? ////

Pane Kocourku, Topolánek to

Pane Kocourku, Topolánek to vysvětloval dostatečně jasně, ale vám by se hodilo jediné, že by si prohnal hlavu kulí.

Mýlíte se, paní JD. Vadil mi

Mýlíte se, paní JD. Vadil mi pouze jako předseda partaje, kterou volím. Kdeže ty loňské sněhy ... Já považuji co nejdelší setrvání pana Topolánka ve funkci šéfa ODS za požehnání pro všechny ostatní strany, a proto mu přeju jenom to nejlepší. Dlouhý život, dlouhý a fotogenický ... však víte. ////

Pane Kocourku, přestante se

Pane Kocourku, přestante se trápit něčím, co nemůžete ovlivnit a volte toho, kdo je vám milý.

ážená paní, poraďte starýmu

ážená paní,
poraďte starýmu volovi, koho mám volit, když jsou mi milé programy ODS, ale jak ukojím své libido, když je mi ta děvka nevěrná a neplní slib. Do pelechu jde se socany a vysvětlí to tím, že jde o zachování rodu anšto to národ potřebuje. No a tak to dělá s kdekým.....

I ty Brutte.? Vážený příteli.

I ty Brutte.? Vážený příteli. Nemohu přihlížet tomu, jak se mudruje o pravicových ideálech v zemi, kde vítězí strany vázáním ovcí na vařené nudli. Tento boj do posledního náboje a poslední kapky krve je směšně naivní. Je mi jedno, jestli ho vede president, nebo diskutér. Výsledek bude ten, že v koncovce můžeme paroubkovi vyhřebelcovat jeho koně, na kterém pohodlně dojede k trojnásobnému vítězství v letošní šňůře voleb až na hrad. Nesnáším některé české způsoby, kdy se nesmíříme z daným stavem, kdy se oficielně na sjezdech nepodařilo Topolánka odstranit a teď to chceme zašmodrchat nějak kuloárově, konspiračně. To je ubohé, naivní a kontraproduktivní. Nemusím si myslet, že Topolánek je genius, ale musím se v pokoře spokojit s tím, že je to manažer moderního střihu. A to prokázal v EU a to ho stálo křeslo. Je předseda strany, která má reálnou naději, že projde do parlamentu a tam JE SCHOPNA VYTVOŘIT KOALICI PROTI LEVICI. Tím svým provokativním a připouštím, že pro někoho překvapivým způsobem, jsem nastínil další fakt, který by si měla česká občanská společnost uvědomit. Mluvím -li o komunistické hydře, pak mluvím o dlouhodobé a neutuchající strategii, která sleduje svoje cíle i za cenu poškození národa. Za tím je třeba vidět obrovskou dobře organizovanou skupinu. Prostě o STB a KGB se nelze nezmínit. To není prostý souboj politika Topolánka proti nějakému paroubkovi. To je střet celé Hydry proti Topolovi. Proč zmiňuji jenom Topola? Vždyť on skutečně stojí sám. Největší kritici jsou ti, co vráží klacky do špic a pak se smějí, že to nejede. Kdo brání ostatním schopným, aby vytvořili tým, místo hádek generálů po bitvě. Ty cesty k dosažení cílů hydry jsou dlážděny mimo jiné výrobou různých "afér" jako Morava, Čunek, Wolf, Toskánsko, které mají společného jmenovatele. Jsou umělé, bez reálného základu. ale velmi účinné. Jsou to záminky, podpůrné momenty, které mají vsugerovat všechny špatnosti jedněch a zakrýt evidentní špatnost tvůrců podrazů. Hlavní zbraní pak je, zabránit všemi způsoby dosažení prosperity státu a spokojenosti občana. ODS i bez Klause považuji za stranu, která nejvíce evokuje odkaz sametu. ALE! MY OBČANSKÁ SPOLEČNOST NEMÁME PRÁVO SE ZŘÍKAT SPOLUODPOVĚDNOSTI! My nemůžeme jenom remcat a všechno negovat. Společnost, která je ochotna připustit jenom takové reformy, které se nedotknou naší peněženky, která si přeje jenom takové změny, které se nedotknou jejich zažitého pohodlí a výhod, tedy společnost NÁROKŮ, ať si pak nestěžuje, že něco nejde.

Vážený Enigmo, právě proto že

Vážený Enigmo,
právě proto že znám, velmi důvěrně, docela erudovaně, praktiky kremlu, všech těch rudých lumpů, od Uljanova, po Vladimíra Vladimíroviče, obávám se o tuto zemi, obávám se právě oné nezodpovědnosti jakou praktikuje Občanská Demokracie...tento národ ještě není hotov akceptovat demokracii, svobodu a všechno co s tim souvisí.

Vážený karuzo. To je

Vážený karuzo. To je samzřejmě krutá pravda. O to víc je to frustrující. Jenže ti komunisté s agenty Roko a Falmer jsou současné tvrdá realita. Co dělali 20 let v podzemí, to dělají veřejně. Je tady možnost. Léčba šokem. Nechat je znovu vládnout a až lidé zjistí, že jsou to jenom davoví řečníci, až to dotáhneme do bankrotu a teprve bude zle a nikdo těm "obyčejným" nepomůže, pak by možná mohlo dojít na skutečnou revoluci. Ale zase budeme stát před problémem, kdo národ z toho vyvede. Ti žrouti guláše se 6 tady zůstane. My tady věčně nebudem, co říkáte?

Vážený Enigmo, víte, je mi

Vážený Enigmo,
víte, je mi líto mé rodné země a myslím, že si spousta lidí tu rudou lůzu v parlamentu vůbec nezaslouží. Dotáhl si je tam strachy posraný pan Havel se svoji partou ukřivděných bolševiků, co si říkali charta. Parta "prognosťáků", estébáků řízených Moskvou, to doladila a výsledek je namístě. Když k tomu přidáte docela obyčejnou lidskou závist, českou vyčůranost, lenost a chabý úsudek mnoha zaprděných čecháčků, tak je to jasný......

To je presne ta argumentace,

To je presne ta argumentace, kterou prichazi ta parta moravskych chasniku o volice...

Kazdy jeden pan Kocourek by jako volic mel byt zasadni, podstatnyba dulezity.

Dalik ovsem ODS zrejme kreativne poradil jinou strategii.

Migu, letos poprve vazne

Migu,
letos poprve vazne nevim. Nemam koho volit, tak budu uvazovat asi tak, ze se budu snazit co nejvice ponizit vitezstvi Paroubkovych sockomousu.

Budu sledovat, jestli nahodou Ovarova Hlava se svou sloufopartaji nebude blizko volebnimu uspechu, pak bych to hodil asi jim. Ne proto, ze bych mel nejake iluze o slusovickych ksindlech ale proto, ze Zeman Paroubka oprsvdu nema rad, a tak by to mohlo oslabit levici.

Ale take je mozne, ze se na volby vyprdnu a odkedu nekam daleko, abych nemel cuky to porad sledovat.

ODS, pokud Topolanek nespacha tu sebevrazdu, jak velmi racionalne navrhuje pani Dedeckova, to ode me nedostane.

Jen naokraj - vcera jsem cetl v nejakem to bulvaru rozhovor s "blbem z Horni-Dolni", jestli tenhle uz posilhava, ze to vezme po Krupanovi, tak teda potes koste..

Jindro, vy to nevíte,já i mig

Jindro, vy to nevíte,já i mig to tušíme. I tento váš příspěvek, který začíná vějičkou o sockomouších a pak se z toho vyvrbí, že všichni mimo sockomouše jsou pitomci s ovarovou hlavou, s blbem z horní-dolní a Křupanem je dost zajímavý. Ten mig položil inteligentní otázky. Co kdybyste na ně odpověděl po pravdě. Podobáte se jistému socanovi "Pepe". na "Česských mediích". stejné argumenty, jenom on se tím socanstvím netají.

Vy tušíte velký hovno pane

Vy tušíte velký hovno pane Enigmo a Mig, tak jak ho znám mě určitě nepodezřívá z toho, že bych volil Roka nebo Falmera.

To mě připadá jako když jsem ještě za mlada byl s madam na horách a sjižděli jsme nějakej pro ukrutně kolmej svah dolů a když jsem odplužil a přinožil, těsně před špičkama lyží se mi vždycky přehnalo nejaký natržený játro kristiánkou ajá si kec na prdel. Říkal jsem madam, že jsou to hovada, že mě mohli klidně těma svejma frajeřinkama zabít, ale vona na to, že to nejsou hovada ale zkušení lyžaři, a že už dobředu vědí co udělám, a tak se mi vyhnou.

Dodnes - a že je to let - jsem své madam nedokázal vysvětlitm že ti podle ní zkušení lyžaři vědí prd co udělám, protože v daném okamžiku na svahu to nevím ani sám, protože při mém lyžování rozhoduje moje potenciální a kynetická energie a pak moje lyže a já jim do toho vůbec nemůžu kecat.

Když říkám že nevím koho budu volit - tak nevím - ale vím jsitě že to nebudou sockomouši, ODS, Zelení, Top, John ani Lidovci. Třeba znova vyjedou Balbínovci nebo strana píva.... kdo ví....

Jestli se pod to písemné

Jestli se pod to písemné vysvětlení, proč opustil radikální reformy Pan President a Profesor Omnikosmické Ekonomie i vlastnoručně podepsal, tak přes to opravdu nejede vlak....:-))

Vzpomínám si, jak Pan Profesor kdysi vysvětloval masám, proč nelze jen tak ze dne na den připustit deregulaci nájemného. Taky veselá, tržně-hospodářská historka....:-))

Uložit

Uložit