Státní maturity - zbytečně vyhozené stovky milionů
Karel Šebek

08.02.2011, Hospodářské noviny

ad: Nemoc českého školství...

Rád bych upozornil na skutečnosti, které vedly k tomu, že Senát přijal většinou 57 hlasů bez rozdílu politické příslušnosti (nikdo nebyl proti) návrh na změnu školského zákona ve věci takzvaných státních maturit.

Je obava, že systém maturitních zkoušek tak, jak jej připravila organizace Cermat, nesplní základní požadavek po zvýšení úrovně středoškolského vzdělání a zcela marnotratně bude odsávat z rozpočtu ročně stovky milionů korun. Rigidita zkušebních testů jde proti duchu kurikulární reformy a naprosto nepostihuje osobnost ani kreativitu studentů. Složitý způsob vyhodnocování výsledků již nyní vzbuzuje obavy u většiny pedagogů, včetně ředitelů středních škol.

Domnívám se, že veřejnost je o výsledku tzv. generální zkoušky mylně a jednostranně informována. Alarmující počet dvanácti tisíc chybných výsledků a celá řada sporně zadaných testových otázek, jakož i stamilionové náklady za logistiku jsou záměrně zlehčovány. Stejně tak nejsou brány v úvahu hlasy kritiků z řad špičkových pedagogů, které zazněly například při posledním veřejném slyšení na toto téma v Senátu. Pravým důvodem toho, proč proti tzv. státním maturitám přestali protestovat studenti, je, že se při generální zkoušce přesvědčili, že naučit se vyplňovat testové otázky je podstatně snazší než se systematicky připravovat na maturitní zkoušku klasického typu. Je třeba se ptát, zda zpráva o výsledku generální zkoušky měla vůbec nějakou oponenturu.

Celý projekt se od svého startu před 14 roky ubírá do slepé uličky a stál už přes miliardu korun. Především je třeba zaplatit dobré pedagogy, křížkováním testů se znalost studentů neprohloubí. Senátorům slouží ke cti, že si zachovali zdravý rozum, ale v tuto chvíli je to možná málo.

Neznám a nemohu hodnotit

Neznám a nemohu hodnotit státní maturity. Zdá se mi ovšem velmi žádoucí, aby někdo či něco rozvířilo ty zasmrádlé stojaté rybníčky velkého množství středních škol. Něco, co by je přinutilo změnit úhel pohledu a neomezovat se jen na vlastní dvorek a na ochranu vlastní slepičárny. To, že mnozí jejich studenti uspějí ve snaze dostat se na VŠ, není důsledkem kvality těch škol, ale mnohem víc kvality těch studentů a taky všeobecným poklesem úrovně středního vzdělání u nás. Už jen vyvolání tohoto pohybu stojí za "vyhozené" miliony.

Uložit

Uložit