Plíživá federalizace EU?
Michal Kadlec

  Summit EU v Bruselu nevyslovil zásadní námitky proti německo-francouzskému návrhu na ustavení "hospodářské vlády" eurozózny. Jejím hlavním úkolem bude slaďovat daně, vývoj mezd, rozpočtová pravidla, investice do výzkumu a vývoje, ale třeba i věkovou hranici pro odchod do důchodu. Cílem je pozvednout konkurenceschopnost eurozóny, která se neustále zhoršuje. Tolik dnešní zpráva z Hospodářských novin. Kdo si ještě nemyslí, že skutečným cílem některých není postupná, plíživá federalizace EU? Už Tomáš Baťa někdy kolem roku 1930 prohlásil, že "nevznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhlay sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tmuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenintou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázáni na almužnu a kdy mají proto nedostek všichni."  Měl velkou pravdu, která je platná dodnes. Bohužel někteří nás budou (a za naše peníze) nutit, abychom podstupovali jejich experimenty.


http://www.michalkadlec.com/

Uložit

Uložit