Kraj zbytečně vydal sto milionů
Jan Čechlovský

11.02.2011, Pardubický deník

V článku "Čechlovského pokrytectví nezná hranic" hejtman Radko Martínek reagoval na moje výtky, které se týkaly jednání kraje v oblasti zdravotnictví. Pozorný čtenář však bezesporu odhalil, že neodpověděl ani na jeden předložený problém, a jeho odpověď byla plná ataků, lží a pokryteckých vyjádření. Panem hejtmanem uvedený výrok, že "před dvěma lety přebírali zástupci ČSSD rozkradené nemocnice, které se topily v dluzích", musím jednoduše označit za lež. Před nástupem socialistů proinvestovalo tehdejší krajské vedení, v němž za oblast zdravotnictví skutečně zodpovídal Josef Janeček, v pěti nemocnicích částku dvě miliardy korun. Současné vedení kraje neinvestovalo peníze vůbec. Vlastně pardon, investovalo, ale téměř výhradně na populistická gesta, nikoliv na zlepšení péče v nemocnicích. Radko Martínek dále kritizuje transformaci nemocnic na akciové společnosti. Je velmi zajímavé, že takto transformované nemocnice mají ve všech parametrech lepší výsledky než bývalé příspěvkové organizace. Ale hlavně – pokud krajským představitelům toto uspořádání vadí, je s podivem, že se ani jeden hejtman ČSSD nepokusil některou z nemocnic převést zpět na příspěvkovou organizaci.

Pan hejtman se mýlí i v tom, že kritizuji nákup moderních přístrojů. Já kritizuji zbytečný nákup přístrojů. Neochota kraje dohodnout se se soukromými investory vede k naprosto iracionálním krokům. To, že se kraj rozhodl investovat 100 milionů korun do nákupu stejných přístrojů, které nyní provozuje firma Multiscan a v nemocnici jsou tedy dnes k dispozici, mi přijde jako nesmyslný luxus.

Dovolím si uvést ještě jeden příklad nenávistného tažení kraje vůči soukromým investorům, který jsem v minulém článku nezmiňoval. Kvůli zmiňované nevraživosti blokoval kraj půl roku možnost využívat zrekonstruovanou lůžkovou onkologii. Co bylo důvodem? Opět to, že rekonstrukce tohoto zařízení byla umožněna díky firmě Multiscan. Vedení kraje prostě staví své osobní zájmy před zdraví svých spoluobčanů.

Tento příspěvek dost přesně

Tento příspěvek dost přesně popisuje jeden z hlavních problémů v současném zdravotnictví a z něho plynoucí bordel, v němž se ztrácejí miliardy. A taky ukazuje ty nezodpovědné slibotechny bez koncepce.

___________________________________________________________________________________