O domovském právu jsem vůbec nemluvila
Ivana Řápková

17.02.2011, Lidové noviny

 

Ad LN 16. 2.: "Nezajímá mě, kam půjdou"

V České republice není zavedeno domovské právo a já jsem o něm na "Setkání měst a obcí" nejen nemluvila, ale ani jsem o něm nikdy neuvažovala. Můj návrh zavedení nové sankce zákaz pobytu s domovským právem tedy rozhodně nesouvisí. Obec musí mít v ruce účinný nástroj, aby mohla například řešit prostitutky, které se pohybují "na trase".

To, že obec prostřednictvím správního orgánu zakáže pobyt této prostitutce v místě, kde prostituci provozuje nebo odchytává klienty, vůbec nesouvisí s jejím skutečným či trvalým bydlištěm.

Správní orgán bude moci zakázat pobyt i na území celé obce osobě (max. na jeden rok), která se opakovaně dopouští přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku (krádeže a ničení majetku). Tito však vůbec nemusí bydlet v dané obci, jen tam jezdí páchat přestupky (například krást apod.). Budou se prostě pohybovat – bydlet po dobu jednoho roku jinde než v obci, pro kterou zákaz pobytu platí. Ostře odmítám tvrzení, že na konferenci v Novém Bydžově jsme se shodli na institutu domovského práva. Tento návrh padl pouze z úst paní starostky Janáčkové, resp. jejího kolegy, který tam vystupoval.

Nerozumím tedy tomu, proč jsou různí odborníci dotazováni, aby se vyjadřovali k mému návrhu v souvislosti s domovským právem, když já jej nejenže vůbec nepřipravuji, ale navíc jsem přesvědčena o tom, že v dnešní době není jeho zavedení vůbec reálné.

Milá paní Řápková, pro naše

Milá paní Řápková, pro naše čubičky stojí ve společenské hierarchii jakýkoli nepřizpůsobivý mnohem výše než kterýkoli člen ODS (i když i tam je patrné jisté dělení, zjevně nejníže stojí absolvent plzeňských práv (asi proto, že absolutorium na žurnalistické fakultě provinční univerzity CUNI je u nás z neznámého důvodu vysoce ceněno) a úplně nejníž je ten, kdo se snaží zavést minimální pořádek ve městě). V důsledku toho je ten, kdo absolvoval plzeňská práva a navíc se snaží přimět nepřizpůsobivé k dodržování pravidel soužití, na odstřelové listině na prvním místě.

Proto to zkreslování, proto ty lži, proto ty nesmysly.

___________________________________________________________________________________