Poražený vítěz
Radim Zika

19.02.2011, Liberecký deník

České zdravotnictví se už několik měsíců zmítá v nejistotě, co se bude dít od 1. března, tedy od data, ke kterému měla některá nemocniční oddělení osiřet v rámci výzvy Děkujeme, odcházíme! V této komplikované situaci by ale patrně málokoho napadlo, že nechají zástupci majoritního akcionáře Libereckého kraje odejít špičkové vedení Krajské nemocnice Liberec a. s. v čele s generálním ředitelem a předsedou představenstva MUDr. Luďkem Nečesaným. Oficiální důvody, že vedení nemocnice rezignovalo o své vlastní vůli, mi ale nekorespondují s tím, jak znám MUDr. Luďka Nečesaného jako manažera. Stejně tak znám velmi dobře i špičkový tým, v němž nechyběl přednosta neurocentra docent MUDr. Petr Suchomel anebo traumacentra MUDr. Richard Lukáš PhD. A to jsou podle mého názoru osobnosti, které neodcházejí z boje ve chvíli, kdy je potřeba řešit hrozby odchodu lékařů.

Napadají mne proto otazníky, které nikdo z představitelů Libereckého kraje nevysvětlil. Ptám se, co vedlo všechny tyto odborníky k odchodu v kritické době? Zajímá mě, jak je možné, že pokud vedení Libereckého kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Eichlerem nevědělo o připravované rezignaci, anebo pouze tušilo případné záměry jednotlivců ve vedení nemocnice odejít, proč ihned při zasedání dozorčí rady na stole nemělo připravena jména jiných odborníků. Získat do čela největší krajské nemocnice ekonomy, techniky, právníky, lékaře, kteří by mohli ze dne na den nastoupit do tak zodpovědných pozic, není samo sebou. Všichni víme, že se v takových případech nejenom obtížně hledají, ale také je jim nutné poskytnout dostatečně dlouhý čas k tomu, aby se mohli vyvázat ze svých závazků. A tato teorie svědčí o tom, že náhradu za současné vedení hledali zástupci Libereckého kraje minimálně několik měsíců, protože jinak by se jim nepodařilo v tak rekordním čase oslovit tak renomované odborníky.

A tak za odchodem současného vedení Krajské nemocnice Liberec, které tuto největší nemocnici v kraji doslova vzkřísilo z mrtvých, spatřuji typický sociálně demokratický nátlak, kterému tiše přihlíží jeho další koaliční partner Změna pro Liberec v čele s primátorem Janem Korytářem. Právě město Liberec jako minoritní akcionář mohlo ovlivnit celkové dění v krajské nemocnici a stát se do jisté míry arbitrem napjatých vztahů mezi majoritním akcionářem a vedením nemocnice. Jan Korytář ale vyhověl svým koaličním partnerům z řad ČSSD výměnou za své nestabilní primátorské křeslo. O důvodech můžeme pouze spekulovat. Nepochybně jsou i politické, neboť MUDr. Luděk Nečesaný představoval v čele krajské nemocnice silného soupeře nejenom na poli manažerském, ale i politickém.

A do krajských voleb zbývá půldruhého roku, tedy doba dostatečně dlouhá na to, aby na něho veřejnost jako na ředitele nemocnice měla možnost zapomenout, pokud by ještě projevil své politické ambice v rámci TOP 09.

___________________________________________________________________________________