Přiznání je polehčující okolnost
Jan Čechlovský

19.02.2011, Svitavský deník

Začátkem ledna se mohli čtenáři dočíst, jak některé redakce ohodnotily pracovitost poslanců zvolených v Pardubickém kraji vysvědčením ze statistik jejich účasti na hlasování v poslanecké sněmovně.

Nedopadlo to špatně

Pro mě osobně nedopadlo nijak špatně, v uvedeném přehledu docházky se moje jméno nacházelo někde v polovině. Nestal jsem se s 87% premiantem třídy, ale ani na ředitelskou důtku za neomluvené hodiny to zatím nevypadá. Co mi však dělá vrásky, je poslední (v pořadí 13. – nešťastné číslo) schůze Sněmovny, po které si u novinářů známku za účast na hlasování zřejmě pohorším.

Obávám se, že mi nepomůže ani výmluva na opozičního spolužáka Chvojku, kterého jsem na plné dva dny "pároval" z důvodu jeho zahraniční cesty s parlamentní delegací do Izraele.

Mé záškoláctví

Co je mi platné, že jsem v době nahlášeného záškoláctví zaběhl na jednání s náměstkem ministra vnitra v záležitosti jednoho starosty (navíc jiné politické příslušnosti) z regionu, protože mě o pomoc požádal, na schůzku s náměstkem ministra práce a sociálních věcí k tématu připravovaných reformních zákonů nebo na jednání Výkonného výboru Asociace náhradní výchovy kvůli transformaci systému péče o ohrožené děti. To se mi ve statistikách bohužel neobjeví, protože se jedná vlastně o zájmové kroužky a ty se na vysvědčení nepíšou. Měl bych slíbit, že se příště polepším, ale s mou pověstí kverulanta to neudělám. Možná bych mohl zkusit požádat alespoň o dobrou známku za slušné chování, protože jsem ještě ani jednou na jednání Poslanecké sněmovny neusnul. To by však bylo poněkud vychytralé, protože takto relaxovat při vystoupení lídrů opozice v rozpravě se stejně nedá. A tak se alespoň přiznávám…

___________________________________________________________________________________