Jak šílení komunisté začali vraždit sami sebe
Jan Ziegler

To smutné výročí si nelze nepřipomenout. Bylo to před šedesáti lety, kdy 21. února 1951 začalo zasedání ÚV KSČ, na kterém šéf komunistů a těžký notorický alkoholik Klement Gottwald vyzval k odhalení a likvidaci nepřátel uvnitř strany. To nakonec předčilo i nacistické hrůzy.

Revoluce začala požírat své vlastní děti, řečeno s klasikem. Nakonec na šibenici po známém procesu se Slánského skupinou skončilo 11 lidí, další jako například „slovenský nacionalista“ Gustav Husák a Marie Švermová skončili na dlouhá léta ve vězení. Ne, že bych komunistickým darebákům jejich osudy nepřál, takový náčelník vojenské kontrarozvědky Bedřich Reicin byl zločincem, který má na svědomí smrt a mučení válečných hrdinů, kteří na rozdíl od něj bojovali za II. světové války proti nacistům. Poprava v jeho případě byla na místě, jenomže byl odsouzen za něco, co neudělal a to je špatně.

V tom tkví obrovská vina Gottwalda, Zápotockého a dalších. Pravdu mají asi ti, kteří tvrdí, že u bolševika Klémy nastal vlivem častých alkoholických dýchánků a též dřívější syfilidy totální rozklad osobnosti a on nebyl schopen čelit vnějším tlakům. A tak dal návod na odhalení zrádců ve vlastních řadách. Později pak zdůraznil, že rozbitím nepřátelské agentury uvnitř strany, rudí vyhráli velkou bitvu nad třídním nepřítelem.

To bylo něco neskutečně šíleného a vymykajícího se zdravému lidskému rozumu. Gottwald dobře věděl, že jeho bývalí spolubojovníci v čele s druhým mužem partaje Rudolfem Stránským nikdy neudělali to, z čeho jsou obviňováni a on se tak stal korunovaným masovým vrahem.

Právě tato událost předčila i nacistické hrůzy. Nacisté se stejně jako komunisté dopustili brutálních zločinů, které rozumný člověk jistě obhajovat nebude. Jenomže ani Hitler a jeho pochopové nezačali tak brutálním stylem řádit ve vlastních řadách. Gestapo neváhalo obviněné tvrdě mučit, ovšem, když zjistilo, že je vyšetřovaný nevinný, tak ho propustilo. Rozhodně to nebylo o tom, že by si německá tajná policie dopředu vytipovala Himmlera s pár dalšími soukmenovci a surovým mlácením je bez ohledu na pravdu přinutila k přiznání, že jsou agenty NKVD a amerických plutokratů.

Kdežto StB si zadala úkol, že v KSČ jsou zrádci a imperialističtí špióni, a oni je musí odhalit za každou cenu, i kdyby to z obviněných měli vymlátit nich. To se jim také nakonec povedlo. Tuto událost je potřeba si pořád připomínat, protože to byl další hnusný čin, kterým se komunisté vyloučili ze společností civilizovaných lidí.

Panu Zieglerovi a některým

Panu Zieglerovi a některým dalším diskutérům s menším historickým vzděláním.

Dovoluji si připomenout, že v noci z 29. na 30. červen 1934 proběhla v nacistické straně tzv. Noc dlouhých nožů, při které byl prakticky zlikvidováni velitelé SA. Jako přívažek k nim byli zavražděni i někteří nepohodlní politikové, jako například von Schleicher, von Kahr, celkem cca 200 lidí. A to i bez inscenovaného soudního procesu.

To, že Gestapo propouštělo všechny nevinné je pro mne novinkou. Výjimky samozřejmě byly, ale běžnou praxi byl Schutzhaft - to je věznění na neomezenou dobu (i v koncentračním táboře) bez jakéhokoliv soudního odůvodnění, včetně případného následného usmrcení (s poznámkou RU).

Pan Ziegler si asi také neví o několika vlnách zatýkacích akcí po vzniku Protektorátu, při kterých aktivně pomáhali čeští četníci a policie. První proběhla již 16. března a byli zatýkáni emigranti, komunisté, sociální demokraté. V dalších akcích, zejména v akci Albrecht der Erste dne 1. září, byli zatčeno přes 3000 představitelů společenského života, např. funkcionáři Sokola, aktivní odbojáři z první světové války, legionáři, důstojníci, političtí představitelé, novináři, publicisté, atd. Třeba panu Zieglerovi něco řeknou jména jako Josef Čapek, Ferdinand Peroutka, Petr Zenkl, Lev Sychrava, atd. atd.

Druhý muž partaje Rudolf

Druhý muž partaje Rudolf Stránský?
Citát o revoluci a jejích dětech není adekvátní. Nebyla to revoluce, byl to prachsprostý puč. A to při zneužití ozbrojených složek řízených a z velké části skutečně ovládaných komunisty - policie, armády a hlavně tzv. lidových milicí čili "ozbrojené pěsti pracujícího lidu".
Ten lid se na puči taky podílel přinejmenším svou asi dobově danou hloupostí.

Stejné poměry, jaké v ČR

Stejné poměry, jaké v ČR vznikly po Vítězném únoru zde pochopitelně mohou nastat kdykoliv, pokud opět zvítězí filozofie založená na diktatuře(čehokoliv), jelikož šroub se dá vždy utáhnout. Bláhově jsem se např. v r.1968 domníval, že už nikdy se vládnoucí systém nemůže navrátit před tento rok a jen jsem zíral, jak během pár dní hrdinný český lid opět, až na pár výjimek, opět zalezl do ulit.
Proto neuvěřitelně sleduji, jak jsou tolerovány některými institucemi a jednotlivci náznaky, které při splnění některých podmínek doma, příp, i v zahraničí by mohly opět vést k diktatuře se všemi projevy. Že by třeba ten Zavadil se hodil na funkci dělnického premiéra, Štěch prezidenta, Semelová třeba na kulturu, stejně jako Falmer na ministerstvo spravedlnosti? Otázkou je, zda by dále fungoval Janeček v čele ČT a další prominenti, kteří mají ještě doma rudé knížky a ti novodobí sympatizanti "pokrokových" sil, kteří by se opět tázali " A o čem se po dnešních otázkách s panem/soudruhem Filipem. Falmrem začne mluvit?"

Ve výčtu jste zapomněl na

Ve výčtu jste zapomněl na "tátu" pracujícího lidu. On si spokojeně chrní v europarlamentu a občas ho odboráři vytáhnou na české povětří při jejich "mudrosloví".

Milý Gardnesi, kdyby ti

Milý Gardnesi, kdyby ti prominenti rudé knížky měli doma schované, tak by stačilo si "za trest" doplatit zpětně členské příspěvky. A myslíte, že by se po novém sloučení nedostalo místa na výsluní třeba pro (útlocitné dámy neprominou) Ozubenou Pleš nebo Škromagnonce?

Prostě nám ve třídě rozdali

Prostě nám ve třídě rozdali hnědou lepící pásku a s ní jsme zalepili Slánského v čítance.No bóže!!že!Nač to vůbec připomínat? byl stejná ...jako ostatní.
U mne jste se ponížil.

Ono se klidně dá říci, jeden

Ono se klidně dá říci, jeden za 18, druhý za 20 - 2. Ve filmu The Soviet Story je názorně ukázáno, jak se socialisté hnědí pilně učili u socialistů rudých.

Mýlíte se, pane Zieglere.

Mýlíte se, pane Zieglere. Klement Gottwald si hodně oddychl, když zjistil, že sovětští poradci mají z Moskvy příkaz směrovat vyšetřování na židy v KSČ čele se Slánským.

Gottwald žádné neviňátko samozřejmě nebyl, ale tyhle justiční vraždy mají svůj původ v našem příteli nejvěrnějším, Sovětském svazu.

___________________________________________________________________________________