Když se dva perou, třetí pláče
Jan Kubalčík

Tím, kdo tady pláče, je hlavně konzervatismus. No považte: veřejnosti je servírováno, že jeho reprezentanty jsou takoví lidé, jako president Klaus nebo jako pan Bátora, jehož případné angažmá na Ministerstvu školství bylo katalyzátorem současné mediální přestřelky. Aby se v tom učinilo trošku jasno, je třeba separovat problémy.

Znamená snad, že každý, kdo o sobě řekne, že má raději tradici než pokrok, je konzervativec? Nikoli. Předně: právě konzervatismus brání stagnaci a je jediným garantem pokroku (a zároveň kontinuity). Odmítá totiž revoluci, která je největším nepřítelem uvážlivé reformy. Ale zpět. Dokonce bych tvrdil, že ony panem Bátorou deklarované preference (citované v textu V. Klause „Malá česká hilsneriáda aneb další případ diktatury politické korektnosti“) jsou tak namíchané, že s částí konzervativci mohou vřele souhlasit (no vážně, kdo z nás miluje třeba antidiskriminační blouznění... nebo snad někdo od konzervativců očekává přitakání multikulturalismu či politické korektnosti? – a našly by se i další...), část je pěkně banální (proč by mělo být v tomto kontextu jakkoli podstatné, kdo preferuje paní Šulákovou před panem Pavlicou – vsadil bych se, že když se ti dva sejdou, docela jim to ladí...), část spíše podivná (dává přednost Konfuciovi před Rousseauem... já zase Kristu před oběma jmenovanými...) a část je formulovaná tak, že je z konzervativních posic nepřijatelná. Konkrétně mám na mysli ono „raději národní pospolitost než občanskou společnost“. Je totiž lepší být občanem civilisované země, kde vládne zákon a moc se chová umírněně, i když je takový stát třeba mnohonárodnostní, než země, kde sice „národní pospolitost“ funguje bezvadně, ale pokud do ní náhodou jeden nějakým způsobem nepatří nebo je z ní nedej Národe vyloučen, tak aby se bál vyjít na ulici.

Konzervativci si přejí pro sebe i pro jiné právě a předně vládu zákona a umírněnost vlády. Přitom je to občanská společnost, která podmínky pro tento příznivý stav významně spoluvytváří. Zprostředkující občanské struktury, tvořené bohatou sítí obecních, zájmových, svépomocných, charitativních, náboženských, vzdělávacích, kulturních a dalších společenstev, totiž zaručují přirozenou diferenciaci a mnohotvárnost společnosti a rozmanitou příležitost k naplnění individuálních cílů lidí. Tvoří přirozený obranný val proti státní moci, protiváhu stále uhrančivější moci státu a falešného rovnostářství a brání rozbití společnosti na isolované jedince. Zavrhnout občanskou společnost znamená v zásadě postavit se přímo proti konzervatismu – ať už je takové zavržení obhajováno ve jménu čehokoli. Podstatné také je, že „občanská společnost“ a „národní pospolitost“ nemusí být nutně v rozporu. Pan Bátora je však zjevně do protikladu staví. Takový postoj jen koresponduje s tím, že se coby člen ODA jasně vymezoval proti konzervativnímu křídlu v alianci.

Pak jsou zde ti, kteří tak snaživě pana Bátoru ostřelují. Nelze se ubránit dojmu, že jsou v roli užitečných idiotů. Vždyť o takové publicitě by se panu Bátorovi ještě před pár dny ani nesnilo! Pro některé je pan Bátora přesně takovým „konzervativcem“, jakého potřebují – lepší exemplář by si snad ani přát nemohli. Do jejich představ o konzervativcích zapadá zcela přesně. Je v tom však skryto několik logických kotrmelců. Hlavním z nich je, že jistá část našich „elit“ vidí při pojmu „konzervatismus“ hnědě. Nikdo jim prostě nevymluví, že co konzervativec, to v hloubi duše fašoun a nácek (a dost možná, že co fašoun a nácek, to konzervativec...), přičemž některým konzervativcům se to daří skrývat lépe, jiným hůře... ale nakonec budou odhaleni všichni! Toto přesvědčení je v zásadě velkým Stalinovým vítězstvím: to on se potřeboval „odstřihnout“ od svých nacistických spojenců poté, co jej napadli... a sovětská propaganda začala hlásat, že zatímco komunismus je levice, nacismus je pravice... Stokrát opakovaná lež se sice nestala pravdou, ale dodnes ji mnozí papouškují v přesvědčení, že jinak to ani být nemůže. Antitotalitní konzervatismus vyznávající svobodu a respektující nekonečnou důstojnost každého člověka je tak často osočován reprezentanty kolektivistických utopií, jejichž teoretici nabízejí „řešení“ v duchu „když se kácí les, lítají třísky“ (viz např. Jonah Goldberd: „Půl století očerňování – nejsou to konzervativci, kdo se musí zodpovídat z fašismu“, National Review, Vol. LX, No. 1, 2008, česky Bulletin OI č. 203 z července 2008). Zde bych tuto část úvahy mohl zastavit, kdybych se vyjadřoval ke štvanici na Romana Jocha, které jsme byli svědky v loňském roce. To se pan president (patrně náhodou či nedopatřením) nad ničím veřejně nepohoršoval. Ano, pan Joch je konzervativcem.

Jenže pan Bátora konzervativcem není (stejně jako jím není Václav Klaus, který je přinejlepším pravi-covým liberálem...). Je však fašistou či nacistou? Nevím a na základě toho, co jsem měl možnost číst, velmi pochybuji. Určitě je klausovcem. Má jistě i nějaké své další chyby, ale to z něj nacistu nedělá. Že kandidoval za Národní stranu a později za spolek paní Bobošíkové? Chlubit se jistě není čím a obé jen dokazuje, jak moc je pan Bátora od konzervatismu vzdálen. Já bych se však spíš, když už, pozastavoval nad tím, že mu nebylo zatěžko vlézt do národněfrontní Československé strany socialistické a (přinejlepším v souvislosti s tím – další varianty ani nechci uvažovat) v osmdesátých letech se za pár roků vypracoval ze strojníka buldozeru na ředitele (žeby realisace amerického snu v normalisační ČSSR?)... I proto mě nijak nemrzí, že se pan Bátora náměstkem ministra školství patrně nestane. Pokud pan ministr Dobeš opravdu stojí o konzervativního náměstka, můžu mu nějakého, s celoživostní zkušeností se školstvím / vzděláváním, doporučit.

Tak či onak, konzervatismus naříká – a vedle něj sedí logika a vzlyká. Celé to furore není fér vůči panu Bátorovi a není dvojnásob fér vůči konzervativcům, kteří jsou médii neprávem spojováni jak s panem Bátorou, tak s nacismem. Jako diskreditace konzervatismu to však funguje bezvadně. Asi tomu nešlo odolat. Podobně jako pan president Klaus tak může být nyní i pan Bátora jistou částí občanů vnímán coby reprezentant konzervatismu – jen proto, že je terčem této celkem nevybíravé kampaně. Konzervatismus je totiž jediný (potenciálně) vážný oponent levicových elit – no a pan Bátora je velmi snadný terč. Jestli takovíto lidé budou považováni za konzervativní lídry, je po starostech: volič při vzpomínce na konzervatismus nevěřícně zakroutí hlavou a sáhne po jiné variantě. Naroubovat pana Bátoru na konzervatismus je přitom o to snažší, o co víc si on sám myslí, že je konzervativcem. Kdybych měl konspiračního ducha (jako že nemám), zaspekuloval bych si, jestli v tom pan Bátora nejede...

Zkuste Rejžka ve včerejších

Zkuste Rejžka ve včerejších LN a navíc upřednostnit Šulákovou před Pavlicou, může jen ekonom amatér.

Rejžek ? A už je na seznamu

Rejžek ? A už je na seznamu škůdců ? Je, zkontrolovala jsem to (velká spousta jiných tam ale chybí, snad pan Bartoš ten úžasný seznam občas novelizuje). Každopádně, parafráze na Bátoru se Janu Rejžkovi tuze vyvedla ... :-)

Smát se či plakat - dávné

Smát se či plakat - dávné dilema. Když čtu s jakou nevážností se rozebírají věci, které by zasloužily mnohem důkladnější znalost, pak opravdu nevím...
O Bátorovi - přiznávají - neví nikdo skoro nic. O Klausovi zjevně hodně málo, většinou jen z výroků, které ho napadají a snaží se ho zesměšnit. A o konzervatismu?

Máte pravdu, Gregory, k věci

Máte pravdu, Gregory, k věci vesměs nic, jen kvílení na nepravých hrobích, nebo rovnou kondenzované udavačství v rozsahu téměř stejném jako rozlišujícípěkný text pana Kubalčíka.

Stejně je obdivuhodné, jak

Stejně je obdivuhodné, jak přes všechny tyto mediální masáže v průzkumech oblíbenosti vítězí Klaus. Zdá se, že dost lidí si špetku zdravého rozumu dokáže zachovat i v tomto blázinci.

Pan Bátora rozhodně není

Pan Bátora rozhodně není konzervativec, byť se sám do této role vehementně cpe, viz životopis i novinové rozhovory ("nás opravdových konzervativců a vlastenců je pořád ještě k uzoufání málo"), je dobře, že to konečně někdo napsal, díky, pane Kubalčíku (pište častěji, prosím).

Odmysleme, že ten, kdo je schopen psát a zjevně vážně myslet v takových termínech (v těch, co použil ve svém životopise Bátora i prezident v jeho obhajobě), nemá na postu náměstka ministra co hledat, protože je na takovou pozici zjevně obecně, chcete-li civilizačně, nekvalifikovaný, a věnujme se dalšímu, totiž je-li pan Bátora fašistou.

Některé indicie jakoby tomu napovídaly. Tak předně, nelze předpokládat, že za stranu paní Edelmannové kandidoval pan Bátora úplnou náhodou (že šlo o protest proti ODS, od něj zaznělo poprvé až v posledním týdnu, když musel odpovídat na dotěrné otázky novinářů, dříve říkal "kandidoval jsem z lásky k vlasti"). Abychom na to náhodou nezapomněli, připomeňme, že šlo o fašizoidní partaj, která v lednu 2006 na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku otevřeně popírala romský holokaust a jejíž mládežnická organizace ohlásila v roce 2007 na výročí Křišťálové noci pochod pražským židovským městem. Za další : zatímco i podle oficiálních zpráv k tomu určených orgánů státu v poslední době pravicové i levicové extrémní proudy spíše stagnují, jejich členové se naopak účastní akcí neextremistických politických uskupení, jako kdyby se tedy tuto lidé přelévali do jiných uskupení (viz právy BIS o extrémismu). To je i případ Akce D.O.S.T. Například protestního pochodu této inciativy proti LS, jehož se v r. 2009 účastnil i Václav Klaus, se účastnili i někteří aktivní neonacisté, konkrétně členové později soudně rozpuštěné Dělnické strany, jak zdokumentovalo sdružení Antifa (jejich jména jsou známa). I jiné aktivity Akce D.O.S.T. však mají silně nacionalistickou rétoriku a netváří se, že by tolerovaly jiné názory - mimochodem, logem iniciativy je zaťatá pěst. Stačí si přečíst pár jeho článků, aby člověk zjistil, že pan Bátora je především hlasatelem nenávisti („My jsme jen obyčejní vlastenci. My jsme národ. A vy jste jeho škůdci. Museli jsme proti vám bojovat doslova od nepaměti a budeme proti vám bojovat pořád, dokud nám síly budou stačit“.).

Je-li tázán, pan Bátora toho ovšem moc nenapovídá. Povětšinou si nepamatuje (ani týden staré události), neví, nemůže komentovat, na otázky třeba ohledně členství v ČSS odpovídá "to už je dávno", "na to tady není prostor", "to je ale dlouhá historie", "to by asi čtenáře nezajímalo", často si protiřečí, občas se dá přichytit při otevřené lži, porovnáme-li různé výroky pro různá média. To jeho důvěryhodnosti rozhodně nepřispívá a nabízí se otázka, proč to vlastně dělá a co se snaží skrýt. Pan Bátora působí dojmem, že je stále ve střehu, že velmi dává pozor na to, co říká, a také že si je velmi dobře vědom, že existuje hranice, za nic již beztrestně jít nemůže.

Co si myslet o tomhle ? "A tak budeme proti vám bojovat, zpozdilci, ničemníci a sobíci! Se stejným odhodláním, s jakým se do onoho nerovného boje s odpůrci a nepřáteli naší vlasti a našeho národa pouštěli čeští vlastenci v první polovině předminulého století. Je to naše povinost - vůči naší zemi a vůči českému národu. Poklonkovali jste kdysi snažně Berlínu, pak Moskvě, dnes samou láskou – k penězům a pochybné slávě - tajete před Bruselem, potažmo multikulturalismem a podobnými opravdovými deviacemi. Kdo bude vaším chlebodárcem příště? Rijád? Nebo Rávalpindí?" ?

S kým to chce pan Bátora bojovat a jakými prostředky ? Myslím, že na tohle se jej ještě nikdo nezeptal. A tak, pane Michalčíku : Není to fašista, nýbrž jenom agresivní populista, resp. šovinista mixovaný s xenofobem ? Babo, raď ... :-) Co myslíte, pane Kocourku ?

P.S.: Velmi doporučuji 20 minut s Ladislavem Bátorou.
http://www2.rozhlas.cz/podcast/podcast_porady.php?p_po=3169

K celkové charakteristice

K celkové charakteristice p.Batory se vyjadřovat nemohu, protože nejsem dostatečně informován,(jen co přežvýkala jednostranná, nedůvěryhodná média) ,ale na názorech zveřejněných p.prezidentem jsem neshledal nic tak kategoricky odsouzeníhodného v poukazu na opětovnou kampaňo vitost, kde objektivita nemá místo.
Glosa známé antiklasouvky S.Š. ovšem účelově pospojovala vše s návazností na zdánlivá negativa na p.prezidenta s praktickým závěrem, že náš nejvyšší ústavní činitel má blízko k nacistickým názorům. Nebudu opisovat všechny pasáže, postačuje jen úryvek "....v termínech, co použil ve svém životopise Bátory, i prezident... je civilizačně nekvalifikovaný...." (pro funkci náměstka, natož p.prezident na svůj post).
Nebo :"... protestní pochod této iniciativy(DOST) proti LS, které se účastnil i V.K., jehož se účastnili i někteří(!) aktivní neonacisté...." Opět typická demagogie, kdy obecně platné, regulerní protesty pro široce pojatou názorovou platformu jsou odsouzeny pro účast jedné skupiny se špatnou vizitkou. Nesmyslná je také výtka členství v ČSS, která do února 48 byla tyoickou pravicovou stranou a i poté si řada lidí myslela(byť i třeba naivně), že může být zárodkem opětovného nastolení demokracie, pokud by byl šroub uvolněn. Neméně účelové(tolik používané všemi demagogy světa) je předkládat jako argumenty osobní dojmy na subjekt zájmu, čeho si je vědom, jak se má na pozoru atd. Osobně jsem také přesvědčen, že všeobecně platná rovnice :" fašismus, nacismus = krajní pravice " je politologický blábol, pokud za základní rys pravice pokládáme mimo demokracie, svobody zejména méně vlivu státu.

To jste napsal tak vytecne,

To jste napsal tak vytecne, ze dostane- li se k tomuto textu hradni pan, bicem vyzene Hajka, Obchvata a Jakla ze svych sluzeb pro nadbytecnost.

Zdravím, paní S.Š. S panem

Zdravím, paní S.Š. S panem Bátorou jsem se poprvé (virtuálně, samozřejmě) "setkal", když onen nastoupil ke Svobodným beranům. Předcházely ho skvělé (z vašeho pohledu asi ohavné) reference, ale jsa na tyto věci (na jeho politickou minulost) tázán, zatloukal, zatloukal, nic (tehdy) nemyslel vážně, nic tím nemyslel, nic z toho nevyplývalo. Takový člověk ať se jde vycpat. ////

Později se ukázalo, že ke Svobodným beranům asi dobře pasuje. Bátorovi i celé té partaji je zcela cizí postavit se otevřeně na nějakou stranu v politickém boji. Jejich parketa je "ano, ale". K vašemu názoru: Nezdá se mi jako "agresivní" cokoli - dokonce ani ne verbálně agresivní. Leda tak ještě "teoreticky" agresivní. A co doopravdy je? Populista? Šovinista? Xenofob? Neodhadnu to. Asi dokáže psát texty populistické, šovinistické i xenofobní, ale netuším, co si doopravdy myslí. Když o něco šlo, IMO vycouval a vše podstatné a důležité zapřel. ////

Politické korektnosti je třeba se vzepřít a jsem rád, že to pan President činí. Avšak zrovna pan Bátora mi nepřipadá hoden jeho pozornosti, natožpak podpory. Možná, že je oba spojuje záliba v demokracii. Tu nechápu a nepodporuju - na rozdíl od nich dávám přednost svobodě. ////

Netuším, co si doopravdy

Netuším, co si doopravdy myslí ... to je dobrý postřeh, pane Kocourku, sdílný pan Bátora rozhodně není. Někdy v průběhu roku 2009 v průběhu zdejší vyhrocené debaty o LS se objevil na Virtually a mermomocí se mnou chtěl diskutovat. Zarazila jsem ho. Možná, že jsem udělala chybu a měla ho nechat mluvit ... :-) Pokud se týká Svobodných, odtud byl přece (s paní Janáčkovou) vypoklonkován, ne ? A ještě jeden postřeh : ze strany socialistické byl podle vlastních slov pan Bátora také vyloučen. Jiří Vyvadil to ale líčí jinak, resp. líčí jinak důvod vyloučení. Poznamenává taky, že pan Bátora je člověk, kterému se v životě nic nepovedlo, ačkoliv se velmi snažil (viz parlamentnilisty.cz). No nic, myslím, že téma je pro tuto chvíli vyčerpáno. Děkuji za odpověď, pane Kocourku.

A copak je p.Kocourek?

A copak je p.Kocourek? Populista? Šovinista? Xenofob? Neodhadnu to. Možná jen obecný negativista, zkráceně Remcal.

___________________________________________________________________________________