Represe + sociální programy
Pavel Louda

07.03.2011, Týden

Má stát zesílit represi proti "nepřizpůsobivým" občanům?

Nejprve je nutné si ujasnit, co se míní pod pojmem represivní opatření. Znamená to – doslova přeloženo – potlačovací opatření. Ovšem vnímání tohoto pojmu u nás v Novém Bydžově, a stejně tak v jiných českých městech, není potlačování skupin nepřizpůsobivých občanů jako takových, ale opatření směřující k potlačení dopadů jejich nepřizpůsobivého chování. Tedy chování jako přestupková a trestná činnost, zneužívání solidarity pracujícího a slušného zbytku národa tím, že jsou dávky ze společných dávkových systémů vhazovány do útrob automatů, neochota pracovat, neochota chodit do školy a minimálně se vyučit. V mnohých českých obcích jsou dosavadní sociálně-integrační opatření, jako jsou terénní sociální práce, veřejně prospěšné práce, činnost nízkoprahových center pro děti a mládež, projekty začlenění a zaměstnanosti, učení se správnému bydlení a podobně, málo účinná nebo zcela neúčinná.

Proto tvrdím, ve shodě s mnoha starosty, že represi ve výše vysvětleném pojetí je nutné zesílit, ovšem ruku v ruce se stávajícími sociálními programy. A to jak na úrovni samospráv, tak na úrovni státu. Samosprávy posilují obecní policie, posilují terénní práci, vznikají nová centra pro sociálně slabé děti, kde je odborníci vedou k obvyklému způsobu života, akceptovatelnému většinou společnosti, dělají mobiliární exekuce, kontrolují herny a bary. Od státu očekávám, že zastaví obrovské sumy peněz plynoucí do nesmyslných projektů, peníze pustí městům a solidním firmám, které za ně vytvoří pracovní místa, a umožní tak, abychom těmto nepřizpůsobivým, slabým a chudým pomohli pomoci si sami. Od státu očekávám, že upraví zákony tak, aby se omezilo zneužívání dávek. Včera jsem zhlédl návrh zákona o hmotné nouzi, který by měl být v účinnosti v lednu 2012. Čekal jsem, že bude obsahovat ustanovení o odejmutí dávky v hmotné nouzi v případě zřejmého zneužití. Není tomu tak, efektivní zamezení zneužívání dávek uniká současným normám i tomuto návrhu. Ptám se: proč?

___________________________________________________________________________________