Stará struktura Rudolf Blažek
Tomáš Grulich

09.03.2011, Lidové noviny

Po jmenování bývalého náměstka primátora Prahy Rudolfa Blažka náměstkem ministra obrany se v novinách roztrhl pytel s kritikou. Jako by redaktorům unikala mnohotvárnost a mnohoznačnost politického světa, což vedlo k takovému zjednodušení, že se ocitli na samé hranici černobílého vidění.

ODS není stranou Mirků Dušínů, ale není ani stranou Štětináčů. V našich řadách, tak jako ostatně v celé společnosti, nacházíme celý vějíř charakterových skupin od Rychlých šípů až po Bratrstvo kočičí pracky. Ke každé straně, pokud vládne nebo má reálnou potenci vládnout, se nabalují lidé toužící po moci více než po veřejné službě. Ale prosadit svou ideu ve veřejné službě bez moci nelze. Na co si však slušná strana musí dát největší pozor, je, aby technologie moci, tolik potřebná k prosazení politické vůle, nenabyla vrchu nad společnými idejemi.

Ale vraťme se k Rudolfu Blažkovi. Cesta k pravicovým kořenům ODS je pečlivě sledována médii a jako mantra se opakuje – nové tváře, lidé bez minulosti apod. Ale každý soudný člověk přece ví, že nelze házet všechny do jednoho pytle, ne všichni, kteří v Praze měli nějakou funkci, jsou automaticky nějakými darebáky propojujícími politiku a obchod nebo alespoň lidmi s nějakou pochybnou minulostí.

Co se Blažkovi vyčítá? Dokolečka Opencard, Opencard, Bémův muž, který, když se bývalý primátor začal potápět, se od něj odvrátil. Ano, Pavel Bém představoval před osmi lety naději v Praze. Také v počátku své kariéry byl tento velmi obratný rétor oblíbencem novinářů. Také byl podporován pochopitelně i mužem číslo dvě pražské ODS Rudolfem Blažkem. Pak se na veřejnosti začala objevovat čím dál tím silnější kritika. Pavel Bém předal Opencard, když začala být horká, do kompetence svého náměstka Rudolfa Blažka. Ten při prvním podezření, že ne všechno musí být v pořádku, zadal celkový audit projektu, přesto, že se jeho výsledek mohl negativně projevit jak vůči ODS, tak i vůči jejímu pražskému lídrovi Pavlu Bémovi. To chceme Blažkovi vyčítat? To, že v sobě našel tolik odvahy a zahájil kontrolu věci, která mu v očích médií a bohužel i LN, láme vaz? Má se ODS zbavovat lidí s bohatou politickou zkušeností proto, že se některým novinářům nelíbí, aniž by dokázali přesně říci co?

Na tento článek lze reagovat

Na tento článek lze reagovat stejně, jako na ten předchozí o vlně antikorupce. Obě témata , jsou dílem kampaní, jaká je vlastní dnešním "nepřátelům lidstva", či pitbulům , kteří nic nehlídají, zejména ne demokracii, ale s arogancí sobě vlastní rozeštvávají společnost. Jenže život tropí hlouposti jako je třeba ta dnešní, když pitbulové hystericky vykřikují hesla o policejním státě, pošlapávání zákl.principů demokracie atp,za to, že Kalouskovi byla dodána nahrávka z jednání šéfredaktorů a ten navíc nechce oznámit, jak k ní přišel.
Titíž výtečníci na čele s "demokratem" Čásenským(MFD), kteří nelegální odposlechy všude a všech,vč.videonahrávek nejen organizují, ale navíc proti Kalouskovi je zveřejňují, svoboda jednotlivce je jim pojem neznámý , nade vše řadí veřejný zájem, bohužel však určovaný jimi samými, navíc bez ohledu na základní svobodu jednotlivce se základním právem na ochranu jeho osobnosti. Jde o pokrytectví nejvyššího ražení, které opět nastoluje otázku , zda nekontrolovatelná bezbřehá svoboda zveřejňování by neměla přece jen být limitována etickým kodexem a zásadami svobody jednotlivce, jak k tomu se snažil přispět demagogicky nazvaný tzv."náhubkový"zákon, falešně kritizovaný pitbuly.
Když dva dělají totéž, vždy je to totéž. Zveřejňované šmírování Kmentou, Bártkem, Kroupou, Michálkem atd. je nadstavba nad nahrávkou Kalouska ,nesloužilo jen jako důkazní materiál pro soudní jednání, ale pouze k dehonestování konkrétní osobnosti .A k ničemu podobně podlému, vážený Balšínku, nedochází. A přesto...

___________________________________________________________________________________