Co přinese veterinární zákon
Ivan Fuksa

14.03.2011, Deník

Zákony by měly sloužit k tomu, aby věci fungovaly správně. A pokud se stanou brzdou, je třeba uvažovat nad tím, jestli není čas změnit je. Do této fáze teď dospěl veterinární zákon, jehož nová verze v současnosti čeká na schválení ve sněmovně.

Přežitá norma

V podobě, jakou měl dosud, byl už pro všechny zúčastněné v mnoha směrech omezujícím faktorem. Kromě toho na nutnost jeho novelizace upozornil i nedávný případ masa, kontaminovaného dioxiny.

Připravovaná novela veterinárního zákona je proto širokým spektrem úprav zdánlivě spolu nesouvisejících, které mají v konečném důsledku dva společné jmenovatele.

Tím prvním je dokonalejší ochrana zdraví občanů, tím druhým podstatné snížení byrokratické zátěže výrobců potravin. Návrh zákona proto předvídá rozšíření přímého prodeje plodin občanům.

Upravený zákon po přijetí v zákonodárném sboru zároveň zjednoduší život všem, kdo chtějí prodávat nebo kupovat mléko takzvaně "ze dvora" nebo v mléčných automatech.

Nově je totiž navrženo, jak často a v jakém rozsahu se mají dělat laboratorní vyšetření mléka určeného pro přímý prodej.

Vyznavači "nápoje života" teď budou mít jistotu jeho nezávadnosti – a výrobci se zase budou řídit jasně stanovenými pravidly.

Novela také umožní domácí porážku zvířat, u kterých to dosud nebylo možné a bylo s nimi nutné cestovat na jatka.

Jde například o skot do 24 měsíců stáří nebo o jelenovité z chovu. Toto opatření vychází z požadavků chovatelů a myslím, že jim značně usnadní život.

Míra a četnost kontrol bude srovnatelná s dosavadní činností a nebude klást zvýšené nároky na počet pracovníků.

Další opatření ve prospěch spotřebitelů je stanovení povinnosti, aby uživatelé honitby co nejdříve po ulovení zajistili vyšetření těl volně žijící zvěře.

Novela také předpokládá, že příslušné organizace budou mít povinnost, aby veterinárnímu dozoru na požádání předložily údaje o evidenci ulovené zvěře, jejím prodeji a vlastní spotřebě. Budou muset hlásit i podání léčebných přípravků volně žijící zvěři.

Tento krok zlepší rovněž podmínky zahraničního obchodu, protože pak bude zaručeno dodržení ochranné lhůty, která by měla uplynout od podání těchto přípravků.

Další úprava sníží administrativní zátěž chovatelů zvířat.

Už nebude například nutné žádat krajskou veterinární správu o povolení k přemístění hospodářského zvířete do jiného kraje.

Stejně tak novela vychází vstříc i potravinářům, protože veterinární osvědčení pro přepravování živočišných produktů ke skladování v rámci státních hmotných rezerv již nebude nutné.

Více informací

Bezpečnost spotřebitelů je pak hlavním důvodem zrušení výjimky pro maloobchody, které balené maso a masné výrobky až dosud nemusely detailně označovat. Nebalených potravin se úprava netýká.

Provozovatelům obchodů tato změna umožní další distribuci takových výrobků, například do jiných provozoven, zatímco až dosud je mohli prodávat konečnému spotřebiteli pouze na místě.

Uložit

Uložit