Pochybil Ústavní soud?
Jiří Pechlát

Rozhodnutí-nerozhodnutí Ústavního soudu o schvalování balíčku úsporných opatření kdosi nazval rozhodováním chytré horákyně. Soud především tvrdí, že vyhlášení stavu legislativní nouze neodpovídalo faktům, že tento stav je možné vyhlásit snad jen při válečném napadení. Proč ale ÚS ponechal pro letošní rok příslušné změny v platnosti? Pokud neexistovala hrozba velké finanční ztráty státu, což byl argument koalice a je to také uvedeno jako možný důvod v jednacím řádu sněmovny, pak nemohlo zrušení škrtů v letošním roce státní finance podstatně ohrozit. ÚS tady postupuje nedůsledně a svým jednáním ukazuje, že si tímto svým argumentem zdaleka není jistý a proto volí řešení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Kapitolou pro sebe je jásání opozice. Sobotka má pochybné představy o morálce, když si dovolí vychvalovat rozhodnutí, kterým ÚS zpětně kritizuje nejen toto konkrétní jednání Nečasovy vlády a parlamentní většiny, ale dlouhodobé počínání vlád ČSSD. Ta se s opozicí - jmenovitě s ODS - nebavila vůbec. ČSSD tehdy dokonce ignorovala i protesty svých koaličních partnerů a to, co chtěla, prosadila s komunisty.

Dále je tu argument, že ÚS musel zasáhnout, protože „byla okleštěná ústavní práva parlamentní menšiny“ (opozice), jak to formulovala ústavní soudkyně Wagnerová? „Opozice přece musí mít prostor k vyjádření“, tak nějak to řekla v televizi.

Byla ústavní práva opozice opravdu oklestěna? A má se tím zabývat ÚS?

Argumentace představitelů vlády a parlamentu byla jasná a ÚS měl hodně práce s tím, aby proti nim zdůvodnil svůj postoj. Škrty byly (nejen) ve sněmovně na pořadu snad už od voleb a dokonce i „obyčejný“ občan věděl, co může čekat. Výsledná podoba se od původních veřejně prezentovaných záměrů nijak zásadně nelišila. Ale to nepovažuji za podstatné. I kdybychom totiž přijali názor ÚS jako správný a nepochybný, pozice ÚS se nezlepší ani o pověstný chlup.
Nahlédnutím do Ústavy ČR zjistíme, že (jediný relevantní) článek 87 odstavec 1d praví, že ÚS rozhoduje „o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod“.

ÚS se zabýval konkrétním jednáním jedné komory parlamentu tedy porušením jednoho konkrétního zákona. Je obviněna část sněmovny, ať už se tím myslí její vedení nebo celá vládní koalice popřípadě koaliční poslanecké kluby. Citovaný odstavec však jednoznačně mluví o „orgánu veřejné moci“, jímž není vedení sněmovny ani koalice, ale sněmovna jako celek. Vládu nelze vinit, protože ta o legislativní nouzi nerozhoduje, jen ji požaduje.
Z kontextu, v níž se citovaný odstavec ústavy nachází, lze také vyvozovat, že podle záměru tvůrců ústavy se týká jiného okruhu problémů. Jako typický případ takového porušení ústavních práv lze, myslím, bez váhání uvést případ majetkového vyrovnání s církvemi, který se táhne už dvacet roků a stále není uzavřen. Stát reprezentovaný vládou a parlamentem neprávem drží protiprávně zabavený cizí majetek, čímž porušuje ústavní právo církví na disponování vlastním majetkem a navíc poškozuje obce, na jejichž území tento blokovaný majetek chátrá a obce s tím nemohou nic dělat. Kauza vyvolaná stížností ČSSD je řádově méně významná a jak plyne z předchozího odstavce, netýká se jednání „orgánu veřejné moci“, nýbrž sporu dvou jeho částí. Pokud nelze spor řešit v rámci sněmovny, pak rozhodnutí o tomto „prostém“ porušení konkrétního zákona nedodržením formálních postupů zřejmě nepřísluší Ústavnímu soudu, ale soudům obecným, v daném případě možná Nejvyššímu správnímu soudu.

Reakcí ÚS na podání ČSSD mělo být nejspíš odmítnutí pro nepříslušnost. Místo toho se ÚS znovu vnutil do role třetí, nejvyšší parlamentní komory, což mu nejen nepřísluší, ale ani nesluší a poškozuje to jeho prestiž.

nevím, zda těch potřebných 9

nevím, zda těch potřebných 9 hlasů bylo jasných, či se "ten poslední" musel hodně přemlouvat, či "motivovat"...????....... ale je fakt, že těch 6 opozičních, v čele s paní Lastoveckou to tam asi nemají lehké!!??
Večerní názor odborníka na ústavní právo z F. fakulty v TV, který jen těžko hledal formulace, aby nemusel říct naplno, že to byl nonsenc.....pak tu pachuť z verdiktu jen umocnil.
Mladý socialista s rovnátky, který pak mluvil v Událostech o pošlapaných právech menšiny a chtěl by žádat vládu o omluvu, to už byl jen humorný závěr tohoto pondělí.....však se mu také paní Němcová smála, až se zajíkala.....

Pochopitelně lze umravnit

Pochopitelně lze umravnit činnost ÚS jasným stanovením kodexu pro jeho činnost pomocí změn v Ústavě, jenže to by musela být stávající opozice méně účelová a více konstruktivní a odpovědnější. Protože má levice v ÚS příznivé zastoupení, nebude mít zájem o nápravu kocourkovského systému, kdy ÚS má sílu výrazně ovlivňovat zákonodárný proces a podílet se na politice.

Při změně Ústavy je ÚS

Při změně Ústavy je ÚS povinen tuto změnu ctít.

___________________________________________________________________________________