Znalostní ekonomika versus státní agentura!
Jan Suchánek

Nejlepší seriál v televizi je na můj vkus Řím. Když se na to člověk kouká v kontextu s naší realitou a ne dost akceptovaným připomenutím pana Kohouta, že Římané pro sociální dávky prožrali svoji válečnou flotilu, aby jim piráti mohli sebrat egyptské dodávky obilí, musí se mu úpadek naší země a celé EU zjevit v naprosté nahotě a nevyhnutelnosti. Tak totální odtržení elit od reality a tvorby blahobytu jako zažíváme, bylo i tom seriálovém Římě nemyslitelné.
 
Tady se vytváří iluze, že jsme venku z krize, že ekonomika znovu poroste. Sami jsme prý dopadli skvěle, protože firmy propouštěli jen ty zaměstnance, které jim dodali agentury a na ty se nevztahovali žádné restrikce rozvázání pracovního poměru. Žádná rovnost. Jedni chráněni až k likvidaci zaměstnavatele, druzí vůbec. Jenže v EU kontextu mám podezření, že i my, jako národ, jsme pouze absolutně nechránění zaměstnanci na hraně zákona fungující agentury ČR. Krize nezredukovala nadbytečné kapacity automobilek, aby finálně nevyhnutelným krizovým procesem nadbytečné kapacity k likvidaci evropské výroby nezbytně získali Číňané. Nebudou silní v EU následnou sociální krizi řešit možná už v předstihu tím, že v prvé řadě zruší výrobní kapacity u nás?
 
Tomu osvícenými, tedy v žádném případě politiky, tušenému vývoji je navrhováno čelit podporou znalostní ekonomiky. Skvělá koncepce absolutně vyloučená pro zkorumpované ignoranty. Jen pro začátek! Nejsou ti, kteří jsou nebo by mohli být motorem znalostní ekonomiky osobami s vysokými příjmy? Nechce náhodou tahle země i nepolitickou vládou tyhle lidi sankčně zdanit? Brání něco tomu, aby tito motoři znalostní ekonomiky se odstěhovali za znalostní ekonomikou jinam? Nebrání! Už dávno se dva geniální programátoři, které jsem měl čest chvíli zaměstnávat, odstěhovali do USA, aby další odtud pracovali pro offshorové pobočky svých dobře platících zaměstnavatelů.

Aby nemožnost vybudovat zde znalostní ekonomiku byla mimo pochybnost, je možno poukázat na dva potencionální obory znalostní ekonomiky. Jedná se o zdravotní péči a vzdělávání. Celá východní Evropa, všichni Slovani a řada západoevropanů, obětí jejich regulací, tu mohli utrácet. My zatím jen dotujeme vzdělávání Slováků a léčíme nepojištěné ze všech stran. Jak učitelé, tak lékaři odmítají trh, jako zdroj jejich příjmů, a tím automaticky vylučují tyto obory ze znalostní ekonomiky a navíc je jako obory státní regulace odsuzují k úpadku. Jako železniční dráhy. Mladí lékaři emigrují a učitelé používají své vysokoškolské angažování jako propagaci vlastního vedlejšího podnikání, aby výsledkem byli i inženýři, kteří svou kvalifikací plzeňským právníkům nemají co vyčítat.

To, jak naši politici vedou nekvalifikovaně tuhle agenturu laciných zaměstnanců pro zahraniční montovny, dokumentuje i útok na akcie na majitele. Negramoti nechápou, že ty akcie jsou kapitálem, který znamená podnikání, zaměstnanost a daně. Ten útok na jejich existenci znamená, že těmi akciemi vytvořená pracovní místa nechceme. Tohle je totálním obrazem neuvěřitelné národní ignorance. Co si tahle země následně počne s akcionářem, zahraniční právnickou osobou, která má podle zahraničního práva anonymní vlastníky, nebo akcionáři zastoupenými advokáty či bankou, které chrání zákonný institut utajení? Kolik nezaměstnaných navíc jsme ochotni akceptovat kvůli fikci boje proti korupci, když jakýkoliv jednodušší nástroj boje proti korupci odmítáme použít. Nejde místo o korupci o frustraci socialistů, kteří přiznávají, že by chtěli zlikvidovat kapitalismus? 

Symbolem vzdělanosti je zde právník s diplomem od plzeňského Kindla, který ve státních službách na třech ministerstvech zatvrzele dlouhá léta dokáže tvrdit, že 480 miliónům zisku po zdanění legitimně odpovídá nulová daň z příjmů a zapírání účetně chybějících desítek miliónů inkasovaných do konkurzní podstaty konkurzním soudcem není trestný čin účastenství na defraudaci ani korupcí. Jakou vzdělanostní ekonomiku bychom mohli budovat, když nikdo neví jak vybudovat zeď mezi zkorumpovaným světem politiky a justice a tou znalostní ekonomikou?

Ono to stále pokračuje. Vznikají další a další oblasti, kdy ignorance (a k orupce) získává vládu. Byly doby, kdy banky byly naše a stát mocí výkonnou, zákonodárnou i soudní chránil dlužníky. Díky tomu jsme o banky a miliardové zisky přišli. Teď právníci přišli na to, že dlužníci mohou být pro ně dojnými krávami a stát absolutně obrátil, aby dokonce rezignoval na jakýkoliv sociální ohled vůči těm, kterým dluhy přerostly přes hlavu. Mrazy je pod těmi mosty každoročně zredukují, tak co se starat.

Jenže těm právníkům dlužníci sami nestačí. Psal jsem zde už o tom, jak popřeli základy naší civilizace a ignorací "práva držby" zasáhli i do práv nedlužících, kteří měli jen tu smůlu, že dlužník prošel jejich adresou. Mám k disposici rozsudek, kdy exekutor aniž by našel, jak zákon požaduje, místnost či byt dlužníka našel nemovitost nového manžela dlužníka, který nebyl účastníkem exekuce, protože dluh vznikl dlouhá léta před vznikem tohoto manželství, stejně jako vlastnictví k té nemovitosti.
 
Soud vyloučil sepsaný majetek postiženého manžela ne kvůli tomu, že sepsání bylo nezákonné, protože, jak sám argumentoval, exekuovaná pohledávka vznikla před vznikem manželství, ale s odkazem na paragraf, který sepsání vylučuje proto, že pohledávka vznikla za trvání manželství jen vůči jednomu z manželů. Je ten nesmysl nad schopnosti vědomostí soudce nebo justice obecně deformovala právo ve prospěch nepráva a zisků právníků, exekutorů?
 
Ještě někdo si myslí, že zde může vzniknout a být udržen kapitál vědomostní ekonomiky? Z české ekonomiky tu nakonec zbude něco jako ČSA. Žádný majetek, skoro žádní zákazníci, jen povinnost měsíc co měsíc platit obrovské mzdy. Navíc je tohle, vzhledem ke kvalifikaci pilotů, i dobrý příklad znalostní ekonomiky v režii státu.

Zdravím osamělého

Zdravím osamělého vytrvalostního běžce. Začínám Vás mít rád, chlape!

___________________________________________________________________________________