Možná jsem tedy fašista...
Josef Havránek

Řekl bych, že každý jen trošičku myslící člověk, už někdy od puberty, až do své smrti, se  stále   rostoucí  mírou intenzity přemýšlí o sobě, o společnosti v které žije, o smyslu života...

"Lidská spodina, která by ve své hlouposti umřela hlady, nepřispívá těm nad sebou zhola ničím, získává však výdobytky všech jejich mozků. Taková je povaha soutěže mezi silným a slabým intelektem. V tom spočívá 'vykořisťování' kvůli kterému odsuzujete silné."

Zmíněný citát z dialogu nového filmu natočeného podle románu dávno zesnulé (1983) spisovatelky  – filosofky Ayn Randové, ač   mířený  především na americké (ještě před Obamovské) poměry , mne mimořádně  zaujal, přijde mi, navzdory tomu  zpoždění s kterým se ke mně dostal,  neobyčejně  aktuální...

Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe, jak všichni ti, kteří společnosti -  vlastně  nikomu -  neprospívají, vznášejí  stále nové požadavky, vynucují si jen samá práva. Sledovat to bující zvrhlé rovnostářství, tu expandující filosofii stejných žalůdků a věčně natažených rukou.

Ještě víc, než tahle aktuálnost  mě překvapuje, že zmíněný citát je označován i za fašistický. Chápu, že pro množství lidí může být hodně nepřijemný, provokativní, ostatně jako každá zjevená pravda, ale fašistický? Nejde jen o hloupý pokus o rehabilitaci fašismu?!

Možná jsem tedy fašista, (co  všechno se  člověk na stará kolena nedozví!)  ale i tak  bych každému  doporučoval  se nad tím citátem  zamyslet - brát ho vážně. Osobně mi nepřijde ani  nějak mimořádně elitářský, spíše  jako burcující  poselství o aktuální  hrozbě  blízké budoucnosti, o likvidaci hybné síly - motoru  pokroku, o nadcházející éře destrukce, rozvratu, barbarizace...

Rovnostáři a vymahači dalších

Rovnostáři a vymahači dalších a dalších "lidských práv" tu používají mechanismus geniálně předvídaný Orwellem v románu "1984". Zredukuje-li se jazyk, lidé nebudou mít prostředek, jak o podvratných myšlenkách mluvit, a nakonec ani o nich přemýšlet. Všechny státem odmítnuté teze lze pak vyjádřit jediným slovem - "nedobré" - a s takovouto banalitou nelze dále pracovat. Což je cílem totalitního státu. ////

Blbečkům a nedoukům v novinách a v televizi se právě tohle podařilo. Jimi zblblá veřejnost vůbec nevnímá a nechápe, co je to fašismus a čím se liší od jiných politických směrů. Slovo "fašismus" se stalo pouhou nálepkou pro cokoli zavrženíhodné, českým ekvivalentem Orwellova "double-plus-ungood". ////

Možná by Virtually a autoři pro Virtually píšící mohli proti tomu bojovat. Sorry, příliš silný výraz. Mohli by proti tomu působit. Jak? Osvětou! Třeba napsat, proč ten výrok Ayn Randové není fašistický, jaký tedy je, a jak by na dané téma zněl výrok skutečně fašistický. ////

Uložit

Uložit