Zápis ze schůzky zelených teroristů


Pokud by se snad někdo ve svém odporu k politickým stranám domníval, že zelené bratrstvo je jen takové neškodné idealistické sdružení milovníků přírody, tento dokument (zápis ze schůzky zelených teroristů) vám jistě dokáže, že by jim organizovanost, akceschopnost, fanatickou ideologií a demagogií s níž prosazují své záměry, mohla závidět nejedna politická strana . (JD) 

-------------------------------------------------------------------------------

Schůzka k Šumavě: 16. března 2011

 Přítomní: Adam Ivan (Vlídné vidiny), Bláha Jaromír (Hnutí DUHA), Bratka Jaromír (MR – SOP), Dušek Jan (Koalice pro NATURU), Holan Matěj, Humlíčková Petra (Zelený kruh), Chvojková Eva (Koalice pro NATURU), Kyzour Jaromír (Hnutí DUHA), Lepšová Anna, Marek Martin (SZ), Matějka Karel (IDS), Matoušek Josef (Společnost pro ochranu Prokopského údolí), Šimková Zdeňka (Zelený kruh), Vermouzek Zdeněk (CŠO), Volf Ondřej (Koalice pro NATURU), Vondrouš Daniel (Zelený kruh),

Zápis:
Momentální situace kolem NP Šumava (Jaromír Bláha)

1) Ve středu a čtvrtek 16. -17. března proběhla debata Stránkského a Chalupy na MŽP. Stránský představil konkrétní záměr, kde bojovat s kůrovcem na Šumavě. Podle některých neoficiálních informací se jedná až o 50% - smrčina, modrava, enklávy, probourává souvislou jádrovou oblast až na německou hranici; podle jiného zdroje cca 1/3 … tj. není to okrajová záležitost)

2) NATURA – hrozí otevření cest v klidových zónách, nové přechody, splouvání Vltavy, regulační plán k povolení lanovky na Hraničník, rozšíření silnice na Zadní Zvonkovou … otevře se cesta k zástavbě

3) Jedná se o novém zákoně, který obejde zákon  114 a stanoví specifický režim odchylně od 114, dost podstatné je rozšíření 3. zón, pozemky ve 3. zónách jsou vydávány na náhradní restituce

Postup Hnutí DUHA

 

 • Jako garant bude koordinovat ochranu dosavadních bezzásahových území (to dělají už teď)
 • Nejsou kapacity na správní řízení, a další nově vzniklé kauzy. Možnost spolupráce, ale nemohou to dělat sami
 • Mobilizovat mezinárodní veřejnost – napsat k tomu text
 • Zapojit i více místních nevládních organizací, jednotlivců
 • Mobilizovat českou veřejnost - 17. března spouští kampaň „Netunelujte naše lesy“ (souvislost – odstoupení bývalého ředitele souvisí s tím, že zakázky fungovali jako minitendry, a tím se k zakázkám nedostali určité společnosti)
 • Stránský převede právo hospodaření na ops, kterou budou řídit politici z kraje a obcí (1 zástupce MŽP), zruší minitendry; podvolují se tlaku velkých dřevařských společností (např. Lesy Hluboká)
 •  Jeden z bodů kampaně je i zachování oblasti ponechané přírodě v NP Šumava – veřejnost se může připojit k podpisu pod výzvu k předsedům 3. vládních stran
 • Pomoc s šířením řetězových mailů
 • Možnost posílat i individuální maily – Chalupovi a na vědomí i Stráskému (Stráský si není moc jistý a nesouhlas veřejnosti mu vadí)
 • Návrh: rozšířit i na doporučené dopisy, na které musí odpovídat, spojit s dotazem, na který se musí odpovědět         
 • Stupňovat tlak v médiích – aktivně psát články a dopisy do všech médií
 • Pracovat s lidmi, kteří do parku chodí, v létě infostánek (2 mil turistů, mají možnost spor o Šumavu rozhodnout, umístit víc infostánků a zapojit je do tohoto typu akcí)
 • Jakým způsobem veřejnost zapojit? Hnutí DUHA je otevřené nápadům (Pohlednice, fotopetice … )
 • Pokud to bude nutné – koordinovat a zajistit Blokádu


Nutné definovat si dlouhodobé i krátkodobé cíle.  

Dlouhodobé cíle:

 • Zachování ochrany přírody na Šumavě v rozsahu daném současnou legislativou (proti tomu nový plán péče a zákon)
 • Nezávislá vědecká rada se závaznými stanovisky; vůbec respektování odborných názorů při správě parku, a principu předběžné opatrnosti
 • Park na evropské úrovni, Šumava fungovala přirozeně (včetně umírání stromů)
 • II IUCN, dodržování mez závazků
 •  Má fungovat přirozeně, má tam být kůrovec
 • Zachování ptačích populací ve stávajících ptačích oblastí … doplnit do balíku Natury 2000
 • Ochrana půdy a vodního režimu, ochrana přírodních procesů
 •  Zachování rozsahu území ponechaného přírodě a rozšíření na 50% do roku 2030
 • Nebude docházet k zástavě mimo intravilány obcí a nebude docházet k převodům státního majetku mimo intravilány
 • ZUR – stavby ve volné krajině, aby bylo možné obsluhovat krajinu
 •     Hospodaření v lesích ponecháno správě NP
 •    Koncepční řízení parku
 •     Jasné priority – ochrana přírody

Krátkodobé cíle:

 •    Udržet v roce 2011 rozsah bezzásahových zón
 •    Nepoškození předmětu ochrany
 •    Nepřejetí zákona o NP
 •    Odvolání Stráského
 •    Zachování vědecké rady (s právem veta)
 •    Zveřejnění koncepčních dokumentů
 •    Zmenšit rozsah holosečí mezi zásahovou a bezzásahovou zónou
 •    V 1. zóně pouze asanační kácení – není úplná shoda
 •    Nepoužívat pesticidy
 •    Využívat zákonné prostředky – připomínky a žalovat – hodně podhodnocené, řeší jednorázově Kjučuková – právní pomoc Kjučuková
 •    Nekácet v 1. zónách – tam je problém s malými prvními zónami na hranici parku

-    Hlavní kauzy:

 •    Smrčina
 •    Zvonková
 •    Kácení v prvních zónách
 •    Golfové hřiště


Na co mají organizace kapacity?


1) Zelený kruh: monitoring jako do teď, částečná koordinace této skupiny
2) SZ – plzeň, jihočeský kraj – pomoc s organizacemi akcí, pomoc s propagací

 •     Pomoc s Jihočechy, nabízí možnost zapojit se do kandidátek do voleb
 •     Martin umí a může se účastnit správních řízení (potřeboval by ale nějaké finance) – Martin Hyťha z Dětí Země z Plzně odchází,
 •     Využít zázemí Dětí Země – tj. nemusí se zakládat nové sdružení
 •     Možnost využití stránky na Facebooku – 700 lidí
 •     Plzeň – střední třída pálí je to, nemají se jak zapojit, vyjádřit nesouhlas – kanály nějaké mají, klidně je zprostředkují
 •     SZ bude mít NP Šumava jako volební téma

3) Matěj Holan

 •     Péče o facebook, web, na demonstraci jen pár lidí

5) Koalice pro NATURU

 •     Koalice je kanál, na kterém se budeme pravidelně informovat, koordinovat
 •     Možnost spolupráce se zahraničím (využití kontaktů se Slovenskem, Modrý sloup –zahraniční kontakty – možné je oživit, vědecké instituce)
 •     Osobní téma (Jan Dušek) – splouvání teplé Vltavy
 •     Zapojení lidí ze správy z parku – možná na čase, aby ochranáři vystoupili proti svému ministrovi – musí na tom být shoda
 •     Hodnocení NATURA (mohou oponovat)
 •     Okrajově správní řízení
 •     Za 14 dní v Plzni seminář k naturovému hodnocení – využít k výzvě (za dva týdny – interegový projekt greennet – připravit něco, co můžou podpořit)
 •     Schůzky s Tesařem – jádrový území tetřeva by mělo být první 1. zónou. Budou pokračovat v těchto tématech
 •     Píšeme stížnost do Bruselu, musí se ještě vyjasnit na co


7) Zdeněk Vermouzek:

 •     Považuje za nejdůležitější udělat stížnost
 • •    Co nejdřív, zatím není na co
 •     Lanovka na Hraničník (včetně restaurace a rozhledny)
 • •    Do připomínkování by se mělo přihlásit, co nejvíc organizací
 •     Informování a zapojení členů ČSO


8) Adam Ivan

 •     Nemají kapacity, momentálně finišují nové volby
 •     Pokud vyhrají, budou rádi spolupracovat
 •     Nabízí kontaktní místo v Prášilech, pokud bude potřeba být na Šumavě

9) Anna Pešková:

 •     Hraničník Smrčina, vše kolem toho, sehnat odborníky k tomuto tématu, načíst
 •     Odbornost – mykolog, pomoci při formulaci apod., soudní znalec na znehodnocení dřeva houbami apod. (má kulaté razítko), mykologický průzkum smrčin a vlivu težby.

10) Karel Matějka

 •     Botanik- může vypracovat posouzení, když bude potřeba, má k dispozici i data k lesům ze Šumavy, v rámci projektu (management biodiverzity na Šumavě)
 • Rozdělení úkolů

1) ZK:  - Sehnal právníka: vyřešeno – Michal Bernard již šumavské kauzy dělal a má kapacitu v nich pokračovat; čekáme na jeho konkrétní nabídku
    - k zafinancování navrhujeme „rychlé granty“ od Nadace VIA – řádově desetitisíce, kancelář ZK pomůže s administrací projektu, je potřeba ale jeho podání místními …
- Bude koordinovat připomínky ke znění textu „Co ztrácíme na Šumavě“, který připraví Zdeněk Vermouzek (text bude připraven v pondělí 21. března)


2) Hnutí DUHA:

 •    Informování o výsledku jednání mezi Stránským a Chalupou (Jaromír Bláha)
 •     Zapojí účastníky schůzky do mailingové konference k Šumavě (Jaromír Kyzour)
 •     Garant pro kauzy na Šumavě (Jaromír Bláha)
 •     Formuluje zadání pro právníka, co by měl dělat (využití pro grant)
 •     Příprava návrhu vymezení zón
 •     Výzva k posílání osobních dopisů či emailů veřejnosti (vytvoří Jaromír)
 •     Oslovení dobrovolníků
 •     Kontrola situace kolem použití pesticidů, Stránský dal pokyn, že chtějí zasahovat masivněji
 •     Blokáda Šumavy
 •     Příprava návrhu vymezení zón

3) Koalice pro NATURU

 •     Eva Chvojková udělá nástřel ke znění mezinárodní výzvy k zapojení, poradit se s Mikem jak postupovat
 •     Aktivně zapojí členy a budou je motivovat k podpisům a posílání dopisů (využití semináře v Plzni a další)
 •     Honza Dušek zjistí, jak se postupovala při mezinárodní kampani kolem Tater (Slovensko)

4) ČSO:

 •     Napíše dopis českým turistům o chování Stránského
 •     Bude motivovat členy, aby také psali dopisy a připomínky Zdeněk Vermouzek
 •     Připraví dokument „Co ztrácíme na Šumavě“ a pošle do pondělí 21. března k připomínkování ostatním členům této skupiny. Měl by to být stručný a komunikační materiál
 •     Zeptá se na mezinárodní kampaň v Polsku, jak postupovali

5) MPO
Pan Bratka bude připomínkovaný materiál „Co ztrácíme na Šumavě“ stylizovat, tak aby byl využit i pro média

Media:

 •     Hnutí DUHA Spustí webovou kampaň: Pošli dopis Nečasovi a Chalupovi
 •     Vzniká stránka o Šumavě (správa Matějem Holanem)
 •     Hnutí DUHA: Facebook – aktivní stránka Proti tunelování našich lesů
 •     Zelení Plzeň: Facebook - Podporuj národní park Šumava

Akce:
6.května -  bubnování pro Šumavu, v aleji u českoněmeckého smíření u Vimperka, zazněl návrh na bubnování před ředitelstvím NP a celý týden. Chrobák připomínku předá_cyklus po ČR bubnování za Šumavu

Bohoslužba v Prachaticích

 

originál dokumentu ke stažení (zde)

 

Prolouskal jsem celý text

Prolouskal jsem celý text maně očekávajíce zelené zlo, teroristickou zvůli a ideologickou zvrácenost. Namísto toho jsem se celou dobu bavil naivními, nereálnými plány a marketinkovým amatérismem. Dokonce jsem z prvního dojmu usoudil, že šlo ze strany paní JD o povedenou recesi, kdy ji zápis ze schůze poslal zelený raul, ale očividně jsem se mýlil...

to bude tím, že jste mírně

to bude tím, že jste mírně nazelenalý.

Dobrá myšlenka. Děkuji. Již

Dobrá myšlenka. Děkuji. Již delší dobu se nemohu rozhodnout právě mezi Lomborgem, Modrou, nikoliv zelenou planetou od VK a Kaddafího zelenou knihou jeho vlastních myšlenek...

Potkaji se dve damy ve meste

Potkaji se dve damy ve meste s odstupem casu
" Tak co noveho ", pta se prvni...
" Ale, koupila jsem si tchore "
" Napovidej, pro zrovna tchore "
" Fantasticky lize"
" Ehm, no ale co ten smrad "
" Ze zacatku pry nic moc, ale uz si zvyknul..."

DEMOKRACII , TO ANO. ALE V

DEMOKRACII , TO ANO. ALE V TÉTO PODOBĚ JE TO ZLOČINNÉ SPOLČENÍ PROTI VĚTŠINĚ.TADY SE MÁ I DEMOKRACIE BRÁNIT A TAKOVÉTO SDRUŽENÍ ZAKÁZAT JAKO ENVIROMENTÁÍLNÍ FAŠIZMUS.

Přesně a navíc to má

Přesně a navíc to má demokracie nepoměrně snažší. Jen si představte, kdyby se měla bránit zločinnému spolčení většiny proti menšině !

Také jsem tam nenašel nic

Také jsem tam nenašel nic teroristického...a to tuhle bandu nesnáším

Jak správně poznamenal vvenc,

Jak správně poznamenal vvenc, terorismus bývá definován jako souhrn antihumánních metod hrubého zastrašování politických odpůrců hrozbou síly a užití různých forem násilí.
Opravdu jsou lidé, kteří sepsali výše uvedený zápis a kteří chtějí psát stížnosti (neví přesně na co, jsou to docela zjevně naprostí amatéři, to zcela pomíjejíc pravopis), aktivizovat veřejnost, psát články do novin, dopisy, atp., přičemž to nejhorší, čeho by chtěli dosáhnout, je odvolání p. Stráského z funkce, TERORISTÉ ? Nepleteme si snad stále častěji nějak význam slov ? Bobo-bátoro-hájkovštinu (je dobře známo, odkud spojení ekolog=terorista pochází), jinými slovy zcela účelové matení pojmů, je cítit na sto honů.

Nebojte, dočkáte se. Mladejm

Nebojte, dočkáte se. Mladejm už vymývají mozky ve škole V Německu teď ˇdosáhli pozoruhodného volebního výsledku. Oni nám to ještě ukážou .

Těžko budou na setkání

Těžko budou na setkání probírat fanatickou ideologii, ta je vážený brekeke již dávno zažraná pod kůží. Přesto není zápis zcela bez půvabu jako třeba poznámka Vermouska"...... nejdůležitější udělat stížnost, co nejdřív, zatím není na co." Nebo "...píšeme stížnost do Bruselu, musí se vyjasnit na co". Asi na 5ti místech je zmiňován Stránský a v jednom případě, že má být odvolán Stráský. Lajdácká práce. Škoda, že zápis neobsahuje, odkud jsou zdroje, ale je jasné, že zdrojů je mnoho a skutečných, nikoliv těch špidlovských.

___________________________________________________________________________________