Technologie a řešení pro lidi
Oldřich Vlasák

28.03.2011, Hospodářské noviny

Jak mohou informační technologie pomoci městům a obcím v České republice?

Dovolte mi začít ze široka. Řízení a rozvoj obcí a měst je v prvé řadě o dlouhotrvající poctivé mravenčí práci, jejíž výsledky se často projeví až po několika letech. Vést radnici je tak během na dlouhou trať. Mnoho lidí přitom hodnotí správu měst na základě mediálních zpráv, a ty v podání času trpí velice často dvěma omyly. Buďto nás informují o aktuálním, často pak problémovém dění, nebo naopak věští věci vzdálené stovky let. Tím zcela opomíjejí reálné rámce, ve kterých nejenom na komunální politické úrovni fungujeme. Nedívají se totiž na to, jaký dopad má rozhodnutí radnice učiněné před rokem, či co naše současné rozhodnutí prakticky z pohledu občanů přinese v následujících letech. Pokud máme naše města a obce spravovat ku prospěchu obyvatel a to tak, aby byly dlouhodobě udržitelnými celky, potřebujeme do toho vložit veškerý náš um, schopnosti, vzdělání a zkušenosti. Jenže to bohužel nestačí. V dnešní době se už tak komplexní věc, jako je správa a rozvoj města, nedá dělat bez pokročilých technologií a hlavně bez znalosti stěžejních informací. Přestože nikdy nesmíme dovolit, aby klíčová rozhodnutí dělaly v této oblasti za lidi stroje, protože jde o místa, kde žijeme my, ne ony, je nutné, abychom pro své rozhodování, pro běžný chod našich měst a obcí měli dostatek správných, kvalitních a relevantních informací. Žádný primátor či starosta není dnes schopen zaměstnat armádu rešeršistů, úředníků a referentů jen proto, aby měl k dispozici všechny patřičné informace či mohl operativně reagovat na každý podnět. Proto potřebujeme inteligentní technologie, které nám zajistí jednak kvalitní podklady pro naše rozhodování a jednak nám co nejvíce usnadní každodenní běh našich měst, jejich fungování a to, že budou pro své obyvatele dělat, co se od nich očekává. Zde mám konkrétně na mysli například inteligentní dopravní řešení, která omezují dopravní zácpy, čidla ve vodovodním potrubí, která upozorní na plýtvání či ztráty a včasnou opravou tak uspoří náklady, nebo různé kamerové systémy, které umožňují odhalovat zločiny, a zvyšují tak bezpečnost našich obcí a měst.

 

V čem jsou podle vás specifika informačních technologií ve veřejné správě?

Informační technologie zažily, alespoň pokud je mi známo, v uplynulých dvou dekádách něco, co by se snad dalo nazvat "revoluční vývoj". Opominu-li technické detaily, znamená to především tolik, že technologie, které jsme pořídili před týdnem, byly již včera morálně zastaralé a zítra by ani nemusely fungovat. Dramaticky se tak zkracuje očekávaná morální životnost informačních technologií. Ve veřejné správě však potřebujeme systémy, které budou sloužit dlouhodobě. Informační systém ve veřejné správě nesmí zastarat za pět či deset let, ale musí vydržet patnáct i více let. Navíc potřebujeme, aby po celou tuto dobu byl aktualizován, morálně na úrovni, funkční, bezpečný, spolehlivý a samozřejmě v souladu s nejnovější legislativou. Potřebujeme, aby uměl sdílet data z jiných systémů, aby s nimi byl plně kompatibilní, a my tak nemuseli zatěžovat občany či podnikatele další byrokracií. Současně požadujeme, abychom měli co nejméně práce s jeho administrací a údržbou. Je totiž třeba si uvědomit, že naším chlebem není pracovat s počítači. S počítači pracujeme proto, abychom mohli plnit svůj úkol a závazek vůči občanům.

 

Jak vnímáte trendy informačních technologií v rámci měst a obcí?

Současným trendem je jednoznačně využít nové technologie k optimalizaci stávajících postupů a procesů v rámci veřejné správy. Nemáme zájem na vytváření nových postupů nebo agend pouze proto, že je lze realizovat digitálně. Naopak, chceme vytěžit maximum z toho, co je k dispozici. Současná doba jednoznačně vyžaduje šetřit. Všechny nás postihlo snižování nákladů a nutnost krátit rozpočty. Smůlou měst a obcí je, že na rozdíl od firem, které pocítí zlepšování ekonomické situace prakticky okamžitě, to ony poznají až s určitou časovou prodlevou. To znamená, že musí šetřit i v době, kdy ti ostatní už tolik šetřit nemusí. Neznamená to, že se obejdeme bez aktuálních technologií, ale musíme jejich využívání nasměrovat jinak. Potřebujeme, aby nám pomáhaly aktivně hledat rezervy. Ne za cenu, že bychom museli něco likvidovat nebo rušit, ale tak, abychom mohli optimalizovat své stávající činnosti, dělat je lépe, laciněji a při lepším využití stávajících prostředků a zdrojů a s rezervou, že tyto zdroje budou možná ještě menší, než jsou dnes. Informační systémy a vůbec IT technologie, které používáme, nesmějí být závislé na práci kvalifikovaných expertů. Pryč je doba, kdy s nimi pracovali výhradně "ajťáci" nebo lidé v bílých pláštích. Snadná použitelnost, laická srozumitelnost a přístupnost je pro nás také důležitým heslem. Samozřejmě bychom mohli vyškolit své zaměstnance v používání složitých systémů a oni jsou určitě tak schopní, že by to ve valné většině zvládli. Jejich čas však musíme využít především k tomu, co mají v náplni práce. Proto je nutné, aby ovládání všech systémů bylo tak snadné a dostupné, jak je to jenom možné. Také je důležité, aby systémy byly vytvářeny na míru, tedy v rámci konzultací s koncovými uživateli a podle jejich potřeb. Doba, kdy mohl tentýž systém bez problémů fungovat například v nemocnici i na úřadě, je dávno pryč. A je úplně jedno, že i v nemocnici se úřaduje a na úřadu někdy slovem léčí.

 

Jak vidíte budoucnost informačních technologií v rámci vaší působnosti?

Pokud bude docházet k vývoji inteligentních řešení, která nám budou pomáhat hledat rezervy a zároveň nám nebudou komplikovat život, vidím budoucnost velmi růžově. Je důležité, aby ty technologie byly dostatečně efektivní, dynamické, výkonné a aby byly trvanlivé. Nikdy by již nemělo docházet k tomu, že zaběhnutá a fungující technologie je opuštěna z důvodu její neaktuálnosti vůči právě moderní konkurenci. Z tohoto titulu je také potřeba hledat partnery a dodavatele, kteří jsou schopni tyto požadavky plnit. Nestačí, že obrazně řečeno přivezou balíček, nechají si proplatit fakturu a už je nikdy neuvidíme. Je potřeba, aby partneři našich měst a obcí poskytovali dlouhodobý, solidní a stálý servis včetně aktualizací za přijatelných podmínek. A ještě něco navíc.

 

Co navíc?

Naši technologičtí partneři by si měli uvědomovat pro koho pracují a jaké jsou naše potřeby a priority. Naši hlavní prioritou jsou naši občané a agendy, které vykonáváme jejich jménem a pro ně. To si musí uvědomovat i dodavatelé. Viděl jsem již hodně nabídek technologických firem, z nichž bylo jasně patrné, že i když splňovaly technické požadavky zadání, jejich tvůrci vůbec netušili, pro koho a proč se to vlastně všechno dělá. My po partnerech požadujeme, aby viděli dál - nejen za naše požadavky a nejlépe i za faktury, které zaplatíme. Chceme, aby viděli naše občany, jejich potřeby, požadavky a to, co pro ně děláme. Pak budou dělat, co po nich chceme. Tedy systémy, které usnadní nám práci a našim lidem, občanům a voličům, jejich čas a starosti.

___________________________________________________________________________________