Jiří Hůlka: Hysterie některých vědců nad děním na Šumavě není na místě


Ještě téměř nic neudělal a už vyvolal nenávistnou štvanici. Ředitel Národního parku Šumava PhDr. Jan Stráský popudil některé vědce jenom tím, že trvá na dodržování právních norem. Ne náhodou se jedná hlavně o ty, kteří donedávna  působili ve vědecké sekci Rady NP Šumava. Ředitel Stráský se totiž rozhodl uvést radu do souladu se zákonem, ve kterém žádná vědecká sekce zmiňována není. V radě parku mají totiž ze zákona zasedat zástupci obcí, krajů a horské služby. Tento model standardně funguje v ostatních národních parcích.
 
V nové Radě NP Šumava bude také devítičlenné zastoupení vědců. Stará rada, která měla dvě sekce, měla 55 členů, z toho pouze 25 ze zákona.
 
Tento nefunkční moloch měl být poradním a iniciačním orgánem ředitele. Ve skutečnosti  jím ani nemohl být, protože porady a nápady vznikaly jedině mimo radu a bez jejího vědomí. Vědecká sekce potírala jiné vědecké názory, než byly názory zástupců Jihočeské univerzity a České geologické společnosti – tedy biologů, geologů a hydrobiologů. Názory většiny lesnické části vědecké sekce nebyly vůbec brány v potaz, přestože les je dominantním a určujícím ekosystémem v NPŠ.

Některé vědce zachvátila nevídaná hysterie, protože ztratili právo diktovat Šumavě, jejím obyvatelům a návštěvníkům co smí a nesmí, který jim umožňovalo minulé vedení Národního parku. Je známou věcí, že řada z nich měla Šumavu jako svoji laboratoř s téměř neomezeným vstupem a s finanční podporou svých vědeckých pracovišť, Ministerstva životního prostředí a  dalších institucí.

Nejsme žádní tmáři a nebráníme se vědeckým poznatkům. Chceme, aby Šumava dávala prostor pro vědecké bádání a poznání . Trváme ale  na tom, aby věda nesloužila ideologii a zájmům některých skupin. Souhlasíme s novým ředitelem, že na Šumavě je místo pro vědu, i pro bezzásadový režim a samovolný přírodní proces.  Odmítáme však, aby jeho výsledkem  bylo fatální  zničení většiny lesních porostů.
Odmítáme demagogická a lživá tvrzení, že  ředitel  Stráský  chce vykácet Šumavu, a  že minulé vedení v prvních zónách nezasahovalo – to  není pravda.  Je všeobecně známo, že za minulého vedení se těžilo nejvíce v historii Šumavy – v minulém roce  téměř 360.000 m3.
 
Není pravda, že kůrovec již gradoval a je na ústupu. Naopak, je ve stavu progresivního nárůstu. Vědci protestují proti plánovaným zásahům chemickými prostředky. Biocidy  se používaly i v minulých letech. Jejich aplikace byla loni povolena rozhodnutím státní správy na zhruba 9.000 hektarech NP Šumava.  Letos žádá ředitel Stráský státní správu o umožnění použití biocidů na území o 2.000 hektarů menším, než loni žádal bývalý ředitel Krejčí. A tak bychom mohli pokračovat.

Není pravda, že všichni vědci protestují a nesouhlasí se stávajícími kroky, které se na Šumavě dějí a plánují. Řada odborníků a  expertů  spolupracuje se stávajícím vedením, vyslovuje mu podporu.
Žádáme vědce, zejména ty, kteří působili v radě parku, aby oprášili svoji paměť. Vyzýváme je, aby přestali hájit své partikulární zájmy a  aby svou vědeckou práci  užili ve prospěch obnovy zničené Šumavy, ne pro obhajobu jejího katastrofálního stavu.

Jiří Hůlka,
předseda Svazu obcí Národního Parku Šumava

Asi někoho překvapuje, že

Asi někoho překvapuje, že vědci zaujímají rozporná stanoviska. Je to dáno tím, že poznatky nejsou zcela jednoznačné, stabilní, proto se nejedná o normální vědu i z filozofického pohledu.

Tentokrát s Vaším názorem -

Tentokrát s Vaším názorem - označením, že jde o oxymorón nesouhlasím, jelikož jde o spojení dvou pojmů nezávislých na sobě. Vědec je označením činnosti(povolání,postavení) a hysterie je vlastnost či jednorázový projev, takže vědec může být různý, útočný, opatrný, hysterický atd. Je řada případů, že si úzkostlivě nehlídají své renomé a nábožně nedbají o pluralitu názorů jiných a stále zůstávají vědci.

Souhlas, ještě bych doplnil,

Souhlas, ještě bych doplnil, že vědci jsou většinou specialisté, kteří jsou nadprůměrně schopní ve svém oboru. Bohužel se v řadě případů cítí kompetentní vahou své autority mluvit i do jiných oborů, přitom si ani neuvědomují, že plně nechápou problém a doplácí na to nekvalifikovaná diskuse a invalidní argumentace. A na veřejnost jejich vystupování také působí pomýleně - když něco tvrdí tady ten světově uznávaný odborník, tak to přece musí být pravda....

___________________________________________________________________________________