Je FAÚ Kalouskova politická policie?
Dušan Šrámek

Nesnažte si znepřátelit ministra financí Miroslava Kalouska. Klidně na Vás vytáhne výši bankovních kont, či informaci o tom, kam a komu posíláte peníze. Stačí, aby usoudil, že zrovna supluje jakýsi blíže nespecifikovaný „veřejný zájem“. Nemusí mít přitom v ruce jediný důkaz, že jste provedli něco protizákonného.  Přesně to se stalo v cause okolo firmy ProMoPro, která se podílela na servisním zabezpečení našeho předsednictví Evropské unii.  „Ministr rozhodl o zproštění mlčenlivosti v souladu se zákoníkem práce a taktéž při zbavení mlčenlivosti vzal v úvahu veřejný zájem, žádost o zveřejnění informací ze strany vyšetřovaného subjektu a neustálé napadání práce FAÚ v médiích,“ zní odpověď ředitele finančně analytického útvaru (FAÚ) Ministerstva financí Milana Cícera na otázky Reflexu, týkající se aféry okolo veřejné zakázky na předsednictví ČR Evropské unii.
 
O co šlo? Reflex v článku Vondrova aféra, či Kalouskova pomsta zpochybnil účel a závěry šetření MF a FAÚ ve věci českého předsednictví. Okamžitě následovala tisková konference, kde Kalousek nechal Cícera podrobně referovat o finančních tocích mezi firmami, které měly vazbu na ProMoPro. Svými výroky ředitel FAÚ spolu s Kalouskem porušili snad všechny zákony, které chrání soukromí českých občanů. Není proto divu, že extempore obou vysokých státních úředníků se již zabývá Úřad na ochranu osobních údajů.
 
Účelové důkazy
Na zmíněné tiskovce dokonce Kalousek neváhal hovořit o „standardním vyšetřování nadstandardní zlodějny“. Dalo by se předpokládat, že pro podobná tvrzení existují také pádné důkazy.  Jenže kde nic, tu nic. Podle Cícera FAÚ pouze analyzoval toky peněžních prostředků odeslaných z bankovního účtu Úřadu vlády ČR. „Disponoval informací z veřejných zdrojů, že na realizaci bylo plánováno použít finanční prostředky nepřevyšující částku 100 mil. Kč a že společnost, která zakázku realizovala, byla vybrána bez výběrového řízení.“ Z veřejných zdrojů se ale mohl stejně tak dobře Cícer dozvědět, že původní částka 85 miliónů na zajištění předsednictví byl pouhý předběžný odhad, který neměl nic společného s realitou, a že zakázku bez výběrového řízení posvětil antimonopolní úřad. Takže všechny důkazy k obvinění se smrskly na to, co si Kalouskovi cifršpióni účelově vybrali z celé řady dostupných faktů. Na financích si navíc mohli vytáhnout příslušné smlouvy, a to nejen mezi Úřadem vlády a firmou ProMoPro, ale především mezi touto firmou a Kongresovým centrem Praha. Získat relevantní podklady pro tvrzení o údajně předražené zakázce přitom nebylo vůbec složité. Stačilo si vytáhnout například ceník služeb KCP, z něhož je jasné, že ať s firmou ProMoPro, nebo bez ní, pro klienta to nakonec vyšlo finančně prakticky nastejno.  Nic takového si ovšem MF nevyžádalo. Zjednodušeně řečeno – na jedné straně zde tedy máme nějaké podivné pohyby na účtech určitých firem, které se podílely na zabezpečení českého předsednictví, na straně druhé podezření, která se opírají o pouhé účelově poskládané výstupy o údajně předražené zakázce. K vyvození přímé souvislosti mezi oběma zatím nesouvisejícími osami celého příběhu bude ještě zdlouhavá cesta. Jestli vůbec nějaká existuje.
 
Kalouskova policie
Jistě, Cícer logicky namítá, že FAÚ nemá kromě analýzy peněžních toků žádný další nástroj, jak zjištěná podezření ověřit, a že jeho útvar nemá status ani oprávnění orgánů činných v trestním řízení. Jenže pak má také Kalousek čekat na výsledky policejního šetření, než začne někoho bez přímých důkazů obviňovat z „nadstandardní zlodějny“. Ministr rovněž dluží vysvětlení, jak je možné, že zpráva MF o českém předsednictví, kterou předkládal jeho předchůdce Eduard Janota, a kterou vláda před rokem schválila, žádná podobná podezření nekonstatuje. Takhle jenom oprávněně přiživuje spekulace, že jediným smyslem jeho aktivit je pomsta Alexandru Vondrovi, který začal na Ministerstvu obrany dělat vítr v armádních zakázkách.
 
FAÚ byl primárně zřízen pro boj se špinavými penězi a financování terorismu. I přes úctyhodná čísla o podaných trestních oznámeních nevíme, zda byl vůbec někdo obviněn, neřkuli odsouzen třeba za to, že dělal bankéře teroristům, či bílého koně drogové mafii. To byl přece hlavní důvod, proč byl podobný úřad zřízen. Místo toho tady máme jeden diskutabilní případ, který na hony smrdí politikou. Stačí prolistovat kontrolními závěry NKÚ, a podezření na předražené zakázky tam najdeme mraky. Proč se tedy FAÚ se stejnou pílí nevěnuje i všem ostatním podobným případům?  Řada signálů nejenom z ODS navíc hovoří o tom, že FAÚ si teď hodlá vyšlápnout na její kmotry. Nic proti tomu, ale v celém spektru zájmových oblastí, kterým se má FAÚ věnovat, z toho kouká jenom další účelovost. Těžko se tak FAÚ zbaví podezření, že je pouhou Kalouskovo politickou policií.

milý Gardnesi myslím, že teď

milý Gardnesi myslím, že teď by to právě chtělo nějakou veselejší....??!!

Už nelze pochybovat, že

Už nelze pochybovat, že vládní koalice je v naprostém rozvratu a je jen otázkou času, kdy se to bude rozvratníkům strategicky hodit, aby pravicovou vládu poslali do věčných lovišť s náhradou vlády lidovecko-socialistickou s KSČ v pozadí. Již od vzniku koalice podporované 118 poslanci byla zřejmá nelibost hlavního rozvraceče Kalouska(s nohsledem Gazdíkem) s pozicí 2.muže vlády a přes počáteční náznaky okopávání kotníků premiérovi přešel zcela do frontálního útoku sestřelit Nečase a ODS. K rozvratu třeba i neúmyslně přispívají političní amatéři z podnikatelského subjektu VV a vše završují neodpovědná média, která jen baží po senzacích a umělých kauzách a důsledky pro občany ČR jsou jim lhostejné. Naskýtá se otázka o smyslu současné destrukce vlády Kalouskem. Jde jen o snahu získat moc pomocí vedoucí role jeho strany na pravici. Asi správně usoudil, že širší veřejnost neznalá detailů dá na manipulaci pomocí siláckých prohlášení ostouzejících koaličního partnera, byť jsou jen produktem intrik. Články vystihující skutečný stav situace ve smyslu článku p. Šrámka jsou méně než sporadické a vesměs mimo hlavní informační média, což má za následek, že odpadlíci z ODS dosud nepostřehli, že podporují marketinkový produkt ambiciózního lidoveckého bosse. Nikoliv reformy ale politická moc stojí za tím, že naděje daná poslaneckou většinou po volbách na provedení potřebných změn byla hloupě, neodpovědně a na dlouhou dobu pohřbena. Historická příležitost zůstala nevyužita.

Asi tak. Veškeré Kalouskovy

Asi tak. Veškeré Kalouskovy činy směřují k co největšímu naštvání voličů, shození odpovědnosti na ODS a konečně vládu zrušit. Otázka je, jestli se mu projekt TO09 také nerozloží. Obávám se, že už to přehnal tak, že socani pak dostanou přes 50 a bratr Kalous utře.

Já myslím, že bude ještě

Já myslím, že bude ještě pěkně dlouho platit "Ať volíš, koho volíš, dycky je ve vládě Kalousek"

x).

x).

A přitom ten Míra Kalousků je

A přitom ten Míra Kalousků je takový lidový, milý, vtipný a příjemný chlap, jehož ostrovtipu včera v pořadu Nikdo není dokonalý aplaudoval plný sál "obyčejných lidí". Co naplat, dobré veřejné mínění široké masy lidí je důležitější než přihlížet k tomu, že v tomto pořadu přítele Jirky Krampola nedávno na stejném gauči seděl přítel Jirka Paroubků.

Pan Doležal ve svých

Pan Doležal ve svých Událostech tvrdí, že poté. co kalouskovci umožní ve sněmovně grilování pana Vondry, měl by pan Nečas Kalouska z MF vyhodit a koalici tak rozpustit.

Frustráti by sice ječeli, že to je přímý důkaz Vondrovy viny a následně by vytapetovali celý internet odkazy na vyfabulovaná potvrzení této viny, nicméně soudím, že to je jediný možný způsob další existence této koalice.

Holt mám smůlu, generace mých rodičů si vybrala bolševiky jako garanty lepšího příštího, generace mých potomků zjevně vybere neobolševiky s defraudantem v čele jako garanty cesty do dluhové pasti.

___________________________________________________________________________________