Nemocnici potápí nejen kraj, ale i její vedení
Jan Čechlovský

Ekonomická situace, v níž se se ztrátou téměř sto milionů korun za loňský rok nachází Pardubická krajská nemocnice, je více než alarmující. Zástupci kraje i ředitel nemocnice Gottvald bijí na poplach a předkládají návrhy na úsporná opatření, ta by se nemusela promýšlet, kdyby se o dosavadních investicích a o zvyšování platů zaměstnanců rozhodovalo s rozvahou.

Ředitel nemocnice Tomáš Gottvald za původce současné situace považuje špatné hospodaření. Upozorňuje především na zvyšování mezd, na něž nemocnice neměla peníze. Gottvald, který v kritizovaném období zastával funkci předsedy dozorčí rady, však proti navyšování platů nijak neprotestoval a neprotestoval ani proti zbytečným investicím, ani při prohlubujícím se zadlužování nemocnice, i když o něm jako předseda dozorčí rady musel vědět.

Finanční zátěží byl také nákup tomografu a magnetické rezonance.

Pardubický kraj investoval sto milionů korun do zařízení, která v nemocnici již fungovala. Nákup nových přístrojů se spíše než službou veřejnosti stal jen důkazem neochoty hejtmana Radko Martínka vyjít se soukromými investory, kteří tato zařízení v nemocnici úspěšně provozují a přispívají tak ke zlepšení kvality i rozsahu poskytovaných služeb. Těžko se však obhajuje prosperita nemocnice před těmi, kteří se domnívají, že spolupráce se soukromými investory znamenala pouze vykradení nejlukrativnějších oddělení nemocnice.

Zatímco jsme se snažili o zlepšení kvality a rozsahu služeb, ČSSD svým předvolebním populistickým gestem rozdala třicet čtyři milionů korun, když rozhodla o proplácení poplatků u lékaře. Dublování drahých přístrojů a neuvážené rozdělování financí, které mohly být použity efektivněji, lze jen těžko vykompenzovat propuštěním zaměstnanců, jak navrhuje ředitel nemocnice Gottvald, který je spoluviníkem současného stavu Pardubické krajské nemocnice. Jsem zvědav, jaké důsledky ze své chyby pan ředitel vyvodí, a jak kraj napraví své neuvážené investování.

___________________________________________________________________________________