Pár slov k výročí ODS
Aleš Dvořák

Revue Politika 4/2011

V dubnu uplyne dvacet let od založení ODS, naší jediné vlivné a společensky ukotvené pravicové strany od konce druhé světové války. Podtrhuji slova jediné vlivné a ukotvené, neboť patří mezi základní úspěchy ODS, že se jí podařilo získat a udržet oba přívlastky zároveň. Ostatní pravicová uskupení buď nikdy nedosáhla měřitelného vlivu, nebo nepřežila výměnu osobností zakladatelů ve vedení či jedno volební období ve vládě. Situace, v níž se strana v čase svého jubilea nachází, bude nepochybně příležitostí k mnoha úvahám. Na jedné straně bude poukazováno na vládní angažmá v koalici, která se opírá o nevídaně silnou parlamentní většinu, vykazuje mnohem menší ideovou nesourodost než předchozí koalice a nepostrádá jistý reformní étos. Na straně druhé bude rozebírán historicky nejslabší volební výsledek v loňských sněmovních volbách, setrvalá myšlenková matnost a rozpačité názorové tápání. Právě poslední uvedené charakteristiky jsou podle mého problémem nejvyšší důležitosti, od něhož se ostatní, včetně odlivu voličů, odvíjejí.

Sociální stát a důchodová reforma

Začněme možná nejvýraznější konstantou politiky ODS, totiž odmítáním sociálního státu, nebo alespoň jeho přebujelé podoby coby závaží, jež dusí ekonomiku a sráží její konkurenceschopnost. Pravice si dnes už s argumentem snížené konkurenceschopnosti nevystačí, poněvadž levice, která ho dříve sveřepě popírala, jej pomalu začíná brát na vědomí. Václav Bělohradský, někdejší liberální myslitel, dnes ovšem ve službách sociální demokracie, nedávno lakonicky přiznal, že k ústupu od hýčkaného modelu sociálního státu donutí evropskou levici Číňané. Pravici se však nabízí zatím téměř nevyužité argumentační pole proti státnímu paternalismu, kterým je obhajoba fungující rodiny. Zní to možná paradoxně, sociální stát se rád ukazuje jako ochránce a podporovatel rodin s dětmi, ale svou existencí plíživě dosáhl pravého opaku - instituci rodiny coby společenství, v němž přirozeně vládne solidarita dospělých s dětmi, mladých se starými a zdravých s nemocnými zdevastoval. Vypěstoval zvrácenou mentalitu poptávající školský systém, který snímá z rodičů břímě výchovy (viz debaty o sexuální výchově a výuce finanční gramotnosti ve školách), a vyžadující státní zabezpečení stáří, jež neobtěžuje občana žádnou spoluúčastí v předstihu desítek let, zato nabízí dostatek domovů důchodců a legální euthanasii. Připravovaná důchodová reforma dává ODS úžasnou možnost vybojovat pro fungující rodiny širší pole působnosti a větší nezávislost. Nápad umožnit nasměrování části sociálního pojištění ve prospěch vlastních rodičů v důchodu, se kterým operuje vládní návrh, je ideální nahrávkou autentické pravici, aby o něj svedla okázalou bitvu a pokusila se ustrašený rozsah 1 % výrazně navýšit. Podobně by se autentická pravice měla zasazovat o maximální možnou míru dědičnosti prostředků z osobních důchodových účtů, pokud nebyly vinou předčasného úmrtí vyčerpány.

Evropská unie

Druhou programovou osu ODS bezpochyby tvoří kritický postoj k Evropské unii. V poslední době se zdá, jakoby se upozadil a stáhnul na vedlejší bojiště, na půdu Evropského parlamentu, kde ODS sice úspěšně založila antifederalistickou frakci s britskými a polskými konzervativci, ale ozvěna jejího úsilí k nám doléhá jen slabě. Přitom právě na domácí půdě, v probíhajícím soupeření o místo na pravici, může ODS ostře stavět racionální zdrženlivost eurorealismu proti prvoplánovému euronaivismu TOP 09. Není důvod ostýchat se znovu zvednout prapor obhajoby národního státu a pevně jej třímat v rukou. Opírat se lze o jednoduchý fakt, že národní stát a funkční demokracie představují spojené nádoby, zatímco unijní „demokracie" je iluzí, sisyfovskou snahou nahradit historicky zformovaná národní společenství chimérickým politickým evropanstvím. Eurorealistické postoje dnes už nevyžadují tolik politické odvahy jako před vstupem do EU, protože záporné dopady neutuchajícího přívalu všemožných regulací vstupují rázně do našich životů a peněženek. Je s podivem, že ODS soustředí velké úsilí na omezení nemravných zisků fotovoltaických zlatokopů, ale neodvažuje se pranýřovat samotnou myšlenku veřejné podpory takzvaných obnovitelných zdrojů energie jako mylnou a škodlivou, jako další z drahých a marných pokusů přelstít logiku trhu. ODS se také až příliš sžila s unijní realitou, v níž dotace tvoří základní složku financování obcí, bez níž nelze nic většího uskutečnit. Přestože mnozí straníci na získávání a rozdělování dotací profitují, měla by najít sílu hlásat, že dotace má být anomálií, výjimečným řešením. Samofinancování má obcím umožnit rozpočtové určení daní.

Přímá volba prezidenta

Nakonec se zastavím u přímé volby prezidenta republiky. I z ní až příliš jasně čiší bezradnost a názorová impotence ODS. První rovinou problému je fakt, že konzervativní pravice by měla držet zásadu, že ústava země se mění co nejméně a pouze v bodech, kde funkčně selhává. Tím případem rozhodně není procedura prezidentské volby. Zastánci přímé volby nemají v ruce nic než opakovaně rozněcované emoce a mediální mytologii, jež stále pracuje s údajně nedůstojným průběhem poslední nepřímé volby, avšak zamlčuje, že nebyl zaviněn způsobem volby, ale konkrétními lidmi. Týmiž lidmi, kteří svou antikampaní dokázali shodit do morálního suterénu i úroveň přímých voleb do sněmovny v roce 2006 či do krajů v roce 2008.

Druhou rovinou je skutečnost, že případné zavedení přímé volby prezidenta není změnou s nulovým součtem, nýbrž posouvá politické prostředí u nás k horšímu. Zrekapitulujme si frekvenci přímých voleb s několikaměsíční celostátní kampaní v posledních pěti letech: jaro 2006 - sněmovní volby, podzim 2006 - komunální a senátní volby, podzim 2008 - krajské a senátní volby, jaro 2009 - volby do europarlamentu, podzim 2009 - zmařené předčasné sněmovní volby, jaro 2010 - sněmovní volby, podzim 2010 - komunální a senátní volby. Na solidní politickou práci nezatíženou předvolebním populismem zbyl tak zhruba rok 2007. Jeden z pěti! Potřebujeme snad tak hustou „síť" ještě zatěžovat dalším typem přímé volby? Sotvakdo odpoví s čistým svědomím ano - pokud si tedy tuto kardinální otázku vůbec položí.

Konečně ve třetí rovině jde o politický obchod. Mohu spekulovat, že ODS v koaliční smlouvě ustoupila svým partnerům. Tomu lze rozumět, avšak jen potud, že každý ústupek musí mít svou protihodnotu. O ní ale v tomto případě není nic známo. Přitom protihodnota nesoucí významné politické body, a to dokonce bez ohledu na úspěšnost jejího prosazení, se přímo vnucuje. Když už má být popřena tradice a zavedena všelidová volba hlavy státu, může s tím být spojeno otevření možnosti opětovné kandidatury Václava Klause, jemuž stávající konstituční úprava tuto cestu zapovídá. Stačilo by v rámci ústavní novely doplnit odstavec 2 článku 57 Ústavy ČR ve znění „nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou" o odstavec 3, který by mohl znít: „K volbám provedeným podle původních ústavních pravidel platných před novelizací se v odstavci 2 nepřihlíží." ODS by tím získala na více frontách. V první řadě spokojené souznění s většinou vlastních voličů, pro které je zakladatel strany stále bezkonkurenční autoritou. Kromě toho by ostatní strany, koaliční i opoziční, jež z fetiše přímé volby dlouhodobě vytloukají laciný politický kapitál, dostala konečně pod tlak. Pod tlak zoufalého hledání srovnatelně silné osobnosti, případně nevěrohodné obhajoby rozchodu s uvedeným fetišem samotným. A konečně připusťme, že Václav Klaus bude i v reaganovském věku schopen přímé volby vyhrát a prodloužit současný stav, kdy jeho přítomnost na Hradě a ve vysoké politice vůbec představuje pro pravici v České republice neocenitelný bonus a pro levici tíživou noční můru.

***

Námětů k zamyšlení nad ideovým a programovým profilem ODS by jistě bylo ještě dost a dost, ale není mým záměrem pokoušet se o vyčerpávající rozbor. Vyslovím jen naději, že hlavní pravicová strana využije své dvacáté výročí vzniku k účinné sebereflexi v zájmu budoucnosti své i celé české pravice.

Furt si stěžujeme, že

Furt si stěžujeme, že politika není věcná, že nejde o ideje, ale jenom boj o moc. Teď se tady po dlouhé době objevil článek, který věcný je a který nastňuje možná politická témana do budoucna. Diskuze je opět plná poštěkávání a dohadování se o naprostých blbostech. Proto jsem sem také velmi dlouho nepřispěl. Řešit, koho píchá Kočí, jestli je Tluchoř spiklenec, nebo jestli Klaus zahýbá Livii s Bártou, mě fakt nebaví.

Uf, tak jsem si ulevil a teď k článku.

Odstavec 2: Pointa je v tom, že ODS sociální stát neodmítá. ODS ho v 90. letech sama ve spolupráci s ODA a KDU-ČSL vybudovala, byť to bylo na troskách reálného socialismu. A otázka do diskuze: může si dnes ODS vůbec dovolit odmítat sociální stát (ve smyslu existence důchodového, zdravotního systému, státem dotovaného školství)? Akcent na rodinu je jistě důležitý, ale je to téma spíše pro konzervativce. Liberály zajímá hlavně ochrana soukromí a individuální svobody - těm mimochodem zrovna moc nepřál Langer na ministerstvu vnitra. Víte, že jedním ze sponzorů ODS je stbácká firma Czech Radar?
Když se podíváme na velké pravicové strany v různých evropských státech, tak vidíme, že vítězným proudem je v nich ten sociálně konzervativní. Pro liberály tam toho zrovna moc není. Co si máme myslet o pravicové CDU, která nařizuje odstavení jaderných elektráren v Německu? Co si mám myslet o maďarské straně Fidesz, která znárodňuje důchodové účty?
S tím souvisí vlastně odstavec 3:
" ODS se také až příliš sžila s unijní realitou, v níž dotace tvoří základní složku financování obcí, bez níž nelze nic většího uskutečnit"
to je řekl bych klíčová věta celého článku. Jinými slovy, i ODS jako další strany se nechává politicky korumpovat dotacemi. Není náhodou, že právě regionální politici jsou největšími obhájci EU (s čestnou výjimkou Jardy Kubery).
"Samofinancování má obcím umožnit rozpočtové určení daní" - včera nebo předevčírem tady byl článek Bohuslava Svobody, jak chce Kalousek sebrat peníze Praze a přerozdělit to menším obcím. S tou poslední větou odstavce 3 naprosto souhlasím a doplňuji, že by obce měly dostávat významnou část daně z příjmu příjmo od subjektů, které v dané obci podnikají. Tím se bude zvyšovat motivace samospráv neházet podnikatelům klacky pod nohy.

S posledním odstavcem lze souhlasit a přidám k tomu to, že je tu argument finanční. Přímá volba prezidenta je nepoměrně dražší, než nepřímá.

Závěrem chci říct, že ODS je stranou, kterou donedávna sjednocoval především antikomunismus. Jinými slovy, sjednocoval ji odpor k něčemu (komunisti, Paroubek).
Daleko těžší je ale nalézat shodu na něčem, co chce.

copak o to, myšlenky jsou to

copak o to, myšlenky jsou to hezké a přesné, jak z učebnice, hlavně ty o tom vymezení sociálního státu, ale co na to naše odbory??? Dneska odešly z jednání tripartity, na úterý chtějí zase dělat bordel v ulicích a čert ví, co ještě toho magora Zavadila, ve jménu pracujího lidu, napadne..... ????
Co se týká volby prezidenta, tak již teď je jasné, že právě ta možnost "nové" kandidatury VK, je příčinou nulové aktivity levice při projednávání ústavní změny.

PS. ....jinak to vypadá, že za blbce je tady dneska pan mils.......

Že ODSka je pravicová strana,

Že ODSka je pravicová strana, může napsat jen blbec.

Odhlédneme-li od všech

Odhlédneme-li od všech drobných úletů, je ODS stále jedinným nositelem české pravicové politiky s potřebným zázemím, které je dané především členstvím přes 30 tis občanů, ochotných prosazovat tuto politiku. Kde jsou všechny ty pravicové trucstrany snažící se nesmyslně narušit potřebnou jednotu a oslabit vliv na celostátní politiku. Je třeba se konečně vypořádat s tou chimérou, že nějaké nové tváře v nové straně občanům zajistí vše o čem sní. Půvabným mystifikačním názorem jsou občasné naivní stezky některých "politologů" na "malou" pravicovost politiky ODS, když jsou zcela přehlíženy okolnosti v praktickém provádění politiky, zejména té vládní, která je deformována nesourodou koalicí. Neznám žádný levicový záměr oficiálního programu této strany a pokud není prosazen, je příčinou odlišný názor koaličního partnera. Pouze hospodská politika zná furiantské řešení od domácích neduhů až třeba po situaci kolem LS, která by byla pouze jen cestou do pekel. Politika je vždy jen uměním možného. No a něco holt možné není.

Pane Gardnesi, Pravicový

Pane Gardnesi,
Pravicový trucstraník, často zde i renegát, někdy i mnohem horší.
Dovolte mi, prosím, pokus o zpřesnění těchto pojmenování:

Někteří spolustranící prostě nestihli ten úžasný intelektuální, přímo raketový vývoj osobnosti, kdy během 2 let cosi co bylo "shitem" se změnilo v radostné povykování "ale oni nás berou".

A že to byl bolavý rozvod, to mi prosím věřte.

Byla by tato redefinice akceptovatelná pro Vás?

Éto Vaše dělo p.Stane. Já

Éto Vaše dělo p.Stane. Já vycházím z přesvědčení, že pro obyvatele je největším přínosem pravicová politika, která přináší vyšší prosperitu a vedle vyšších zisků podnikatelů i vyšší úroveň pro zaměstnance i t.č.nezaměstnané. Lze se o tom přesvědčit na západ od nás. No a tu pravicovou politiku prosazovat má největší šanci ODS přes četné nedokonalosti, ale pro mně je to vždy otázka menšího zla. Proto nedělám radikální rozhodnutí typu " Topolánku Tvůj podpis na LS mě dohnal k odchodu z ODS či jejího nevolení". Pochopitelně pokud jste přesvědčen o lepších možnostech jinde, tak byste byl blázen je nepodporovat. Ve volbách a stále, než Vás z nich opět někdo nenaštve, protože jistě chápete, že se nelze zavděčit trvale všem. Proto také přes 200 let jsou stále dominantní v kolébce demokracie - USA 2 strany, bez ohledu na to, že někdy zažily politický průšvih. Nikdo nevolal po volení nových tváří a škrtání předních míst na kandidátce s náhradou těmi posledními nebylo technicky možné, protože nebyli tak hloupí, aby měnili většinový systém volby za poměrný na jednotné kandidátce. Jistě volba konkrétní osobnosti v daném obvodu náramně zkvalitní úroveň zvolených politiků

Gardnessi, znacne

Gardnessi, znacne zjednodusujete, ale naprosto chapu co mate na mysli a v principu s vami mohu souhlasit, v nekterych bodech.

USA nema dve strany, ale dve permanentni, ustalene politicke koalice. To uz tady kdosi jednou vysvetloval, pred par lety. Demokrate je koalice klasickych demokratu stredu, pak jsou tam liberalove, socialiste a progresivni, coz je jejich termin pro cokoliv, treba ultra leve kridlo ci komuniste. Republikani jsou take koalici, protoze treba konzervativci nejsou republikani, a neo-konzervativci jsou uplne jina parta. Pak maji jeste "umirneny" stred, a ultra-pravicove kridlo. Jak to tedy resi? Maji proste dvoukolovy system, kde kazda koalice ma vlastni volbu spolecneho kandidata a sjednoceneho programu, a ve druhem kole jdou proti sobe obe koalice, plus nezavisli, coz muze byt kdokoliv. Pokud tedy u nas vznika koalice az po volbach, je to zasadni problem, protoze volic nema ani tuseni pred volbami, kdo v te koalici bude, a co vlastne bude mit ta koalicni parta za program. A top jeste muze trvat i mnoho mesicu, nez se nejaka ta koalice da dohromady, takze mame nekdy i dlouhe "bezvladi", kdy se ani zadny program realizovat neda. Je jasne ze pak mnozi volici vitezne partaje jsou zklamani, protoze vetsina tech predvolebnich programovych bodu, jako byla treba Modra sance, se nikdy ani nedostane do programu budouci koalicni vlady. V tom je ten zakladni problem.

Hezky to dokresluje

Hezky to dokresluje oranžovomodrá pohádka, která chodila před časem emailem. Našel jsem ji na netu tady - doplněnou odruhý díl, který mi připadá mimo mísu, protože se věnuje úplně jinému problému a zavádí vztahy, které neexistují (klidně si můžeme po přečtení prodiskutovat, v čem je druhý díl hloupý - teď nebudu žvanit). http://www.outsidermedia.cz/Article.aspx?id=460

Za pět,nebo deset let nebudou

Za pět,nebo deset let nebudou lidé vědět, co to bylo, ta ODS. Pravicová rétorika skutky však levicové, to se jim vymstí. Zmizí ze světa, jako OF, či ODA. Nejsem levicově zaměřený, ODS se současnými politiky můj hlas už nikdy nedostane.

Můžete ty levicové skutky

Můžete ty levicové skutky specifikovat, vážený J.Š.? Ještě byste přitom mohl odhalit, kdože v této zemi ty pravicové prvky prosadil? Také nechápu, proč ČSSD, KSČ a socialistické odbory považují ODS za svého úhlavního nepřítele ?
Díky.

Protože jde po moci jak

Protože jde po moci jak slepice po flusu.

Dám pouze jeden příklad.

Dám pouze jeden příklad. Zdravotní pojišťovny. V SRN máte účet, každý rok dostanete vyůčtování, kolik jste do systému vložil a kolik čerpal. Žádné přerozdělování. Nebo jste snad schopen mně říci, kolik máte v současné době na účtu Vaší zdravotní pojišťovny? O přesunech vybraných peněz mezi silniční a železniční dopravou ani nemluvit. Takže socialistické rysy hospodaření ODS mělo a má. To, že se tady o tom dohadujeme nezmění nic na tom, že to je z naší strany stejně jen mlácení prázdné slámy.
S úctou J.Š.

System zdravotniho pojisteni

System zdravotniho pojisteni je rpo vas tak klicovy, ze vy jako pravicak nevolite jedinou pravicovou stranu?? Kde se hlasuje o systemu zdravotniho pojisteni? Vy jste se asi nedavno probudil...

V cem konretne ODS pochybila, ukazte mi kde a jak ODS hlasovala spatne akdo z ODS v teto otazce (podle vas spatne?) ODS nikdy nemela vetsinu ani v parlamentu ani ve vlade...

Vážený, to jste tedy opravdu

Vážený, to jste tedy opravdu náročný klient pro politiky, když kvůli této prkotině, která mi nikdy ani nepřišla jako základní neduh, bych se rozhodl nikdy nevolit ODS i kdyby se tam z nebe snesl sám archanděl Gabriel. Zřejmě tyto možnosti v levém spektru, či středovém lépe řeší nahromaděné problémy. Třeba marketinkový produkt TOP či firemní strana ABL - VV na čele s Johnem. Všechny tyto strany brzdí, až jiskry létají zdravotní reformu, která prvek vlastního účtu v návrhu Julínka(ODS!) obsahovala, stejný byl i názor Klause na zdravotnictví někdy kolem roku 1994. Jde o komplikovanou záležitost, která dosud nebyla vyřešena ani v USA, kde se vše řeší tak, že 40 mil.občanů nemá zdrav.pojištění, přitom nakonec péče je poskytnuta všem. Předpokládám, že jste zvážil důsledky volby, která povede k vítězství levice a pak nebudou nejen osobní zdrav. účty, ale i volné lhůty pro různé operace ap. Co bude, tak to především levné, méně účinné léky a hlavně enormní navýšení pojistného občanů i zatížení podnikatelů, aby bylo možno profinancovávat absenci pro nemoc, která se dostane opět na l. místo ve světě, jako tomu bylo za ráthování.

Proč by měla volba J.Š. vést

Proč by měla volba J.Š. vést k vítězství levice? Stačí jenom probudit dostatek voličů, aby začali volit skutečnou pravici a nenechali se vydírat "většinotvornou" manipulací o posilování socanů a komoušů - a těch 5% se najde :-).

Když jsme u toho - připadá mi zločin zveřejňovat volební preference. I když budeme věřit, že nejsou cinklé, jejich hodnoty svádí k různým manipulacím, voliči se nerozhodují podle sympatií, ale i podle jiných kritérií, např. "aby nevyhráli komunisti".

Kdo nevolí pravicovou ODS a

Kdo nevolí pravicovou ODS a TOP, volí zákonitě levici, ať již přímo, nebo propadlými hlasy neparlamentních stran. Není to nijak složité k pochopení.

To je právě ta manipulace,

To je právě ta manipulace, to jsem se vám snažil říct. Kdyby nebylo takové dlouhodobé rétoriky, lidi by volili v lepším souladu se svými názory, byly by tady menší rozdíly mezi sílou stran. Neměli bychom dva giganty a dvacet trpaslíků, ale třeba 10 srovnatelně silných stran, které by se vždycky všechny v parlamentu nesešly. Těžko říct, jak by to vypadalo. někdo tvrdí, že by se takhle rozbitý parlament na ničem nemohl domluvit. Já ale myslím, že by to možná donutilo strany, aby mezi sebou lépe komunikovaly. Současná situace, kdy vítěz dosedne na "trůn", poshazuje všechny figury protivníka, který měl vládu v minulém období, všechno začne otáčet o 180 stupňů a tváří se, že je to nafurt - tak to mě dost deprimuje.

Od Nečase se mi před posledními volbami líbilo, že na toto poukazoval a nabízel, že před strategickými rozhodnutínmi nejdřív i s opozicí vytyčí nějaký dlouhodobý cíl - že dojdou ke konsenzu. Na to Paroubek regagoval klasicky "My to nepotřebujem, my vyhrajeme volby!"

Nezlobte se, ale podle mého

Nezlobte se, ale podle mého názoru jde o tu nekonečnou naivitu, která se domnívá, že 10 parlamentních stran docílí nějakých zásadních opatření. Tak jak za l.republiky to dospělo tak, že se rozhodovalo mezi 5-6ti předáky koaličních stran a parlament byl jen formálním místem, aby bylo učiněno zadost, že jsme parlamentní republikou.

Je otázka, jestli by to

Je otázka, jestli by to nakonec nebylo lepší než teď. Vám nevadí, že se to po každých čtyřech létach vrací všechno zpátky a že trpaslické strany si coby jazýčky na vahách vydupou daleko víc než odpovídá jejich síle?

Každá situace má svá pro a proti. Dlouhodobě jsem volil ODS, ale se spoustou vnitřních výhrad. Časem jsem dospěl k názoru, že je lepší vybrat někoho, kdo má menší šance, ale je mi názorově bližší. Kdyby to vyšlo, tak získám daleko víc, než kolik ztratím, když to nevyjde. I za cenu, že zas budou vládnout socani. Však oni si to za ty čtyři roky zase trochu pohnojí - Bohuslav Sobotka je jistota, Michal Hašek dobrá záloha. Zajímalo by mě, co říká fifejda na levicové politiky z Moravy, když to tak napálil(a) do pravicových :-)

Hlasování pro ODS není

Hlasování pro ODS není povinné, volby jsou tajné. Líbí se mi ti vytrubovači "Už je volit nebudu!" No a co má být. Koho budete či nebudete volit je mi šumák. Tyhle výkřiky zoufalců zbožňuji.

Na rozdíl od Vás jsem napsal,

Na rozdíl od Vás jsem napsal, co mně na ODS vadí. Vy jste se chytil poslední věty a do fóra jste konstruktivně vytroubil, jaký jsem to zoufalec. Tím, že je nebudu volit jsem pouze prezentoval svůj názor, který jsem na ODS změnil. Měnit názor v průběhu času je normální a legitimní, dělal to namátkou třeba W. Churchill. Vy vole!
Ps. Nebylo to sice na mě ale kádrovat člověka jenž je zde stejně anonymní, jako Vy co asi dělal za totáče o Vaší inteligenci moc nesvědčí.
Jan Šiller

Zoufalce jsem myslel obecně a

Zoufalce jsem myslel obecně a vůbec mě nenapadlo, že si to vztahovačně přivlastníte. Zřejmě tušíte koho volím já a nemusím to nikde troubit. Můj hlas je stejně platný jako Váš. A toho vola si odpusťte. Když docházejí argumenty, dojde na nadávky. I to svědčí o úrovni diskutujícího vážený Jane Šillere.
Jinak ta Vaše předpověď o 5 či 10 letech je bohužel Vaše zbožné přání, ale nějak se s tím určitě vyrovnáte. Vždyť to politické spektrum, to je rozevřená náruč pro všechny voliče. Až Vás příště naštve jiná partaj, tak nám to zase oznamte. A já, pokud budu ještě na světě, hned poznám, že jste to pořád vy, ten veřejný nevolič.

Jde o výkřiky těch, kteří

Jde o výkřiky těch, kteří prozřeli. Každý, kdo něco pochopí, je pro ODS automaticky zoufalec.

Chňapl po mě jak pes po

Chňapl po mě jak pes po ohlodané kosti. To automaticky jste si vymyslel. Máte něco proti zoufalcům? Takové dramatické veřejné přiznání koho volit nebudu je pro mě zážitek. Něco jako, dnes nepůjdu do kina. Za totáče byl zticha a teď se "hrdinsky", anonymně kasá.

Ještě ani nevíme, jak je do

Ještě ani nevíme, jak je do nejbližších voleb daleko, a někdo už má jasno. Já mám taky jasno - ale jen o stranách, s nimiž jsem v ostrém rozporu. Takže veřejně sděluji (klidně a potichu), že zcela jistě nebudu volit komunisty ani socialisty. Pravděpodobně nebudu volit Petra Cibulku (mám ho rád, ale je to trotl). Ale o ODS to říct nemůžu, v okamžiku voleb pro mě možná budou nejpřijatelnější, možná taky podlehnu nějakému tomu nebezpečí, aby nevyhráli komunisti. I když se mi už nechce volit menší zlo - k ničemu dobrému to nevede.

Hmmm, .... VK opět

Hmmm, .... VK opět prezidentem? Pan Dvořák je zřejmě šprýmař.

Strčte si možnost další volby

Strčte si možnost další volby VK za klobouk. Už teď s ním fízl mává jedna radost, no, spíš žalost. Tluchoř má kliku, že nežije před pár desítkami let, byl by pověšen za vytváření protistátního spikleneckého centra a vznikl by pojem "tluchořovština".

A pak, i u nás platí: sedmdesátníky vyslechněte, ale k rozhodování je nepouštějte.

A to nemluvím o eskamotáži s "propiskou".

Souhlas, ale obávám se, že k

Souhlas, ale obávám se, že k tomu to všechno směřuje. Příští týden uvidíme, jakou silou disponují klausovci ve sněmovně. Pokud bude "démon" Tluchoř zbaven funce, bude to jasné. Můžeme blahopřát pražské klice, která okopávala kotníky Topolovi a bez zaváhání oddělá i Nečase.

Bohužel není síly, která by

Bohužel není síly, která by vedla zainteresované funkcionáře k moudrosti. Základním předpokladem je praní čistého i špinavého prádla ve vnitrostranických strukturách a rozhodování na podkladě hlasování. To by mělo vyšší objektivnost, kdyby o rozhodujících záležitostech hlasovali všichni členové podle místních sdružení. Tedy nic složitého
Přijít s možností volit Klause znovu, tak to už musí být pořádná ztráta mozkových buněk. Nejen s ohledem na jeho věk, ale se stále se stupňujícími jeho úlety, přestože se mezi nimi občas objeví i záblesk toho starého Klause s tahem na branku i s racionálním vyhodnocením jevů a situací. Ty úlety spatřuji především v tom, že pravicovou politiku pověsil na hřebík a vyžívá se v osobních nesnášenlivostech, jak k nim dospěl během politického života. Vždy jsem oceňoval jeho spíše tolerantnost bez mstivých prvků, jako tomu bylo u Zemana, či při návrzích na ústavní soudce(Rychetský, Výborný ), či Koláře co by startéra Sarajeva na velvyslanecký post, či Pilipa, atd., ale dnešní Klaus není ani schopen s nadhledem se vypořádat s působením Topolánka v ODS. Téhož Topolánka, bez něhož by se nikdy nestal prezidentem, zvláště ne ve 2.volbách. Osobně spekuluji, že velkou"zásluhu" na této deformaci mají jeho "milí rádcové".

Putin? Kdo to je?

Putin? Kdo to je?

Rus a Slovan jako my.

Rus a Slovan jako my.

___________________________________________________________________________________