Nemocnici potápí nejen kraj, ale i její vedení
Jan Čechlovský

28.04.2011, Právo

Ekonomická situace, v níž se nachází se ztrátou téměř sto miliónů korun za loňský rok Pardubická krajská nemocnice, je více než alarmující.

Zástupci kraje i ředitel nemocnice Gottvald bijí na poplach a předkládají návrhy na úsporná opatření, ta by se nemusela promýšlet, kdyby se o dosavadních investicích a o zvyšování platů zaměstnanců rozhodovalo s rozvahou. Ředitel nemocnice Tomáš Gottvald za původce současné situace považuje špatné hospodaření. Upozorňuje především na zvyšování mezd, na něž nemocnice neměla peníze. Gottvald, který v kritizovaném období zastával funkci předsedy dozorčí rady, však proti navyšování platů nijak neprotestoval a neprotestoval ani proti zbytečným investicím při prohlubujícím se zadlužování nemocnice, i když o něm jako předseda dozorčí rady musel vědět.

Finanční zátěží byl také nákup tomografu a magnetické rezonance. Pardubický kraj investoval sto miliónů korun do zařízení, která v nemocnici již fungovala.

Nákup nových přístrojů se spíše než službou veřejnosti stal jen důkazem neochoty hejtmana Radko Martínka vyjít se soukromými investory, kteří tato zařízení v nemocnici úspěšně provozují, a přispívají tak ke zlepšení kvality i rozsahu poskytovaných služeb. Těžko se však obhajuje prosperita nemocnice před těmi, kteří se domnívají, že spolupráce se soukromými investory znamenala pouze vykradení nejlukrativnějších oddělení nemocnice.

___________________________________________________________________________________