Tři důvody k českému optimismu!
Hynek Fajmon

Česká média opět rozpoutala další kolo stále dokola se opakující kampaně na téma "Česko je nejzkorumpovanější a nejvytunelovanější stát na světě". Opět jsme svědky morálního pohoršení tzv. nezávislých novinářů a lidí, kteří sami sebe pasují do role "nadstranických elit", které nás všechny z toho "marasmu" vyvedou dle hesla "to by se na Západě stát nemohlo". Je to nechutné divadlo, které ale žel funguje a ti, kteří jej rozehrávají na tom báječně vydělávají. Přesto nebo právě proto je nutné upozorňovat na věci, které jsou pozitivní a které českou politiku, hospodářství a společnost staví ve srovnání s jinými státy do pravdivého světla. Dovoluji si uvést tři důvody, které by mohly být zcela vážně míněným zdrojem českého optimismu.

Prvním důvodem je skutečnost, že nás Mezinárodní měnový fond (MMF) před několika dny zařadil do kategorie vyspělých evropských tržních ekonomik. Druhým důvodem je skutečnost, že podle posledních čísel je naše celkové zadlužení mnohem menší než je tomu u ostatních států EU i u eurozóny. Třetím a pro dnešek posledním důvodem k optimismu je skutečnost, že během poslední krize 2008-2011 české vlády nemusely sanovat banky působící na českém trhu ani jedinou korunou.

Všechny tyto důvody jsou dle méhou soudu objektivními skutečnostmi, které ukazují, že ve srovnání se všemi evropskými státy si zdaleka nevedeme tak špatně, jak si veřejnost a zvláště média myslí. Podívejme se na jednotlivé body podrobněji:

Ad 1. To, že mezinárodní instituce klasifikují státy podle různých kritérií je známá věc. Rovněž je známé to, že jsme byli dlouhá léta dáváni do škatulky "postkomunistické státy" nebo později mezi tzv. rozvíjející se trhy ve Střední a Východní Evropě (SVE). České vlády a také vedení České národní banky proti tomuto "škatulkování" řadu let bojovaly a poukazovaly na skutečnost, že státy se mají hodnotit podle objektivních ukazatelů, které jsme měli ve srovnání s ostatními státy regionu vždy jedny z nejlepších. Bylo to ale dlouho marné. Nyní se situace změnila. Česko je nyní hodnoceno ve stejné kategorii jako Británie, Dánsko nebo Švédsko, t.j. vyspělé tržní ekonomiky, které nepoužívají euro. To myslím mluví samo za sebe.

Ad 2. Před několika dny byla zveřejněna aktuální čísla celkového zadlužení států EU a eurozóny za rok 2010. Z těchto čísel vyplývají rovněž zajímavé skutečnosti. Celkové zadlužení EU totiž činí cca 80% HDP EU. U eurozóny je toto číslo ještě vyšší a činí aktuálně 85% HDP eurozóny. Pro samotnou ČR je toto číslo někde okolo 40%. Co to znamená? Znamená to jediné. Ve srovnání se EU i eurozónou jsme na tom z hlediska veřejného dluhu nadprůměrně dobře. Zvláště dobře je to vidět, když si uvědomíme že zadlužení Německa, Francie i Británie přesahuje 80%. Dobrá zpráva je i to, že českým dluhopisům finanční trhy naprosto důvěřují a český veřejný dluh se tak může financovat za relativně nízkou cenu (úrok). Z této skutečnosti můžeme mít tedy také docela dobrý pocit.

Ad 3. Konečně poslední pozitivní zprávou je to, že česká vláda dosud během poslední krize let 2008-2011 nemusela sanovat ani jednu banku operující na českém trhu. Na rozdíl od irské, britské, nizozemské, belgické, francouzské, německé, španělské a mnoha dalších vlád neposkytla česká vláda žádné bance ani korunu na jejich záchranu. Tuto skutečnost myslím mnoho občanů stále nedoceňuje. Pokud si ale uvědomíme, že z dnešního evropského zadlužení činí sanace evropského bankovního sektoru cca 10-25 procentních bodů dle situace v jednotlivých státech, tak by nás to mohlo také docela potěšit.

Poslední hospodářská a finanční krize, kterou prochází Západ v letech 2008-2011, nemilosrdně ukázala, které státy hospodaří lépe a které hůře. Nás Čechy může těšit, že zatím procházíme touto krizí relativně úspěšně a svět nás začíná vnímat takové jací skutečně jsme t.j. jako vyspělou tržní ekonomiku. To samozřejmě neznamená, že je u nás vše OK a že se nemusíme v mnoha oblastech zlepšit. Naopak. Ale mnoho států, které nyní stojí s "nataženou rukou k záchraně" by bylo rádo za české výsledky, které my sami doma tak halasně kritizujeme.

Na důvody Vám kašlu,

Na důvody Vám kašlu, soudruhu. Ukažte nám cestu!

A vy potřebujete ukazovat

A vy potřebujete ukazovat cestu od soudruhů?
Hm, to o něčem svědčí.

O čem, soudruhu?! Odpovím si

O čem, soudruhu?! Odpovím si sám. O hovnu to svědčí, soudruhu.

O.K., pane poslanče. Příště

O.K., pane poslanče. Příště se, prosím, rozepište o tom, PROČ JSTE spolu s poslanci Zahradilem, Tošenovským a Češkovou dne 5. dubna 2011 NEPODPOŘILI HLASOVÁNÍ č. A7-0060/2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského globalizačního fondu (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika) pro propuštěné pracovníky fy Unilever, když Česká republika požádala o pomoc v souvislosti s 634 případy ztráty zaměstnání a pro přijetí návrhu hlasovala kvalifikovaná většina poslanců EP napříč politickým spektrem.

To bylo v rámci "hájení národních zájmů ČR", jichž máte soustavně plná ústa ??

Jestli vy si představujete

Jestli vy si představujete hájení národních zájmů tím, že se snažíme pro sebe urvat z různých obskurních fondů (mezi které ten takzvaný Globalizační nepochybně patří), tak prosím. Já bych ale nejraději žádné takové fondy neměl. Pak bychom do EU třeba nemuseli posílat 30mld, ale jenom třeba 10 mld. Snížit podnikové daně a třeba by ten Unilever vůbec nikam neodcházel.

To byla nadsázka, pane

To byla nadsázka, pane Davide, napsaná docela záměrně v uvozovkách. Já se "hájením národních zájmů" rozhodně neoháním, já ne ... zato naši známí národovci per hubam ... :-)) Vám ale asi připadá postup proti návrhu vlastního státu O.K. No, proti gustu žádný dišputát, pravil, jak známo, pan otec, jinými slovy, když myslíte :-)

To bychom pak ale pak neměli

To bychom pak ale pak neměli plné kapsy, občane věrný voliči jinak drž hubu. Nejsme jako oni!
(Co si to ti lidi dnes dovolují to je hrůza, pakáž.)

No, oni si myslí páni

No, oni si myslí páni poslanci za ODS, že na ně nikdo do EP nedohlédne. Kdo by se taky prohrabával těmi mraky dokumentů, není to zrovna žádná zábava. Hlasovat ale proti vlastní zemi (zdržení se hlasování je nepodpora), resp. nepodpořit její návrh, to je docela síla ... :-)
Oni si pro hlas k té "pakáži" zase ale přijdou, medvěde, aby zas další roky mohli za hnusné evropské peníze naše "národní zájmy" i nadále obhajovat, to je přece jistá věc ... :-)

Jen další tendenční článek.

Jen další tendenční článek. Připomíná to negativistu, který se rozepíše o tom, v čem jsme rovněž " výborní a obsazujeme čelní místa v mezinárodních srovnávacích statistikách " jako je spotřeba měkkých drog, piva, míra korupce, kriminality ( už ani není kam zavírat). Pak je tu nehodovost, rozvodovost, ateismus atd. Pa Hynek je ale životím optimistou a tak na nás radostně mává z druhého břehu, na hlavě majíce čtveráckou bekovku a v ruce malířské paleto plné veselých a teplých barev.

Doporučuji mrknout na internationl living, který už tři dekády každoročně v lednu uveřenuje index kvality života. V něm se pohybujeme v realitivně solidním sousedství vyspělých zemí, stejně jako postkominustických pobratimů jako je Madarsko, či Polsko a obsazujeme 24-30 místo. Daná srovnávcí kritéria se hodnotí bodově a svým obsahem skutečně reflekují kvalitu života od ekonomiky, infrastruktury, vzdělání, svobody projevu, sociální a zdravotní péče apod. Fajmonova pohádky o třech velkých pozitivech pak reflektuje prd...

Tak přední místa v

Tak přední místa v ukazatelích znamenajících nadprůměrnou životní úroveň, které jsme obsazovali za komunistické totality jsme listopadem 89 nenávratně ztratili, teď již jde jen o živoření o čemž svědčí zacpané ulice novými automobily a koly za desítky tisíc, obsah nákupních košíků v hypermarketech, kde už nejsou jen brkavé zelené "sodovky", dokonce je i nějaké to maso nejen v pátek po 15 hodině navíc nemražené, pivo jak napotvoru nekončí danou kvótou a ještě je tolik druhů, na zahraničních destinacích tráví dovolenou kolem 7 mil.občanů atd., zkrátka psí život. Jak říká Jura z Bystrca-Brna, když se mrkl na international living, protože statistiky, jak již říkal W.Ch. nelžou, zvláště když vycházejí z přesných propočtů
nepřesných čísel, jako je míra korupce, prolhanost ap. Budeme se muset s tím smířit, že jsme definit. ztratili 1.místo ve výrobě H2SO4. Zato jsme získali jiné 1. místo, přestože se oficiálně nesleduje a nevypočítává, a to je míra Remcalismu. Jistě by se dala spočítat vyhodnocením internetové diskuze třeba ve V.B. a u naších serverů vč. Virtually, přestože jsou ještě úspěšnější, jako jsou Novinky, Aktuálně cz apod.

Gardnes, tahle poznámka

Gardnes, tahle poznámka konečně dokonale vystihla, jaký jste vůl.
Za komunistů sice stál rohlík 25 haléřů a bůček byl nějak podobně, když jste jej sehnal, ale zároveň celý český národ byl za ostnatým drátem jako idioti s platem v ekvivalentu 100-150 německých marek. Při cestě na Západ, která se hodně poslušným mohla snad jednou za život přihodit, byla kvóta valut 10 marek na den, to stačilo tak na jedno jídlo denně.
Náš měsíční plat byl na úrovni 1-2 denního výdělku západoněmeckého vykořisťovaného dělníka, vy tupče. Nesmíte věřit všem napsaným statistickým hovadinám.

Pete, upozorňuji Vás

Pete, upozorňuji Vás přátelsky, že jste pana Gardnese vůbec nepochopil. Měl byste se mu omluvit. Tohle byl přímý zásah do vlastních posic. To je průser.

Ano, omlouvám se. Opravdu

Ano, omlouvám se. Opravdu jsem si to ani nepřečetl, moje chyba, omlouvám se, Gardnesi.

Beru Pete, také se mi to

Beru Pete, také se mi to stane, že si něco nepřečtu pozorně, navíc poznámka nemá jednotný styl. Místy ironie, místy kritika.

Jen jsem upozornil pučtoka,

Jen jsem upozornil pučtoka, že je pučtok, pučtoku.

Garfielde, přestaňte se cpát

Garfielde, přestaňte se cpát lasagnema a věnujte více času čtením psaného textu. Píši snad někde, že životní úroveň klesá nebo že se máme špatně, idiote ? Co to je za fabulace s předsametem a zaplněnými ulicemi přibližovadly, dovolenými a shopping centry ? To, že máte nacpané břicho, naleštěnou fábii, kterou jezdíte každou středu na Ruzyni a máváte na letadla, ještě neznamená, že většina naskakuje na obdobně simplicitní měřítka bezduchého pozorovatele...

Akurátní postřeh Jury z

Akurátní postřeh Jury z Bystrca-Brna, bo nejde o spotřební mánii, ale o hlediska morálky a spravedlnosti pro všechny a ta, jak víme, spolu se ztrátou demokracie a svobod všeho druhu k době nedávné, značně poklesla.

Kdo je Jura z Bystrca-Brna?

Kdo je Jura z Bystrca-Brna? Jestli některý z místních diskutérů, tak je Vaše chování přinejmenším neslušné. A připadá mi to jako nějaká umanutá mánie.

Jurasi, přečtěte si poznámku

Jurasi, přečtěte si poznámku neu.p. na kterou reaguji a kde mě ten slušný mládenec tituluje idiotem, což je urážka jiného kalibru, než oslovení Jury. Tento neu.p. tak píše běžně, pokud s názorem nesouhlasí.

U neu.p mi to tak moc nevadí,

U neu.p mi to tak moc nevadí, to je především jeho vizitka, ale s Vašimi názory častěji souhlasím než nesouhlasím, proto mi je líto, že se snižujete na takovou úroveň. Připadá mi, že ho tím pronásledujete a pokud to je skutečně bližší určení jeho identity, tak mi to ani nepřipadá moc fér. Líbilo by se mi od Vás, kdybyste byl trochu povznešenější.

A zeptal jsem se taky proto, že jsem si nebyl jist, jestli to náhodou není na mě - místopis sice přesně nesedí, ale tak daleko to taky není. Až později jsem po pozornějším přečtení těch příspěvků pochopil, že to je neu.p.

Nicméně jsme to vše vyměnili

Nicméně jsme to vše vyměnili za to, že jsme teď blbí jako pučtoci. Samé krámy, rozum v prdeli.

Vysvětlivka:
Pučtok, původně znějící pucštok z německého Putzstock. Pojmenování nástroje na čištění hlavní zbraní, pušek a děl. Správně česky vytěrák. Německé slovo je tedy složenina, jeho první část je ze slovesa putzen, čistit a také zdobit. Druhá, tedy Stock, znamená v tomto případě hůlka, tyč, tyčka. Putzstock je v doslovném překladu čisticí, pucovací tyčka.

Děkuji, vzaldo. Nicméně nejde

Děkuji, vzaldo. Nicméně nejde o sebekritiku, nýbrž o politologický výrok s vysvětlivkou, Vy pučtoku.

Tímto jste výrok potvrdil,

Tímto jste výrok potvrdil, vzaldo.

Virtually Vám děkuje. Vyhráváme všichni!

Česko je nyní hodnoceno ve

Česko je nyní hodnoceno ve stejné kategorii jako Británie, Dánsko nebo Švédsko, t.j. vyspělé tržní ekonomiky, které nepoužívají euro. To, myslí si Hynek Fajmon, mluví samo za sebe. Kdyby to mluvilo ještě za něco jiného, pak bych se možná k uspokojení pana Faimona také ideologicky přidal.
Takto si dovolím jen odkázat na komentáře pana viki (+) a racka (-).

Fyzikálně bych to vyjádřil

Fyzikálně bych to vyjádřil tak, že Dvořáková je stodola, katka sirka.

nicméně, není vůbec na místě

nicméně, není vůbec na místě se radovat ze zadlužení, byť nízkého. Nikde není dáno, že ten nejnižší dluh nemůže raketově vzrůst. Díky nám, voličům.

Nemluvě o tom, že ten dluh

Nemluvě o tom, že ten dluh byl ještě před 3 roky kolem 30%, teď je 40%. A to, jak správně poznamenává pan Fajmon, náš stát nedal ani korunu do bank (on ji dal a ne jednu v devadesátých letech). Takže ten 10% nárůst v posledních 3 letech je jenom na provozní, ivenstiční a mandatorní výdaje.

Do bank dáváme přece my

Do bank dáváme přece my všichni formou extrémně vysokých poplatků za nepatrné služby.

Ceny vzorné, služby mírné.

Tak nejak to vypada, treba i

Tak nejak to vypada, treba i s tou KB. Schvalne, vratme se do roku 2008, 3. kvartal. Societe Generale zaznamenala propad 84% profitu. Francouzska vlada v ramci planu rekapitalizace vlastnich bank poskytla S.G. 1,7 miliard Euro. S.G. odepsalo ztratu: 1,4 miliardy Euro. Jeji slozka, komercni a investicni banka, mela v tom kvartalu ztratu 244 milionu Euro, zatim co jeji mezinarodni sekce (international retail operations), sluzba zakaznikum v cizine, kam spada i ceska dcerinna KB, zaznamenala NARUST PROFITU -- 48% !!! :-))))

Proc by je mel jeste navic sanovat cesky danovy poplatnik?

Takže se můžeme vzít za ruce

Takže se můžeme vzít za ruce a společně si zazpívat:

Jó hó hó tudle rundu platim jahá, jó hó hó tudle rundu platim já!

"A to, jak správně

"A to, jak správně poznamenává pan Fajmon, náš stát nedal ani korunu do bank (on ji dal a ne jednu v devadesátých letech)."

No ja bych nedal take ani korunu. Treba KB, tu vlastni prece Francouzi. Cesi (firmy a soukromnici), vlastni priblizne asi jen 7-8% akcii KB, takze -- proc z penez ceskych danovych poplatniku sanovat francouzsky kapital a akcionare? Krome toho, myslim ze Bank of New York snad kontroluje balik nejakych 30% akcii, ne? V 90. letech jsme sanovali banky, tedy ceske banky, ale ktera z tech bank je dnes ceska, cesky kapital, nebo cesti akcionari by vlastnili majoritni balik? Otazkou prece je, kam jde profit. Pokud do zahranici, nevidim duvod projevovat nejakou nadmernou ochotu sanovat z penez ceskych danovych poplatniku zahranicni akcionare. At takovou banku prodaji nekomu jinemu, treba pod cenou. Nebo at zkrachuje. :-)

To myslíte jako abychom si

To myslíte jako abychom si naslinili tužky a udělali opravy ve výkazech?!

"Druhým důvodem je

"Druhým důvodem je skutečnost, že podle posledních čísel je naše celkové zadlužení mnohem menší než je tomu u ostatních států EU i u eurozóny."

Z toho logicky vyplyva, ze nase celkove zadluzeni je tedy nejnizsi ze vsech 27 clenskych statu EU. Jestlize je mnohem nizsi nez u ostatnich 26 statu EU, pak je tedy nejnizsi, ze... V tom Eurostatu budou zrejme kouzelnici, a nebo tady nekdo jiny kouzli s udaji. Podle Eurostatu z 26. dubna, Estonsko je jedinym statem EU ktery je rozpoctove v plusu, a jehoz verejny dluh je VUBEC v EU nejnizsim, pouhych 6,6% HDP. Na dalsim miste je pak Bulharsko s 16,6% HDP, pak Lucembursko s 18,4% HDP, a pak Rumunsko, 30,8% HDP... Kde je tedy ta nase Ceska republika, zapomeli na nas? Co konkretne pocitame tedy? Podle jake statistiky mame nejnizsi dluh v EU, a o jaky dluh se jedna? Verejny dluh (the public debt), celkovy statni dluh jako procento HDP, nebo celkovy zahranicni dluh, statni rozpocet (deficit)...? Nelze mluvit o celkovem dluhu = jeho nominalni hodnote, protoze Nemecko ma urcite vyssi dluh nez my, ale daleko vice majetku a podstatne vyssi schopnost dluh splacet. Byl by nejaky odkaz na tu statistiku, podle ktere mame nejnizsi dluh ze vsech clenskych statu EU?

Autor článku pochopitelně

Autor článku pochopitelně netvrdí, že patříme v některých souhrných ukazatelích (HND,HDP) ke světovým tygrům,přičemž řada ukazatelů je obtížně vypovídajících a nepřesných, pouze upozorňuje na úspěšnou transformaci ze společenského socialistického řádu na kapitalistický v porovnání s jinými státy se srovnatelnými podmínkami danými nedávnou historií. Zadluženost skutečně je nízká ,každé její zvýšení by však mělo nedozírné následky nejen pokud jde o výši úroků z dluhů s vyhozenými 100 miliardami z oken, ale i ve ztrátě sociálních výhod pro méně majetné nad přijatelnou úroveň. To by si měli uvědomit zejména ti, kteří věří populistickým slibům levicových stran i s jejich odborářskou odnoží. Na celkem příznivém ekonomickém postavení ČR nemohou nic změnit ani remcalové, čeští sebemrskači a nemohou ji zpochybnit ani analyzátoři přes nepřesnosti ukazatelů i jejich indexaci.

Mily Garnesi, uvedl jsem

Mily Garnesi, uvedl jsem konkretni tvrzeni pana Fajmona hned v uvodu, v uvozovkach. To se bezne dela v pripadech, kdyz nekdo komentuje neco konkretniho:

"Druhým důvodem je skutečnost, že podle posledních čísel je naše celkové zadlužení mnohem menší než je tomu u ostatních států EU i u eurozóny."

Pan Fajmon tvrdi, ze podle poslednich cisel je nase celkove zadluzeni nejnizsi ze vsech statu EU. Ja o tom pochybuji, a proto mam tedy zcela jednoduchou, konkretni otazku, ktera se netyka niceho jineho nez tohoto konkretniho tvrzeni pana Fajmona: O jaky konkretni statisticky udaj se jedna, a pak -- z ceho pan Fajmon ty nespecifikovane udaje cerpal? Kdyz konkretni tvrzeni nedolozim, nikdo mi nic konkretniho nevyvrati, ani nedokaze ze treba "mlzim", vidte? Pan Fajmon se ani nenamahal neco takoveho dolozit, ani se nezminil kde tento udaj vzal; proste -- my mame akceptovat ze on ma pravdu, zatim co ti druzi "remcalove" se proste myli. Mne je celkem jedno kdo je remcal a kdo Fajmon v tomto poripade. Me zajimaji ty konkretni udaje. Posledni "cisla" EU pochazi z Eurostatu, z 26. dubna 2011, a to jsem tady uvedl.

Ta vase uvaha je sice hezka, Garnesi, ale muzete uvest ty udaje a zdroj vy? Nic ve zlem, ale to je asi tak vse co me v tomto pripade zajima. :-)

Vážený viki, něktré Vaše

Vážený viki, něktré Vaše připomínky jsou věcně správné, přesto mi zcela nesedí, když pro drobnosti znevěrohodníte samotný obsah článku, kterým p.Fajmon měl na mysli něco jiného. V podstatě upozorňoval na zbytečnou skepsi Čechů, když
1) rozsáhlá kampaň líčící poměry v ČR v oblasti korupce jako katastrofální jsou zcela mimo realitu v porovnání s ostatními zeměmi.
2) ČR je v globálních ukazatelích hodnocena nadnárodními institucemi jako úspěšná země
3) Míra zadlužení v ČR je relat. nízká, což se odráží příznivě v zájmu investorů a dává také šanci nezatěžovat rozpočty nad rámec současných úroků z dluhové služby.
4. Vláda skutečně nemusela sanovat žádnou banku, finanční krizi přežila s relativně nízkými škodami, bez ohledu na důvody, jakými byla dřívější sanace.
To vše jsou základní fakta a dávají p. Fajmanovi právo hodnotit postavení ČR v rámci evropským států příznivě, což nemůže zpochybnit ani bazírování na dílčích nepřesnostech, zda máme nejnižší zadluženost, či patříme mezi nejméně zadlužené země, a to v různých typech dluhů. Mám stále pocit, že vyléváte vaničku i s dítětem. Pochopitelně by bylo potěšující uvádět přesné údaje, ale stále platí základní fakt, že ČR patří k těm ekonomicky úspěšnějším zemím a to chtěl p. Fajmon zdůraznit.

Ja vam rozumim, Gardnesi, ale

Ja vam rozumim, Gardnesi, ale -- ja se nechystam lustit co mel pan Fajmon na mysli, vychazim z toho co napsal lidu, a myslim si, ze ta nase politicka elita by nemela od obcanu pozadovat schopnost lustit jejich zamery a uvahy, protoze jako placeni profesionalove, oni jsou zodpovedni za vykon sve funkce a komunikaci. Z meho hlediska, je diametralni rozdil mezi -- byt statem EU s nejnizsim celkovym dluhem, podle nejakych cisel ktere ma k dispozici asi jen pan Fajmon, a nebo na tom nebyt zrovna nejhur, s ohledem na situaci v EU a ve svete. Vpodstate, vsechno lze prodat obcanum s touto logikou, pokud predpokladame ze obcan je bytost menecenna, urcena k placeni dani jak dojna krava. Kdysi i OSN psalo, ze zivotni uroven v komunistickem Ceskoslovensku patrila mezi ty velice slusne a na urovni (skolstvi, zdravotnictvi, statni penze, nizke naklady na bydleni a energii, potraviny, plna zamestnanost, pravidelne ockovani deti, atd.), a ta korupce byla tehdy nizsi nez v mnoha jinych statech. Teoreticky se da prodat obcanovi uplne vsechno timto zpusobem. Budte radi ze se mame tak jak se mame, protoze jinde jsou na tom jeste hur, a bijou tam cernochy.

Banky sanujeme za vládu my

Banky sanujeme za vládu my sami, pane Zahrádko. Proto jsou poplatky v českých bankách jedny z nejvyšších v Evropě. Chápete? Nebo jste také jen jeden z těch, co štěstím slintají, když je tahají za nos?

Nicméně, nechutné divadlo

Nicméně, nechutné divadlo rozehrané těmito "nadstranickými elitami" je pouze lehkým odvarem proti divadelního thrilleru rozehraného našimi stranickými (koaličními) elitami.

Korupce kvete v každé zemi,

Korupce kvete v každé zemi, jelikož je důsledkem přirozené snahy některých lidí si nadlepšit příjem nad rámec vlastního přičinění. Vydávané žebříčky jsou poplatné postojům hodnotitelů, když pro nějakou kvantifikaci korupce nejsou objektivní podklady. V Česku je mimořádný podíl na korupční hysterii možno připsat médiím, které v tom spatřují atraktivnost a tak kampaňovitě rozvíjejí často ničím nepodložené spekulace, které sice nakonec jdou do ztracena, ale pachuť u občanů přetrvává. Za této situace pak pár vychytrálků vycítí možnost osobního uplatnění v politice a založí si stranu, která má základ ve slovním boji s korupcí a jako u VV svými slovy se neřídí. K přehánění přispívají i různé organizace s neznámým jejich financováním, jako třeba u TIC, zvláště pokud v čele stojí lidé s touhou se zviditelňovat. Jen tak si lze vysvětlit názor , často i u inteligentních občanů, že třeba Vondra se obohatil o stamiliony na úkor daňových poplatníků. Kde je ona korupce nikdo neřeší.

Ještě pane Mrázku

Ještě pane Mrázku křiklavějšími příklady lpění na funkci bylo možno pozorovat u předních světových politiků, jako byli Clinton, Nixon, Berlusconi atd. Jinak to slovo " tentokrát" mě extra zvlášť nepotěšilo, ale co nadělám.

Záleží, jak se na to

Záleží, jak se na to díváte.
Ad 1) Zrovna tak můžete říct, že 75% absolventů ZŠ je funkčně gramotná. To zas není tak špatný výsledek a je celá řada vyspělých států, kde jsou na to žáci hůř
Ad 2) Názor jednoho zaměstnavatele - já vím, kolik blbostí různí majitelé firem nakecají, když je zrovna někdo ze zaměstnanců s prominutím nasere.
Ad 3) Docela zajímavé je ale zdůvodnění, proč tak pan Frolík učinil. Oficiálně sice zdůvodňuje, že poslední kapkou bylo zdanění solárek (rozumějme tomu tak, že nevěří kvůli tomu českému státu), ale pravý důvod bude někde jinde:

Podle
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/zbynek-frolik-solary-pos...

Přečtěte si první odstavec:
"Zbyněk Frolík, jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů, se rozhodl přemístit sídlo společnosti Linet z České republiky do Nizozemska. Firma, kterou zakládal a v jejímž čele stojí, nyní prochází strukturálními změnami a přibírá pod svá křídla další zahraniční společnosti. Výsledkem bude přibližně od června holding , jenž bude mít českého a německého vlastníka. Sídlit bude v Nizozemsku, jak ČESKÉ POZICI potvrdil Frolík."

A to je právě ono. Právě pro holdingy je Holandsko velmi výhodné. V rámci holdingu je totiž možné převádět dividendy, které právě v Holandsku nepodléhají zdanění a to je podle mě hlavní důvod, proč tam jde. Nemusím zde snad vysvětlovat, že skutečně bohatí lidé a majitelé velkých firem ze mzdy peníze nezískávají.

Zato většina mladých rozumí

Zato většina mladých rozumí elektronice, výpočetní technice s čím dál složitějšími manipulacemi, což jistě bude náročnější, než porozumnění příbalovým letákům, přičemž těmto informacím nevěřím, zda jsou podloženy a na jakém vzorku. Třeba to bylo šetřeno na schůzích mladých komunistů nebo socialistů.

To jsou docela dobre

To jsou docela dobre argumenty, pane Mrazku. Ja tedy nemam metr na mereni blbosti Francouzu a Americanu, ale treba ten udaj v zaveru, ze objem zahranicnich investic v CR se od roku 2000 zvysil o 190%, je neco konkretniho. K tomu bych mohl na doplneni uvest par dajsich udaju:

Mnozstvi obeziva, ktere se vetsinou uvadi jako M1 a castecne M2, se navysilo v Zapadni Evrope a v USA asi o 60% za uvedenych 10 let, coz je udaj ktery ma co do cineni s inflaci penez. Zhruba receno, o toto procento ma dnesnich 2.500 miliard a uvedeny narust 190% nizsi hodnotu. Za druhe, na dokresleni, mnozstvi derivativnich papiru zaznamenalo za techto 10 let narust 850%... Tento udaj ma v tomto pripade take jisty vliv, protoze uvadite zahranicni investice, ale chybi vam udaj -- jake procento investic bylo v realnych penezich, v hotovosti (uz vydelane penize), a jake proncento investic predstavuji "uverove" penize, ktere nejsou nicim jinym kryte nez "dobrym slovem a duverou" v zahranicni centralni banky. Jinymi slovy, jako jednoduchy priklad, kdyz si koupite barak a dostanete hypoteku, barak nevlastnite, dokud nesplatite posledni korunu z hypoteky. Do te doby je majitelem vaseho baraku vpodstate banka, ktera vam ale nepujcila jeji vlastni, realne penize, ale elektornicke "uverove" penize, existujici jen diky dalsim jeste nesplacenym hypotekam jinych zakazniku. Stale jeste tedy existuje nebezpeci, ze jednoho dne se vetsina techto "elektronickych penez" a papiroveho kapitalu vypari jak para nad hrncem, a zbude velmi malo skutecne realnych hodnot. K tomu staci jen par bankrotu, coz by mohlo zpusobit onen domino efekt.

- no, tak pokud je toto

- no, tak pokud je toto kritérium gramotnosti......
- vše je otázka ceny práce
- podmínky pro podnikání

Uložit

Uložit