Státní pojištění exportu pomáhá
Ivan Fuksa

Uvedu jen pár poznámek k článku "Firmám zdražují pojistky na export" (HN 18.2.2010). V textu je nesystémově zařazena státní pojišťovna EGAP, ačkoli článek pojednává o ceně komerčního pojištění, u kterého je porovnáváno navýšení spoluúčasti na pojistném plnění. Rizika pojišťovaná komerčními úvěrovými pojišťovnami jsou však zcela odlišná od rizik pojišťovaných EGAP. Komerční subjekty pojišťují zejména rizika krátkodobých úvěrů obchodní povahy a převážně pro vývoz do zemí EU. Naopak EGAP pojišťuje rizika dlouhodobých vývozních úvěrů a investic v politicky rizikových teritoriích, tedy převážně mimo EU. Nemůžeme tedy srovnávat nesrovnatelné.

V problematice pojistného krytí rizik musíme vysvětlit důvody navýšení spoluúčasti pojištěných na riziku nesplacení poskytnutého úvěru v roce 2010. Připomeňme, že cena pojištění se státní podporou vychází z dohod členských států OECD, které stanoví ceny minimální. Níže tedy ocenit riziko žádná státní pojišťovna nemůže, i kdyby chtěla.

Topolánkova vláda na podzim roku 2008 schválila řadu protikrizových opatření pro rok 2009. Jedním z nich bylo dočasné snížení spoluúčasti u pojištění EGAP za účelem pomoci českým exportérům. Vzhledem k tomu, že většina ostatních státních pojišťoven v Evropě i ve světě krytí po dobu krize nezvýšila, a dokonce některé státní pojišťovny po dobu krize podmínky pojišťování zpřísnily, šlo o opatření ze strany českého státu značně nadstandardní a potenciálně finančně náročné. Bylo tedy jasné, že půjde o opatření dočasné. Proto EGAP v roce 2010 přistoupil k částečnému zvýšení spoluúčasti pojištěných, ale stále ještě na úroveň pro exportéry výhodnější než v předkrizovém roce 2008.

Pozitivní výsledky protikrizových opatření tehdejší vlády se dostavily. EGAP v roce 2009 pojistil téměř o 50% více exportu než v roce 2008. Šlo o rekordních 62 miliard Kč. Českým exportérům se v roce 2009 podařilo posílit své postavení na trhu v teritoriích jako Rusko, Ázerbajdžán, Turecko atd. Za potěšující na víc považuji, že se stále častěji dostávají do rolí generálních dodavatelů velkých investičních celků (namísto role subdodavatelů) a to je zárukou velkých objemů exportu i do budoucna. Rok 2009 byl v tomto směru skutečně přelomový - a podporu vlády i EGAP hodnotím jako klíčovou.

Každé neopodstatněné

Každé neopodstatněné zvýhodňování jednotlivců a skupin lidí plodí zlo, závist,nespokojenost,korupci.Tedy i jakákoliv benefita,která je charakteru neopodstatněného daru je zlem a kdo ji podporuje, je podporovatelem zla a má být odstraněn.Tak i odbory, které se dnes berou pouze za zdanění benefitů jsou zlem a vedou k posilování pozic odborářů a jejich podporovatelů.
Je však pravda, že opatření o zdanění takovýchto výhod by se
mělo dotknout všech státních pracovníků tedy i volených
zástupců.
Buďme ale velmi ve střehu aby se nám nový český socializmus příliš nerozmohl.Nechme tedy odboráče dělat co umí s tím,že si poradíme i bez nich.

___________________________________________________________________________________