Hospodářská recese má snad vrchol za sebou
Martin Novotný

1. Současná hospodářská recese má snad svůj vrchol za sebou, nepochybně ale bude doznívat ještě mnoho měsíců. Za zásadnější problém, než jsou potíže ve finančním sektoru, přitom považuji to, že se stále více výrobních aktivit přesouvá z vyspělých západních zemí zejména do východní Asie a tato produkce se tam navíc začíná stávat už zcela autonomní. Kladu si proto otázku, na čem bude založen blahobyt západu v nejbližších budoucích letech?

2. Velmi nepříjemně, protože hospodářská recese bezprostředně navázala na dopady novely zákona o rozpočtovém určení daní, která připravila roční příjmy našeho města o přibližně 150 milionů korun ročně. Příjmy statutárního města Olomouc se tak loni v kombinaci s hospodářskou recesí vlivem neplnění daňových výnosů snížily oproti roku 2008 o přibližně 350 milionů korun. To je obrovský výpadek, který se musel negativně promítnout do celkové skladby rozpočtu města. Ohroženy jsou hlavně připravené investiční akce, a to včetně těch, pro které bychom mohli čerpat dotace z evropských fondů.

3. V ničem zásadním se nezměnil. Krize měla vedle nepříjemných dopadů zcela nepochybně i určitý ozdravný účinek a pomohla odhalit slabá místa zejména nejen v samotném bankovním systému, ale ve světové ekonomice vůbec. Ztráta konkrétních vlastníků a kontrolních mechanismů v globalizované ekonomice nás vrhla kamsi do časů "rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví". Zkušenosti z historie ukazují, že cyklickým obdobím růstu a poklesu se zcela nepochybně nevyhneme ani v dalších desetiletích.

4. Naše politická scéna je po loňském pádu vlády ovlivněna permanentní předvolební atmosférou, takže jsme často svědky iracionálních návrhů a slibů. Dobré skutky se přitom hledají jen velmi těžko, protože umírněný balíček ekonomických expertů sdružených v NERVu skončil po pádu vlády v troskách.

5. Rozhodně by to neměla být opatření, která by počínající záblesky ozdravění v ekonomice dusila. Nezbytné úspory na výdajové straně by měly doprovázet i stimuly k investorským a podnikatelským aktivitám. Naše možnosti na úrovni města zůstávají omezené velikostí finančních zdrojů. Musíme proto mnohem pečlivěji strukturovat městský rozpočet a vybírat rozvojové záměry, k jejichž realizaci máme možnost ještě několik málo let využívat evropské dotace.

___________________________________________________________________________________