Zelená úsporám má upřednostňovat obce před soukromníky
Oldřich Vlasák

Ministerstvo životního prostředí z nedostatku financí zastavilo přístup obcí k programu Zelená úsporám. Pro projekty zateplení veřejných budov otevře ministerstvo na podzim program nový, který alokuje dvě miliardy korun, obce ale přesto v součtu o dvě miliardy přijdou. Podle mého názoru  by podpora veřejných statků měla mít přednost před soukromými.

Tuto iniciativu silně podporuji a považuji ji za žádoucí. Bohužel i tak v součtu obce pořád přijdou o dvě miliardy korun, protože původní suma vyčleněná pro obce ze Zelené úsporám měla být čtyři miliardy. Alokovat peníze do veřejných budov přednostně je logické. Když zateplíme školu nebo radnici, uspoří celá obec a všichni lidé v ní. Pokud dáme veřejné peníze jednotlivci na zateplení soukromého domu, ušetří pouze on sám.

Domnívám se, že je nutné  provést celkovou transformaci dotačního systému, který by zvýhodňoval obce na úkor dotací pro soukromníky, a to právě z výše uvedeného důvodu. Ministerstvo sice přislíbilo dvě miliardy, nicméně zastavením čerpání z programu Zelená úsporám obce přicházejí celkem o sumu čtyři miliardy korun.

Uložit

Uložit