Odpoví nám vedení kraje na otázky, které se točí kolem výnosných auditů?
Jan Michálek

Po deseti letech působení MUDr. Ladislava Žabky ve funkci ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) došlo k jeho odvolání. Jeho práce byla dobře hodnocena, podílel se na vypracování systému záchranné služby v České republice a dokonce spoluvytvářel zákon o záchranné službě.

Příspěvková organizace pod jeho vedením se zdála být bezproblémová. Zřejmě byl ředitel trnem v oku někomu z vedení kraje nebo v samotné organizaci. Věc měla nečekaně rychlý spád a během pár dní byl doktor Ladislav Žabka odvolán. Stejně bleskově pak proběhlo výběrové řízení na nového ředitele, do kterého se přihlásil i dosavadní představitel ZZS KHK. Kandidáti byli pouze tři, ale boj byl zřejmě již předem prohraný! Od prvního května 2011 je jmenován novým ředitelem vítěz konkurzu, dosavadní zástupce ředitele – MUDr. Jiří Mašek.

Předkládané výsledky hospodaření záchranné služby nám dosud vykazovaly fakt, že organizačními opatřeními se podařilo ušetřit řádově deset milionů korun, proto jsem vznesl při jednání květnového zastupitelstva dotaz, jaký byl důvod vypsání výběrového řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby. Jak jsem se dozvěděl od radního Josefa Táborského a společně se mnou i všichni přítomní zastupitelé, důvodem byl anonymní dopis, ve kterém pisatel uvádí údajné nesrovnalosti v hospodaření záchranky… Dalším důvodem nespokojenosti s ředitelem Žabkou byla podle slov radního špatná komunikaci s vedením kraje.

V kompetenci rady Královéhradeckého kraje je sice vyhlášení auditu na své organizace, proč byl ale na ZZS KHK zadán audit, který byl proveden před necelým rokem. Jedná se přece o příspěvkovou organizaci, jejíž fungování je pod kontrolou úředníků kraje. Je také prapodivné, proč zadala tento audit zrovna prešovské firmě, která za své služby inkasuje "pouhých" 900 tisíc korun. Navíc je prokázáno, že nemá vůbec žádné zkušenosti s kontrolou zdravotnických zařízení.

Kontrolní výbor kraje by měl prověřit tuto auditorskou zakázku. Navíc je prapodivné, že všechny audity na zdravotnická zařízení se konaly obdobným způsobem, za stejné peníze a pro auditorské firmy, které se k těmto zakázkám nedostávaly přes zdlouhavé konkurzy! Nejen mne, ale i celý náš zastupitelský klub ODS by zajímalo, jaká kritéria vyžadoval kraj při výběrovém řízení a jaké další firmy se k auditu přihlásily.

Při přednesení zprávy o činnosti kontrolního výboru jsme na jednání zastupitelstva 5. května 2011 navrhli do usnesení, aby kontrolní výbor prověřil vypsání výběrového řízení na audit na záchrannou službu, jeho cenu, průběh a výsledek auditu. Zastupitelstvo však hlasy sociálních .demokratů a koalice tento návrh odmítlo. Místo toho bylo přijato usnesení, aby kontrolní výbor udělal to samé, co dělal audit - tedy prověřil činnost záchranky.

Podal jsem tedy písemný dotaz: Proč byl zadán audit na ZZS KHK, která je příspěvkovou organizací a má být kontrolována orgány kraje? Jak proběhlo výběrové řízení na zpracovatele auditu? Byly dodrženy podmínky smlouvy s auditorem? Jakou skutečnou cenu zaplatil kraj za audit? Jaké další audity zpracovávala vítězná firma pro kraj a za jakou cenu? Kdo byl členem výběrové komise na dva "tuaregy" a kdo tento nákup z orgánů kraje schválil?

Věřím, že se k těmto mým dotazům rada kraje brzy písemně vyjádří, abych s výsledkem mohl seznámit nejen náš klub, ale i veřejnost.

___________________________________________________________________________________