Datum konce reklamy v ČT
Petr Štěpánek

Ta otázka teď hýbe českým televizním světem: Jaké je vlastně datum konce analogového vysílání?

Proč je to datum tak důležité? Protože se od něho odvíjí také konec reklamy v České televizi. Samozřejmě za podmínky, že nedojde ke změně zákona. (Senátní návrh příslušné novely je momentálně „zaparkovaný“ v Poslanecké sněmovně.)

V nařízení vlády o technickém plánu přechodu (TPP, 161/2008 Sb.) se v § 9 o dokončení procesu přechodu uvádí: Termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání se stanoví na 11. listopad 2011 s výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín. V těchto oblastech bude zemské analogové televizní vysílání vypnuto 30. června 2012.

Doba, po kterou může Česká televize vysílat reklamu, je v současnosti zákonem (304/2007 Sb.) stanovena takto: Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž dojde k dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání ...

Z výše uvedeného vyplývá, že z čistě technického hlediska není dnem dokončení celého procesu přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání 11. listopad 2011, nýbrž až 30. červen 2012, kdy doběhnou výjimky na Jesenicku a Zlínsku.

Datum 11. listopadu 2011 je tedy pouze termínem vypnutí zemského analogového televizního vysílání na většině území České republiky. Datem dokončení přechodu je 30. červen 2012.

Z dikce příslušných ustanovení i z prosté logiky věci proto také vyplývá, že datem, ke kterému by za stávající legislativní úpravy měla v České televizi skončit reklama, není 11. listopad 2011, nýbrž až 30. červen 2012, respektive 1. červenec 2012.

to je sice hezké pane

to je sice hezké pane Štěpánku, ale mě teď spíše zajímá, kde seženu cukr pro moje včeličky!!!??? Spotřebují ho každoročně před zimou 3-4q. Naši pitomci v Bruseli se rozhodli podporovat Kubu a "vsadili" na cukrovou třtinu a teď jen krčí rameny, že se neurodilo.....!!!! A přitom, pokud si dobře vzpomínám, u nás rostla řepa,že jí ani dědek s bábou nemohli vytáhnout......
Takže jistě chápete, že to vaše nadšení tolik nesdílím...???!!

Vždyť je to logické. Proč to

Vždyť je to logické. Proč to někdo řeší.

Uložit

Uložit