Proč jsem pro zachování obvodů?
Jan Mazuch

V posledních dnech se stalo jedním z hlavních témat regionálních médií rušení městských obvodů či omezování jejich pravomocí. Většina lidí se vyjadřuje pro tyto změny. Hlavními argumenty jsou úspora finančních prostředků a zjednodušení činnosti některých úseků (např. stavebních úřadů). Obvody začaly v Pardubicích vznikat zhruba před 20 lety. Jako obyvatel Polabin jsem postupně začal pociťovat velký rozdíl mezi tímto sídlištěm a Dubinou, která svůj obvod tehdy ještě neměla. V Polabinách se opravovala a budovala dětská hřiště, zateplovaly panelové domy a upravovaly veřejné prostory, zatímco na Dubině se nedělo prakticky nic. Zlom nastal až po vzniku místního obvodu Dubina. Nejinak tomu bylo na Dukle i v dalších místech. Myslíte si, že by tyto městské části vypadaly tak, jako dnes, kdyby nebylo obvodů? Opravdu se domníváte, že by úředníci na magistrátu, jejichž práce si jinak velice vážím, měli sílu a energii zajistit mnohamilionové dotace tak, jak se to podařilo starostům a jejich spolupracovníkům? Obvody vznikaly v Pardubicích téměř 20 let a byla by škoda je teď unáhleně rušit nebo výrazně omezovat jejich působnost. Jistě není nic špatného na tom, abychom se zamysleli nad rozdělením kompetencí a možností ušetřit a nad tím, jak zjednodušit život občanům. Jakékoliv unáhlené změny ale mohou přinést komplikace nebo dokonce navýšení nákladů.

Jsme demokratickou společností a veřejná správa a samospráva by měly být co nejblíže občanům. Obavám se, že jejich centralizací se služba lidem nezlepší a neušetří se ani finance.

Čím blíže je totiž rozhodování lidem, tím je lepší zpětná vazba a kontrola co, kdo a za kolik udělal.

___________________________________________________________________________________