Jak udělat z kladrubáka velblouda
Ivan Fuksa

Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. To si řekne každý, kdo si přečte článek v Mladé frontě Dnes "Případ kladrubského hřebce řeší i diplomaté v Londýně." Velmi mě mrzí, že se někdo z této záležitosti nesmyslně snaží vytvořit málem diplomatický skandál a dělá z komára velblouda.

Samotný článek obsahuje několik zásadních omylů. Snaží se čtenářům vsugerovat, že novomanželé z britské královské rodiny vlastně český dar nechtějí. Opak je pravdou. Dar české vlády je nesmírně potěšil, a dokonce navrhli změnu jména kladrubského hřebce. Samozřejmě jsme novým majitelům vyhověli a koně přejmenovali na Favory Alta Cambridge. Pokud požádali o prozatímní ustájení koně v Kladrubech, nejedná se o nic šokujícího ani překvapivého, ale o standardní postup. Vévoda a vévodkyně z Cambridge budou mít o důvod více poctít Českou republiku svou návštěvou.

Není pravda, že by ministr zemědělství "postavil kolegy z vlády před hotovou" věc, protože se o daru dozvěděli až z tisku. S nápadem přišel ředitel národního hřebčína v Kladrubech a mě jeho nápad zaujal. Skutečnost, že média o materiálu informovala dříve, než se s ním resorty stihly seznámit, jsem nijak nezavinil. Žádost o zaslání genetického materiálu hřebce přišla přímo z Londýna.

Starokladrubští koně jsou dnes například na dánském a švédském královském dvoře. Možnosti propagovat unikátní chov i v dalších částech světa by bylo neodpustitelné nevyužít. I když mě nešťastná a mnou nezaviněná forma medializace záležitosti netěší, alespoň jsme udělali kladrubskému hřebčínu – našemu národnímu pokladu – velkou reklamu.

___________________________________________________________________________________