Kalousek a Sazka – jak jít na ruku kamarádům
Radovan Šebesta

Vyznat se v dnešních tahanicích o Sazku může jen opravdový ekonomický gurmán. Ve hře létají miliardy a výsledkem toho je omezení podpory pro český sport. Jedním z těch, kdo dosavadní vedení mocně kritizuje, je ministr financí Miroslav Kalousek. Ten opakovaně v médiích prohlašoval, kolik Sazka státu dluží a že může přijít o licenci. Že se však na dluzích Sazky vůči státu i sám podílel, již mlčí. Jak k tomu došlo?

„Sazka je totiž osvobozena od placení daně z přidané hodnoty. Přesto jí stát ještě vrací na daních okolo 150 milionů korun ročně,“ psala Mladá fronta DNES ve svém vydání z 5. února 2004. A to podle stejného vydání Kalousek Sazce vylobboval předchozí rok ještě více. Ročně tak šlo o takřka 1 miliardu korun (odpuštění DPH činilo ročně zhruba 800 milionů korun). Nečinil tak rozhodně z altruismu k českému sportu, jak se často a rád snaží veřejnosti sdělovat, ale čistě ze stranického zájmu. Jeho dobrý kamarád, lidovec a donedávna ještě starosta Orla Ladislav Šustr, tehdy totiž dělal v Sazce předsedu dozorčí rady. V politice musel skončit až v září 2009, kdy podlehl nabídce redaktora MF Dnes a slíbil ovlivnění loterijního zákona za úplatek.

Nejde ale jen o kamarádství s Šustrem. Kalousek se rád staví do role spravedlivého a rovného hospodáře, který všem měří stejně. Při jednání o důvěře vládě 26.4.2011 například řekl: "Žijeme v zemi, kde bývalý ministr financí, současný předseda sociální demokracie, měl tu pravomoc a také té pravomoci využil, aby odpustil daňovou povinnost v objemu 25 milionů korun spřátelenému hoteliérovi bez jakýchkoliv právních důvodů."  Mluvil o případu, kdy tehdejší ministr financí za ČSSD Bohuslav Sobotka odpustil daň spřátelenému hoteliérovi Miroslavu Dvořáku. ČTK však v prosinci 2007 tvrdil něco jiného: "Případ, procesně i věcně, byl z mého hlediska řešen správně," řekl tehdy Kalousek. Jak to tedy je, pane ministře? Nově navrhovaným daňovým řádem pravomoc ministra financí odpouštět daně Kalousek ruší a komentuje to slovy: "Feudální pravomoc v podobě možnosti odpustit daň jsem si odebral. Takovouto pravomoc by politik mít neměl, od podobných rozhodnutí máme správní soudy.“ Jistě, předtím však ministr s institutem zacházel, jak mu právě přišlo vhod. Kromě toho se mu kdysi hodilo, že sám z pravomoci promíjet firmám povinnosti platit závazky profitoval, když firma Ostroj, v době ministrování Miroslava Kalouska v roce 2008 nezákonně osvobozená od zaplacení dluhu, podpořila o dva roky později jeho nový politický projekt TOP 09 jedním milionem korun.

Tenista, nebo ministr?

Ale zpět ke Kalouskovi a Sazce. Je přinejmenším podivuhodné, že ministr financí do sporu o největší českou loterijní společnost vstupuju nikoliv pouze jako zástupce státu, ale také jako reprezentant jedné z nesvářených skupin, konkrétně tenisového svazu, jednoho z členů největšího akcionáře Sazky – ČSTV a tedy zástupce skupiny, vystupující proti dosavadnímu řediteli Sazky Aleši Hušákovi. Kalousek je tak ve zjevném střetu zájmů a podezření, že jedné ze stran nadržuje. Jeho kroky vůči dosavadnímu vedení Sazky tomu jen nasvědčují (zcela zjevně to prokázalo jeho lednové rozhodnutí poslat peníze přímo sportovním svazům, nikoliv ČSTV, kterým si „jeho“ tenisový svaz polepšil o osm milionů, tedy o skoro 300%!) a Kalousek se tuto rozpornost nikdy nesnažil vysvětlit.

Miroslav Kalousek se dnes staví do role zachránce českého sportu, přitom je však zjevné, že tak jako v jiných případech, pouze sleduje své vlastní zájmy, které rozhodně nemusejí sportu konvenovat. Jak se asi Kalousek zachová, až Sazku převezme někdo blízký TOP 09? Bude stejně razantní jako vůči Hušákovi? Asi těžko. Jeho postoje totiž rozhodně mají v případě Sazky daleko ke konzistenci a s odchodem Aleše Hušáka se zřejmě i jeho postoj změní....

 

 

 

 

 

Kdo je v tom zaháčkovanej mi

Kdo je v tom zaháčkovanej mi není zcela jasno, že se ale někdo snaží snížit cenu Sazky tak,aby ji lacino nabyl, dojde i hlupákovi. A nepochopím i to, jak Hušák, který se na její likvidaci podílel, může být pořád ve vedení Sazky.

On tam být musí, protože má

On tam být musí, protože má smluvně ošetřené odstupné řádově v desítkách miliónů. Nikdo mu to nechce zaplatit, tak musí dál bručet ve funkci. Co na tom, prosím Vás nechápete, paní kolegyně?!

Nebo snad chcete další Diag Human?!

Vážený pane kolego,

Vážený pane kolego, předpokládámm,že pan Hušák měl uzavřenou mandátní smlouvu, protože se to tak u vedoucích pracovníků akciovek dělá. Že je smlouva právní úkon je Vám jistě známo. Mandátní smlouvu upravuje občanský zákoník. Ten v § 39 říká, že neplatný je právní úkon, který odporuje dobrým mravům. Vám se nezdá smlouva nemravná ? Mně ano.To na vysvětlení. a s kauzou Diag Human se to absolutně nedá srovnávat. Tam stát vlastní blbostí,anebo záměrně prohrál rozhodčí řízení.Ale to je na dlouhé pojednání.

Vážený pane, nechtěla jsem se

Vážený pane, nechtěla jsem se Vás dotknout a byla bych ráda, kdybyste se ke mně choval stejně.

Vaší "intelektuálně

Vaší "intelektuálně ambivalentní" odpovědí jste se mne nicméně dotkla, ale dalo se to vydržet. Škoda jen, že to byla ztráta času.

Jestli jo, tak se omlouvám

Jestli jo, tak se omlouvám

Celý Hušák se mi zdá

Celý Hušák se mi zdá nemravný, paní vysvětlivko. Ty kejty nahoře samozřejmě jeho mandátní smlouvu raději nenapadnou coby nemravnou, neboť chtějí být také takto mravní (§ 39). Namísto, aby jste připojila svůj jasný hlas k mému jasnému hlasu, děláte tady z toho přednášku, snad pro případ co kdyby si Vás všimli? Takovéto mandátní smlouvy jakou má Hušák jsou snad také plody státu, nemyslíte, dlouhá pojednávačko?

Už ani nevěřím tomu, že

Už ani nevěřím tomu, že tenhle největší gauner posledního dvacetiletí, politický dinosaurus a bývalý příslušník komunistické Národní fronty, který pod pláštíkem členství v ČSL a v jednotném politickém šiku s KSČ budoval socialismus, bude někdy za své podvody a ober-zlodějnu po právu potrestán?

Váš hysterický výkřik mr.

Váš hysterický výkřik mr. toole bude asi obtížné označit za racionální, když není ničím doložen. Tím se nechci Kalouska nijak zastávat, protože některá jeho rozhodnutí lze spekulativně označit za podivná(např.zneužívání FAÚ), ale ke kriminalizaci je potřeba mít toho více, zejména fakta, víra těžko stačí.
A pokud jde o ten nový český folkrol(špecifikum) s politickými dinosaury, tak ještě nikde ve světě nepřišli na to, že by se měli stále měnit. Nebezpečím jsou spíše politické rychlokvašky hned na nejvyšší úrovni, kam se vyšvihli populistickými sliby a marketingem.

Ba ne, Gardnesi. To nebyl

Ba ne, Gardnesi. To nebyl výkřik a ani hysterie. Pouze jsem si povzdechl nad skutečností, že v tom našem malém rybníku se tak dobře daří velkým rybám. Kapsářů, podvodníčků a čórkařů máme plný kriminály (až to vypadá na vlnu amnestie, která uvolní pryčny pro dalčí pičmundy), ale zkriminalizovat tyhle naše politické elity se u nás nějak nedaří.

___________________________________________________________________________________