Perspektivy českého štěpení
Miroslav Ouzký

06.06.2011, Euro

Češi zůstávají i po vlně negativních zpráv z japonské Fukušimy nohama na zemi a jadernou energetiku podporují. Jak se k problematice nestavět, ukazuje naopak Německo. Je to přesně ten případ, kdy politika silně převážila nad odborností.

Pokud se Němci rozhodli elektřinu dovážet, buďme připraveni jim ji prodávat. Ekologové v této otázce často poukazují na vysoké procento české elektřiny, kterou vyvážíme. Jsme jedna z mála zemí v Evropě, která si to může dovolit. Ostatní si tento luxus již dopřát nemohou. Pozornost totiž primárně obrátili k obnovitelným zdrojům energie a od jádra se odvrátili. Nechtějí si připustit, že obnovitelné zdroje jsou pouze vhodný doplněk energetického mixu, ale stavět energetickou bezpečnost jen na nich nelze. Příkladem budiž Rakušané. Pokud bychom odečetli energii vyrobenou v jejich hydro- a přečerpávacích elektrárnách, pro které má Rakousko výjimečně vhodné podmínky, zjistíme, že z obnovitelných zdrojů dokážou vyrábět jen čtyři procenta energie z větru a slunce a asi pět procent spalováním biomasy (dle dostupných údajů roku 2008). Rakousko je každoročně v energetickém deficitu a elektřinu nakupuje od okolních států, především v Německu. A přiznejme si to, nepohrdne ani jadernou elektřinou z ČR. Není to důkaz, že obnovitelné zdroje energie nemohou být v této době primárním zdrojem energie? Polostátní ČEZ vyrábí energii a přebytky prodává v zahraničí, což slouží jako jeden z argumentů protijaderné lobby u nás. Za rok 2010 se jednalo o 19 procent vyrobené energie, což nás řadí mezi největší evropské vývozce této komodity. Ekologická hnutí tak vysoký export pravidelně kritizují s poukazem na to, že spotřebitel z toho nemá žádnou výhodu v podobě levnější elektřiny. To je však úsměvné – jsou snad škodovky v tuzemsku levnější, protože je exportujeme?

Spotřeba energií ve světě je enormní a stále roste. Kromě hledání energetických úspor se musí také počítat s významnými výpadky v energetickém mixu. Je třeba hledat racionální, ne ideologická řešení. Pokud nebudeme respektovat ekonomické možnosti, které promítneme i do budoucích scénářů, pak se může stát, že opravdu dojde k horším situacím, než je zdražení elektřiny. Cesta bez jaderných elektráren by nám více vzala, než přinesla.

Huňáči, buď máte hladinku a

Huňáči, buď máte hladinku a nebo jste pouze popustil svoji fantazii z řetězu...??? Myslíte, že jaderná elektrárna je jako filiálka na knoflíky, aby si ji kdokokoliv mohl nechat postavit třeba v rozvojových zemích s levnou pracovní silou...????
Svatá prostoto.....??!!

Potrefe, mám na mysli

Potrefe, mám na mysli evropské země, členy EU na východě. Tam lze předpokládat, že tvrdým trainingem obsluha dosáhne potřebných kvalit. Jestli se mnou nesouhlasíte, klikněte, a odstěhujte se do Vašich rozvojových zemí typu Haute Volta nebo Papua.

Němci jsou technologicky

Němci jsou technologicky vysoce vyspělí. Vůbec bych se nedivil, pokud by do deseti let začali s výrobou energie termojadernou fúzí. Oni si navíc mohou dovolit odsunout nepohodlné jaderné elektrárny do jiných částí Evropy, zejména těch východních, technologicky celkově zaostalejších. Už to tak dělají v řadě jiných bezpečnostně a energeticky náročných oborů, proč tedy ne v jaderné energetice. Umí si věci spočítat. Dále je nutno si uvědomit nezanedbatelnou přítomnost německého kapitálu v ruském surovinově-energetickém sektoru.

Tak vidíte, vzaldo. Poradí si

Tak vidíte, vzaldo. Poradí si i bez toho. Odložme tuto debatu na rok 2022. Teď by Vám to mohlo ublížit.

___________________________________________________________________________________