O smrti jen dobře!
Josef Havránek

O tom, že na světě nejsme věčně, jsem se dozvěděl už jako klouček, ale došlo mi to až mnohem později. Tehdy mi to přišlo docela líto, v očích jsem měl vlhko…

Pak jsem na to nějak zapomněl, měl jsem úplně jiný starosti. Jak se říká - Ráno moudřejší večera!

Myslícího staršího člověka už ta fatální vyhlídka na smrt ani tolik neděsí, přestože k ní má o tolik blíž.

Stále častěji na sobě pozoruje únavu materiálu, chápe, že lepší už to nebude, začíná si zahrávat s myšlenkou, že to docela dobře může fungovat jako vykoupení.

Optimisté věří v restart…Pokud tedy nějaké to pokračování opravdu existuje, zcela jednoznačně bych preferoval tu křesťanskou podobu posmrtného života: Nebe - Očistec - Peklo.

Tedy, moc tomu nevěřím, ale považoval bych za báječné, kdyby, alespoň po smrti, existovala nějaká ta spravedlnost. Dobří lidé by si užívali - lumpové trpěli! Jak pořád opakuje ten lampasák v Černých baronech - Tak je to správné, tak to má být!

Člověk není dokonalý, ale přesto by se asi měl pokoušet žít tak, aby se v ten den zúčtování nemusel příliš stydět, či obávat. I kdyby po smrti neexistovalo vůbec nic, stejně jsem přesvědčenej, že umírat, pokud možno, s čistým svědomím stojí zato - je to mnohem snazší…

Popravdě, pekla bych se obával, (i toho nenápadného Sártrova) ale děsí mě i některé ty exotičtější představy - vize Ráje. Tak například - umírat s vyhlídkou, že na mne v nebi čeká něco přes dvacet nadržených panen, to tedy musí být děsný…

považoval bych za báječné,

považoval bych za báječné, kdyby, alespoň po smrti, existovala nějaká ta spravedlnost

Proč by měla existovat nějaká spravedlnost, pane autore? Není žádný racionální důvod si ji přát, zvláště když nikdo neví, co to ta "spravedlnost" vlastně je.

Kolego Gregory, je zřejmé, že

Kolego Gregory, je zřejmé, že stran víry křesťanské jste člověk "poučený". Tím, že se snažíte vystupovat jako rádce "nepoučených" se posouváte ještě dále. Chápu, že věřící člověk je v životě, díky stabilitě víry, duchovně velmi slušně ukotvený.
Neukotvený může být pouze duch silný, na kotvách ne tak závislý, tedy člověk nezávislý, svobodný. Takový člověk musí být ovšem přirozeně moudrý, moudře vzdělaný, ctící obecné principy lidskosti, obecně dané nepsanými, nicméně existujícími zákony tohoto světa či všehomíra, ať už byl stvořen jakkoli a kýmkoli.
Žádná lidská víra, byť sebelépe vyargumentovaná, institucializovaná či vykládaná, nemá větší význam, než že slouží jako tlumící, zklidňující médium, poučující nás o základních principech vhodného chování a jednání, jejichž účinek byl lidmi na sobě za dlouhá léta vypozorován a tisíckrát popsán nejen V Bibli svaté, nýbrž v nekonečné řadě spisků, ať již náboženských či světských až do dnešních dnů. Mnohé z těch pozdějších jsou již pro lidstvo mnohem významnější než Bible samotná. Dnešní svět je již poněkud dále, třebaže i v něm hrají křesťanské myšlenky a zkušenosti nesporně důležitou roli. Jde jen o to, odvážněji je rozvíjet, protože dnes už nejde ani tak o lásku Boží, jako spíše o lásku lidskou, vědomě se o lásku Boží opírající, nicméně jdoucí již odpovědně svou vlastní cestou správce jemu svěřeného světa. Byli jsme přece stvořeni k Jeho obrazu. Pišme již své vlastní Bible.

Jak jsem se přesvědčil, s

Jak jsem se přesvědčil, s přibývajícími léty se stejně asi jako většina smiřuji s osudem definitivního zániku a jen někteří si fandí, že jsou něco jiného než produkt "přírody", tedy že nejsou na tom stejně jako třeba žížala. U té se nefilozofuje, zda podle chování se dostane nad klenbu nebeskou, u nich se s restartem nepočítá. Pouze trochu litují, že se již nedozvím v kolika letech budou sedření zaměstnanci v r.2050 odcházet do důchodu, či zda se ČSSD podaří další div světa, jak zachovat rozhazovačný populismus ve prospěch všech natahovačů ruk a nezvyšovat všechny formy zdaňování vč.pojištění, kterým jinak výdobytky budou opět odejmuty. Také by bylo zajímavé vědět, zda většina Čechů dojde k poznání, že absolutní dokonalost i politiky a politiků je nedostižná chiméra, takže reálné řešení vždy zůstane na výběru toho menšího zla. Příklady se budou množit, naivita s volbou VV je jen počátkem.

Tak toho se už Vy, tatínku,

Tak toho se už Vy, tatínku, nedožijete.

Liberální až eroticky vtipný

Liberální až eroticky vtipný pohled na prostředky katolické církve, tedy nebe a peklo, coby vize vymyšlené pro lid, aby byl snadno ovladatelný a nezlobil. Dnes se to řeší tak, že lidi ohlupujeme celou artileriií prostředků hromadného působení (analog vojenské zkratky ZHN), přičemž se čerpá inspirace z historických poznatků a zkušenosti všech v historii vládnoucích systémů, formací a ideologií. Hloupý a manipulovatelný lid je žádoucí a nezbytný pro dobrou funkci a prosperitu liberální společnosti svobodného trhu. S mocenskými nástroji je duševně spojeno řekněme 10% populace, reálně společnost ovládá, dle mého odhadu tak 0,1% populace, které ani netráví život v ČR, ale spíš někde úplně jinde. Ti, kteří něco částečně pochopili tady píší do novin, jiní si "hrají" na státotvůrce. Ten chaos v hlavách pak souvisí právě s tím, že nic není pochopeno zcela, vždy se na něco zapomene, ať úmyslně či z blbosti, přičemž se počítá s tím, že těch 99,9 % populace má v hlavě umanutou představu, že se třeba nějak či někdy dostanou mezi těch 0,1%, a aby tu "šanci" nezakřikli, dělají, jako že o ní nevědí.

Hmm. Tak to jste mě

Hmm. Tak to jste mě zaskočila, Kačeno.

O nebi přemýšlím od svých tří

O nebi přemýšlím od svých tří let, Katko, a už to mám vymyšlené.

Jó, to věřím, by chtěla

Jó, to věřím, by chtěla každá...

___________________________________________________________________________________