Demokracie jen někdy?
Radim Zika

30.06.2011, MF DNES

S údivem jsem si přečetl v MF DNES článek pana náměstka hejtmana Cikla k výsledkům hlasování krajského zastupitelstva ohledně optimalizace středních škol. Napadání opozičních zastupitelů se zřejmě u pana Cikla stává normou. Jaksi přitom zapomíná, co je pravda a co je jeho vlastní pocit ukřivděnosti. Obvinění z populismu a protěžování míst, kde máme starosty, je navíc úplně směšné. V tomto případě bylo od začátku jasné, kde jsou školy, jichž se má optimalizace dotknout a s kterými městskými reprezentanty je tedy třeba jednat. Že si pan náměstek nebyl za dlouhé měsíce schopen udělat na podobné jednání čas, je jen jeho chyba. Že ho nezajímal "hlas lidu", tedy, studentů, jejich rodičů, pedagogů i místních samospráv, je poněkud zvláštní, alemá na to právo. Na co ale právo nemá, je zveřejňování zcela nepravdivých obvinění.

Klub zastupitelů ODS se po celou dobu projednávání reformy středních škol choval konstruktivně. Snažili jsme se jednat se všemi, včetně zástupců škol a samospráv měst, kde sídlí.

Snažili jsme se naslouchat rozumným argumentům obhájců i odpůrců optimalizace. Navrhli jsme i vlastní alternativu úspor, své názory jsme prezentovali veřejně a nikdy jsme žádné dohody neporušili. Návrhy pana Cikla zdaleka nepodporoval ani jeho vlastní klub. Například pro návrh na sloučení jabloneckých škol hlasovali jen 3 zastupitelé za ČSSD, ač jich je v zastupitelstvu celkem 16!

To, že pan náměstek ihned po odmítnutí "jeho" reformy vyhrožuje, že "Rušení oborů na školách není podle zákona v pravomoci zastupitelů. O tom rozhoduje rada kraje," je jen důkazem, nakolik je demokratem. Skutečný demokrat totiž respektuje vůli většiny a nevylévá si vztek na opozici, když o své pravdě nedokáže přesvědčit ani své vlastní spolustraníky.

Možná by se pan náměstek měl v rámci přípravy reformy školství zastavit na některé ze středních škol na hodině dějepisu. Demokracii totiž znalo již staré Řecko a studenti gymnázií by mu podstatu tohoto pojmu jistě rádi vysvětlili.

___________________________________________________________________________________